Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Výdajná školská jedáleň

Výdajná školská jedáleň, F. Madvu 2, Prievidza

E-mail Vytlačiť PDF
Užívateľské hodnotenie: / 44
NajhoršíNajlepší 

POZOR - zmena!  8. august 2019:

Z organizačných dôvodov sa mení pôvodný oznam:

Prvý mesiac bude stravník automaticky prihlásený, na ďalšie mesiace sa už musí prihlasovať sám!

Na obedy sa musí  každý prihlasovať sám!!!   Stravník nebude automaticky prihlásený !!!

Nová návratka pre zamestnancov   Nová návratka pre žiakov 

Zaradenie školského zariadenia s názvom Výdajná školská jedáleň, F. Madvu 2, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1,Prievidza do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 01.09.2019 bolo schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 278/2019 zo dňa 06.05.2019.

Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza (ďalej len „stredná odborná škola obchodu a služieb“) zabezpečuje stravovanie dochádzajúcich a ubytovaných žiakov a zamestnancov strednej odbornej školy obchodu a služieb. Rovnako slúži aj ako pracovisko praktického vyučovania pre žiakov v odboroch kuchár, čašník, servírka a hostinský. Okrem toho školská jedáleň poskytuje stravovanie (raňajky a večere) aj pre ubytovaných žiakov Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza a Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza v školskom internáte. Na Strednej odbornej škole, T. Vansovej 32, Prievidza (ďalej len „SOŠ Prievidza“) stravujú denne v priemere 100 stravníkov, na Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza sa stravuje v priemere 180 stravníkov. Z kapacít týchto školských jedální jednoznačne vyplýva, že súčasný počet stravníkov je dostatočný na obslúženie jednou školskou jedálňou. Zároveň vzhľadom na nízky počet stravníkov školská jedáleň pri SOŠ Prievidza ako samostatné školské zariadenie stráca svoje opodstatnenie. Pre školu je problematické prevádzkovať školskú jedáleň z hľadiska personálneho zabezpečenia, ako aj finančnej a administratívnej náročnosti. Z titulu efektívnejšieho vynakladania finančných prostriedkov zo zdrojov Trenčianskeho samosprávneho kraja sa javí optimálnejšie zabezpečiť stravovanie žiakov a zamestnancov Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza formou zriadenia Výdajnej školskej jedálne, T. Vansovej 32, Prievidza ako súčasti Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza.

Súčasťou Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza bola v minulosti aj výdajná školská jedáleň, ktorá zabezpečovala stravu pre žiakov a zamestnancov neďalekej Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza (ďalej len „obchodná akadémia“). Donedávna bolo stravovanie necelej stovky stravníkov (žiakov a zamestnancov) obchodnej akadémie zabezpečené dodávateľským spôsobom. Vzhľadom na kapacitu školskej jedálne a priemerný počet stravníkov obchodnej akadémie, ako aj z hľadiska efektívnejšieho vynakladania finančných prostriedkov zo zdrojov Trenčianskeho samosprávneho kraja sa aj v tomto prípade javí optimálnejšie zabezpečiť stravovanie žiakov a zamestnancov obchodnej akadémie formou zriadenia Výdajnej školskej jedálne, F. Madvu 2, Prievidza ako súčasti Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza.

Stravu pre Výdajnú školskú jedáleň, T. Vansovej 32, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza a pre Výdajnú školskú jedáleň, F. Madvu 2, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza bude od školského roka 2019/2020 poskytovať Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza.

Návratka pre zamestnancov   Návratka pre žiakov 

 


 

 

Posledná zmena na Streda, 14 August 2019 15:37  

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

Certifikačná škola NUCEM

 

 

IT akadémia

 

 

Partnerská škola JA SR

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

TancujPD 2014

Krátke správy

Podľa školského zákona žiak posledného ročníka písomne oznamuje triednemu učiteľovi predmety, ktoré si zvolil na maturitnú skúšku v riadnom skúšobnom období. Do 30. septembra 2009 spolu s triednymi učiteľmi písomne vyplnia formuláre prihlášok (štvrtácka prihláška, prihláška pre pomaturitných žiakov) a zmenu údajov je možná do 15. októbra. Žiaci so zdravotným znevýhodnením spolu s prihláškou vyplnia aj prihlasovací formulár pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Sledujte aj stránky NÚCEM