Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Klasifikačná porada za 3. štvrťrok a rodičovské združenia

Vo štvrtok 15. apríla 2021 sa vyučuje prvých 5 hodín. Potom bude od 12:30 online klasifikačná porada pedagogického zboru za tretí štvrťrok školského roka 2020/2021. Cieľom je zhodnotiť podmienky, priebeh a výsledky vyučovania v každej triede, prerokovať informácie o živote školy, o stave a priebehu klasifikácie žiakov, ich dochádzky, plnenia školského vzdelávacieho programu a plánu práce, výchovné opatrenia...

Milí a vážení rodičia, podobný cieľ budú mať aj online triedne stretnutia rodičovského združenia vo štvrtok 15. apríla od 16:00, na ktoré rodičov a zákonných zástupcov srdečne pozývajú vaši triedni učitelia. Od 17:00 do 18:00 bude otvorené online stretnutie dôverníkov a rodičov s vedením školy, link na webex vám pošleme na požiadate cez  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. . Ďakujeme.

 

Uvoľňovanie opatrení od 19. apríla 2021

Od pondelka 19. apríla 2021 už nebude Slovensko ani žiaden okres v tzv. čiernej farbe (IV. stupeň varovania COVID automatu). Niektoré opatrenia sa budú môcť uvoľňovať. Vyučovanie v školách sa začne od 19. apríla riadiť nie celoslovenským ale regionálnym COVID automatom. Prievidza bude od 19. apríla 2021 v II. stupni varovania a aj keby sa o týždeň - dva ešte zlepšila na I. stupeň varovania, krízový spôsob vyučovania  našej školy by sa zatiaľ nezmenil. Takže naďalej pôjdeme štvrtáci prezenčne a ostatné triedy dištančne. 

Končiacim triedam ostáva už len niekoľko týždňov do ukončenia posledného ročníka na OA, dištančné vzdelávanie už nie je pre nich. Je povinnosťou v zmysle školského poriadku a je v najlepšom záujme tých žiakov, ktorí môžu, zúčastňovať sa na prezenčnom vyučovaní v čo najväčšom rozsahu. Od 19. apríla pribúda povinnosť školy každý deň nahlasovať ministerstvu údaje o žiakoch, ktorí sa zúčastnili prezenčného vyučovania. 

Pokračuje povinnosť zamestnancov a žiakov, i návštevníkov školy alebo aj zákonných zástupcov preukazovať sa pred vstupom do školy 7 dňovým negatívnym testom alebo výnimkou. 

V našej školskej MOMke bude najbližšie testovanie antigénovými testami opäť v pondelok 19. apríla 13:00 - 14:00.  

 

Pokračujeme vo vzdelávaní po veľkonočných prázdninách

Po veľkonočných prázdninách pokračujeme od 7. apríla 2021 tak ako pred nimi - prezenčným vyučovaním IV. A a IV. B triedy, v ostatných triedach dištančné vyučovanie. Síce sa mierne zlepšujú údaje COVID automatu, ale protipandemické opatrenia platia - pred príchodom do školy plnoletý žiak a zamestnanec podáva čestné vyhlásenie o platnom negatívnom teste alebo o platnosti výnimky, obmedzuje sa pohyb osôb a vstup do školy, vo veľkej miere majú učitelia home office, vo vnútorných priestoroch sa nosia respirátory, dodržiava sa odstup, hygiena rúk, frekventovaná dezinfekcia povrchov a priestorov a i. Ďakujeme, že ste zodpovední a chránite seba a druhých.

Radosť z práce a hrdosť na našu školu povzbudzujú aj dve najnovšie správy o ďalších úspechoch našich žiakov - dve prvé miesta v krajskom kole SOČ a v poradí prvé tri miesta pre OA Prievidza v 1. kole súťaže Mladý účtovník. Blahoželáme, držíme palce v ďalších kolách a ďakujeme za kvalitnú reprezentáciu.

V našej školskej MOMke bude najbližšie testovanie antigénovými testami opäť v pondelok 12. apríla 13:00 - 14:00. 

 

Zdravé a príjemné veľkonočné prázdniny

Želáme vám príjemné veľkonočné prázdniny (1. - 6. apríla 2021), a najmä veľa zdravia! 

 

Ak potrebujete sedemdňové potvrdenie o negativite na COVID-19, tak v našej školskej MOMke, na veľkonočný pondelok 05.04.2021, od 13:00 do 14:00 hod. Nasledujúce testovanie bude v pondelok 12. apríla 13:00 - 14:00.
 
 

Deň učiteľov

Ďakujeme všetkým žiakom, zákonným zástupcom, verejnosti, predstaviteľom zriaďovateľa, mesta, krajiny za blahoželania ku Dňu učiteľov 28. marca 2021. Teší nás to a zaväzuje ku zlepšovaniu vzdelávacích služieb našej školy. Všetko dobré a veľa zdravia! 
 

Bronz z celoštátneho kola olympiády v nemeckom jazyku

Veronika Gajdošová zo IV. A triedy získala cenné tretie miesto v celoštátnom kole Olympiády v nemeckom jazyku. Súťažilo sa online, v pondelok 22. marca 2021 a srdečne blahoželáme.
 

Lenka je dvojnásobnou majsterkou Slovenska 2021!

V celoslovenskom kole súťaže Spracovanie informácií na počítači mala naša škola najväčšie zastúpenie spomedzi všetkých škôl SR. Postup cez školské a krajské kolo si vybojovali viacerí naši štvrtáci, tretiaci ba i druháci. Potešili sme sa tomu, veď už viac rokov tvrdo pracujeme na tom, aby sme v tejto oblasti odborného vzdelávania ako škola boli najlepší. No a naše dievčatá a chlapci z celoslovenského kola 23. - 25. marca 2021 priniesli dve prvé miesta, dve druhé, dve tretie a ešte ďalšie umiestnenia. Súťažilo sa v online priestore, v troch kategóriách. Až šesť zo všetkých deviatich medailí patrí našim!

V kategórii písanie na počítači našu školu reprezentovali: Lukáš Blaho III. A, a Emma Slošiarová z II. A. Lukáš Blaho sa umiestnil na 3. mieste, s počtom čistých úderov 425,5.

V kategórii úprava textu na počítači - UTX nás zastupovali Lenka Roháčová IV. B, Samuel Rybiansky IV. B, Sabína Chvojková III. B. Na prvom mieste sa umiestnila Lenka Roháčová zo IV. B s počtom bodov 8 850 bodov a na druhom mieste sa umiestnila Sabina Chvojková z III. B s počtom bodov 8 300.

V kategórii profesionálne spracovanie textu - wordprocessing súťažili Roland Čiscoň IV. A, Patrik Belan IV. A, Lenka Roháčová IV. B, Denisa Richterová III. B, Viktória Tkáčiková III. A, Marek Kurinec II. A, Nikola Kmeťová II. A a Rebeka Želiezková II. A. Naši žiaci sa umiestnili na 1. až 5 mieste, 8., 10., 12. mieste. 1. Lenka Roháčová, percento dosiahnutých bodov 94,00%, 2. Patrik Belan, percento dosiahnutých bodov 93,15%, 3. Denisa Richterová, percento dosiahnutých bodov 91,01%.

Víťazom gratulujeme a všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

Batikované tašky of JA firmy MACEK

 

Mladý podnikateľ 2021

1. miesto a TITUL MLADÝ PODNIKATEĽ 2021 získal Lukáš Lipiansky, od odbornej i študentskej poroty, k titulu srdečne blahoželáme.
2. miesto Vanesa Vidová a Martin Dian
3. miesto Patrik Krško
Sme veľmi radi, že súťaž si našla svoje miesto na pôde našej školy a radí sa medzi obľúbené medzi učiteľmi i študentami našej školy.
 

Testovanie v škole v pondelok 15. marca

Aj v pondelok 15. marca 2021 poskytneme zdravotnícku službu otestovania antigénovým testom pre všetkých zamestnancov, žiakov, zákonných zástupcov, ktorí majú záujem. Ordinačné hodiny sme však zmenili: bude to medzi 13:00 a 14:00 hod. Ak by bolo na testovanie priveľa záujemcov, uprednostnení budú tí, čo sa zarezervujú cez bookio.sk
 

Povinnosti OA Prievidza podľa Rozhodnutie RUVZ Prievidza

Rozhodnutím RUVZ Prievidza zo dňa 8. marca 2021, číslo: B/2021/00282-HDM/001197, podľa §48 ods. 4 písm. e) a § 12 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. b), c), f) h) a n) zákona č. 355/2007 Z. z. je účastník konania Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 01 Prievidza, IČO: 00162094 povinný v čase od telefonického oznámenia do konca trvania karanténnych opatrení t. j. do 19.03.2021 vrátane plniť nasledovné povinnosti:

a) sledovať zdravotný stav študentov, pedagogického personálu a nepedagogického personálu (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý toto rozhodnutie vydal a podrobiť sa odberu vzoriek biologického materiálu na vykonávanie laboratórneho určovania pôvodcov prenosných ochorení,

b) prerušiť výchovno-pedagogický proces študentov a prácu pedagogického personálu v 4.A a 4. B. triedy, Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 01 Prievidza s potvrdeným ochorením COVID-19 a zostať v domácej izolácii,

c) vykonávať účinnú dezinfekciu priestorov školy vo zvýšenej frekvencii.

 

Vyučovanie od pondelka 22.03.2021

Po skončení karanténneho opatrenia RUVZ Prievidza, od pondelka 22. marca 2021 pokračujeme ako predtým, prezenčne vyučujeme žiakov IV. A a IV. B triedy, ostatných žiakov dištančne.

Milí učitelia a štvrtáci - nezabudnite pred nástupom do školy poslať cez edupage čestné vyhlásenie. Takisto cez edupage si môžete (najneskôr pracovný deň vopred do 12:00) objednať obed z výdajnej školskej jedálne. V priestoroch školy sa musia nosiť respirátory, nestačia rúška.
Naša školská MOMka bude testovať prihlásených záujemcov v pondelok 22.03.2021 na konci vyučovania, od 13:00 do 14:00 hod.

Aj tento pracovný týždeň bude viacero školských aktivít - držíme palce našim zručným reprezentantom v v celoštátnom kole súťaže v spracovaní informácií na počítači, aj Veronike v celoštátnom olympiády v nemčine a ďalším... A týždeň sa zakončí slávnostným Dňom učiteľov!
 • 22. 03. 2021 – Testovanie AG v školskej MOM 13:00 - 14:00 hod
 • 22. 03. 2021 – Olympiáda v nemeckom jazyku - celoštátne kolo
 • 23. 03. 2021 – Mladý účtovník – regionálne kolo
 • 23. - 25. 03. 2021 – celoštátne kolo SIP
 • 25. 03. 2021 – Deň otvorenej komunikácie, online webex od 16:00
 • 28. 03. 2021 – Deň učiteľov, divadelné predstavenie SND
 

Týždeň 15. 03. 2021 – 19. 03. 2021

Počas celého týždňa prebieha dištančné vzdelávanie vo všetkých triedach. Zároveň sa na našej škole takmer každý deň deje niečo navyše, nejaká zaujímavá aktivita, súťaž, beseda... Prinášame prehľad akcií a prajeme, nech sa dobre vydaria a splnia svoje ciele.

 • 15. 03. – Testovanie AG v školskej MOM 13:00 - 14:00
 • 15. 03. – Diskusia Fake news: 4. hodina II. A, 5. hodina II. B 1. sk.
 • 16. 03. – 2. a 3. vyučovacia hodina Mladý podnikateľ, p. Úradníčková
 • 16. 03. – Beseda SEEDS 4. a 5. vyučovacia hodina I. B p. Pekárová
 • 17. 03. – online stretnutie projektu PP pre školy o certifikácii žiakov, p. Karaková
 • 18. 03. – Webinár MS Teams o 16:00, 
 • 18. 03. a 19. 03. – ECDL 5 žiakov a 2 učiteľky, p. Kadlečíková
 • 19. 03. – krajské kolo Ekonomická olympiáda, p. Karaková
 • 19. 03. – Sústredenie na celoštátne kolo súťaže SIP - 12 žiakov, p. Balková
 

Ako máme používať v našej škole ochranné pomôcky na prekrytie nosa a úst

Na základe Vyhlášky č. 99 Úradu verejného zdravotníctva sa všetkým žiakom, zamestnancom a návštevníkom OA Prievidza nariaďuje povinnosť nosiť:

 • od 8. marca 2021 aspoň rúško, šatku, šál, respirátor v exteriéroch a interiéroch našej školy a 
 • od 15. marca 2021 respirátor najmenej FFP2 v interiéroch školy.

Povinnosť sa nevzťahuje napríklad na zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám. Ďakujeme, že tak ako doteraz budete chrániť pred nebezpečnou nákazou seba a zároveň ochránite aj ostatných.

 

Prerušujeme prezenčné vyučovanie od 8. do 19. marca 2021

Dôležitý oznam: z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 sa od pondelka 8. marca 2021 do 19. marca 2021, resp. podľa rozhodnutia RUVZ Prievidza, prerušuje prezenčné vyučovanie tam, kde prebiehalo, t.j. v IV. A a IV. B triede Obchodnej akadémie v Prievidzi.

Školské MOM uskutoční v pondelok 8. marca 2021 pre prípadných záujemcov testovanie antigénovým testom medzi 7:00 a 9:00. Po otestovaní sa žiaci a učitelia vrátia domov.  

Škola zabezpečí v období prerušeného prezenčného vyučovania pre všetky triedy dištančné vyučovanie, učitelia prechádzajú na home office, nepedagogickým zamestnancom sa tiež upravia podmienky výkonu práce. Ďakujeme za porozumenie, prajeme veľa zdravia a pokoja.

 


Strana 1 z 50

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

IT akadémia

 

 

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 5 hostí