Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Letný kurz pohybových aktivít pre druhákov

Letný kurz pohybových aktivít pre druhákov

E-mail Vytlačiť PDF

Aktuálne sú druháci a tretiaci Obchodnej akadémie v Prievidzi na odbornej praxi, štvrtáci maturujú, prváci sa učia... Budúci týždeň, od 3. do 7. júna 2019 druháci absolvujú kurz pohybových aktivít (tzv. plavecký kurz). 

Harmonogram a náplň kurzu, milí druháci, nájdete v prílohe. Začínate v pondelok, 3. júna o 8.30  h na autobusovej stanici v Prievidzi. Absolvovanie kurzu je povinné v zmysle nášho školského vzdelávacieho programu a učebných osnov, je súčasťou predmetu telesná a športová výchova.

Prajeme vám nezabudnuteľné zážitky a radosť z letných pohybových aktivít v prírode, v posilňovni a vo vode. Využite jedinečnú príležitosť zlepšiť sa v plávaní, v celkovej telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti.

Posledná zmena na Pondelok, 27 Máj 2019 15:49  

Tentoraz idem voliť

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Certifikačná škola NUCEM

 

 

IT akadémia

 

 

Partnerská škola JA SR

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ľubomír Vida - lubomir.vida@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

TancujPD 2014

Krátke správy

Ministerstvo školstva SR schválilo Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2009/2010. Dokument obsahuje organizáciu školského roka, termíny prázdnin, zoznam súťaží, projektov, schválených legislatívnych procesov a ďalšie informácie. Pedagogicko-organizačné pokyny sú zverejnené na stránkach ministerstva v časti Regionálne školstvo - Metodické pokyny a usmernenia.

Súvisiace články