Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

sme v škole - beseda s E. Urbaníkovou

Vo štvrtok 23. októbra 2014 od jedenástej hodiny v sále Domu kultúry v Prievidzi uskutočníme ďalšie podujatie v rámci cyklu ekonomických prednášok "sme v škole".  Budeme besedovať s podnikateľkou, spisovateľkou, koproducentkou Evou Urbaníkovou, "Evitou". Súčasťou besedy bude aj autogramiáda a predaj kníh nakladateľstva Evitapress. Prvých 5 vyučovacích hodín sa vyučuje skrátené vyučovanie, presun zo školy oproti do DK o 10:50 (bez tašiek a kabátov!), beseda od 11:00 do cca 13:00, koniec vyučovania súčasne s koncom podujatia v DK, obed v jedálni po ukončení podujatia...
 

Videokonferencia s europoslancom

     V šk. roku 2014/2015 sa naša škola Obchodná akadémia Prievidza prvýkrát zapojila do projektu Euroscola, ktorého cieľom je diskusia o Európskej únii. Vybrali sme si tému Nízka účasť vo voľbách do EP na Slovensku. V rámci projektu sme na túto tému nadviazali hneď niekoľkými aktivitami. Vytvorili sme plagáty, ktorých cieľom je zvýšiť záujem občanov o eurovoľby v roku 2019. V našom meste sme pomocou vlastnej anonymnej ankety zisťovali dôvody neúčasti voličov na májových voľbách 2014, o danej problematike sme vytvorili prezentácie a výstavu v priestoroch školy. Jadro nášho projektu však tvoria stretnutia s europoslancami, poslancami NR SR, predstaviteľmi Trenčianskeho samosprávneho kraja a mestskej samosprávy.

Dňa 14. 10. 2014 sa uskutočnila na pôde našej školy videokonferencia s europoslancom Vladimírom Maňkom. Zúčastnili sa jej žiaci tretieho ročníka. Mnohí mali pripravené otázky, a to nielen v slovenčine, ale aj v anglickom jazyku. Diskusia trvala približne 40 minút, odozva na ňu bola priaznivá. Vďaka minimálnym technickým problémom bola komunikácia medzi oboma stranami veľmi príjemná. Odpovede pána poslanca nám poskytli európsky pohľad na problematiku a mnohým rozšírili znalosti o EÚ. http://www.rtvprievidza.sk/home/prievidza/2258-porozpravali-sa-s-europoslancom

Našou ďalšou aktivitou bude osobné stretnutie s europoslancom Ivanom Štefancom, ktoré sa uskutoční 28. 10. 2014 v Dome kultúry v Prievidzi.
-Kristína Ištvániková, III.B, Obchodná akadémia Prievidza-

 

Euroscola 2015

Program Euroscola organizuje Európsky parlament. Euroscola je určená študentom stredných škôl vo veku 16 až 18 rokov z členských krajín Európskej únie.

Program funguje od roku 1990 a v súčasnosti sa pracovných dní Euroscola v Štrasburgu ročne zúčastňuje asi 10 000 mladých ľudí z Európy. Program Euroscola umožňuje mladým ľuďom vyskúšať si na jeden deň prácu europoslancov v Európskom parlamente v Štrasburgu. Po prvýkrát sa zapojí aj naša škola, kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

Európsky parlament vyhlasuje súťaž Euroscola 2015. Študenti školy majú usporiadať podujatie, ktorého cieľom bude diskusia o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch, o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v EÚ.

 

Projekt našich žiakov sa stal skutočnosťou!

Ak je projekt dobrý - teda veľmi dobrý - tak iste neostane „v zásuvke“! Môže byť úspešne zrealizovaný. Tu je príklad.

2011 „Náš projekt Cesty k oblakom /... alebo s nami do 10 344 m n.m./ pripravil návrh na realizáciu turistického preukazu regiónu horná Nitra,“ hovorí Rastislav Púpava, študent Obchodnej akadémie v Prievidzi, člen tímu, ktorý svoj projekt predstavil prvýkrát 15. apríla 2011 v Banskej Bystrici na Veľtrhu cestovného ruchu v rámci programov Junior Achievement n.o. Slovensko.

2014 Autorov projektu z Obchodnej akadémie Prievidza oslovila Oblastná organizácia cestovného ruchu – REGIÓN HORNÁ NITRA-BOJNICE, ktorá v zastúpení I. Balažovou a S. Maliarikovou a v spolupráci Klubom slovenských turistov – Prievidza a S. Vakulom zrealizovali „Turistický pas“ a brožúru „Obdivujeme Karpaty – Cesty k oblakom“, nový propagačný materiál hornej Nitry, ktorý bol vytlačený na podporu pešej turistiky v regióne. „Z realizačného tímu som v škole už len ja a náš učiteľ. Ja ako študent pomaturitného štúdia. Moji kolegovia sú na vysokých školách. Oplatilo sa vymýšľať, prerábať, hádať sa... Vidieť svoje meno v tiráži je fajn. Všetkých nás úspešný finiš teší! A tu je koniec našej cesty,“ dodal Rasťo Púpava.

http://www.prievidza.sk/spravodajstvo/uspesna-cesta-historia-realizacie-jedneho-projektu/

http://www.bojnice.eu/det-2-38-85/sk/OBDIVUJME-KARPATY-CESTY-K-OBLAKOM 

 

Zvýšenie finančnej gramotnosti

Náš školský projekt Zvýšenie finančnej gramotnosti má peknú novú internetovú stránku http://financna-gramotnost.webnode.sk/. Projekt podporuje Nadácia Slovenskej sporiteľne, nájdete na stránke informácie o školeniach, o súťažiach, o dianí v oblasti finančnej gramotnosti. Viac o projekte vám povedia vaši vyučujúci Ing. Karaková, Ing. Kmeťová, Dr. Kadlečíková, Mgr. Kadlečík. Súťaží sa môžete zúčastniť do. októbra 2014!
 

Lyžiarsky kurz 2015

LYŽIARSKY KURZ pre žiakov 1. roč. v šk. r. 2014/2015 bude 04. 02. - 10. 02. 2015 v Jezersku /susedná doliny Bachledovej doliny, Ždiar/ cena: 170.- € /s rezervou/ V cene: doprava, ubytovanie, vleky!!!, polpenzia prihlášku evidujeme so zálohou 50 €
 

Digitalizácia vzdelávania

Podľa www.minedu.sk stojí proces digitalizácie školstva na troch pilieroch: prvým je zabezpečenie digitálneho obsahu, jeho tvorba, ale aj možnosť prepojenia s konkrétnymi učebnicami, printovými metodickými príručkami pre učiteľov, či pracovnými zošitmi pre žiakov a študentov. www.digiskola.sk  www.eaktovka.sk Aj niektorí naši učitelia pracujú na tvorbe digitálnych objektov a elektronických testov.

Druhým nevyhnutným pilierom je modernizácia infraštruktúry. V rámci nej bude v rámci národného projektu do každej školy zavedený vysokorýchlostný internet, ktorý zvýši dostupnosť online vzdelávacieho obsahu a interaktívnych nástrojov. Okrem toho sa plánuje vybaviť školy nevyhnutnou modernou vzdelávacou technikou, ktorá umožní využívať digitálny vzdelávací obsah v bežnej výučbe. Na našej škole čoskoro pribudnú dve interaktívne tabule (jedna z projektu DIGI a druhá z projektu EVSRS, učebňa s tabletmi... Ďalšiu techniku sme získali darom od Nadácie Slovenskej sporiteľne na školský projekt Zvýšenie finančnej gramotnosti.

Tretím dôležitým pilierom je zvyšovanie digitálnych zručností pedagógov, ktorí aj v dobe digitálnej výučby budú mať naďalej nezastupiteľnú úlohu.  www.digipedia.sk www.planetavedomosti.iedu.sk Pripravujeme interné školenia pre prácu s interaktívnou tabuľou a s tabletami, je aj ponuka školení na internete: http://www.digiskola.sk/skolenia/tablety/, pre prácu s tabuľou QOMO a softverom Flow Works: http://www.digiskola.sk/skolenia/tabule/

 

Naši zamestnanci prvý deň školského roka 2014/2015

 

Svet školy

Milí prváci, aj tento rok sme pre Vás pripravili úvodný kurz SVET ŠKOLY. Jeho cieľom je urýchliť a uľahčiť Vám Vašu adaptáciu na nové školské prostredie. Viac o jeho harmonograme nájdete na stránke  Poradca.Tešíme sa na Vás. Smile
 

Opäť otvárame jednu triedu pomaturitného štúdia

Aj v školskom roku 2014/2015 otvárame jednu triedu pomaturitného kvalifikačného denného dvojročného štúdia v odbore 6292 N  hospodárska informatika. Štúdium je určené pre absolventov stredných škôl, ktorí ukončili niektorú strednú školu s maturitou a chcú sa zdokonaliť v ekonomickej, informatickej, účtovníckej oblasti.

Momentálne v prievidzskom regióne absolvent pomerne ťažko získa zamestnanie a ak sa nedostal na vysokú školu, môže pokračovať v štúdiu na našej, kvalitnej strednej škole, so všetkými právami a povinnosťami študenta dennej formy. Absolvent môže nájsť uplatnenie podľa profilácie: - vo výrobných a obchodných organizáciách, - v IKT sektore, - v organizáciách poskytujúcich bankové, peňažné, poisťovacie, telekomunikačné služby, služby zamestnanosti, - v štátnej a verejnej správe, v samospráve, - ako administratívny a organizačný pracovník, personalista, ekonomický referent, asistent, účtovník, alebo sa môže uplatniť ako samostatný podnikateľ.
Uchádzači o denné pomaturitné štúdium na Obchodnej akadémii si môžu stiahnuť tlačivo prihlášky, vytlačiť, vyplniť - požaduje sa lekárske potvrdenie, spolu s prílohou - maturitným vysvedčením doručte na sekretariát Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza najneskôr do konca júla 2014.

 

Deti Ústavu Prof. Karola Matulaya opäť na návšteve u nás

Vo štvrok 19.6.2014 sa naši študenti opäť stretli s kamarátmi z DDS Ústavu Prof. K. Matulaya v sprievode svojich pedagogických pracovníkov, aby strávili spolu veľmi príjemné popoludnie. Viac textu a snímky: v článku Ing. Úradníčkovej.
 

Ako dopadli Kristína s Marekom v celoslovenskej súťaži?

V súťaži Môj projekt pre región v Banskej Bystrici školu reprezentovali Marek Chalmovský a Kristína Ištvániková. Ako skončili? To si prečítajte v tomto QR kóde: 

(vytvorené pomocou http://www.kodqr.sk/

 

2. 9. 2014 začíname ..

2. 9. 2014 - slávnostné otvorenie školského roku, príhovor ministra školstva SR.,

3. 9. 2014 - vyučovanie podľa rozvrhu 1. ročník SVET ŠKOLY

4. 9. 2014 -1. ročník SVET ŠKOLY

5. 9. 2014 -1. ročník SVET ŠKOLY

9. 9. 2014 - maturity TČOZ

10. 9. 2014 - maturity PČOZ

 

Želáme vám šťastné prázdniny :-)

Posledný týždeň školského roka 2013/2014 sa konajú triedne výlety, v utorok je klasifikačná porada, v piatok sa vydáva koncoročné vysvedčenie... Uvidíme sa v novom školskom roku, 2. septembra 2014, už aj so žiakmi nových tried prvého ročníka.

Všetkým študentom, zamestnancom, rodičom, priaznivcom prajeme šťastné prežitiei letných prázdnin a posielame vám veselú pesničku s úžasným videoklipom: Happy Prievidza, kde sú aj viacerí naši žiaci, v pozadí miestami aj exteriér a interiér našej školy

 

Vyhodnotenie súťaže Mladý účtovník

Dňa 19.06.2014 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Mladý účtovník žiakov 2. a 3. ročníka, ktorí riešili hospodárske operácie podvojného účtovníctva pre podnikateľov. Výsledky  súťaže na prvých troch miestach sú nasledovné:

2. ročník  1. miesto Kristína Ištvániková (II. B),  2. miesto Filip Štancel (II. A),  3. miesto Lukáš Kodaj (II.C)

3. ročník  1. miesto Kristína Tarabčíková (III.C), 2. miesto Ivana Malinová (III.C), 3. miesto Veronika Heklová (III.B) 

Celkové výsledky  s dosiahnutými bodmi a percentom úspešnosti nájdete na stránke Predmetovej komisie odborných predmetov.  Víťazom srdečne blahoželáme a veríme, že nás budú vzorne reprezentovať na Olympiáde Mladý účtovník v ďalšom školskom roku. Súťaž pripravila a vyhodnotila Ing. Karaková Dagmar

 

Súťaž z účtovníctva

Dňa 19. 06. 2014  (štvrtok) si najlepší študenti z účtovníctva 2. a 3. ročníkov porovnajú svoje vedomosti v školskom kole  súťaže z účtovníctva. Súťaž sa bude konať v klubovni cez 2. a 3. vyučovaciu hodinu. Súťažiacim držíme palce.                                                     Súťaž organizuje a vyhodnocuje Ing. Karaková Dagmar.
 


Strana 37 z 44


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 12 hostí