Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Výsledky prijímacích skúšok 11. mája 2017

Výsledky prijímacích skúšok v 2. termíne 1. kola, v dnešných testoch zo SJL a z MAT, nájdete na stránke Prijímacie konanie, v súbore výsledky testov
 

Deň Európy 2017

Tento rok sme na Obchodnej akadémii v Prievidzi oslávili Deň Európy športovo - bežali sme symbolicky rôzne dlhé trasy do sídiel európskych inštitúcií.

A tak sme dobehli do Bruselu, Štrasburgu, Frankfurtu a Luxemburgu. Kto si chcel precvičiť radšej rýchlosť svojich rúk, skladal puzzle s mapou Únie.

Takto sme chceli vyjadriť svoj záujem o dianie v Európskej únii a obohatili si vedomosti o jej fungovaní.

Udalosť pripravili: JUDr. Dagmar Majdanová, Mgr. Igor Mackovič

  

 

Oznam pre druhákov - program na 10. máj 2017

Kurz letných pohybových aktivit - program na 10.5.2017

 • Plavci - 9:00 bazén Prievidza
 • Turisti  - 8:30 stretnutie železničná stanica Prievidza. Dones si - preukážku na ŽSR, športovú obuv, ak máš turistické palice, ak máš záujem o jaskyňu, aj čelovku. V pokladni si vybav NULOVÝ lístok (alebo si lístok kúp) Prievidza - Ráztočno, ideme na Hájsku skalu nad Raztočnom. Na cestu späť je objednaný autobus SAD z Ráztočna, návrat do Prievidze cca 12:00
 

Solárne dni na OA Prievidza

Náplňou tohtoročných solárnych dní 2017 sú: výzdoba školských priestorov plagátmi so solárnou tematikou, súťaž a vedomostný kvíz o solárnej energii, publicita a propagácia solárnej energie medzi žiakmi, zamestnancami a rodičmi Obchodnej akadémie v Prievidzi. 
Prečo je energetické vzdelávanie dôležité? Lepšie porozumenie energiám môže viesť k informovanejšiemu rozhodovaniu, pomôcť ušetriť peniaze, viesť k udržateľnému využívaniu energií, znížiť ekologické riziká a negatívne dopady, podporiť rozvoj hospodárstva, zvýšiť národnú bezpečnosť. Viac na www.solarnedni.sk 

 

 

Vitajte v našom regióne 2017

V stredu 26. apríla boli naši žiaci so svojim študentským tímom Globus a s p. Ing. B. Lazarovou na súťaži Vitajte v našom regióne v Žiline. Viac sa dočítate: TU

 

Utorok, 9. mája 2017

Utorok, 9. mája 2017 je pre budúcnosť našej školy nazaj významným dňom. Na prijímacie skúšky v prvom termíne prvého kola k nám prídu budúci prváci, ktorých tento rok môžeme prijať opäť do troch tried, najviac 93. Veríme, že sa vám bude na OA v Prievidzi dobre študovať.

Pre 45 prihlásených tretiakov ponúkame vzhľadom k tomu, že sme certifikačnou školou pre elektronické certifikačné merania NUCEM, účasť v atraktívnej vedomostnej súťaži o Európskej únii formou online elektronického testovania (podobného elektronickej maturitnej skúške), Mladý Digitálny Európan 2017. Nástup týchto tretiakov je o 8:30 hod v troch počítačových učebniach OA v Prievidzi. Pre dobrý výsledok v súťaži s preštudujte ešte raz všetky dostupné materiály. 

Kurz letných pohybových aktivít v prírode pre druhákov je od 5. do 12. mája 2017. V utorok 9. mája sa všetci druháci - plavci stretnete o 9:00 hod pred bazénom pri ZŠ Chalupku v Prievidzi. Zdôrazňujeme našim druhákom a ich rodičom - využite jedinečnú možnosť naučiť sa plávať alebo zlepšiť si svoju plaveckú výkonnosť pod vedením kvalifikovaných vyučujúcich telesnej a športovej výchovy. 

Ostatní druháci, všetci prváci (aj I. P) a tí tretiaci, ktorí nejdú na školské kolo vedomostnej súťaže, sa zúčastnia oslavy mieru a jednoty Euróopskej únie, sviatku Dňa Európy, v prievidzskom mestskom parku. Naša škola je jednou z 15 škôl z celého Slovenska, zapojených vo vzdelávacom programe Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. Zraz je o 8:30 hod pri bazéne ZŠ S. Chalupku v Prievidzi. Doneste si športovú obuv na behanie. Súčasťou osláv sú aj Európske solárne dni, ktorých sa zúčastňujeme už po siedmy krát. 

Naši štvrtáci a II. P majú mimoriadny rozvrh - predmaturitné vzdelávanie vo vybraných maturitných predmetoch. 

 

Súhrnná informácia o aktuálnych podujatiach našej školy

Na konci apríla a začiatkom mája naša škola napĺňa viacero plánovaných a významných činností. Informácie vždy nájdete v dennom zastupovaní, v elektronickej triednej knihe a i v článkoch na našom webe. Ponúkame vám stručný prehľad tých najdôležitejších podujatí:

 • prijímacie skúšky do prvého ročníka 2017/2018 sú 9. a 11. mája 2017
 • praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky je v dňoch 24. - 26. apríla 2017 pozrite si video z obhajoby súťažných práv na YouTube
 • Kurz na ochranu života a zdravia je 24. - 26. apríla 2017
 • účelové cvičenie na ochranu života a zdravia je 26. apríla 2017
 • súťaž Mladý Európan je 24. apríla 2017
 • súťaž Vitajte v našom regióne 2017 je v stredu 26. apríla v Žiline
 • prebieha interné hodnotenie prác písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo SJL a CJ
 • sponzorovaná návšteva Európskeho parlamentu je v dňoch 25. - 28. apríla 2017
 • Kurz letných pohybových aktivít (plávanie a turistika) je 5. - 12. mája 2017
 • porovnávacie ročníkové vedomostné testy
 • 9. mája 2017 je Deň Európy, elektronické testovanie Mladý digitálny Európan a Európske solárne dni
 • 9. - 14. mája sa koná návšteva Štrasburgu v rámci projektu Euroscola
Ďakujeme za spoluprácu všetkým zainteresovaným. Zaželajme si, aby uvedené a aj ďalšie aktuálne podujatia našej školy skončili úspechom a prispeli ku šíreniu dobrého mena našej školy, k výborným výsledkom na skúškach, ku spokojnosti našich klientov a k vysokému počtu novoprijatých študentov. A z blížiacich sa ďalších činností avizujeme odbornú prax druhákov a tretiakov, koniec štúdia či ústne maturitné skúšky... 
 

Vitajte na webe Obchodnej akadémie v Prievidzi

Naša internetová stránka od svojho vzniku v roku 1996 prešla viacerými zmenami – formálnymi, obsahovými aj technologickými. Dvakrát bola nominovaná za najlepšiu webovú školskú stránku na Slovensku. V súčasnosti je prevádzkovaná v systéme Joomla 2.5, prioritne sa snaží napĺňať mnohé dôležité povinnosti, ktoré sú kladené na weby subjektov verejnej správy. Klientmi stránok sú naši žiaci a ich rodiny, naši zamestnanci, zriaďovateľ, lokálna komunita, štátna správa a samospráva, rôzne školské organizácie, médiá a podobne... Návštevníkom ponúkame informácie o prijímacom konaní, o maturitách, o aktuálnych podujatiach školy, nájdete u nás odkazy na mnoho podstránok, na triednu knihu, rozvh a zastupovanie, žiacku knižku, týždenný jedálny lístok, povinné zverejňovanie dokumentov, zverejňovanie faktúr, na základné pedagogické dokumenty školy, na správy o činnosti školy, aktuálne informácie a galérie obrázkov a mnoho iných.

Ďakujeme používateľom webu za váš záujem o našu školu. Veríme, že stovky a tisícky každodenných návštevníkov sú s našimi službami spokojní. Aktuálne chceme upútať najmä pozornosť potenciálnych uchádzačov o štúdium na Obchodnej akadémii, zverejňujeme dôležité organizačné záležitosti a v neposlednom rade aj rôzne interné a externé marketingové materiály, dokumentujúce pestrý a zaujímavý život našej školy, ktorá je v určitých smeroch dlhodobo aj výhľadovo najlepšou strednou odbornou školou v Trenčianskom kraji, na čo môžeme byť a spolu s nami všetci naši priaznivci patrične hrdí. 

 

KOŽAZ tretiakov

Tretiaci v dňoch 24. - 26.4. absolvovali kurz ochrany života a zdravia podľa plánu. V rámci programu navštívili vyhliadku na kúpeľmi Bojnice, národnú kultúrnu pamiatku kostol v Porube a v Regionálnom kultúrnom centre si pripomenuli jadrovú katastrofu. Černobyľská atómová elektráreň sa nachádza v blízkosti mesta Pripiať, 18 km od mesta Černobyľ, v blízkosti hraníc Ukrajiny  a Bieloruska. V sobotu 26.4.1986 o 1:23:48 sa v reaktore elektrárne odohrala katastrofálna parná explózia, ktorá vyústila do požiaru, série ďalších explózií a roztaveniu jadra reaktora.

 

 

 

Ambasádorská škola EP

Naša škola sa v školskom roku 2016/2017 zapojila do vzdelávacieho programu Ambasádorských škôl Európskeho parlamentu (European Parliament Ambassador Schools - EPAS). Cieľom tohto programu je šíriť povedomie o Európskej únii a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí. Naši senior a junior ambasádori pripravili pre žiakov našej školy a pre širšiu verejnosť rôzne podujatia, prostredníctvom ktorých získajú informácie o Európskej únii a o právomociach Európskeho parlamentu. Veríme, že splníme všetky úlohy tak, aby sme získali osvedčenie Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.
Linky:
náš web pre AŠ EP, AŠ EP na Facebooku

 

Postup na celoslovenské kolo SOČ

Krajské kolo SOČ sa uskutočnila 7. 4. v Starej Turej. Našu školu reprezentovali dve práce v odbore Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia.

Výsledky:

 1. A. Sobota, H. Ďurišová: Fajn Fančová a iné štále hornej Nitry. OA PD
 2. M. Slávik: Soucer - váš zdroj dobrej kávy - SOŠ Stará Turá
 3. A. Čechová, I. Adamcová, S. Žiak: tóó je voda ! (studničky a pramene hornej Nitry) OA PD

Autorom a konzultantovi p. Malegovi blahoželáme. Prvé a tretie miesta sú veľmi pekným úspechom, na celoslovenskú súťaž SOČ, ktorá je 26.4.-28.4.2017 v Banskej Bystrici postupujú prví dvaja!!!  :o(  Tým viac Andrejovi Sobotovi prajeme dobré nervy a veľa úspechov.  
 

 

Otestujte sa z digitálnych zručností v IT Fitness teste 2017

Digitálne zručnosti sú v súčasnosti rovnako dôležité ako vedieť čítať, písať či počítať. Dnes už polovica všetkých zamestnancov v EÚ sedí za počítačom a takmer 90 % všetkých pracovných miest si vyžaduje aspoň základný stupeň digitálnych zručností. Na zmeranie svojich reálnych IT vedomostí Slovákom každoročne pomáha IT Fitness test. IT Fitness test vám dá jasnú predstavu o tom, či zvládate prácu s počítačom a internetom na úrovni, ktorú dnes bežne požadujú zamestnávatelia.
 

OA na veľtrhu podnikateľských talentov v Košiciach

Dlhé roky spolupracujeme s Junior Achievement Slovensko vo vzdelávacích programoch JA Aplikovaná ekonómia a JA Podnikanie v cestovnom ruchu. Tento rok pod vedením učiteľky Ing. R. Úradníčkovej študenti založili študentskú JA Firmu WomanT.

Veľtrh podnikateľských talentov je vyvrcholením celoročného úsilia študentov stredných škôl z celého Slovenska. Na veľtrhu prezentujú verejnosti svoje podnikateľské plány, výrobky a služby. Stretávajú sa so svojou konkurenciou a súťažia v niekoľkých kategóriách. Tento rok bol veľtrh v Košiciach v stredu 5. apríla 2017 a OA Prievidza tam nechýbala... Správu z pracovnej cesty si prečítajte TU

 

 

 

Deň narcisov 2017

Vďaka vám všetkým - prispievateľom, členom hliadok,  sa nám v piatok 7. apríla podarilo v zbierke DEŇ NARCISOV vyzbierať 580€, ktoré sme v piatok previedli na účet Ligy proti rakovine. Osobitná vďaka patrí našim žiačkam a žiakom z II.A, III.A, III.C a III.B za výbornú reprezentáciu aj našej školy na verejnosti.Smile 
 

Participatívny rozpočet TSK

Máš ozaj dobrý nápad? Polož ho na papier a pošli na Trenčiansku župu! @Trenčiansky samosprávny kraj na jeho realizáciu prispeje zo svojho rozpočtu. Možnosť prihlásiť sa je do konca mája 2017. Viac info tu: 

 

Najlepší futbalisti v Trenčianskom kraji sú z OA Prievidza

Našu školu v krajskom kole vo veľkom futbale reprezentovali Dušan Šaray, Dávid Kliniec, Denis Šmida, Tomáš Gunda, Milan Gibas, Denis Makás, Dávid Lenhart, Samuel Fitzel, Juraj Borko, Samuel Žiak, Adam Beka, Boris Polevka, Roman Svitok, Lubo Mečiar, Samuel Líška. Nad Gymnáziom Myjava vyhrali 3:0, s SOŠ strojníckou Považská Bystrica vyhrali na penalty 3:2 (jedenástku premenili Kliniec, Gunda a Fitzel). Hrdé mužstvo Obchodnej akadémie v Prievidzi postúpilo do celoslovenskéhéo finále. Hurá!
 
V Bánovciach nad Bebravou bolo aj finále v hádzanej žiakov stredných škôl Trenčianskeho kraja. S OA Považská Bystrica sme prehrali 13:18, nad SOŠLT Trenčín sme vyhrali vysoko 25:4. Naša Obchodná akadémia tak získala, podobne ako pred dvomi mesiacmi v basketbale, druhé miesto v kraji. Blahoželáme!
 

 


Strana 10 z 34

Tentoraz idem voliť

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Certifikačná škola NUCEM

 

 

IT akadémia

 

 

Partnerská škola JA SR

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ľubomír Vida - lubomir.vida@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

TancujPD 2014

Krátke správy

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení vyhlášky č. 269/2009 Z. z. upravuje zoznam vybraných inštitúcií oprávnených vydávať jazykové certifikáty ako náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka a podrobnosti o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.

Žiak, ktorý získa jazykový certifikát v školskom roku, v ktorom koná maturitnú skúšku z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk, môže požiadať riaditeľa školy o uznanie jazykového certifikátu podľa odseku 1 alebo odseku 2 najneskôr do 1. marca.


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 15 hostí