Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

2. etapa eTwinningového maratónu

Vitajte v Prievidzi, Ruka, Erb, Kostol, Dievča - výsledky druhej etapy projektu.

Mili priatelia, prijmite pozvanie na 2. etapu projektu žiakov Obchodnej akadémie Prievidza, ktorý sa koná v rámci eTwinningového maratónu 2014. V prvej etape žiaci očistili plot v meste a natreli základnou farbouV druhej etape nastupujú 12 - ti sprejeri, študenti desingu v Bratislave, pod vedením bývalého študenta OA v Prievidzi D. Hasaka. Toto finale nášho projektu bude 10. - 11. 5. 2014 https://www.facebook.com/events/674433892623359/   radi vás na akcii stretneme...

 

tancujPD.eu sa koná 6. mája 2014!

Stretneme sa na Námestí slobody v Prievidzi už v utorok 6. mája! Viac na http://tancujpd14.webnode.sk/

Pre žiakov OA: zraz okolo 9:20 v okolí Námestia Slobody - presné miesto určí triedny učiteľ. Dámy - žltý doplnok, páni - modrí ý doplnok; zabezpečte si pitie. Podujatie sa koná v každom počasí, ale bude pekne.  Odmeňujeme najpočetnejšiu a najoriginálnejšie oblečenú triedu. Tešíme sa na Vás. Radi uvítame aj štvrtákov a žiakov pomaturitných tried.

HARMONOGRAM

  • 9:30 – Námestie slobody – prezentácia účastníkov
  • 10:00 – začiatok organizovaného nácviku
  • 10:15 – 10:55 - nácvik ČARDÁŠ DUPKANÝ
  • 11:00 – SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ČARDÁŠ DUPKANÝ
  • 11: 05 - tancujPD.eu - finále ČARDÁŠ DUPKANÝ
  • po 11:20 - vyhodnotenie a následné ukončenie tancujPD.eu 

Podujatie sa koná pod záštitou primátorky mesta Prievidza, JUDr. Kataríny Macháčkovej, ktorej srdečne ďakujeme za podporu. Ďakujeme aj Mestu Prievidza za poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 300 eur.

 

Úspechy našich študentov v Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)

Naši študenti sa už tradične zúčastňujú súťaže SOČ a chceli nadviazať na úspechy z predchádzajúcich rokov.

Ich cesta k úspechu sa začala školským kolom 24. 2. 2014 do ktorého sa prihlásilo osem študentov  so šiestimi prácami. Odborná porota vybrala práce ktoré postúpili  do obvodného kola SOČ 14. marca 2014 v Partizánskom.

01 – Problematika voľného času 1.miesto: K.Tarabčíková, D. Šimurková, R. Púpava: „tancujPD.eu /Deň Európy netradične/“     2.miesto: P.Maňko: „Výstava húb“

08 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia 1.miesto: N.Vrabcová, R.Púpava: „Pád? Tak s nami /detský letný kemp/“

14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie 1.miesto: P.Maňko, N.Grolmusová: „Fujara“

15 – Ekonomika a riadenie 1.miesto: P.Vajdová: „Sen – si“    2.miesto: D. Šišková: „Chránená dielňa - SŔCKO“

Všetky tieto práce postúpili z obvodného kola do krajského  v Starej Turej 4. 4. 2014.

 

V krajskom kole sa naši žiaci nestratili a získali pekné umiestnenie:

15 – Ekonomika a riadenie: P.Vajdová: „Sen – si“ - 1. miesto - postup na celoštátne kolo

01 – Problematika voľného času:   P.Maňko: „Výstava húb“ - 3. miesto

Práce našich študentov sa páčili aj podnikateľskej porote ktorá odmenila P. Maňka a K. Tarabčíkovú

 

Toto úspešné ťaženie zakončila  Petra Vajdová v celoštátnom kole v S. Ľubovni (25. 4. 2014), kde získala v konkurencii vynikajúcich prác 4. miesto

Ďakujeme všetkým zúčastneným za reprezentáciu školy a víťazom gratulujeme. 

Ing. Katarína Pekárová - koordinátor SOČ 

 

 

Voľba predsedu a podpredsedu ŽŠR

V piatok 25. 4. 2014 si zástupcovia 1. - 3. ročníka volili nového predsedu a podpredsedu školského parlamentu. Záujem o funkciu predsedu prejavili traja študenti: D. Bališová z II.C, F. Štancel z II.A a D. Zambojová z I.A. Kanditáti predstavili svoj volebný program. Po tajnom hlasovaní sa novým predsedom ŽŠR stal Filip Štancel z II.A, ktorý získal najviac hlasov. Post podpredsedníčky bude zastávať Dominika Zambojová z I. A triedy. Verím, že ŽŠR bude pod novým vedením rovnako úspešná ako tie predchádzajúce.

Touto cestou by som sa chcela poďakovať odchádzajúcej predsedníčke  Petre Zambojovej, žiačke IV.A, ktorá ŽŠR viedla dva roky a v jej hlave vznikol nápad Týždňa bez stresu. Petra sa aktívne sa zapájala do organizácie Dňa zdravia, Vianočného bazára,  Dňa Európy, podujatia Poznaj iných, spoznáš sám seba. Našu školu reprezentovala v študentskom parlamente mesta Prievidza,či na stretnutiach v Trenčíne. Do budúcnosti ti, milá Petra, prajeme len to dobré, nech sa ti splnia všetky sny o ďalšom štúdiu.Kiss

Moja vďaka patrí aj Petrovi Maňkovi z III. A, ktorý zastával v predchádzajúcom výbore post podpredsedu a našu školu reprezentoval v SOČ a pri iných podujatiach.   Mgr. Hraňová

Snímky R. Gatiala

 

Učili sme tancovať MŠ Mišíka

 V stredu 23. 4. žiaci I.B učili tancovať  žiačikov MŠ na Mišíkovej ulici v Prievidzi. Na nácvik,ktorého sa zúčastnili aj naše podporovateľky Z DC na Bojnickej ceste,  sa prišla pozrieť aj Prievidzská regionálna televízia. Reportáž by sme mohli vidieť už tento piatok. Pozri tancujPD.
 

Štátna skúška z kancelárskeho písania na počítači

V pondelok 28. apríla 2014 sa uskutoční v učebni  N11  Štátna skúška z kancelárskeho písania na počítači. Všetkým  prihláseným študentom  3. a 4. ročníkov držíme palce, aby podmienky úspešného vykonania  štátnic zvládli čo najlepšie.   Viď   harmonogram štátnic a podmienky
 

Filipovi ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy

Dňa 16. apríla 2014 študent IV. D Filip Šlenker úspešne  reprezentoval našu školu v  celoslovenskej Olympiáde Mladý účtovník, kde bol vyhodnotený na 6. mieste. Sme radi, že sme opäť po roku mali zástupcu našej školy v tejto náročnej odbornej súťaži.  viď TASR
 

Krst básnickej zbierky pani profesorky Mellovej

Dňa 15. aprila 2014 uviedla v RKC v Prievidzi medzi čitateľov svoju básnickú zbierku Áno neobyčajnému svetu naša bývalá učiteľka a kolegyňa PaedDr. Gabika Mellová, ktorá v rokoch 1972 – 2011 vyučovala na našej škole slovenský a nemecký jazyk. Popri bohatej, rôznorodej pedagogickej činnosti sa poézia a umelecký prednes stali jej celoživotnou láskou. Vychovala desiatky vynikajúcich recitátorov, ktorých okrem prednesu úspešne priviedla k celoživotnému záujmu o umelecké slovo. Zbierke pokrstenej lipovou ratolesťou plnej "slov poslaných po vetre, cez ktoré nám poetka otvára svety, okolo ktorých chodíme slepí" (D.Machala), želáme veľa vnímavých a citlivých čitateľov. Bravo Gabika, blahoželáme!

Snímky od M. Suvákovej

 

DEŇ NARCISOV

 V piatok 11. apríla 2014 sme sa opäť zapojili do zbierky Deň narcisov. Našu školu v uliciach mesta reprezentovali žiačky III.A, III.B, III.C. V škole a v okolitých inštitúciách narcisy ponúkali žiaci II.A a žiaci I. P. Jednu pokladničku sme mali aj v MŠ D. Krmana. Spolu sa nám podarilo v priebehu 5 hodín vyzbierať 650 €, ktoré boli hneď prevedené na účet Ligy proti rakovine. Všetkým prispievateľom patrí  veľké ĎAKUJEMSmile JH
 

Súťaž FOTO tancujPd.eu

Milí naši fotoamatéri, pozrite si podmienky súťažnej prehliadky, ktorá je súčasťou podujatia tancujPD.eu - ČARDÁŠ DUPKANÝ. Veríme, že budete patriť medzi ocenených.Wink
 

DEŇ NARCISOV piatok 11. 4. 2014

Aj tento rok OA Prievidza podporuje zbierku Ligy proti rakovine - DEŇ NARCISOV, ktorá sa uskutoční v uliciach mesta v piatok 11. apríla 2014. Už teraz vám ďakujeme za podporu. Upozornenie pre dobrovoľníkov: príchod do knižnice 7:30. Treba mať so sebou občiansky preukaz, zbierka sa koná za každého počasia.  J. Hraňová
 

Súťaž v päťboji

1. apríla 2014 sa na SOŠ stavebnej v Prievidzi konala súťaž v päťboji. Zúčastnili sa naši žiaci Adam Pružinec- 4.C, Miroslav Chovanec - 4.A, Ivan Matys- 4.B, Edo Bátora - 4.D s pani Ing. R. Úradníčkovou. Pozrite si prezentáciu v powerpointe, ktorú vytvorila R. Úradníčková.
 

eTwinningový maratón

 Študenti Obchodnej akadémie Prievidza začali čistiť plot od starých náterov a natreli základnou farbou, eTwinningový maratón začal svoju prípravnú fázu. Žiaci 3. A, 3.B, a 3.C Obchodnej akadémie v Prievidzi sa pridali v rámci eTwinningu, k projektu v Českej republike pod názvom „eTwinningový maratón“. O projekte sme sa dozvedeli vďaka pani S. Malegovej - ambasadorke eTwinningu v regióne. Témou tohtoročného eTwinningového maratónu bolo "Miesto, kde sa nám bude žiť lepšie„.Projekt vychádza z „Európskeho roka občanov 2013“. Hlavným cieľom maratónu bolo zamyslieť sa nad miestami v našich mestách, ktoré by sme chceli zmeniť k lepšiemu. Už dlhšiu dobu nás trápi príjazdová cesta zo severu do mesta Prievidza, a tak sme sa rozhodli navrhnúť úpravu plota pri vstupe do mesta. Hľadali sme cestu ako „náš“ projekt realizovať, radi pridáme ruku k dielu. Dnes sme spustili samotnú realizáciu. Dosť bolo rečí začína práca...

 

FILIP ŠLENKER POSTÚPIL DO CELOŠTÁTNEHO KOLA

V súťaži Olympiáda Mladý účtovník postúpil náš študent Filip Šlenker (IV. D) do celoslovenkého kola, ktoré sa bude konať  16. 04. 2014 v Žiline. V konkurencii 144 súťažiacich z krajských kôl postúpilo do celoštátneho kola 15 najlepších účtovníkov. Veľmi pekne sa umiestnila aj Eva Čičmancová (IV. D). Srdečne našim študentom blahoželáme a držíme palce.
 

Maturita z praktickej časti odbornej zložky

 V dňoch 07. 04. – 11.04. 2014 sa uskutočnia praktické maturitné skúšky v odbore 6317 6 obchodná akadémia a v odbore 6292 N hospodárska informatika. Študenti IV. A a IV. B maturujú v dňoch 07.04. a 08.04. 2014 a študenti IV. C a IV. D v dňoch 09.04. a 10.04. 2014. Študenti pomaturitného štúdia – II. P maturujú 11.04.2014. Nástup študentov na maturitnú skúšku je každý deň o 7.05 hod. Úvodná inštruktáž 7,15 – 7,30 v učebniach N12, N14, N15, N16. Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy je od 7,30 do 14,30. Všetkým maturantom držíme palce. http://files.riadoa.webnode.sk/200000033-e337be5260/P%C4%8COZ%202014.PNG 
 

Tretia na Slovensku!

Kristína Ištvániková z II.B triedy získala 3. miesto v kategórii 2A v celoslovenskom kole v Olympiáde z anglického jazyka, ktoré sa uskutočnilo dňa 02. apríla 2014 v Bratislave. Kristínke gratulujeme.
 


Strana 39 z 45

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

IT akadémia

 

 

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 6 hostí