Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

V utorok  21. 11. 2017sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v kategórii     2B – 3. a 4. ročník a vo štvrtok 23.11.2017 v kategórii 2A – 1. a 2. ročník. Súťaž pozostávala z dvoch častí: Písomná časť:  posluch s porozumením, čítanie s porozumenim a test (slovná zásoba, gramatika) a Ústna časť: roleplay (situačný dialóg), picture story (príbeh v obrázkoch)

Vyhodnotenie 

Kategória 2A: Skúšobná komisia: Mgr. Ida Kleinová, Mgr. Jaroslav Rumpli

 1. miesto Júlia Maceková II.A, 2. miesto: Sofia Kmeťová II.A, 3. miesto: Timotej Brestovanský II.B

Kategória 2B: Skúšobná komisia: PhDr. Anna Dobrotková, Mgr. Janka Jakubisová

1. miesto: Tomáš Rychtarčík IV.A, 2. miesto: Jaroslav Švarc IV.B, 3. miesto : Helena Ďurišová IV.B

Všetkým študentom ďakujeme za účasť! Víťazi v obidvoch kategóriách budú našu školu reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa uskutoční dňa 17. januára 2018 na Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi. GOOD LUCK! JJJ 

 

 

Školské kolo olympiády v NEJ

Dňa 23.novembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách.

V prvej súťažili žiaci prvých a druhých ročníkov. Na 1.mieste skončil Samuel Líška z 2.B, 2.miesto obsadila Veronika Gajdošová z 1.A triedy a na 3.mieste skončil Roland Čiscoň z 1.A triedy.

Druhá kategória bola určená žiakom tretích a štvrtých ročníkov. Z nich 1.miesto obsadil Štefan Ščipák zo 4.C, 2.miesto Aneta Szolíková zo 4.B a na treťom mieste sa umiestnil Branislav Rajecký z 3.B. Víťazi z oboch kategórií postupujú do okresného kola. Blahoželáme! Ing. Eva Šormanová a Mgr. Zuzana Olejárová

  

 

Vyhodnotenie informatickej súťaže iBobor

Naši žiaci sa každoročne zapájajú do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. V šk. roku 2017/2018 sa v dňoch 6. 11. a 7. 11. súťaže zúčastnilo 26 žiakov kategórie Junior a rovnaký počet žiakov kategórie Senior. Na Slovensku sa do všetkých súťažných kategórií zapojilo 74 216 žiakov, z toho 7 775 juniorov a  4 716 seniorov.

Úspešnými riešiteľmi sú: Dávid Takács (II.B), Romana Miklíková (III.A), Paulína Píšová (IV.B), Dominik Mikuláš (IV.C) a Jaroslav Pavol (IV.C). 

Na stránke www.ibobor.sk si všetci súťažiaci môžu pozrieť štatistické vyhodnotenie jednotlivých úloh, po prihlásení aj svoje riešenia a porovnať ich so správnymi odpoveďami, prípadne vyplniť anketu. Úspešným riešiteľom srdečne blahoželám a všetkým súťažiacim ďakujem za účasť. Ing. Viera Hofierková Dekanová

 

Office 365 pre celú školu

Ako oprávnená a overená akademická inštitúcia môžeme používať bezplatné nástroje spoločnosti Microsoft na zvýšenie produktivity, zahrnuté v balíku Office 365 A1. Aktívne používanie online verzií programov Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote a služieb ako napr. Exchange, OneDrive, Skype, Sway, Forms, Flow... môže byť pre našu školu, Obchodnú akadémiu v Prievidzi,  konkurenčnou výhodou a veľkým prínosom pre vzdelávanie kvalitných odborníkov, schopných efektívne používať najnovšie technológie pre uplatnenie sa na trhu práce.
 

Stužkové slávnosti 2017

Naši milí štvrtáci majú v novembri stužkové slávnosti. Trieda IV. C s triednou učiteľkou Ing. Hofierkovou mala stužkovú 3. novembra, IV. A s triednou učiteľkou Mgr. Kontrovou 10. novembra a IV. B Mgr. Malegu bude mať v piatok 24. novembra. Prajeme vám, aby aj pre vás platilo to elánovské: "navždy sa zachová, v pamäti stužková..."
 

Súťaž na dodávateľa stavebných prác

Obstaraváteľ Trenčiansky samosprávny kraj, náš zriaďovateľ, vyhlásil 13. novembra 2017 verejnú súťaž na dodávateľa stavby Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza. Predmetom projektu je obnova objektov školy, ktorá sa týka zateplenia, výmeny okien a dverí, oplechovania ríms a ďalších stavebných prác. Ponuky môžu záujemcovia predkladať do 5. decembra 2017 tak, aby sa stavať mohlo začať v apríli 2018. Tešíme sa, že by takto mohla naša škola osláviť svoje sedemdesiate výročie výchovno-vzdelávacej činnnsoti v novom šate.
 

IMATRIKULÁCIE 2017

Vo štvrtok 16. novembra 2017 sa uskutočnili Imatrikulácie študentov prvého ročníka. Ďakujeme za program, ktorý pripravili dve triedy tretieho ročníka spolu so svojimi triednymi učiteľkami Ing. Balkovou a RNDr. Kadlečíkovou, v Kultúrnom dome v Bojniciach, od 10:00 hod. 

 

A. B. Group začína

Novozakladaná študentská spoločnosť A. B. Group po upisovaní akcií a valnom zhromaždení vám s nadšením oznamuje, že od 13. novembra 2017 oficiálne začína svoju činnosť na Obchodnej akadémií v Prievidzi.

Podrobnejšie o našej činnosti sa dozviete na našej stránke

 

 

Informatická súťaž iBobor 2017

Prihlásení žiaci kategórie Juniori (1. a 2. ročník) súťažia 6. 11. 2017 (pondelok) -  o 11:45 (triedy II. A a II. B) a o 12:30 (triedy I. A a I. B) v učebni N13. 

Starší žiaci - "Seniori" súťažia 7. 11. 2017 (utorok) v učebni N13 nasledovne: o 10:30 (trieda IV. B), o 11:45 (III. A, III. B, IV. A, IV. C).

Prineste si so sebou pero a papier. Na stránke www.ibobor.sk si môžete prečítať podrobné informácie o súťaži a vyskúšať úlohy z minulých ročníkov. Všetkým účastníkom prajeme veľa úspechov. 

 

Okresné kolo vo volejbale dievčat 2017

Okresné kolo vo volejbale dievčenských družstiev stredných škôl nášho okresu sa konalo 24. októbra 2017. Naše dievčatá porazili SOŠ Handlová aj SOŠ OaS Prievidza, prehrali len s Gymnáziom v Prievidzi a celkovo získali pohár za tretie miesto zo šiestich družstiev v okrese Prievidza. Blahoželáme a ďakujeme hráčkam i trénerke Z. Vrtielovej za vzornú reprezentáciu v športovej súťaži. 

 

Burza práce a informácií 19.10.2017

 Vo štvrtok 19.10.2017 sme sa zúčastnili Burzy práce a informácií, ktorú usporiadal okresný Úrad práce a sociálnych vecí. V rámci tohto podujatia  sme mali možnosť stretnúť sa aj so záujemcami o štúdium na našej škole. Záujemcov bolo mnoho, čo nás veľmi potešilo. Touto cestou sa chceme poďakovať vybraným žiakom III.A a III.B za vzornú reprezentáciu školy. Veríme, že cez Deň otvorených dverí  sa s Vami, milí deviataci a rodičia, opäť stretneme. Ďakujeme za Vám  pozornosť, ktorú ste venovali našim žiakom a našej škole. :) 

 

 

Študentská kvapka krvi 2017

Na našej škole robíme Kvapku drvi dvakrát do roka. V rámci jesennej kampane 2017 bol na Obchodnej akadémii v Prievidzi mobilný odber krvi v utorok 17. októbra 2017, od 7:45 v miestnosti školskej knižnice. 

Krv darovalo 34 darcov, z toho 24 prvodarcov a spolu odovzdali 15 litrov najcennejšej tekutiny. Ďakujeme. 


Tvárami kampane sú mladí ľudia - dobrovoľníci SČK, ktorí sa pomocou hashtagov #nemajlenkecy a #nebudodveci prihovárajú svojim rovesníkom - študentom rôznych odborov. 

Súčasťou kampane sú nielen mobilné odbery krvi ale aj náborové workshopy či simulované odbery krvi organizované pracovníkmi a dobrovoľníkmi Slovenského Červeného kríža vo všetkých väčších mestách a mnohých obciach Slovenska. Cieľom je rozšíriť rady pravidelných darcov krvi a získať prvodarcov z radov nielen mladých študentov. 
 

Národný projekt IT akadémia

Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Oproti súčasnému stavu potrebuje IT sektor ročne navyše aspoň tisíc nových zamestnancov – špecialistov v oblasti používania IT v práci. Prostredníctvom národného projektu, do ktorého sa zapája aj naša škola, Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza - popredná stredoškolská vzdelávacia inštitúcia a dlhoročný líder v oblasti používania IT v lokálnej komunite a v regionálnom školstve v okrese Prievidza - chceme prispieť k riešeniu tohto problému. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“.
 

TIK Prievidza

Žiaci III.A triedy v rámci predmetu podnikanie v cestovnom ruchu navštívili Turisticko informačnú kanceláriu (TIK) v Prievidzi, kde sa zoznámili s činnosťou hlavnej zložky informačných služieb v cestovnom ruchu. TIK plní dôležitú úlohu v propagácii regiónu horná Nitra. 

 

Nechceme nič, iba nezabudnúť...

Viac snímok z exkurzie si pozrite TU 

V rámci tematického zážitkového vyučovania sa 18. októbra 2017 študenti tretieho ročníka vybrali na miesta internačných pracovných táborov, ktoré nám pripomínajú smutnú kapitolu našich dejín – hromadné deportácie židovského obyvateľstva do koncentračných táborov v rokoch 1942 - 1944. Našou prvou zastávkou bola železničná stanica v Novákoch, odkiaľ odchádzali transporty židovského obyvateľstva z oblasti Prievidze a Topoľčian. Dnes tieto udalosti pripomína pamätná tabuľa na staničnej budove. Ďalšie zastavenie – v Laskári pri Novákoch – bolo na mieste bývalého najväčšieho pracovného tábora, ktoré dnes označuje pamätník obetiam. Cieľom bola Sereď, kde sme navštívili prvé a jediné múzeum holokaustu na Slovensku. Smutné miesto... Koncentračné stredisko, odkiaľ transporty  smerovali nielen do poľského Osvienčimu, ale aj do Lublinu a vyhladzovacieho tábora Sobibor. Priemerná „doba prežitia“ v tábore Sobibor bola 3 hodiny... Exkurzia nám všetkým dala mnoho podnetov na premýšľanie, mnoho rozporuplných emócií, ale hlavne zistenie, že v živote by sme nemali bojovať PROTI niečomu, ale bojovať ZA niečo... Za ľudskosť.  

 Mgr. Alena Leštianska

 

 

Tematické zážitkové vzdelávanie

V rámci druhého kola výzvy na predkladanie žiadostí financovania aktivít tematického zážitkového vzdelávania sme získali od nášho zriaďovateľa - Trenčianskeho samosprávneho kraja - finančný príspevok 500 eur na úhradu nákladov na školskú exkurziu žiakov tretieho ročníka Obchodnej akadémie v Prievidzi do Múzea holocaustu v Seredi. Ideme  v stredu 18. októbra 2017 dvomi autobusmi ráno o 9:00 spred Obchodnej akadémie v Prievidzi, v múzeu v Seredi nás prijmú od pol jednej, cestou sa zastavíme aj pri pamätníku pracovného tábora v Novákoch. Vstupné je možné zaplatiť kultúrnymi poukazmi. Predpokladaný návrat je okolo piatej popoludní.

 


Strana 10 z 37

Tentoraz idem voliť

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Certifikačná škola NUCEM

 

 

IT akadémia

 

 

Partnerská škola JA SR

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ľubomír Vida - lubomir.vida@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

TancujPD 2014

Krátke správy

Školský poriadok si môžete  stiahnuť vo formáte PDF. Žiaci i zamestnanci v ňom nájdu základné práva a povinnosti, na ktorých sme sa dohodli.

Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 19 hostí