Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Celoslovenské kolo SOČ

V Banskej Bystrici sa 26. - 28. apríla 2017 uskutočnilo 39. celoslovenské  finále prác stredosškolskej odbornej činnosti. Medzi 16 najlepších prác v odbore 08 - Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia postúpil Andrej Sobota s prácou Fajn Fančová a iné štále hornej Nitry. Hoci nezískal popredné umiestnenie, samotný postup na finále Slovenska je úspechom. Ďakujeme za príkladnú reprezentáciu.

 

 

Celoslovenská zbierka SČK 2017

12. mája 2017 sa študenti II. A a II. B zapojili do celoslovenskej zbierky SČK 2017, ktorá sa konala v priestoroch prevádzky TESCO.

Účel zbierky je v rámci činnosti SČK určený na: ochranu zdravia rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy, rozvoj dobrovoľníckej činnosti, rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc, podporu práce s deťmi. Celý výnos zbierky bude využitý na tieto aktivity. Všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili a prispeli, patrí vďaka. 

  

 

Výsledky plaveckých súťaží

V dňoch 05.05.2017- 12.05.2017 sa konal kurz LPA pre 2.ročník. Študenti si podľa záujmu vybrali plávanie alebo turistiku. Počas turistiky žiaci spoznávali okolie hornej Nitry a jej faunu a flóru. Plávanie bolo zamerané na zdokonalenie techniky plaveckých spôsobov prsia, kraul a znak. Na záver naši plavci absolvovali štafeta na 7x 25m VS a individuálny pretek na 25m VS.

Štafeta    7x 25m: 1.miesto:  Štanga, Síleš, Hasák, Píš, Švolíková, Chrenková, Gandelová  (2:49,46), 2.miesto: Ďurík, Oboňová, Rajecký, Važan, Valnerová, Černáková, Homolová (3:01,06).

25m VS   chlapci:  1.m. - Štanga- 0:15,56, 2.m. - Hasák- 0:15,80, 3.m. - Síleš-  0:17,35

25m VS dievčatá:   1.m.  – Švolíková – 0:22,48, 2.m.  – Chrenková – 0:23,81, 3.m.    Oboňová -  0:23,94

 

Štátne skúšky z ADK

Dňa 18. 05. 2017 vo štvrtok sa bude konať štátna skúška z administratívy a korešpondencie. Skúška začína o 8.00 h v učebni N11, zúčastnia sa prihlásení žiaci. Skúška má tieto časti: 10-min. odpis na rýchlosť a presnosť, úprava obchodného listu a úprava tabuľky.

 

Výsledky prijímacích skúšok 11. mája 2017

Výsledky prijímacích skúšok v 2. termíne 1. kola, v dnešných testoch zo SJL a z MAT, nájdete na stránke Prijímacie konanie, v súbore výsledky testov
 

Deň Európy 2017

Tento rok sme na Obchodnej akadémii v Prievidzi oslávili Deň Európy športovo - bežali sme symbolicky rôzne dlhé trasy do sídiel európskych inštitúcií.

A tak sme dobehli do Bruselu, Štrasburgu, Frankfurtu a Luxemburgu. Kto si chcel precvičiť radšej rýchlosť svojich rúk, skladal puzzle s mapou Únie.

Takto sme chceli vyjadriť svoj záujem o dianie v Európskej únii a obohatili si vedomosti o jej fungovaní.

Udalosť pripravili: JUDr. Dagmar Majdanová, Mgr. Igor Mackovič

  

 

Oznam pre druhákov - program na 10. máj 2017

Kurz letných pohybových aktivit - program na 10.5.2017

 • Plavci - 9:00 bazén Prievidza
 • Turisti  - 8:30 stretnutie železničná stanica Prievidza. Dones si - preukážku na ŽSR, športovú obuv, ak máš turistické palice, ak máš záujem o jaskyňu, aj čelovku. V pokladni si vybav NULOVÝ lístok (alebo si lístok kúp) Prievidza - Ráztočno, ideme na Hájsku skalu nad Raztočnom. Na cestu späť je objednaný autobus SAD z Ráztočna, návrat do Prievidze cca 12:00
 

Solárne dni na OA Prievidza

Náplňou tohtoročných solárnych dní 2017 sú: výzdoba školských priestorov plagátmi so solárnou tematikou, súťaž a vedomostný kvíz o solárnej energii, publicita a propagácia solárnej energie medzi žiakmi, zamestnancami a rodičmi Obchodnej akadémie v Prievidzi. 
Prečo je energetické vzdelávanie dôležité? Lepšie porozumenie energiám môže viesť k informovanejšiemu rozhodovaniu, pomôcť ušetriť peniaze, viesť k udržateľnému využívaniu energií, znížiť ekologické riziká a negatívne dopady, podporiť rozvoj hospodárstva, zvýšiť národnú bezpečnosť. Viac na www.solarnedni.sk 

 

 

Vitajte v našom regióne 2017

V stredu 26. apríla boli naši žiaci so svojim študentským tímom Globus a s p. Ing. B. Lazarovou na súťaži Vitajte v našom regióne v Žiline. Viac sa dočítate: TU

 

Súhrnná informácia o aktuálnych podujatiach našej školy

Na konci apríla a začiatkom mája naša škola napĺňa viacero plánovaných a významných činností. Informácie vždy nájdete v dennom zastupovaní, v elektronickej triednej knihe a i v článkoch na našom webe. Ponúkame vám stručný prehľad tých najdôležitejších podujatí:

 • prijímacie skúšky do prvého ročníka 2017/2018 sú 9. a 11. mája 2017
 • praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky je v dňoch 24. - 26. apríla 2017 pozrite si video z obhajoby súťažných práv na YouTube
 • Kurz na ochranu života a zdravia je 24. - 26. apríla 2017
 • účelové cvičenie na ochranu života a zdravia je 26. apríla 2017
 • súťaž Mladý Európan je 24. apríla 2017
 • súťaž Vitajte v našom regióne 2017 je v stredu 26. apríla v Žiline
 • prebieha interné hodnotenie prác písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo SJL a CJ
 • sponzorovaná návšteva Európskeho parlamentu je v dňoch 25. - 28. apríla 2017
 • Kurz letných pohybových aktivít (plávanie a turistika) je 5. - 12. mája 2017
 • porovnávacie ročníkové vedomostné testy
 • 9. mája 2017 je Deň Európy, elektronické testovanie Mladý digitálny Európan a Európske solárne dni
 • 9. - 14. mája sa koná návšteva Štrasburgu v rámci projektu Euroscola
Ďakujeme za spoluprácu všetkým zainteresovaným. Zaželajme si, aby uvedené a aj ďalšie aktuálne podujatia našej školy skončili úspechom a prispeli ku šíreniu dobrého mena našej školy, k výborným výsledkom na skúškach, ku spokojnosti našich klientov a k vysokému počtu novoprijatých študentov. A z blížiacich sa ďalších činností avizujeme odbornú prax druhákov a tretiakov, koniec štúdia či ústne maturitné skúšky... 
 

KOŽAZ tretiakov

Tretiaci v dňoch 24. - 26.4. absolvovali kurz ochrany života a zdravia podľa plánu. V rámci programu navštívili vyhliadku na kúpeľmi Bojnice, národnú kultúrnu pamiatku kostol v Porube a v Regionálnom kultúrnom centre si pripomenuli jadrovú katastrofu. Černobyľská atómová elektráreň sa nachádza v blízkosti mesta Pripiať, 18 km od mesta Černobyľ, v blízkosti hraníc Ukrajiny  a Bieloruska. V sobotu 26.4.1986 o 1:23:48 sa v reaktore elektrárne odohrala katastrofálna parná explózia, ktorá vyústila do požiaru, série ďalších explózií a roztaveniu jadra reaktora.

 

 

 

Ambasádorská škola EP

Naša škola sa v školskom roku 2016/2017 zapojila do vzdelávacieho programu Ambasádorských škôl Európskeho parlamentu (European Parliament Ambassador Schools - EPAS). Cieľom tohto programu je šíriť povedomie o Európskej únii a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí. Naši senior a junior ambasádori pripravili pre žiakov našej školy a pre širšiu verejnosť rôzne podujatia, prostredníctvom ktorých získajú informácie o Európskej únii a o právomociach Európskeho parlamentu. Veríme, že splníme všetky úlohy tak, aby sme získali osvedčenie Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.
Linky:
náš web pre AŠ EP, AŠ EP na Facebooku

 

Utorok, 9. mája 2017

Utorok, 9. mája 2017 je pre budúcnosť našej školy nazaj významným dňom. Na prijímacie skúšky v prvom termíne prvého kola k nám prídu budúci prváci, ktorých tento rok môžeme prijať opäť do troch tried, najviac 93. Veríme, že sa vám bude na OA v Prievidzi dobre študovať.

Pre 45 prihlásených tretiakov ponúkame vzhľadom k tomu, že sme certifikačnou školou pre elektronické certifikačné merania NUCEM, účasť v atraktívnej vedomostnej súťaži o Európskej únii formou online elektronického testovania (podobného elektronickej maturitnej skúške), Mladý Digitálny Európan 2017. Nástup týchto tretiakov je o 8:30 hod v troch počítačových učebniach OA v Prievidzi. Pre dobrý výsledok v súťaži s preštudujte ešte raz všetky dostupné materiály. 

Kurz letných pohybových aktivít v prírode pre druhákov je od 5. do 12. mája 2017. V utorok 9. mája sa všetci druháci - plavci stretnete o 9:00 hod pred bazénom pri ZŠ Chalupku v Prievidzi. Zdôrazňujeme našim druhákom a ich rodičom - využite jedinečnú možnosť naučiť sa plávať alebo zlepšiť si svoju plaveckú výkonnosť pod vedením kvalifikovaných vyučujúcich telesnej a športovej výchovy. 

Ostatní druháci, všetci prváci (aj I. P) a tí tretiaci, ktorí nejdú na školské kolo vedomostnej súťaže, sa zúčastnia oslavy mieru a jednoty Euróopskej únie, sviatku Dňa Európy, v prievidzskom mestskom parku. Naša škola je jednou z 15 škôl z celého Slovenska, zapojených vo vzdelávacom programe Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. Zraz je o 8:30 hod pri bazéne ZŠ S. Chalupku v Prievidzi. Doneste si športovú obuv na behanie. Súčasťou osláv sú aj Európske solárne dni, ktorých sa zúčastňujeme už po siedmy krát. 

Naši štvrtáci a II. P majú mimoriadny rozvrh - predmaturitné vzdelávanie vo vybraných maturitných predmetoch. 

 

Vitajte na webe Obchodnej akadémie v Prievidzi

Naša internetová stránka od svojho vzniku v roku 1996 prešla viacerými zmenami – formálnymi, obsahovými aj technologickými. Dvakrát bola nominovaná za najlepšiu webovú školskú stránku na Slovensku. V súčasnosti je prevádzkovaná v systéme Joomla 2.5, prioritne sa snaží napĺňať mnohé dôležité povinnosti, ktoré sú kladené na weby subjektov verejnej správy. Klientmi stránok sú naši žiaci a ich rodiny, naši zamestnanci, zriaďovateľ, lokálna komunita, štátna správa a samospráva, rôzne školské organizácie, médiá a podobne... Návštevníkom ponúkame informácie o prijímacom konaní, o maturitách, o aktuálnych podujatiach školy, nájdete u nás odkazy na mnoho podstránok, na triednu knihu, rozvh a zastupovanie, žiacku knižku, týždenný jedálny lístok, povinné zverejňovanie dokumentov, zverejňovanie faktúr, na základné pedagogické dokumenty školy, na správy o činnosti školy, aktuálne informácie a galérie obrázkov a mnoho iných.

Ďakujeme používateľom webu za váš záujem o našu školu. Veríme, že stovky a tisícky každodenných návštevníkov sú s našimi službami spokojní. Aktuálne chceme upútať najmä pozornosť potenciálnych uchádzačov o štúdium na Obchodnej akadémii, zverejňujeme dôležité organizačné záležitosti a v neposlednom rade aj rôzne interné a externé marketingové materiály, dokumentujúce pestrý a zaujímavý život našej školy, ktorá je v určitých smeroch dlhodobo aj výhľadovo najlepšou strednou odbornou školou v Trenčianskom kraji, na čo môžeme byť a spolu s nami všetci naši priaznivci patrične hrdí. 

 

OA na veľtrhu podnikateľských talentov v Košiciach

Dlhé roky spolupracujeme s Junior Achievement Slovensko vo vzdelávacích programoch JA Aplikovaná ekonómia a JA Podnikanie v cestovnom ruchu. Tento rok pod vedením učiteľky Ing. R. Úradníčkovej študenti založili študentskú JA Firmu WomanT.

Veľtrh podnikateľských talentov je vyvrcholením celoročného úsilia študentov stredných škôl z celého Slovenska. Na veľtrhu prezentujú verejnosti svoje podnikateľské plány, výrobky a služby. Stretávajú sa so svojou konkurenciou a súťažia v niekoľkých kategóriách. Tento rok bol veľtrh v Košiciach v stredu 5. apríla 2017 a OA Prievidza tam nechýbala... Správu z pracovnej cesty si prečítajte TU

 

 

 

Deň narcisov 2017

Vďaka vám všetkým - prispievateľom, členom hliadok,  sa nám v piatok 7. apríla podarilo v zbierke DEŇ NARCISOV vyzbierať 580€, ktoré sme v piatok previedli na účet Ligy proti rakovine. Osobitná vďaka patrí našim žiačkam a žiakom z II.A, III.A, III.C a III.B za výbornú reprezentáciu aj našej školy na verejnosti.Smile 
 


Strana 8 z 32

Moja story, tvoja story

 

 

Certifikačná škola NUCEM

 

 

IT akadémia

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Partnerská škola JA SR

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ľubomír Vida - lubomir.vida@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

TancujPD 2014

Krátke správy

 

Vo štvrtok 8.10.2009 sa takmer 60 žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili poznávacej exkurzie do Viedne, ktorej cieľom bolo priblížiť históriu tohto krásneho mesta na Dunaji, spoznať jeho architektonické a historické skvosty. Najprv sme zamierili do letohrádku Habsburgovcov do Schoenbrunnu. Po krátkej prehliadke záhrad sa žiaci rozdelili - niektorí zamierili do najstaršej ZOO v strednej Európe, iní vstúpili do zámku a ďalší sa potulovali len tak a obdivovali krásne scenérie obrovského parku. Poobede sme sa potúlali po centre Viedne - videli sme Hofburg, Dóm sv. Štefana, Parlament a novú radnicu. Exkurziu sme zavŕšili návštevou múzea podľa vlastného výberu. Najviac žiakov si prezrelo Prírodovedecké múzeum,  skupinka žiačok navštívila  Pokladnicu Habsburgovcov. A čo na záver:  krásne mesto, veľa slnka ... Bol to príjemný a zmysluplný deň plný zážitkov, a to nielen pre žiakov, ale aj ich sprievodkyne. Mgr. Hraňová, Mgr. Olejárová a Ing. Pekárová 


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 21 hostí