Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Návšteva NR SR + galéria

V rámci projektu Euroscola 2017 bolo našou úlohou diskutovať o fungovaní národného a európskeho parlamentu. Navštívili sme preto dňa 23. 11. 2016 Národnú radu Slovenskej republiky v Bratislave. Viac o tejto odbornej exkurzii a snímky z podujatia si prečítajte v príspevku Dr. D. Majdanovej a Dr. E. Kadlečíkovej
 

ÚČELOVÉ CVIČENIE

Účelové cvičenie prvákov a druhákov sa uskutočnilo 24.11. 2016 v Strážovskej vrchovine nad Bojnicami. 

 

Školské kolo olympiády v NEJ 2016

V utorok 22. 11. 2016 sa v školskej knižnici konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách - 2A (žiaci 1. a 2.ročníkov) a 2B (3. a 4.ročnik). V kategórii 2A súťažilo 6 žiakov, z nich sa najlepšie umiestnili: 1. Samuel Líška I.B, 2. Adriana Mokrá II.A, 3. Július Ruso II. A

Kategórie 2B sa zúčastnilo 9 žiakov, z ktorých k najlepším patrili: 1. Marek Matiaško IV.C, 2. Andrej Sobota III.B, 3. Kristína Mikušková III. AVíťazom blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť.
Ing. Šormanová a Mgr. Olejárová

 

Vyhodnotenie informatickej súťaže iBobor

V dňoch 7. 11. 2016 a 8. 11. 2016 sa 50 žiakov našej školy zúčastnilo medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Súťažili v dvoch kategóriách: Juniori (22 žiakov) a Seniori (28 žiakov). Na Slovensku sa do súťaže zapojilo 62 981 žiakov.

Úspešnými riešiteľmi sú: Viktória Zahoranská (I.B), Romana Miklíková (II.A), Marko Zaťko, Samuel Žiak (III.B), Dominik Mikuláš (III.C), Veronika Filkornová a Dominika Zambojová (IV.A).

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželám a všetkým súťažiacim ďakujem za účasť.

Podrobnejšie informácie o súťaži a tiež ukážky úloh z predchádzajúcich ročníkov si môžete pozrieť na www.ibobor.sk.

 Ing. Viera Hofierková Dekanová

 

yma3kuli 2016

Po roku žiaci tretieho ročníka opäť imatrikulovali prvákov našej školy. Imatrikulácia 2016 sa uskutočnila 16. novembra v Kultúrmom a spoločenskom stredisku v Bojniciach.  

 

Olympiáda v anglickom jazyku 2016

Dňa 21.11.2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťaž mala tieto časti: Gramatický test, Situačný dialóg (Role-play), Vytvorenie príbehu podľa obrázka.
Výsledky v kategóriii 2A: 1. miesto Júlia Maceková 1. A, 2. Róbert Petriska 1. B, 3. Soňa Michulková 1. A.
Výsledky v kategórii 2B: 1. miesto Marek Papay 4. A, 2. Nikola Ďurišová 4. B, 3. Miriam Rajčová 4. B.
Blahoželáme. Víťazi oboch kategórií budú našu školu reprezentovať v okresnom kole 18.1.2017 na GVBN v Prievidzi. GOOD LUCK!:-)

 

 

Beseda po anglicky

V utorok, 8. 11. 2016, sa počas 3. a 4. vyučovacej hodiny na našej škole uskutočnila beseda v anglickom jazyku. Pozvanie totiž prijal Liam Sullivan, generalista a ekonomický špecialista z americkej ambasády v Bratislave.

 Bol som príjemne prekvapený, keďže p. Sullivan nepôsobil typickým americkým dojmom a hovoril po slovensky,  a to nielen keď prichádzal a odchádzal. Slovenčinu študoval už vo Washingtone a taktiež bolo vidno, že toto je jeho tretí, a zároveň posledný rok  na Slovensku.

Žiaci diskutovali o amerických voľbách, kultúrnych rozdieloch medzi USA a Slovenskom, Sullivanových predchádzajúcich pôsobiskách, jeho kariére, Brexite a Slovensku. Beseda sa niesla v príjemnej atmosfére s dávkou amerického humoru. Sullivan povedal, že sa mu na Slovensku páči a že ako krajina rýchlo napredujeme, ale nezabudol ani na problémy v politike, či nedostatok financií v školstve. Je taktiež presvedčený, že ak Slovensko bude budovať na tých správnych hodnotách, aj ako malá krajina to môže dotiahnuť ďaleko.

Myslím si, že beseda mala úspech, žiaci mali možnosť priamej konfrontácie v cudzom jazyku, čo je potrebné a vhodné pre zlepšenie úrovne anglického jazyka, a taktiež vďaka priblíženiu ekonomickej a politickej problematiky študentom.

Pánovi Sullivanovi želáme veľa šťastia v jeho ďalších projektoch a kandidatúre na post oficiálneho ambasádora USA a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s americkou ambasádou.Čítajte aj na prievidza.sk a na teraz.sk

Marek Papay, IV.A 

 

Rodičovské združenie 10. novembra 2016

Pozývame rodičov našich žiakov prvého, druhého a tretieho ročníka na triedne rodičovské združenia, ktoré sa budú konať v kmeňových učebniach jednotlivých tried vo štvrtok 10. novembra 2016 od 16:00 hod. O 17:00 sa v riaditeľni uskutoční stretnutie triednych dôverníkov s vedením školy.
 

Spotrebiteľské vzdelávanie

27. októbra 2016 sa uskutočnilo už po druhýkrát spotrebiteľské vzdelávanie určené žiakom III. ročníka a pomaturitného štúdia. Problematiku ochrany spotrebiteľa, práv spotrebiteľov, riešenia reklamácií, či sporov vhodnou neformálnou formou našim žiakom priblížili Mgr. Katarína Zalaiová a Mgr. Pavel Pavlovkin z Európskeho spotrebiteľského centra. Informácie boli vhodne dopĺňané konkrétnymi príkladmi, čím bolo vzdelávanie nielen pútavé, ale aj užitočné pre všetkých zúčastnených.

 

Škola priateľská k deťom

Tento školský rok sa aj naša škola pripojila k školám, ktoré majú záujem o titul Škola priateľská deťom, ktorý pre základné a stredné školy pripravuje UNICEF. Cieľom programu Škola priateľská k deťom je rozvoj povedomia o právach a potrebách detí v celej školskej komunite, program sleduje aj rozvoj žiackej samosprávy, ako aj zakomponovanie práv dieťaťa do školského vzdelávacieho programu. Aby sme titul získali, bude treba splniť 7 kritérií, preto nám držte palce. :) 
K dnešnému dňu sme už pripravili nástenku UNICEF, informovali sme ŽŠR a našich zamestnancov o tom, že sa pokúsime byť Škola priateľská k deťom.
 

Jedálny lístok

Milan Svitok Stravovňa, s.r.o ponúka pre stravníkov Obchodnej akadémie

jedálny lístok na 23.04. - 27.04.2018   

jedálny lístok na 16.04. - 20.04.2018   

jedálny lístok na 09.04. - 13.04.2018   

Bližšie informácie o stravovaní nájdete v súbore  prihláška na stravu.pdf. Zmluva o stravovaní je zverejnená na stránke školy.

 

Strava pre žiakov OA Prievidza

Dnes sme začali prihláseným stravníkom vydávať čipy a variabilné symboly pre zálohovú platbu na stravu 

Po obdržaní variabliného symbolu a čipu môžete realizovať platbu. V piatok 7. 10. 2016 si na objednávkovom termináli v jedálni budete môcť pomocou čipu objednať jedlo na pondelok 10. októbra alebo aj na ďalšie dni. Prajeme všetkým dobrú chuť.

Pokyny pre stravníka

Žiak sa prihláškou nezaväzuje automaticky odoberať stravu, ale si zabezpečuje využiť túto možnosť.

Pri realizácii platby, prosím používajte IBAN: SK1256000000009063611002 a ako variabilný symbol (VS) použite číslo čipovej karty. Variabilný symbol je povinný údaj, aby bola platba správne priradená žiakovi.

Cena jedného obeda je 2,52 €, z toho žiak platí 1,47 €, doporučená mesačná platba je vo výške 29,40 €.

Platba za stravu sa uhrádza mesačne dopredu do 20. dňa v mesiaci bankovým prevodom (prípadne trvalým príkazom). Prvá platba v septembri 2016 na október 2016, posledná platba v máji 2017 na jún 2017.

Preplatky za neodobratú stravu sa ukladajú na účte čipovej karty a vracajú sa vždy na konci školského roka k 30. 6.

Čip si zakúpite pri odovzdaní vyplnenej prihlášky za poplatok 2,00 € na sekretariáte školy.

Pri strate, prípadnom poškodení čipu, je žiak povinný si zakúpiť nový čip. Zákonný zástupca v tomto prípade zmení variabilný symbol (VS) pri platbe.

Prihlásiť a odhlásiť stravu je možné:

·         elektronicky       deň vopred do 13.00 hod

·         telefonicky        v deň výdaja do 8.00 hod na telefónne číslo 09xx xxx xxx.(t. č. nájdete na prihláške na stravu)

Mgr. Ľubomír Vida riaditeľ školy

 

 

Seminár o otvorenom vzdelávaní

Možno konštatovať, že Obchodná akadémia v Prievidzi dlhodobo aktívne podporuje aj tzv. otvorené vzdelávanie. Otvorené vzdelávanie zahŕňa otvorené vzdelávacie zdroje (angl. Open Educational Resources, OER) a otvorený prístup (angl. Open Access). Záleží nám na kvalitnom vzdelávaní, dostupnom pre všetkých. Všeobecne uznávanou hodnotou a súčasťou kultúry našej školy je široká dostupnosť informácií a možností vzdelávania.

Už koncom minulého storočia sme robili projekty Školiace centrum infoveku, Otvorená škola, Digitálne štúrovstvo, sprístupňovali sme internet a vzdelávacie zdroje pre celú lokálnu komunitu, pre obyvateľov Prievidze a okolia. Po roku 2000 sme vo dvoch projektoch s podporou Európskeho sociálneho fondu vzdelávali učiteľov a žiakov v ECDL a iných zručnostiach, vytvárali sme vzdelávacie zdroje... Neskôr sme revitalizovali školskú knižnicu, vytvorili sme jazykové laboratórium ako multimediálne vzdelávacie centrum pre všetkých, tabletovú učebňu, učebne s interaktívnymi tabuľami. Na našej škole sa stovky učiteľov okresu a kraja učili používať interaktívne tabule, užívateľský softvér, využívanie IKT vo vyučovaní. Niekoľko rokov sme boli Microsoft IT akadémiou. Mnohí učitelia sa u nás vyškolili v projektoch Modenizácia vzdelávania regionálneho školstva, Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov, Aktivizujúce metódy vo výchove a podobne. Učilitelia môžu p oužívať napríklad eAktovkuPlanétu vedomostí, Flickr, sourceforge.net, Wikimediu, Khan Academy, zborovna.sk, EduPage, aScagendu, Samsung School, Etest, iedu.sk, Zlatý fond SMEOpenstreetmapdigitalnevzdelavanie.sk  a ďalšie portály so vzdelávacími zdrojmi. Niektorí publikujú vlastné vzdelávacie digitálne objekty a internetové stránky. Dva posledné školské roky sme maturovali aj elektronicky zo SJl a MAT. Od tohto školského roku sme komplexne prešli na nový program tvorby rozvrhu a zastupovania, digitálnu triednu knihu a digitálny klasifikačný hárok, elektronické objednávanie stravy a podobne.

Aj napríklad minulý týždeň sa náš učiteľ zúčastnil panelovej diskusiie vo workshope Open government week na tému „Potrebujeme v digitálnej dobe digitálne vzdelávacie zdroje?“.  Vo štvrtok 3. novembra 2016 sa tešíme na stretnutie so Zuzanou Adamovou, vedúcou projektu CC Slovensko) - bude viesť na našej škole seminár na tému otvoreného vzdelávania a licencií Creative Commons 

Poznámka na záver: O seminári informuje prievidza.sk aj TASR - Školský servis 

 

Štále hornej Nitry a naša OA v slovenskom rozhlase

Niekde im hovoria lazy - inde štále. Je zrejme, že sa dotýkali najmä života našich predkov na vidieku v dávnej minulosti. Po stáročiach ich čaro a poéziu znovuobjavujú prievidzskí študenti Obchodnej akadémie.  Prišli na nápad ako ich "vzkriesiť" a vdýchnuť nový život. Vyspelá Európa  a svet to už dávno robia  a prináša jej to aj úžitok. Poďme s Mariánom Ondášom za touto užitočnou a perspektívnou témou.

Reláciu o projekte našich tretiakov, týkajúceho sa štálov v okolí obce Čereňany, vysiela slovenský rozhlas Rádio Regina v pondelok 24. októbra 2016 o 14.10 hod

Za našimi študentami z Obchodnej akadémie v Prievidzi, ktorí chcú dotiahnuť svoj projekt "štále" do praxe, bol redaktor slovenského rozhlasu Marián Ondáš.

 

Výsledky hlasovaní

Vážení rodičia, kolegovia, milí žiaci,

chceme sa vám touto cestou poďakovať za podporu našich projektov Posilňovňa v zelenom v nadácií SPPoločne a Zelená učebňa v grantovom projekte Slovenských elektrární. Napriek našej spoločnej snahe  sa nám nepodarilo získať dostatočný počet hlasov, a preto sa realizácie týchto projektov zatiaľ neuskutočnia. Ale i tak - veľké ĎAKUJEM patrí všetkým, ktorí si našli čas a svoju školu podporili.

 

Máme piate miesto v bodovaní zo všetkých súťaží v kraji

Krajské centrum voľného času (KCVČ) v Trenčíne vyhodnotilo úspešnosť všetkých stredných odborných škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja za minulý školský rok 2015/2016.

Celkovo, zo všetkých súťaží spolu, sú na prvých troch miestach SPŠ Nové Mesto nad Váhom (100,5 bodov), SOŠ Stará Turá (100 bodov), SPŠ Dubnica nad Váhom (82,5 bodov). Štvrtá je OA v Trenčíne 79  bodov) a krásne celkové piate miesto patrí Obchodnej akadémii v Prievidzi (76 bodov). Umiestnenie sme  získali za úspechy v anglickej olympiáde (9 bodov), Stredoškolskej odbornej činnosti (13 bodov), súťaži v písaní na počítači (46 bodov) a olympiáde ľudských práv (8 bodov). Tento rok sme ani jeden bod  nezískali z predmetových olympiád ani zo športových súťaží.

Hodnotenie KCVČ potvrdzuje našu vedúcu pozíciu zo stredných odborných škôl v hornonitrianskom regióne. 

 


Strana 10 z 31

Certifikačná škola NUCEM

 

 

IT akadémia

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Partnerská škola JA SR

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ľubomír Vida - lubomir.vida@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

TancujPD 2014

Krátke správy

Študentský parlament:  Stretnutie zástupcov 1. až 3. ročníka sa uskutoční v pondelok  22. marca 2010 o 12:00 hod. v pracovni výchovného poradcu. Účasť nutná (spoluorganizácia Dňa Európy).   Mgr. Jana Hraňová


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 26 hostí