Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Aktuality Horúce informácie pre záujemcov o preukaz ISIC

Horúce informácie pre záujemcov o preukaz ISIC

E-mail Vytlačiť PDF

Život stredoškoláka sa stáva každým rokom nákladnejším. Na škole si to veľmi dobre uvedomujeme. Pre našich študentov preto vydávame medzinárodný preukaz ISIC/EURO<26, ktorý je aj identifikačným preukazom žiaka našej školy. Preukaz Vám zároveň môže ušetriť desiatky až stovky eur.

S preukazom získava možnosti: 

 1. denne šetriť svoje vreckové a učiť sa efektívne nakladať s financiami.
 2. využiť vďaka preukazu zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete. Napr. v kine, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na www.isic.sk
 3. uplatniť si nárok na ISIC paušál len za 9€, s výhodným balíkom mobilných dát. Viac na  www.isicpausal.sk  
 4. uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie len za 13,50€ http://isic.sk/poistenie-istotka
 5. mať jeden preukaz ako univerzálnu dopravnú kartu pre MHD, SAD aj vlakovú dopravu na žiacke cestovné po celom Slovensku. Viac na www.ubian.sk
 6.  mať jeden preukaz platný v interných systémoch školy pre evidenciu dochádzky či stravovania.

Naša škola bude objednávať preukazy viackrát v mesiaci jún a v auguste tak, aby sme ich žiakom mohli odovzdať okolo 20. júna, alebo spolu s vysvedčením alebo najneskôr pred začiatkom školského roka. 

Preto je potrebné, aby ste najneskôr do 2.8.2019 (ak chcete preukaz čo najskôr, tak ešte dnes):

 • uhradili poplatok 20 eur za vystavenie preukazu prevodom na účet vedený v TATRA BANKE, IBAN  SK39 1100 0000 0029 4804 3493 (Pri úhrade je povinné uvádzať tieto identifikačné údaje platby (pre jej identifikáciu) : špecifický symbol platby pridelený škole : 390411, variabilný symbol, ktorým bude vždy dátum narodenia žiaka v tvare DDMMRRRR, do poznámky k platbe je vždy potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka, názov školy)
 • vyplnili a podpísali žiadosti o vystavenie preukazu, ktoré Vám zasielame v prílohe tohto listu (je potrebné podpísať obe strany) a odovzdali ich na škole
 • pripravili si 1 fotografiu žiaka (rozmer 28x34 mm), ktorá bude umiestnená na preukaz pri jeho prevzatí

Preukaz si budete môcť prevziať na sekretariáte školy. Šetrite a získavajte výhody medzinárodného preukazu ISIC tak, ako to robia študenti stredných a vysokých škôl po celom svete. 

Informácie vám poskytne triedna učiteľka, p. Kadlečík alebo p. Hofierková.

Posledná zmena na Pondelok, 03 Jún 2019 15:13  

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

Certifikačná škola NUCEM

 

 

IT akadémia

 

 

Partnerská škola JA SR

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

TancujPD 2014

Krátke správy

V pondelok 5. septembra 2011 sme slávnostne otvorili nový školský rok. Fotografia učiteľského zboru. Podrobný rozpis organizácie otvorenia nového školského roku 2011/2012 nájdete v hornom menu   Riaditeľ.

Súvisiace články