Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Stužkové slávnosti 2017

Naši milí štvrtáci majú v novembri stužkové slávnosti. Trieda IV. C s triednou učiteľkou Ing. Hofierkovou mala stužkovú 3. novembra, IV. A s triednou učiteľkou Mgr. Kontrovou 10. novembra a IV. B Mgr. Malegu bude mať v piatok 24. novembra. Prajeme vám, aby aj pre vás platilo to elánovské: "navždy sa zachová, v pamäti stužková..."
 

Súťaž na dodávateľa stavebných prác

Obstaraváteľ Trenčiansky samosprávny kraj, náš zriaďovateľ, vyhlásil 13. novembra 2017 verejnú súťaž na dodávateľa stavby Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza. Predmetom projektu je obnova objektov školy, ktorá sa týka zateplenia, výmeny okien a dverí, oplechovania ríms a ďalších stavebných prác. Ponuky môžu záujemcovia predkladať do 5. decembra 2017 tak, aby sa stavať mohlo začať v apríli 2018. Tešíme sa, že by takto mohla naša škola osláviť svoje sedemdesiate výročie výchovno-vzdelávacej činnnsoti v novom šate.
 

IMATRIKULÁCIE 2017

Vo štvrtok 16. novembra 2017 sa uskutočnili Imatrikulácie študentov prvého ročníka. Ďakujeme za program, ktorý pripravili dve triedy tretieho ročníka spolu so svojimi triednymi učiteľkami Ing. Balkovou a RNDr. Kadlečíkovou, v Kultúrnom dome v Bojniciach, od 10:00 hod. 

 

A. B. Group začína

Novozakladaná študentská spoločnosť A. B. Group po upisovaní akcií a valnom zhromaždení vám s nadšením oznamuje, že od 13. novembra 2017 oficiálne začína svoju činnosť na Obchodnej akadémií v Prievidzi.

Podrobnejšie o našej činnosti sa dozviete na našej stránke

 

 

Informatická súťaž iBobor 2017

Prihlásení žiaci kategórie Juniori (1. a 2. ročník) súťažia 6. 11. 2017 (pondelok) -  o 11:45 (triedy II. A a II. B) a o 12:30 (triedy I. A a I. B) v učebni N13. 

Starší žiaci - "Seniori" súťažia 7. 11. 2017 (utorok) v učebni N13 nasledovne: o 10:30 (trieda IV. B), o 11:45 (III. A, III. B, IV. A, IV. C).

Prineste si so sebou pero a papier. Na stránke www.ibobor.sk si môžete prečítať podrobné informácie o súťaži a vyskúšať úlohy z minulých ročníkov. Všetkým účastníkom prajeme veľa úspechov. 

 

Národný projekt IT akadémia

Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Oproti súčasnému stavu potrebuje IT sektor ročne navyše aspoň tisíc nových zamestnancov – špecialistov v oblasti používania IT v práci. Prostredníctvom národného projektu, do ktorého sa zapája aj naša škola, Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza - popredná stredoškolská vzdelávacia inštitúcia a dlhoročný líder v oblasti používania IT v lokálnej komunite a v regionálnom školstve v okrese Prievidza - chceme prispieť k riešeniu tohto problému. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“.
 

Okresné kolo vo volejbale dievčat 2017

Okresné kolo vo volejbale dievčenských družstiev stredných škôl nášho okresu sa konalo 24. októbra 2017. Naše dievčatá porazili SOŠ Handlová aj SOŠ OaS Prievidza, prehrali len s Gymnáziom v Prievidzi a celkovo získali pohár za tretie miesto zo šiestich družstiev v okrese Prievidza. Blahoželáme a ďakujeme hráčkam i trénerke Z. Vrtielovej za vzornú reprezentáciu v športovej súťaži. 

 

TIK Prievidza

Žiaci III.A triedy v rámci predmetu podnikanie v cestovnom ruchu navštívili Turisticko informačnú kanceláriu (TIK) v Prievidzi, kde sa zoznámili s činnosťou hlavnej zložky informačných služieb v cestovnom ruchu. TIK plní dôležitú úlohu v propagácii regiónu horná Nitra. 

 

Burza práce a informácií 19.10.2017

 Vo štvrtok 19.10.2017 sme sa zúčastnili Burzy práce a informácií, ktorú usporiadal okresný Úrad práce a sociálnych vecí. V rámci tohto podujatia  sme mali možnosť stretnúť sa aj so záujemcami o štúdium na našej škole. Záujemcov bolo mnoho, čo nás veľmi potešilo. Touto cestou sa chceme poďakovať vybraným žiakom III.A a III.B za vzornú reprezentáciu školy. Veríme, že cez Deň otvorených dverí  sa s Vami, milí deviataci a rodičia, opäť stretneme. Ďakujeme za Vám  pozornosť, ktorú ste venovali našim žiakom a našej škole. :) 

 

 

Študentská kvapka krvi 2017

Na našej škole robíme Kvapku drvi dvakrát do roka. V rámci jesennej kampane 2017 bol na Obchodnej akadémii v Prievidzi mobilný odber krvi v utorok 17. októbra 2017, od 7:45 v miestnosti školskej knižnice. 

Krv darovalo 34 darcov, z toho 24 prvodarcov a spolu odovzdali 15 litrov najcennejšej tekutiny. Ďakujeme. 


Tvárami kampane sú mladí ľudia - dobrovoľníci SČK, ktorí sa pomocou hashtagov #nemajlenkecy a #nebudodveci prihovárajú svojim rovesníkom - študentom rôznych odborov. 

Súčasťou kampane sú nielen mobilné odbery krvi ale aj náborové workshopy či simulované odbery krvi organizované pracovníkmi a dobrovoľníkmi Slovenského Červeného kríža vo všetkých väčších mestách a mnohých obciach Slovenska. Cieľom je rozšíriť rady pravidelných darcov krvi a získať prvodarcov z radov nielen mladých študentov. 
 

Pozvánka pre záujemcov o štúdium

Pozývame všetkých záujemcov o štúdium na Burzu práce a informácií, ktorá je zároveň aj "Burzou stredných škôl".  V stánku OA Prievidza  Vám poskytneme prvé informácie o možnostiach štúdia v nasledujúcom školskom roku 2018/2019. Na vaše otázky radi odpovieme  vo štvrtok 19.10.2017 v Športovej hale od 9:00 - 15:00 hodiny. Tešíme sa na Vás. Smile

 

Prihlasovanie na maturitné skúšky 2018

Do konca septembra sa mohli naši študenti prihlásiť na maturitné skúšky v riadnom období školského roka 2017/2018. Vybrali si predmety, úroveň cudzieho jazyka, prípadné dobrovoľné predmety. Žiaci so zdravotným znevýhodnením si mohli požiadať o úpravy skúšok podľa platnej legislatívy. Do 15. októbra si môžu ešte prípadne zmeniť niektoré svoje rozhodnutie, po tomto termíne je možné už len vo výnimočných prípadoch požiadať o zmenu spôsobu vykonania maturitnej skúšky. Milí maturanti, dobre si ešte premyslite svoje rozhodnutia, potvrďte to svojím triednym učiteľom a po 15. októbri už budeme považovať váš výber za definitívny. 
 

Nechceme nič, iba nezabudnúť...

Viac snímok z exkurzie si pozrite TU 

V rámci tematického zážitkového vyučovania sa 18. októbra 2017 študenti tretieho ročníka vybrali na miesta internačných pracovných táborov, ktoré nám pripomínajú smutnú kapitolu našich dejín – hromadné deportácie židovského obyvateľstva do koncentračných táborov v rokoch 1942 - 1944. Našou prvou zastávkou bola železničná stanica v Novákoch, odkiaľ odchádzali transporty židovského obyvateľstva z oblasti Prievidze a Topoľčian. Dnes tieto udalosti pripomína pamätná tabuľa na staničnej budove. Ďalšie zastavenie – v Laskári pri Novákoch – bolo na mieste bývalého najväčšieho pracovného tábora, ktoré dnes označuje pamätník obetiam. Cieľom bola Sereď, kde sme navštívili prvé a jediné múzeum holokaustu na Slovensku. Smutné miesto... Koncentračné stredisko, odkiaľ transporty  smerovali nielen do poľského Osvienčimu, ale aj do Lublinu a vyhladzovacieho tábora Sobibor. Priemerná „doba prežitia“ v tábore Sobibor bola 3 hodiny... Exkurzia nám všetkým dala mnoho podnetov na premýšľanie, mnoho rozporuplných emócií, ale hlavne zistenie, že v živote by sme nemali bojovať PROTI niečomu, ale bojovať ZA niečo... Za ľudskosť.  

 Mgr. Alena Leštianska

 

 

Tematické zážitkové vzdelávanie

V rámci druhého kola výzvy na predkladanie žiadostí financovania aktivít tematického zážitkového vzdelávania sme získali od nášho zriaďovateľa - Trenčianskeho samosprávneho kraja - finančný príspevok 500 eur na úhradu nákladov na školskú exkurziu žiakov tretieho ročníka Obchodnej akadémie v Prievidzi do Múzea holocaustu v Seredi. Ideme  v stredu 18. októbra 2017 dvomi autobusmi ráno o 9:00 spred Obchodnej akadémie v Prievidzi, v múzeu v Seredi nás prijmú od pol jednej, cestou sa zastavíme aj pri pamätníku pracovného tábora v Novákoch. Vstupné je možné zaplatiť kultúrnymi poukazmi. Predpokladaný návrat je okolo piatej popoludní.

 

Ekonomicko-literárna exkurzia 4. ročníka

11.10.2017 sa 58 žiakov štvrtého ročníka vydalo na každoročnú exkurziu do Bratislavy. Jej tohtoročným cieľom bola Burza cenných papierov, návšteva ďalšej burzy, tentokrát burzy vysokých škôl VAPAC, a v závere dňa sa každý tešil na predstavenie v Divadle ASTORKA KORZO 90. Hoci bolo ráno zamračené, Bratislava nás privítala slnkom a teplom. Na BCP žiakov vstúpili do sveta veľkého obchodovania. NA burze VŠ bolo celkom plno, napriek tomu sa naši žiaci rozpŕchli po celej ploche výstaviska a získavali cenné informácie o podmienkach štúdia na tej-ktorej škole. Medzi stánkami sme zbadali aj našich bývalých žiakov, ktorí propagovali už svoje vysoké školy, čo nás pedagógov veľmi potešilo, veď aj to svedčí o tom, že absolventi našej školy sa o svoje uplatnenie nemusia obávať. Večerné predstavenie bolo  pre mnohých prekvapením. Plánovanú hru nahradila iná, lebo aj herci sú len ľudia, ktorí môžu ochorieť. Napriek tomu sme z Bratislavy odchádzali spokojní z dobre prežitého dňa. Exkurziu pripravili a dozor nad žiakmi vykonali Mgr.J. Hraňová, Ing. V. Hofierková Dekanová a S. Malega.

 

 

Európsky deň jazykov 2017

Európsky deň jazykov sme oslávili aj tento rok niekoľkými triednymi aktivitami na hodinách vyučovania cudzích jazykov. 

 Tento deň je oslavou jazykovej rôznorodosti kontinentu. Je príležitosťou zvýšiť povedomie o jazykovej rozmanitosti Európy, podporiť kultúrnu a jazykovú rôznorodosť.

Na stránke Európskeho dňa jazykov nájdu počas celého roka žiaci aj učitelia mnoho nápadov, materiálov, hier. kvízov, informácií o európskych jazykoch.

Zvedavým žiakom odporúčame používať na internete aj iné tipy na rozvíjanie digitálnej gramotnosti, na používanie otvorených vzdelávacích materiálov, sociálnych sietí a moderných nástrojov ako je Edu clipper, Pinterest, Spruce, Selfie, EnglishGO, IT Academy...

 


Strana 9 z 36

Tentoraz idem voliť

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Certifikačná škola NUCEM

 

 

IT akadémia

 

 

Partnerská škola JA SR

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ľubomír Vida - lubomir.vida@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

TancujPD 2014

Krátke správy

Podľa školského zákona žiak posledného ročníka písomne oznamuje triednemu učiteľovi predmety, ktoré si zvolil na maturitnú skúšku v riadnom skúšobnom období. Do 30. septembra 2009 spolu s triednymi učiteľmi písomne vyplnia formuláre prihlášok (štvrtácka prihláška, prihláška pre pomaturitných žiakov) a zmenu údajov je možná do 15. októbra. Žiaci so zdravotným znevýhodnením spolu s prihláškou vyplnia aj prihlasovací formulár pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Sledujte aj stránky NÚCEM

Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 69 hostí