Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Nechceme nič, iba nezabudnúť...

Viac snímok z exkurzie si pozrite TU 

V rámci tematického zážitkového vyučovania sa 18. októbra 2017 študenti tretieho ročníka vybrali na miesta internačných pracovných táborov, ktoré nám pripomínajú smutnú kapitolu našich dejín – hromadné deportácie židovského obyvateľstva do koncentračných táborov v rokoch 1942 - 1944. Našou prvou zastávkou bola železničná stanica v Novákoch, odkiaľ odchádzali transporty židovského obyvateľstva z oblasti Prievidze a Topoľčian. Dnes tieto udalosti pripomína pamätná tabuľa na staničnej budove. Ďalšie zastavenie – v Laskári pri Novákoch – bolo na mieste bývalého najväčšieho pracovného tábora, ktoré dnes označuje pamätník obetiam. Cieľom bola Sereď, kde sme navštívili prvé a jediné múzeum holokaustu na Slovensku. Smutné miesto... Koncentračné stredisko, odkiaľ transporty  smerovali nielen do poľského Osvienčimu, ale aj do Lublinu a vyhladzovacieho tábora Sobibor. Priemerná „doba prežitia“ v tábore Sobibor bola 3 hodiny... Exkurzia nám všetkým dala mnoho podnetov na premýšľanie, mnoho rozporuplných emócií, ale hlavne zistenie, že v živote by sme nemali bojovať PROTI niečomu, ale bojovať ZA niečo... Za ľudskosť.  

 Mgr. Alena Leštianska

 

 

Študentská kvapka krvi 2017

Na našej škole robíme Kvapku drvi dvakrát do roka. V rámci jesennej kampane 2017 bol na Obchodnej akadémii v Prievidzi mobilný odber krvi v utorok 17. októbra 2017, od 7:45 v miestnosti školskej knižnice. 

Krv darovalo 34 darcov, z toho 24 prvodarcov a spolu odovzdali 15 litrov najcennejšej tekutiny. Ďakujeme. 


Tvárami kampane sú mladí ľudia - dobrovoľníci SČK, ktorí sa pomocou hashtagov #nemajlenkecy a #nebudodveci prihovárajú svojim rovesníkom - študentom rôznych odborov. 

Súčasťou kampane sú nielen mobilné odbery krvi ale aj náborové workshopy či simulované odbery krvi organizované pracovníkmi a dobrovoľníkmi Slovenského Červeného kríža vo všetkých väčších mestách a mnohých obciach Slovenska. Cieľom je rozšíriť rady pravidelných darcov krvi a získať prvodarcov z radov nielen mladých študentov. 
 

Tematické zážitkové vzdelávanie

V rámci druhého kola výzvy na predkladanie žiadostí financovania aktivít tematického zážitkového vzdelávania sme získali od nášho zriaďovateľa - Trenčianskeho samosprávneho kraja - finančný príspevok 500 eur na úhradu nákladov na školskú exkurziu žiakov tretieho ročníka Obchodnej akadémie v Prievidzi do Múzea holocaustu v Seredi. Ideme  v stredu 18. októbra 2017 dvomi autobusmi ráno o 9:00 spred Obchodnej akadémie v Prievidzi, v múzeu v Seredi nás prijmú od pol jednej, cestou sa zastavíme aj pri pamätníku pracovného tábora v Novákoch. Vstupné je možné zaplatiť kultúrnymi poukazmi. Predpokladaný návrat je okolo piatej popoludní.

 

Pozvánka pre záujemcov o štúdium

Pozývame všetkých záujemcov o štúdium na Burzu práce a informácií, ktorá je zároveň aj "Burzou stredných škôl".  V stánku OA Prievidza  Vám poskytneme prvé informácie o možnostiach štúdia v nasledujúcom školskom roku 2018/2019. Na vaše otázky radi odpovieme  vo štvrtok 19.10.2017 v Športovej hale od 9:00 - 15:00 hodiny. Tešíme sa na Vás. Smile

 

Ekonomicko-literárna exkurzia 4. ročníka

11.10.2017 sa 58 žiakov štvrtého ročníka vydalo na každoročnú exkurziu do Bratislavy. Jej tohtoročným cieľom bola Burza cenných papierov, návšteva ďalšej burzy, tentokrát burzy vysokých škôl VAPAC, a v závere dňa sa každý tešil na predstavenie v Divadle ASTORKA KORZO 90. Hoci bolo ráno zamračené, Bratislava nás privítala slnkom a teplom. Na BCP žiakov vstúpili do sveta veľkého obchodovania. NA burze VŠ bolo celkom plno, napriek tomu sa naši žiaci rozpŕchli po celej ploche výstaviska a získavali cenné informácie o podmienkach štúdia na tej-ktorej škole. Medzi stánkami sme zbadali aj našich bývalých žiakov, ktorí propagovali už svoje vysoké školy, čo nás pedagógov veľmi potešilo, veď aj to svedčí o tom, že absolventi našej školy sa o svoje uplatnenie nemusia obávať. Večerné predstavenie bolo  pre mnohých prekvapením. Plánovanú hru nahradila iná, lebo aj herci sú len ľudia, ktorí môžu ochorieť. Napriek tomu sme z Bratislavy odchádzali spokojní z dobre prežitého dňa. Exkurziu pripravili a dozor nad žiakmi vykonali Mgr.J. Hraňová, Ing. V. Hofierková Dekanová a S. Malega.

 

 

Prihlasovanie na maturitné skúšky 2018

Do konca septembra sa mohli naši študenti prihlásiť na maturitné skúšky v riadnom období školského roka 2017/2018. Vybrali si predmety, úroveň cudzieho jazyka, prípadné dobrovoľné predmety. Žiaci so zdravotným znevýhodnením si mohli požiadať o úpravy skúšok podľa platnej legislatívy. Do 15. októbra si môžu ešte prípadne zmeniť niektoré svoje rozhodnutie, po tomto termíne je možné už len vo výnimočných prípadoch požiadať o zmenu spôsobu vykonania maturitnej skúšky. Milí maturanti, dobre si ešte premyslite svoje rozhodnutia, potvrďte to svojím triednym učiteľom a po 15. októbri už budeme považovať váš výber za definitívny. 
 

Európsky deň jazykov 2017

Európsky deň jazykov sme oslávili aj tento rok niekoľkými triednymi aktivitami na hodinách vyučovania cudzích jazykov. 

 Tento deň je oslavou jazykovej rôznorodosti kontinentu. Je príležitosťou zvýšiť povedomie o jazykovej rozmanitosti Európy, podporiť kultúrnu a jazykovú rôznorodosť.

Na stránke Európskeho dňa jazykov nájdu počas celého roka žiaci aj učitelia mnoho nápadov, materiálov, hier. kvízov, informácií o európskych jazykoch.

Zvedavým žiakom odporúčame používať na internete aj iné tipy na rozvíjanie digitálnej gramotnosti, na používanie otvorených vzdelávacích materiálov, sociálnych sietí a moderných nástrojov ako je Edu clipper, Pinterest, Spruce, Selfie, EnglishGO, IT Academy...

 

Hodnotenie škôl podľa INEKO

Aj v roku 2017 sme sa opäť podľa hodnotenia inštitútu INEKO umiestnili veľmi pekne. V Trenčianskom kraji sú až štyri medzi desiatimi z najlepších stredných odborných škôl Slovenska, Obchodná akadémi v Prievidzi je tradične medzi najlepšími v okrese Prievidza a na hornej Nitre. Ukazuje sa, že netreba deti posielať za kvalitným vzdelaním do iných krajov a okresov. Výchovní poradcovia, rodičia a deviataci - zohľadnite pri úvahách, kam na strednú školu - sme kvalitná stredná odborná škola s dobrou perspektívou, so sedemdesiatročnou tradíciou a vynikajúcimi výsledkami. 
 

Olympiáda o Európskej únii

Vedomostná súťaž a výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii, Olympiáda o Európskej únii, je určená hlavne pre študentov 3. a 4. ročníka stredných škôl. Jednotlivé tímy zložené z troch študentov a jedného pedagogického zamestnanca sa prihlasujú do súťaže prostredníctvom on-line registračného formulára, ktorý je na webovom sídle fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Dňa 18. 10. 2017 sa uskutoční regionálne kolo, z ktorého do finálového kola postupuje jeden tím z každého kraja. Súťažný tím Obchodnej akadémie v Prievidzi, vedený JUDr. Dagmar Majdanovou, sa usilovne pripravuje na súťaž a my im budeme držať palce, aby našu školu úspešne reprezentovali.

 

Získali sme ocenenie Ambasádorská škola EP

Sme hrdí, že Obchodná akadémia v Prievidzi patrí medzi prvých 15 stredných škôl na Slovensku, ktoré získali titul Ambasádorská škola Európskeho parlamentu - ocenenie sme si prevzali v piatok 29. septembra 2017 v Bratislave. Naše ďalšie aktivity môžete sledovať aj na facebooku.

 

 

Filmový festival EKOTOPFILM – ENVIROFILM zavítal už po druhýkrát do Prievidze

Žiaci nasej školy sa v pondelok 25. septembra 2017 zúčastnili zaujímavého filmového festivalu, ktorý bol v našom meste druhý krát. Okrem zaujímavých filmov boli na prezentácii lektorky Barbory Rumpli, ktorá prezentovala zámery svojej spoločnosti v oblasti energetiky. 

 

Štipendium v školskom roku 2017/2018

Viete, že naši žiaci môžu poberať štipendium cca 40 eur mesačne? Štipendium podľa školského zákona možno poskytnúť žiakovi denného štúdia našej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami,

a)         ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (prílohou k žiadosti o štipendium je aktuálny doklad z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

b)         u ktorých jedna dvanástina príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku , v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima.

Viac o stredoškolských štipendiách sa dozviete v priloženom súbore.

 

Budujeme Zelenú učebňu

Program Nadačného fondu Slovenských elektrární pod názvom "Ukážte sa v dobrom svetle" podporil v roku 2017 spolu 23 iniciatív rôznych mimovládnych organizácií, škôl, škôlok aj samospráv. Podmienkou bolo, aby boli do projektov aktívne zapojení zamestnanci spoločnosti Slovenské elektrárne a aby sa aspoň jeden z nich stal tzv. ambasádorom projektu. Našim skvelým ambasádorom je Jaroslav Gendiar, s ktorým sme sa mohli stretnúť na konci minulého šk. roka počas aktivity Naše mesto, kedy prebehla príprava interiéru a exteriéru školy a revitalizácia zelene. Ďakujeme Vám, pán Gendiar. Vrelé poďakovanie patrí aj Mgr. Jane Hraňovej za vytvorenie a realizáciu projektu, takisto predsedníčke nášho rodičovského združenia Bc. Vande Takácsovej.

Cieľom projektu rodičovského združenia SRRZ - RZ pri Obchodnej akadémii Prievidza je rozšíriť možnosti netradičného vyučovania na Obchodnej akadémii v Prievidzi vybudovaním ZELENEJ UČEBNE – altánku. Altánok bude taký veľký, aby sa v ňom mohlo učiť min. 17 žiakov, napr. cudzie jazyky, literatúru, etiku, biológiu, odborné predmety. Cieľ je rozvíjať environmentálnu výchovu, ochranu životného prostredia, vzťah k práci, keďže na úprave okolia sa ako dobrovoľníci budú podieľať aj žiaci. ZELENÁ UČEBŇA sa bude využívať aj ako oddychová zóna žiakov a učiteľov, aj ako miesto neformálnych stretnutí.

 

Beseda o Povstaní

Záverečná beseda o SNP v rámci spolupráce OA, F. Madvu 2 a ZŠ S. Chalupku v Prievidzi so základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov sa uskutočnila na pôde ZŠ S. Chalupku, 28. septembra 2017 od 9:00 hod

     

 

Opravné maturitné skúšky 2017

V utorok 5. septembra 2017 sa koná opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti zo slovenského jazyka a literatúry. V stredu 6. septembra 2017 sa koná EČ a PFIČ z cudzích jazykov. V pondelok 11. septembra 2017 organizujeme opravnú skúšku z praktickej časti odbornej zložky. Milí maturanti, prajeme vám, aby ste uspeli a dostali maturitné vysvedčenie.
 

Gesto pre mesto - potrebujeme podporu

Milí žiaci, rodičia, kolegovia, prosíme Vás o podporu projektu Týždeň športu a volejbalový turnaj SŠ, ktorý nájdete na stránke Raiffeisen banka. Pre podporu športových aktivít by sme mohli získať sumu 1000€. Hlasovať sa dá do konca septembra elektronicky. Pretože môžu hlasovať len plnoleté osoby, milí neplnoletí, požiadajte svojich rodičov, aby za Vás dali svoj hlas projektu, ktorý vznikol aj na požiadanie Žiackej školskej rady pri OA Prievidza. Ďakujeme :) 

Hlasujte tu: Raiffeisen banka Prievidza - Gesto pre mesto 

 


Strana 6 z 32

Moja story, tvoja story

 

 

Certifikačná škola NUCEM

 

 

IT akadémia

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Partnerská škola JA SR

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ľubomír Vida - lubomir.vida@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

TancujPD 2014

Krátke správy

Naša škola vydala 10. septembra 2009 všetkým svojim žiakom vzdelávacie poukazy. Poukazy sú určené na (finančnú) podporu mimoškolskej činnosti pre určitých poskytovateľov záujmového vzdelávania, najmä pre školy. Obchodná akadémia aj v školskom roku 2009/2010 ponúka množstvo zaujímavých krúžkov (pozri PDF súbor). Triedni učitelia alebo vedúci krúžkov prijímajú (podpísané) vzdelávacie poukazy do 21. septembra 2009. Ďakujeme.


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 5 hostí