Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

Teší nás, že naša škola, Obchodná akadémia v Prievidzi, bola vybratá do prvého ročníka programu EPAS (Ambasádorská škola Európskeho parlamentu). Výberová komisia brala do úvahy naše úspechy v projektoch Euroscola a naše skúsenosti s realizáciou rôznych podujatí, zameraných tematicky na EÚ. 

Naši žiaci, žiačky, učiteľky a učitelia, ktorí absolvujú program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, si pripomenú možnosti, ktoré im ponúka ich európske občianstvo a spoznajú úlohu Európskeho parlamentu v európskom rozhodovacom procese. Dôležitá je podpora mladých ľudí, ktorí si majú uvedomiť možnosti svojho konania a chápať význam účasti na európskych voľbách v roku 2019. Viac o programe EPAS na stránkach Európskeho parlamentu, Informačnej kancelárie na Slovensku a na stránkach AI NOVA v Bratislave.

 

Deň otvorených dverí 21.02.2017

 

Kolektív vyučujúcich OA pozýva všetkých záujemcov  o štúdium na našej škole  na Deň otvorených dverí. 

Už teraz  sa tešíme na stretnutie so žiakmi, ich učiteľmi, rodičmi, výchovnými poradcami, širokou verejnosťou.

Nech sa páči, dvere sú pre Vás otvorené v utorok 21. februára 2017 od 12:30 do 16:30 hod. Smile

Môžete si pozrieť naše moderné a na vysokej technologickej úrovni vybavené priestory na vyučovanie, veľmi dobrú kvalitu riadiacej a pedagogickej práce. Od nového roka 2017/2018 bude naša škola vynovená a rekonštruovaná po realizácii projektu Trenčianskeho samosprávneho kraja: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obchodnej akadémie v Prievidzi. V roku 2018 škola, už v novom šate, bude  oslavovať 70. výročie svojej verejnoprospešnej činnosti. Nech sa páči - podajte si prihlášku k nám, pozrite si videoreportáž RTV Prievidza, príďte na Deň otvorených dverí 21. februára 2017.

 

Valentínska kvapka krvi 2017

Na našej škole bude Valentínska kvapka krvi v stredu 22. februára 2017. Darujte krv so Slovenským červeným krížom.

 

 

Naši reprezentanti víťazia v krajských kolách

Pekným úspechom pre mnohé školy je už víťazstvo v okresnom meradle. Ale naši viacerí študenti po víťazstve v okrese v najbližsích dňoch bojujú o popredné miesta v rámci Trenčianskeho kraja! V utorok 7. februára 2017 získalo druhé miesto v kraji naše basketbalové družstvo chlapcov. V stredu 8. februára máme na našej škole krajské kolo Olympiády ľudských práv, za našu školu sa Marek Papay umiestnil na 10. mieste. Vo štvrtok 16. februára organizovala naša škola krajské kolo súťaže Spracovania informácií na počítači (SIP) s viacerými našimi reprezentantami v troch kategóriách. Vo štvrtok 16. februára 2017 bol Marek Matiaško druhý v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku na gymnáziu v Prievidzi. V stredu 15. februára na gymnáziu v Trenčíne bol tretí Marek Papay v Olympiáde v anglickom jazyku. Všetkým súťažiacim ďakujeme a blahoželáme.
 

Vyhodnotenie súťaže „Olympiáda Mladý účtovník“

Dňa 09.02. 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže " Olympiáda Mladý účtovník" žiakov 4. ročníka – voliteľný predmet Cvičenia z účtovníctva. Žiaci riešili hospodárske operácie podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov  s použitím softvéru Omega – firma KROS. Maximálny  počet bodov, ktorý žiaci mohli získať bolo 105 bodov. Bodovali sa úlohy: začiatočný účet súvahový, vytvorenie saldokonta,  účtovanie účtovných prípadov, uzávierka a závierka účtovníctva. Výsledky školského kola súťaže sú nasledovné:

  1. miesto získal Marek Papay, IV. A                                              
  2. miesto získala Dominika Zambojová , IV. A                          
  3. miesto získala Gabriela Mokrá, IV. A                        

Prví dvaja výhercovia postupujú do krajského kola súťaže, ktoré sa bude konať v marci 2017  v Žiline. Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť. Súťažná komisia:  Ing. Mariana Harvišová (ktorá súťaž pripravila aj  vyhodnotila) a Ing Dagmar Karaková (vedúca PKOP).

 

 

Adopčný program pre Afganistan: "Škola namiesto ulice"

Program Škola namiesto ulice občianskeho združenia Človek v ohrození funguje od roku 2005. Prostredníctvom neho slovenskí darcovia podporujú vzdelávanie afganských detí, ktoré namiesto chodenia do školy pracujú v uliciach Kábulu. Naša škola sa programu zúčastňuje už deviaty rok. Viac v liste, v prosbe a v prezentáciiZbierku pre deti z Afganistanu v rámci projektu „Škola namiesto ulice“ podporil aj trenčiansky župan Jaroslav Baška. Jeho príspevok 330,- eur umožní jednému dieťaťu študovať celý rok. 

 

OA a diela významných slovenských výtvarníkov

Keď prichádzate do našej školy hlavným vchodom, zahľaďte sa niekedy nahor - na fasáde nad hlavným vchodom našej školy sú osadené tri pekné reliéfy.  Vedeli ste, že sú od dvoch významných slovenských sochárov: Ludwik Korkoš, Anton Drexler? Pred budovou OA stoja aj dve sochy, jedna od Vladimíra Kompánka, druhá je dielom Antona Čuteka. Viac sa dozviete v našom príspevku 
 

XIX. ročník Olympiády ľudských práv v Prievidzi

V stredu 8. februára 2017 bola naša škola hostiteľom krajského kola  Olympiády ľudských práv (OĽP).  Obsah OĽP a formy jej realizácie sú zamerané na vedomosti, zručnosti a postoje žiačok a žiakov z oblasti ľudských práv, demokratických zásad a princípov právneho štátu. Už XIX. ročníka tejto súťaže stredných škôl  Trenčianskeho kraja sa zúčastnilo 21 študentov v sprievode svojich učiteľov.  Na základe výsledkov prvej časti súťaže, v ktorej študenti riešili písomný test, krajská komisia  OĽP určila na postup do druhého súťažného kola 13 súťažiacich. Títo študenti ústnou formou prezentovali dané tézy, odpovedali na  otázky,  obhajovali svoje postoje pred krajskou komisiou, ktorej predsedníčkou bola v tomto ročníku JUDr. Dagmar Majdanová. Víťazom krajského kola olympiády sa stal Matej Janda, študent  Gymnázia Dubnica nad Váhom. Srdečne gratulujeme! Za peknú reprezentáciu školy ďakujeme Marekovi Papayovi zo IV. A (v súťaži sa umiestnil  v prvej desiatke), poďakovanie patrí aj organizačnému tímu študentov a učiteľov našej školy, ktorý nemalou mierou prispel k pokojnému a pohodovému priebehu súťaže u nás - na Obchodnej akadémii v Prievidzi. Fotogaléria

 

Rekonštrukcia budovy Obchodnej akadémie v Prievidzi

Prievidza 12. januára (TASR) - Budovu Obchodnej akadémie (OA) v Prievidzi čaká rekonštrukcia. Cieľom projektu, na ktorý získal zriaďovateľ školy - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP), je zníženie energetickej náročnosti objektu.

"Na rekonštrukciu budovy Obchodnej akadémie v Prievidzi získal TSK príspevok približne 570.000 eur, a to z výzvy zameranej práve na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Zo svojho rozpočtu pridá viac ako 30.000 eur," konkretizovala Barbora Jánošková z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK. Samosprávny kraj ešte vlani vybral aj dodávateľa prác cez verejnú súťaž, rekonštrukčné práce by mala po kontrole Ministerstva životného prostredia SR ako riadiaceho orgánu pre OP KŽP zrealizovať spoločnosť Hastra, s.r.o., so sídlom v Žiline. "Už v marci tohto roka by sa malo začať so zatepľovaním strechy i obvodových múrov, vymenia sa vykurovacie telesá aj termostatické ventily," priblížila Jánošková.

"Znižovanie energetickej náročnosti budov našich organizácií je v súlade s cieľmi projektu Zelená župa, ktorý TSK začal v roku 2015 a tiež s využívaním obnoviteľných zdrojov energie," uzavrel predseda samosprávneho kraja Jaroslav Baška
 

Stredoškolská odborná činnosť

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je súťaž  zameraná na 17 odborných oblastí  (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti, podmienkou je písomná odborná práca a prihlásenie žiaka do súťaže  on-line  systému prihláškou. Autor resp. autori prácu obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Žiaci  zapojením do súťaže riešia aktuálne témy, využívajú medzi predmetové vzťahy, učia sa pracovať v tímoch, vyhľadávať informácie, spolupracovať s odborníkmi s vysokých škôl a hospodárskej praxe. Mimoriadne úspechy žiakov sú zohľadňované pri prijímaní na vysoké školy.  Svoje odborné vedecké  bádanie  žiaci prezentujú  na medzinárodnom podujatí Expo – Sciences International (ESI) a Expo-Sciences Europe (ESE).

Záujem o súťaž v SOČ nahláste svojej triednej alebo Ing. Kataríne Pekárovej, školskej koordinátorke SOČ. Zdrojom informácií o SOČ je aj stránka Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

 

V súťaži Euroscola 2017 sme obsadili 3. miesto

Informačná kancelária Európskeho parlamentu v piatok (16. 12. 2016) vyhlásila výsledky súťaže Euroscola 2017. Víťazom sa stala SOŠ v Námestove, na druhom mieste je Gymnázium v Snine. Naša škola, Obchodná akadémia v Prievidzi, si prevzala z rúk europoslancov (pani Flašíková, pán Štefanec, pán Zala) diplom za tretie miesto. 

OA sa do súťaže zapojila už druhýkrát. Tento rok sme si vybrali tému Čo by EÚ mala robiť inak po rozhodnutí občanov Veľkej Británie vystúpiť z Európskej únie? Počas troch mesiacov sme zorganizovali diskusie s poslancami, súťaže pre spolužiakov, besedy so žiakmi z iných škôl a seniormi, zisťovali sme názor verejnosti na prípadný odchod Veľkej Británie z EÚ. Odmenou za našu snahu je návšteva Európskeho parlamentu v Štrasburgu, na ktorú sa všetci tešíme!

JUDr. Dagmar Majdanová

 

Školské kolo súťaže SIP - Úprava textu a Wordprocessing

V utorok 13. decembra 2016 sa konalo školské kolo celoslovenskej Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači (SIP). V kategórii Wordprocessing boli najlepšie: Renáta Hámorská, Andrea Valnerová, Patrícia Litwiaková, Margaréta Dušičková, Radka Vajdová a Matidla Záňová. V kategórii Úprava textu zvíťazila Dominika Zambojová, Matilda Záňová, Jessica Chochulová a Kristína Turňová. Dievčatám blahoželáme - postúpili ste do krajského kola, ktoré sa uskutoční 16. februára 2017 u nás, na Obchodnej akadémii v Prievidzii! Školské kolo v kategórii Odpis textu sa koná 14. decembra 2016. Podrobné výsledky školského kola SIP nájdete na stránke PK odborných predmetov. 
 

Príspevok na lyžiarsky

Príspevok na lyžiarsky kurz sa poskytuje od roku 2016 v súlade s §3 ods. 3 a  §7 ods.19 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Ministerstvo školstva SR pridelí v rozpočte na rok 2017 príspevok 150 € na žiaka pre nahlásený počet žiakov v Eduzbere (60 žiakov OA Prievidza, spolu 9000 eur).

Tieto finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie lyžiarskych výcvikov a kurzov, snowboardových výcvikov a kurzov a kombinovaných lyžiarskych alebo snowboardových výcvikov a kurzov (ďalej len „lyžiarske kurzy“). V súlade so zákonom môže škola použiť príspevok na pokrytie nákladov na LK  pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy základnej alebo strednej školy. Stanovený príspevok na jedného žiaka nie je možné deliť medzi viacerých žiakov.
 

Športový deň - poznáme víťaza!!!

Záverečný turnaj vo volejbale sa uskutočnil vo štvrtok 22.12.2016. Postupujúce družstvá, žiaci a učitelia OA Prievidza namiesto vyučovania zaujali svoje miesta v telocvični ZŠ S. Chalupku. Po nástupe družstiev IV.A, IV.C, III.B, III.C a krátkych organizačných pokynoch sa začalo hrať.  

1. zápas IV.A - IV.C vyhrala IV.C, nasledoval 2. zápas III.B - III.C, v ktorom sa viac darilo športovcom z III.C. Po krátkej prestávke sa v boji o 3. miesto stretli družstvá IV.A a III.B. V tomto zápase zvíťazili žiaci III.B. Krátku prestávku pred úplným finále sme využili na odovzdanie vecných ocenení zo súťaže TSK Objav svoj talent. A potom to prišlo! Nasleduje finále, v ktorom o zlato a striebro zápolili družstvá III.C a IV. C. Boj to bol parádny a napínavý, veď každé družstvo malo svoju motiváciu: tím III.C túžil po svojom treťom titule z tohto turnaja, družstvo IV.A chcelo ukázať, že i športovci z III.C sú len ľudia a dajú sa poraziť. Šťastena však nakoniec viac priali III.C. Po každom zápase organizátori ocenili najlepšieho hráča každého tímu sladkou odmenou - čokoládou. Každý tím si prebral aj sponzorský balíček vynikajúcich medovníčkov od firmy  medex-fam, s.r.o. 

Víťazom turnaja sa stala III.C, ktorá si už po tretíkrát prebrala hlavnú cenu turnaja. Striebornú priečku obsadilo bojovné družstvo IV.C., bronzovú medailu vybojovala III.B, pomyselnú zemiakovú medailu získala IV.A.

Čo na záver: Blahoželáme všetkým žiakom, ktorí sa do turnaja zapojili, gratulujeme tímu III.C a jeho triednej Ing. Hofierkovej Dekanovej, ktorí sú zatiaľ absolútnymi víťazmi nášho volejbalového turnaja.  Naša vďaka patrí aj našim sponzorom, ako aj vedeniu ZŠ S. Chalupku, ktoré nám poskytlo svoju telocvičňu. Deň športu organizačne podporila skupina žiakov z III.B, II.A, IV, C, III.A , Mgr. Hraňová a Mgr. Mackovič. Ďakujem všetkým a veríme, že na budúci rok zas ŠPORTU ZDAR! Smile

 

Školské kolo – v písaní na počítači

Vo štvrtok 14. decembra 2016 sa konalo školské kolo v písaní na počítači. Súťažiaci odpisovali text na presnosť a na rýchlosť (odpis na 10 min). Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 1. kategória – 2. ročník; 2. kategória – 3. a 4. ročník. Súťaž má v týchto kategóriách týchto víťazov:

 

Meno a priezvisko

Trieda/skupina

ČÚ/1 min

% presnosti

Nikola Poliačeková

II.A/ 2. sk.

250,6

0,0

Katarína Vavrová

II.A/2. sk

247,6

0,0

Alena Kollárová

II.A/1. sk

220,4

0,0

 

Meno a priezvisko

Trieda/skupina

ČÚ/1 min

% presnosti

Samuel Žiak

III.B/2. sk

339,9

0,0

Jozef Urgela

III.C/2. sk

294,9

0,03

Marek Papay

IV.A/2. sk

289,0

0,03

Súťažiacim ďakujeme za účasť a blahoželáme víťazom!

 

 

Aká je aktuálna cena štátu?

Naša škola je už deviaty rok zapojená v projekte Cena štátu, ktorý riadi nezávislá organizácia INESS a je zameraný na vzdelávanie princípov fungovania a financovania verejnej správy. Projekt je určený pre stredné školy, obsahovo zapadá do vyučovania ekonomiky alebo aj občianskej náuky, naplno využíva možnosti moderných informačných technológií. Cena štátu je apolitickým projektom, teda informuje a nehodnotí. Aj vďaka tomuto projektu sa môže rozšíriť povedomie o fungovaní štátu medzi mladými ľuďmi a zlepší sa informovanosť občianskej spoločnosti o verejných veciach. Ak aj vás problematika ceny štátu, projekt INESS zaujal - nech sa páči: navštívte internetovú stránku, použite učebné pomôcky, mobilnú aplikáciu Tvoja cena štátu...
 


Strana 10 z 32

Moja story, tvoja story

 

 

Certifikačná škola NUCEM

 

 

IT akadémia

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Partnerská škola JA SR

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ľubomír Vida - lubomir.vida@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

TancujPD 2014

Krátke správy

Študenti na hodine hospodárskej geografie v rámci učiva o Európskej únii korešpondovali sa poprednými predstaviteľmi hlavných inštitúcií v EÚ. V prílohe nájdete list od nového predsedu Európskeho parlamentu, pána J. Buzeka.  

Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 54 hostí