Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Príprava školy na stavebné práce v exteriéri a v interiéri

Príprava školy na stavebné práce v exteriéri a v interiéri

E-mail Vytlačiť PDF

V súvislosti s rozbiehajúcim sa projektom zníženia energetickej náročnosti budov Obchodnej akadémii v Prievidzi bude potrebné umožniť pracovníkom stavebných firiem vytvoriť priestor na kurenárske, okenárske, murárske, maliarske a čistiace práce, umožniť im výmenu všetkých  radiátorov, parapiet a všetkých okien v hlavnej budove, v telocvični a v budove školskej jedálne. Už teraz sa realizujú stavebné práce pod strechou hlavnej budovy a budovy školskej jedálne. Od 24.6.2019 sa začnú stavebné práce v exteriéri, na fasáde budov. Práce v interiéri, v jedálni a telocvični sa  začnú 4.7.2019 a v interiéri hlavnej budovy od 11.7.2019.

Pedagogická dokumentácia sa nesmie brať domov a bude uložená v trezore. Dokumenty, podliehajúce archivácii treba uložiť do archívu. Nepotrebné veci treba skartovať, separovať, zahodiť. Počítače, projektory, tlačiarne, prehrávače a iné zariadenia budú uložené v ŠVL. Rastliny v kvetináčoch budú premiestnené na chodby v prístavbe. Osobné veci zamestnancov zo zborovne a z kabinetov sa odnesú domov alebo budú uložené na určenom mieste v prístavbe. Nábytok, skrinky, stoly treba zamknúť a premiestňovať ho iba v najnutnejšej a v únosnej miere. Po prípadnej kumulácii ho treba zakryť fóliami a ochrániť pred poškodením a znečistením.

Splnenie tejto úlohy je dôležité z hľadiska ochrany bezpečnosti práce a ochrany zdravia zamestnancov a žiakov, z hľadiska ochrany školského majetku pred stratou, zničením, poškodením alebo znečistením prachom, stavebným odpadom. Rovnako treba zabezpečiť aj ochranu  osobných údajov a predchádzať bezpečnostným incidentom, porušeniam GDPR. Aj na školskom dvore, v celom areáli treba dbať na pohyb cudzích osôb a mechanizmov, aby nedošlo ku nehodám.

Ďakujeme všetkým zamestnancom a žiakom za porozumenie a za koordinovanú spoluprácu pri zabezpečovaní uvedených náročných úloh, súvisiacich s realizáciou mimoriadne prospešného projektu ochrany životného prostredia a skvalitnenia podmienok výchovy a vzdelávania na Obchodnej akadémii v Prievidzi.

 

Posledná zmena na Streda, 19 Jún 2019 16:52  

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

Certifikačná škola NUCEM

 

 

IT akadémia

 

 

Partnerská škola JA SR

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

TancujPD 2014

Krátke správy

V dňoch 28.09.2009 - 09.10.2009 sa uskutoční odborná prax študentov štvrtého ročníka a 2. ročníka pomaturitného štúdia. Bližšie informácie, pokyny a požiadavky na formálnu úpravu práce nájdete na stránke našej školy v časti  Žiacka knižka/Predmety/Prax.

Súvisiace články