Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Žiaci OA Prievidza pretekali na Štrba race 2023

Národné športové centrum organizuje už druhý ročník otvorených Majstrovstiev Slovenskej republiky družstiev stredných škôl v prekážkovom behu, pod názvom ŠTRBArace 2023. Súťaž zmiešaných družstiev, ktoré tvoria dvaja chlapci a dve dievčatá, sa uskutočnila dňa 4.10. 2023 v športovom areáli Štrbského Plesa pod skokanskými mostíkmi. Rýchlosť, vytrvalosť, drina a pot! Tento beh je unikátny svojou trasou ako aj formou a zložením súťažných tímov.

Atmosféru pretekov zachytávajú snímky, na ktorých sú naši pretekári a vedúca dvoch družstiev OA Prievidza. Ďakujeme žiakom a p. Vrtielovej za reprezentáciu školy. Ďakujeme rodičovskému združeniu pri OA Prievidza za spolufinancovanie účasti na Majstrovstvách SR družstiev stredných škôl v prekážkovom behu. 

 

 

Deň s mládežou a s OA Prievidza

V pondelok 2. 10. 2023 sa v CVČ v Prievidzi uskutočnil už 12. ročník milého podujatia Deň s mládežou – Mladí pre Prievidzu. Jeho cieľom je predstaviť základným školám prácu školských parlamentov na stredných školách. Podujatie je zároveň aj prvou prezentáciou ponuky vzdelávania na stredných školách v tomto školskom roku. 

Pozvanie predstaviť svoju školu a jej školský parlament sme prijali aj my. Po krátkom slávnostnom otvorení sa rozkrútil kolotoč krátkych prezentácií stredných škôl. Po 10. hodine sme prišli na rad aj my z OA Prievidza. Divákom sa prihovoril predseda ŠP Nikolas Zajac, ktorý po predstavení školy a pozvánke k návšteve našej školy uviedol na pódium dievčatá z II. A a III. A. Ich tanečné vystúpenie bolo odmenené potleskom. So záujmom verejnosti sa stretol aj náš ministánok. Žiaci a rodičia sa zaujímali o hlavne ponuku duálneho vzdelávania, nakoniec nám neostal ani jeden letáčik! Za vzornú reprezentáciu školy sa treba poďakovať žiakom z II.A, II. B a III. A. 

 

 

Odborné exkurzie na výstavu o časoch Baťovcov v Bojniciach

Za to, ako vyzerá Bojnický zámok, vďačíme grófovi Pálffymu. Málokto ale vie, že tento historický skvost vlastnili aj Baťovci. Známej obuvníckej firme patrili tiež miestne kúpele a okolité lesy.“ Tieto vety a ešte mnohé iné zaujímavé si vypočuli naši študenti 3. a 4. ročníka v rámci voliteľných predmetov. Zúčastnili sa v posledných dňoch exkurzie v Zámockej reštaurácii v Bojniciach s tématikou „Baťovský zámok“.

Z odborného výkladu pána Kližana sa dozvedeli o pôsobení T. Baťu na hornej Nitre, ale aj v iných regiónoch. Z jeho výkladu sa študenti dozvedeli, že firma Baťa vyrábala obuv v Partizánskom a na výrobu potrebovala veľké množstvo drevených kopýt a na ich výrobu množstvo dreva. A preto to boli práve Bojnice, ktoré mali najväčšie bohatstvo tejto suroviny.  Veľmi podrobne im pán Kližan vysvetlil aj systém „Baťovej školy práce“, princípy Baťovho riadenia, jeho podnikanie a najmä sociálne aspekty podnikania. Baťa využíval historickú budovu aj pre študentov svojej školy a jedným z odborov „Baťovej školy práce“ bol aj stolársky odbor, zriadený na bojnickom panstve.

Počas Baťovského obdobia zámok vyhorel a bol to v podstate aj koniec tejto éry. Po vojne majetok firmy štát znárodnil. Aj takéto informácie sme sa dozvedeli hlavne v „improvizovanom kine“, ktoré bolo súčasťou výstavy.

Celá odborná exkurzia bola doplnená výstavnými exponátmi, fotografiami, obrázkami, ukážkami „baťových topánok“,  starých „baťových reklám, materiálov a zaujímavých bannerov s textami. Zároveň bola doplnená 2 historickými pútavými videami v už spomínanom improvizovanom kine.

Naši študenti sa teda ponorili na hodinku do histórie a odniesli si cenné nielen ekonomické ale aj historické informácie zo svojho regiónu.

Tak sa teda navráťme sa do čias minulých, keď sa v Bojniciach používala obuv svetovej značky. Zámok kúpili od rodiny Pálffyovcov. 

  

 

Pracovný pohovor v novozakladanej študentskej firme PERSE z III. A

Dňa 28. 09. 2023 sa 11 študentov z III. A v rámci predmetu aplikovaná ekonómia zúčastnilo pracovného pohovoru. Na základe zverejneného pracovného inzerátu sa uchádzali sa o rôzne manažérske pozície, ako napr. viceprezident výroby, ľudských zdrojov, marketingu, financií, ale aj o ostatné pozície napr. účtovník, pokladník, zásobovač, pracovník pre prácu s trhom, pre reklamu.

Do študentskej firmy najprv poslali svoje žiadosti o prijatie do zamestnania a životopisy, ktoré si výberová komisia pred pohovorom preštudovala. Vo výberovej komisii boli vyučujúca Marcela Tišťanová, zvolená prezidentka študentskej firmy Diana Čunderlíková a pozvaný hosť bola Soňa Makranská.

Práve Sonička Makranská je konzultantkou študentskej firmy, bývalá žiačka našej školy a absolventka programu a predmetu aplikovaná ekonómia. Už niekoľko rokov je spolumajiteľkou firmy Simply Vegan – vegetariánskej reštaurácie v Prievidzi. Má za sebou bohaté cestovateľské skúsenosti ale aj podnikateľské. S radosťou prijala naše pozvanie na pracovný pohovor, na ktorom sa veľmi aktívne zúčastňovala. Na záver zhodnotila kladne celý pohovor, odovzdala cenné rady a skúsenosti pri výbere zamestnancov do svojho podniku našim „budúcim podnikateľom“. Študenti sa naozaj pripravili veľmi zodpovedne, nezaskočili sme ich otázkami, vedeli sa vynájsť a venovali pozornosť aj svojmu „zovňajšku“. Aj keď isto každý z nich mal trošku trémy na začiatku. Verím, že aj táto príležitosť a skúsenosť bude pre nich prínosom. 

 

 

Digitálny marketing školy

Pod pojmom digitálny marketing si treba predstaviť nástroje a kanály, ktoré sú spojené s najnovšími informačnými technológiami, čiže s internetom a mobilnou komunikáciou. V jednoduchosti možno na otázku, čo je digitálny marketing, odpovedať, že ide o reklamu a propagáciu v nových médiách – najmä na internete, cez email, cez telefón a cez sociálne siete.

Našim žiakom a zamestnancom, priateľom, záujemcom, priaznivcom, zákonným zástupcom, žiakom, i bývalým a budúcim, spolupracujúcim subjektom a celej verejnosti ponúkame komunikáciu cez mail, telefón, edupage, web, facebook, instagram, padlety. Informácie o našej škole poskytuje aj TSK, INEKO, finstat... Pre zjednodušenie prístupu k jednotlivým nástrojom digitálneho marketingu našej školy uvereňujeme výber zo zoznamu zdrojov informácií a linky na niektoré sociálne siete.

Ďakujeme že tieto stránky pravidelne navštevujete a lajkujete, rozširujete, pridávate sa ku odberateľom, priateľom, podporovateľom. Nech sa našej školskej komunite OA Prievidza dobre darí, nech sa rozširuje a teší svojimi informáciami stále viac a viac účastníkov!

 

Biela pastelka 2023

V piatok 22. 9. sa 9 našich dievčat II. A, II. B a III. A oblieklo do bielych tričiek s logom Bielej pastelky, do rúk zobrali pokladničky a malé biele pastelky. Spolu vykročili do ulíc Prievidze a oslovovali okoloidúcich, aby prispeli na zbierku Únie nevidiacich a slabozrakých. Ich úsilie, ochota a schopnosť empatie sa stretli s úspechom. Po otvorení pokladničiek zostali milo prekvapené. Podarilo sa im vyzbierať 416 €, ktoré koordinátorka zbierky previedla na účet Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Všetkým darcom a dobrovoľníkom patrí naše obrovské ĎAKUJEME.  

 

 

Župná kalokagatia 2023 - získali sme 2. miesto zo 17 družstiev!

Spojiť krásu tela i ducha.

Využiť teoretické vedomosti z oblasti zdravotnej výchovy, geografie, prírodovedy, histórie, turistiky, civilnej ochrany v prepojení s fyzickou zdatnosťou.

To sú vznešené ciele orientačného, branno - športového preteku päťčlenných zmiešaných družstiev žiakov stredných škôl Trenčianskeho kraja.

Tento rok súťažilo 17 družstiev a naši, dve dievčatá a traja chlapci Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza sa, vedení Dr. Vrtielovou, umiestnili na vynikajúcom, druhom mieste.

Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. 

Viac informácií nájdete na stránkach Krajského centra voľného času v Trenčíne 

 

Paríž 2024

 
 

Účelové cvičenie 26.09.2023

 
 

V duáli spolupracujeme s viac ako 15 firmami

V duálnom systéme poskytujeme praktické vzdelávanie a prípravu a spoločne vzdelávame žiakov so 16 právnickými osobami. Ide o pestrú vzorku z rôznych sektorov národného hospodárstva: obce, účtovnícke firmy, priemyselné podniky, finančné poradenstvo, logistiku, predaj tovarov a služieb...

Viete o niekom, kto sa chce pridať? Ak áno, kontaktujte nás. Žiaci 1. ročníka môžu vstúpiť do duálu do konca školského roka. Kliknite a pozrite si padlet s linkami na našich partnerov.

 

 

Mobilita s Obchodnou akadémiou v Prievidzi

Pozývame vás, milí študenti a zamestnanci našej školy, zapojiť sa do aktivity, ktorú sme pripravili počas Európskeho týždňa mobility.
Ak prídete do školy pešo, na bicykli či využijete hromadné formy dopravy  - príďte sa zaregistrovať a tak zapojiť do súťaže o žolíka na ústne skúšanie, zabaviť a občerstviť do altánka na školskom dvore.
Čakáme Vás vo štvrtok 21. septembra 2023 v čase od 7:15 do 7:50. Prispejme spolu k ochrane nášho životného prostredia! Viac info o ETM 2023 nájdete tu 
https://eurotm2023.eurotm.sk/

 

Inovácie aktuálneho školského roka

Naša škola má za sebou už 75 školských rokov a každý bolo treba naplánovať, uskutočniť, vyhodnotiť a skontrolovať i korigovť. Tak urobíme aj tento, aktuálny školský rok 2023/2024. Budeme žiakov vyučovať, vzdelávať, vychovávať. Ako pôjde čas, postupne, uskutočníme osvedčené aktivity, plány práce, súčasti školského vzdelávacieho programu.

A keďže sme aktívna, inovatívna, iniciatívna, prestížna a moderná škola, budeme mať aj nejaké inovácie, novinky, čo sa ešte na škole nikdy nerobili. Napríklad vlani sme takto urobili H3KNISA, Edutajner, COVP, AI, školský podporný tím, žiadosť o zaradenie bilingválneho štúdia... Vymenujme niekoľko z nových aktivít, inovácií OA Prievidza v aktuálnom školskom roku 2023/2024:

 • Zavedieme vyučovanie španielskeho jazyka
 • Zamestnáme školského psychológa
 • Zorganizujeme celoslovenské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači (SIP)
 • Zavedieme v škole program finančného vzdelávania FinQ a urobíme tri workshopy fin. gramotnosti pre učiteľov
 • Zapojíme sa do projektu Sadovo - školský ovocný sad
 • Vypracujeme žiadosť o finančný príspevok pre školu z Fondu spravodlivej transformácie hornej Nitry
 • Podáme žiadosť o akreditáciu OVP na Erasmus
 • Budeme maturovať v duálnom systéme
Je ešte veľa aj iných dôvodov, prečo môžeme byť na našu školu hrdí a prečo sa môžeme na nový školský rok tešiť. Tak teda, s chuťou do práce, do štúdia, do rozvoja osobností. Ďakujeme za podporu všetkým, čo sa pričinili alebo ešte  pričinia o úspešnú realizáciu našich inovácií. 

 

 

Odborná exkurzia s názvom Sklený sen vo Valaskej Belej

Dňa 21. 09. 2023 sa uskutočnila odborná exkurzia s názvom Sklený sen vo Valaskej Belej v rámci predmetu hospodárska geografia a tovaroznalectvo. Cieľom exkurzie bolo, aby sa žiaci našej školy oboznámili s výrobou skla, ukážkami ručnej práce so žeravým sklom, s pozoruhodnou expozíciou ľudovej tvorby v Múzeu plátna, tkáčstva a výšivky, ako aj s prírodnými krásami tejto malebnej obce. 

Školskej akcie sa zúčastnili študenti I. B a II. A triedy pod pedagogickým dozorom
Ing. Aleny Klingovej, Ing. Simony Jaculjakovej, PhD. a Ing. Renáty Úradníčkovej. Exkurzia malebnej obce Valaskej Belej obklopenej Zliechovskou hornatinou, Nitrickými vrchmi a malou Magurou bola spojená s návštevou remeselnej sklárskej dielne s odbornou prednáškou. Starodávna remeselná dielnička majstra sklára Petra Dolinaja ponúkla priamo pri výrobe umeleckých kúskov zo skla aj prehliadku drevených foriem a náradia, starých kovových nástrojov, pomôcok používaných pri tvarovaní a zdobení skla. Študenti videli v dielničke zachované rôzne výrobky z konca 18. storočia, z 19.  a prvej štvrtiny 20. storočia a dozvedeli sa všetko o tom, ako vzniká sklo. Mali možnosť vyskúšať si postláčať žeravú hmotu pod vedením samotného majstra.

Súčasťou exkurzie bola aj návšteva Múzea plátna, tkáčstva a výšivky, ktorá predstavuje pozoruhodnú expozíciu ľudovej tvorby ako súčasť národného kultúrneho dedičstva. Táto expozícia spolu s odbornou prednáškou priblížila študentom prácu šikovných tkáčskych remeselníkov a činnosti, akými sú tkanie kobercov či výroba plátna a výšivky, ktorá patrí k najstarším na Slovensku. Múzeum ponúka tiež ukážku unikátnych belianskych krojov, pre ktoré je táto bohato zdobená výšivka typická. Vystavené exponáty odevov sú staré 70 až 80 rokov. 

  

 

Októbrové oslavy programu Erasmus+

Do you want to study or train abroad? The #ErasmusDays give you three dedicated days to learn about the Erasmus+ Programme and talk with the programme’s alumni who will be happy to share their experiences with you!

Zaznačte si do kalendárov 09. – 14. októbra 2023, bude sa konať 7. ročník #ErasmusDays.

Aj naša škola je súčasťou Erasmus+ komunity! Chceme sa podeliť so svojimi skúsenosťami a zážitkami z projektov Erasmus+ a naša akcia 12. októbra 2023 je už registrovaná na stránkach www.erasmusdays.eu 

 

Skrátené vyučovanie 14.09.2023

Oznamujeme, že z organizačných a technických príčin budeme  mať vo štvrtok 14. septembra 2023 skrátené vyučovanie (hodiny trvajú 30 minút). Nevarí sa, školská výdajná jedáleň obedy na 14.09.2023 odhlási.
 

Príhovor na začiatok školského roka

Milí žiaci a zamestnanci Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza, milí rodičia, spolupracovníci a priatelia, pozdravujem vás a vítam novom školskom roku 2023/2024.

Verím, že ste si všetci dobre oddýchli, nabrali veľa nových síl, dobrej vôle, pozitívnej energie, možno ste sa už trochu aj tešili. Najmä na spolužiakov, učiteľov, na príjemné stretnutia, zážitky. V našej strednej odbornej škole sa dá zažiť úspech, získať uznanie, priateľstvá, lásky, dosiahnuť mimoriadne výsledky, uplatniť silné stránky svojej osobnosti, či určitú časť svojho nadania a úsilia. Môžete sa tu akademicky a profesijne, i ľudsky a spoločensky pripraviť na budúcu prácu, vzdelávanie, povolanie a zamestnanie. Tam ako aj u nás isto tiež bude potrebné dodržiavať dohodnuté a určené podmienky.

Triedne učiteľky a učitelia vás za chvíľu budú na triednických hodinách informovať o novinkách, aktualitách školy a poučia o pravidlách BOZP, PO, GDPR, o inklúzii, o školskom vzdelávacom programe, o predmetoch, klasifikácii, o školskom poriadku a rozvrhu, o tom kto vás učí, o prázdninách, o školskej jedálni, kurzoch, exkurziách atď... Pokojne sa pýtajte, diskutujte, rozprávajte, určite máte množstvo zážitkov a príbehov z letného obdobia, kedy ste neboli takto spolu.

Žiadam vám všetkých, aby ste si snáď už od dnes spolu sadli. Určite chcete a budete dobrovoľne a empaticky dodržiavať dohodnuté pravidlá a povinnosti, dochádzku, slušné správanie, všetky ustanovenia školského poriadku. Je zásadné, aby ste ctili a ochraňovali svoje práva ako aj práva druhých v zmysle najlepších tradícií našej školy. Aká je naša škola, a aká bude – to záleží na nás všetkých. Určite však všetci chceme chodiť do školy s radosťou a s pozitívnymi očakávaniami, s láskou na ňu v budúcnosti spomínať a preto povzbudzujme svoju hrdosť na OA Prievidza a spolupracujme na jej kvalite, všeobecnom poriadku, a imidži.

Ivan Kadlečík, riaditeľ OA Prievidza 

Vážené kolegyne a kolegovia, milí žiaci, rodičia a celá školská komunita OA Prievidza, želám vám veľa zdravia, šťastia, pokoja, porozumenia. Šťastný nový školský rok 2023/2024!

 


Strana 1 z 62

COVP

Duálne vzdelávanie

Inovácie v sektore AEM

Národná sústava kvalifikácií

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 19 hostí