Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Plavecký kurz

Obchodná akadémia v septembri 2019 organizuje Kurz letných pohybových aktivít pre 2. ročník. Ciele kurzu sú stanovené v zhode s cieľmi štátneho a školského vzdelávacieho programu. Termín kurzu sme stanovili vhodne, vzhľadom ku prebiehajúcim staveným prácam na škole a v súčinnosti s Európskym týždňom športu, ktorého hodnoty nabádajú mladých ľudí, aby boli aktívni, aby športovali. Miesto kurzu bolo zvolené správne, ďakujeme Národnému vodnopólovému centru v Novákoch za umožnenie bezplatného využívania ich priestorov na plávanie i na ďalšie pohybové aktivity. Personálne obsadenie je kvalitné, zabezpečené vyškolenými a skúsenými učiteľmi. Náhrada prípadnej neúčasti na kurze je riešená v zmysle učebných osnov. Dopravu z domova na miesto kurzu sme určili individuálnou formou. Žiaci môžu využiť svoje zručnosti v organizovaní svojho pracovného času, z Prievidze do Novák je možnosť využiť štátom podporovanú bezplatnú vlakovú dopravu alebo iné formy dochádzky. Ďakujeme všetkým žiakom i rodičom za pochopenie a veríme, že podobne ako iné prospešné a účelné výchovno-vzdelávacie aktivity školy oceníte, podporíte v záujme pozitívneho a jednotného výchovného pôsobenia na našich žiakov.
 

Európsky týždeň športu

Hlavným cieľom Európskeho týždňa športu, ktorý bude na Slovensku a v ďalších 37 krajinách Európy prebiehať od 23. do 30. septembra 2019, je motivovať ľudí k pohybu a zdravému životnému štýlu. Slovenským koordinátorom týždňa športu je Národné športové centrum. Viac informácií je na stránke stránke www.tyzdensportu.sk. Podporujeme myšlienku Európskeho týždňa športu, ktorou je „byť aktívny“, teda „be active“!

 Rozpis Kurzu letných pohybových aktivít pre druhý ročník 16. - 20.9. 2019

 

 

 

Naša škola organizuje v období Európskeho týždňa športu projekt tóó je voda:  

 

Duálne zmluvy a učebné zmluvy

V školskom roku 2019/2020 sme po prvýkrát poskytli možnosť žiakom prvého ročníka vstúpiť do systému duálneho vzdelávania (SDV). Uzatvárame duálne zmluvy s firmou TAXAT, s.r.o, DELCO s.r.o. a s Mestským úradom v Prievidzi. Piati žiaci I. A triedy uzatvárajú duálne zmluvy so zamestnávateľom v SDV. Sme presvedčení o mnohostrannej výhodnosti a prínose SDV pre našu školu, pre zamestnávateľov i žiakov a rodičov. Praktické vyučovanie formou vyučovacieho predmetu odborná prax, zatiaľ v jednom dni v týždni, má skvelú budúcnosť a skúsenosti so SDV nám prinesú konkurenčnú výhodu, zvýšia sa možnosti uplatnenia absolventov na trhu práce, aktualizujú sa obsahy vzdelávania podľa požiadaviek praxe  a zlepší sa imidž našej školy.
 

Opravné maturitné skúšky

V dňoch 10. - 30. septembra 2019 sa na našej škole konajú opravné maturitné skúšky za školský rok 2018/2019. Milí maturanti, želáme vám úspešné zloženie skúšok. Budeme radi, ak našej škole pribudnú štyria noví absolventi s maturitou.
 

Pamätný deň obetí holocaustu a rasového násilia

Slovenská republika si tradične pripomína 9. september ako Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. V tento deň bol v roku 1941 prijatý  Židovský kódex - protižidovská právna norma popierajúca základné práva značnej časti obyvateľstva. Tragédia holokaustu postihla 70 tisíc obetí na území vtedajšieho Slovenska. Tieto, ako aj ďalšie obete rasového násilia, si treba s pietou každoročne pripomenúť.

Medzinárodný deň pamiatky obetí holocaustu určilo VZ OSN na 27. januára, pretože v tento deň v roku 1945 Červená armáda oslobodila nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau (Osvienčim-Brzezinka).

Takže nie náhodou práve dnes a práve do Poľska – do Krakowa, Osvienčimu a Wieliczky odcestovali naši druháci s učiteľmi p. Malegom a p. Pekárovou na geografickú exkurziu 9. - 11. septembra 2019. V tábore Auschwitz – Birkenau, ktorý je zapísaný v Zozname svetového dedičstva UNESCO, si môžu prezrieť aj slovenskú expozíciu, kde sú aj ukážky Židovského kódexu a jeho strašných a smutných dôsledkov. 

 

 

Kurz Svet školy

Kurz Svet školy pre študentov 1. ročníka  sa bude realizovať v utorok a stredu 3. a 4. septembra 2019 podľa školského vzdelávacieho programu  v rozsahu 2 vyučovacie dni po 5 vyučovacích hodín. V stredu 4. septembra 2019 bude v I. A triede robiť výber žiakov a predstavovať svoju firmu, s ktorou sme uzavreli duálnu zmluvu, pani Ing. Jelačičová, konateľka firmy TAXAT, s.r.o. Ponúkame pre žiakov prvého ročníka uzavretie učebnej zmluvy aj do iných firiem prievidzského regiónu. 
 

Program prvého dňa v škole

Milí žiaci, v pondelok, 2. septembra 2019 sa po prvý krát stretneme v škole. Začína prvý polrok školského roka 2019/2020. Príchod do školy je ako obvykle, do 7.50 h. Časť školy je ešte staveniskom, preto príďte hlavným vchodom, pípnite si a choďte rrovno do vašej dočasne určenej kmeňovej učebne. Prváci budú v U21 a U22, druháci v U23 a U24, tretiaci v N23 a U19 a štvrtáci v N21, N22. Pomaturitní študenti majú zápis v klubovni v prístavbe a II. P je v N14. Z bezpečnostných a technických príčin nemôžete vstupovať do šatní, do priestorov hlavnej budovy vpravo od hlavného vchodu, ani na školský dvor. Nesmiete ani otvárať veľké okná, prepínať ventily na radiátoroch, poškodzovať ani premiestňovať vybavenie a zariadenie učební, pohybovať sa mimo určených trás. Do rekonštrukcie školy už boli vynaložené veľké finančné prostriedky a všetci sa tešíme a sme hrdí ako pekne bude naša vynovená škola vyzerať a bude slúžiť svojmu účelu ešte mnoho rokov.

Okolo 8.05 zaznie v školskom rozhlase slovenská štátna hymna, nasleduje príhovor riaditeľa školy a potom vám už triedne učiteľky dajú informácie, pokyny, tlačivá a poučenia. Prváci dostanú dochádzkové čipy, ISIC karty a prístupy do svojho konta edupage od svojich triednych učiteliek, formálne sú našimi žiakmi až od prvého septembra 2019. Ale môžu si vopred rozmyslieť, či si dopoludnia priamo v škole objednajú na utorok obed, po 13.00 hodine to už nebude možné, až na stredu a ďalšie dni. V utorok bude na obed Polievka zeleninová, Lievanka, Sotté z kuracích pŕs, Ryža dusená s kukuricou, Citronáda. Rozvrh na utorok a stredu pre prvákov je podľa harmonogramu kurzu Svet školy. Celý výchovnovzdelávací proces našej školy ide už od utorka podľa platného rozvrhu a podľa pokynov denného zastupovania.

Každý, kto by chcel už na druhý deň, v utorok 3. septembra 2019, obedovať v našej výdajnej školskej jedálni, musí si najneskôr do pondelka 13.00 objednať stravu cez svoje edupage konto alebo s ISIC preukazom či dochádzkovým čipom priamo na objednávkovom termináli v miestnosti jedálne. Samozrejme, podmienkou je, že už musí byť zaevidovaná vaša platba na ten finančný účet, čo je v návratke výdajnej školskej jedálne.

 

Tešíme sa na nový školský rok 2019/2020

V novom školskom roku sa môžeme tešiť najmä na príjemné stretnutia s učiteľmi, so spolužiakmi, spolupracovníkmi, rodičmi, partnermi a ďalšími priaznivcami Obchodnej akadémie v Prievidzi. Veď čo najviac nás, ľudí, zaujíma? Predsa hlavne druhí, iní ľudia! Energicky a s chuťou pripravujeme množstvo aktivít - duálne vzdelávanie, ISIC, UNESCO, IT akadémia, tematické zážitkové exkurzie, inklúzia, integrácia, rozvojové projekty, Erasmus+, eTwinning, KROS Alfa a Omega, ZAV, SIP, SOČ, JA Slovensko, EPAS, Euroscola... Ale aj výmena okien, radiátorov, žalúzií, vynovenie fasády, nové multifunkčné ihrisko, obedy vo výdajnej školskej jedálni, podnikateľská činnosť školy... Inovujeme školský vzdelávací program, obohacujeme výchovno-vzdelávací proces o rôzne nové, efektívne a moderné formy, metódy a obsahy všeobecného vzdelávania aj odborného vzdelávania a praktickej prípravy. Hrdosť na našu školu podporí aj významné skrášlenie exteriérov a interiérov, zlepšenie pracovného a životného prostredia.

Prvé týždne školského roka 2019/2020 budeme ešte musieť v škole tolerovať doznievajúcu stavebnú činnosť. Preto sme zabezpečili potrebný počet učební na vyučovanie, maximálne využívame napríklad prístavbu, ktorú nezaťažili žiadne aktuálne stavebné práce. Časť hlavnej budovy, školský dvor, šatne, niektoré kmeňové a odborné učebne v hlavnej budove a ani telocvičňa sa dočasne nebudú môcť využívať na vyučovanie kvôli hygiene, kultúre práce, bezpečnosti a ochrane zdravia i verejného majetku. Ďakujeme za trpezlivosť, veríme v pozitívny prístup a máme radosť z toho, že projekt zníženia energetickej náročnosti budov Obchodnej akadémie, spolu s ďalšími inováciami, prinesie všetky očakávané priaznivé výsledky pre žiakov, rodičov, zamestnancov, i celú lokálnu komunitu.

Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok) od 8.00 h. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok). Tu je kalendár školských dní do konca 2019:

 

 

Participation in the UNESCO Associated Schools Network (ASPnet)

To the Principal of Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza in Slovakia

6 August 2019 

Dear Sir, I am pleased to inform you, that your  institution has been admitted as a member to the worldwide UNESCO Associated Schools Network (ASPnet). You will soon be receiving from your National Coordinator a certificate of membership signed by the Director-General of UNESCO.

By joining the ASPnet, you and your school community have taken an important decision. You have commited to promoting UNESCO´s ideals and reinforcing the humanistic, cultural and international dimensions of education through innovative teaching and learning approaches and practices in your school. UNESCO and your APSnet National Coordinator will provide technical guidance and support to your work, assist you in communicating and collaborating with other ASPnet schools and diffuse good practices and the results of your and other schools´ work.

Yours sincerely, Sabine Detzel, International Coordinator, Unit for the UNESCO Associated Schools Network (ASPnet)

 

Stravovanie vo výdajnej školskej jedálni

Stravu vo výdajnej školskej jedálni bude naša škola poskytovať od utorka 3. septembra 2019. Vypožičiavateľ našich priestorov jedálne a poskytovateľ stravy, SOŠ OaS v Prievidzi už zverejnil na našich edupage stránkach jedálny lístok na prvý týždeň školského roka 2019/2020. Pre úspešné stravovanie už od prvých dní je pre záujemcov o stravu dôležité, aby podľa pokynov v návratke, čo najskôr, zaplatili prevodom na účet peniaze. Vyplnenú návratku stačí odovzdať v prvý deň školy. Čoskoro po platbe, po zaevidovaní do systému, si sami objednajú obed cez svoje konto edupage. Stravníci nebudú automaticky prihlásení. Prváci, ktorí konto edupage ešte nemajú, získajú detailné informácie a prístupové údaje do edupage od svojich triednych učiteliek.

   

Duálne vzdelávanie

Obchodná akadémia v Prievidzi sa zapojila prvým ročníkom od školského roka 2019/2020 do systému duálneho vzdelávania v študijnom odbore 6317M obchodná akadémia. Praktické vyučovanie prebieha formou vyučovacieho predmetu odborná prax v dielni školy a u vybraných prestížnych zamestnávateľov nášho regiónu, ktorí majú osvedčenie Republikovej únie zamestnávateľov o spôsobilosti pre vykonávanie praktického vyučovania a uzavrú so školou zmluvu o duálnom vzdelávaní.

Systém duálneho vzdelávania prináša úzke prepojenie odborného vzdelávania s potrebami praxe, je jedinečnou príležitosťou rozvoja, zvýšenia kvality vzdelávania. Poskytuje výhody pre všetkých zúčastnených – pre spoločnosť, pre firmy, pre školu i pre rodičov a žiakov našej školy. 

Duálne zmluvy máme v súčasnosti uzatvorené s tromi právnickými osobami - Mesto Prievidza, DELCO, s.r.o a TAXAT, s.r.o. Pre poskytovanie duálneho vzdelávania v odbore obchodná akadémia sú certifikované aj ďalšie firmy prievidzského regiónu: MIP, s.r.o, DUKE, s.r.o,, HONEYWELL Partizánske, Meridiana Bojnice, s.r.o.

Pripravujeme ďalšie zmluvy o duálnom vzdelávaní s firmami a orgánmi verejnej správy a samosprávy prievidzského regiónu, úpravy školského vzdelávacieho programu, resp. nový školský vzdelávací program pre systém duálneho vzdelávania, komunikujeme so zriaďovateľom, s Dualpointom v Trenčíne, s RUZ, s malými a strednými podnikmi, budeme kontaktovať rodičov a žiakov kvôli uzatváraniu učebných zmúv o duálnom vzdelávaní, spolupracujeme so základnými školami, inými školami s duálnym vzdelávaním... Spoločnou snahou a úsilím plníme náš cieľ a podarilo sa nám zabezpečiť už v prvom roku systému duálneho vzdelávania na Obchodnej akadémii v Prievidzi možnosť inovovaného, perspektívneho a výhodného štúdia pre 5 žiakov prvého ročníka. V školskom roku 2020/2021 predpokladáme zvýšenie počtu zapojených o ďalších 5 žiakov budúceho prvého ročníka.

Ak máte záujem o bližšie informácie, či už v mene organizácie, alebo ako rodič či žiak budúceho prvého ročníka, kontaktujte nás. Ďakujeme.

 

Rekonštrukcia ihriska na školskom dvore

Oznamujeme našim žiakom, rodičom, zamestnancom a priateľom školy vynikajúcu správu, že v rámci areálu našej školy bude vybudovaný objekt multifunkčného ihriska, na ploche súčasného ihriska. Rekonštrukciou predmetnej plochy vznikne nové multifunkčné ihrisko, ktoré bude zamerané najmä na hru kolektívnych loptových športov. Ihrisko bude vybudované s tzv. tartanovým povrchom, ohraničené mantinelom po obvode a ochrannou sieťou s dvomi bezbariérovými vstupmi. Ihrisko bude osvetlené. V spodnej časti konštrukcie ihriska bude realizovaná drenáž pre odvodnenie hracej plochy. Na ploche ihriska budú umiestnené čiary pre športové hry a to: volejbal, street basketbal – 2x, tenis, floorball, minifutbal. 

 

Obchodná akadémia podstupuje rozsiahlu rekonštrukciu

Od apríla 2019 prebieha rozsiahla rekonštrukcia Obchodnej akadémie v Prievidzi. Na budovách telocvične a jedálne sú už zateplené fasády a vymenené okná. „Trenčianska župa bola úspešná už v treťom projekte v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. K Strednej priemyselnej škole stavebnej E. Belluša v Trenčíne a Gymnáziu v Partizánskom sa pridala aj Obchodná akadémia v Prievidzi, pre ktorú sme získali peniaze z eurofondov. Objem vyčlenených finančných prostriedkov na tento projekt je aj so spoluúčasťou TSK niečo cez 600 tisíc eur. Cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť školy. Stavebné práce zahŕňajú zatepľovanie povál, obvodového plášťa či výmenu okien a vykurovacích telies. Od tejto rekonštrukcie si sľubujeme úsporu energií a finančných prostriedkov, ktoré následne bude môcť škola využiť napríklad na skrášlenie svojho okolia,“ uviedol predseda TSK.

Trenčianska župa sa zároveň na podnet Štátnej ochrany prírody SR CHKO Ponitrie, ktorá potvrdila na hlavnej budove školy výskyt Belorítky obyčajnej, rozhodla dočasne pozastaviť stavebné práce na dotknutých častiach budovy. Tie môžu byť znova spustené po 15. auguste 2019, ukončenie kompletnej rekonštrukcie školy je naplánované na október 2019.

Obchodnú akadémiu v Prievidzi navštevuje viac ako 260 žiakov v dennom štúdiu. Škola len pred necelým mesiacom oslávila jubilejných 70 rokov od svojho založenia. Jej študenti sa môžu tešiť nielen na vynovenú budovu, ale aj na nové multifunkčné ihrisko, ktoré plánuje Trenčianska župa vybudovať v areáli školy. Okrem iného škola vstupuje od nového školského roka do systému duálneho vzdelávania, pričom v prvom roku plánuje zabezpečiť perspektívne a výhodné štúdium pre 12 žiakov prvého ročníka.

Viac na stránkach TSK 

Reportáž Regionálnej televízie Prievidza 

Článok Tlačovej agentúry SR 

 

Prijímame žiakov do pomaturitného štúdia

Informujeme, že ešte do konca júla prijímame prihlášky na pomaturitné kvalifikačné štúdium v odbore hospodárska informatika. Prihlásiť sa môžu absolventi všetkých typov stredných škôl s maturitou. Prihlášky sa podávajú sa na tlačive ŠEVT 51 268 0, ktoré sme pre vás pripravili a vyplnili sme niektoré položky: Prihláška na pomaturitné kvalifikačné štúdium na Obchodnej akadémii 

 

Zlepšenie podmienok výchovy a vzdelávania na našej škole

Cez letné prázdniny 2019 na našej škole finišuje niekoľko už dlhšie pripravovaných a rozbehnutých projektov na zlepšenie podmienok výchovy a vzdelávania. V plnom prúde je stavba Zníženie energetickej  náročnosti budovy OA, kde sa zatepľuje vonkajší plášť budov, vymieňajú sa okná, dvere a radiátory, a snažíme sa, aby bola aj namaľovaná strecha hlavnej budovy.

V spolupráci so zriaďovateľom, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, pripravujeme aj verejné obstarávanie zhotoviteľa, ktorý nám vybuduje na školskom dvore Multifunkčné ihrisko, kde bude možné hrať volejbal, hádzanú, streetbal a floorbal.

Stravovanie pre našich žiakov a zamestnancov od septembra 2019 bude poskytovať v našich priestoroch novozriadená výdajná školská jedáleň Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Prievidzi. Nápojový automat na prvom nadzemnom podlaží bude od 09/2019 prevádzkovať firma VRBATA, s.ro.

Aj keď máme s uvedenými a ďalšími projektami na škole cez letné prázdniny veľa práce, ďakujeme všetkým zúčastneným za ich prínos, tešíme sa, že projekty zvýšia spokojnosť žiakov a učiteľov, podporia hrdosť na svoju školu, zlepšia a zmodernizujú vzhľad budov, prinesú zlepšenie podmienok a zníženie energetickej náročnosti na prevádzku.

 


Strana 11 z 49


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 30 hostí