Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Prerušenie vyučovacieho procesu

Prerušenie vyučovacieho procesu

E-mail Vytlačiť PDF

 

Na základe príkazu predsedu TSK sa od 10. marca do 13. marca 2020 prerušuje vyučovací proces na Obchodnej akadémii, F. Madvu 2, Prievidza.

 

Podrobnosti:

  1. Priestory školy sa nesmú využívať na vyučovanie ani iné aktivity
  2. Zamestnancom organizácie a tiež žiakom školy sa odporúča obmedziť stretávanie sa na miestach so zvýšeným rizikom výskytu koronavírusu (nákupné centrá a pod.). 
  3. Dôrazne sa odporúča zamestnancom a tiež žiakom OA Prievidza zváženie účasti na verejných a hromadných podujatiach (návštevy kín, divadiel, športových podujatí a pod.) a zváženie akýchkoľvek súkromných ciest. 
  4. Odporúča sa 14-dňová izolácia od pracoviska zamestnancov v prípade ich návratu zo zahraničia a z domácich oblastí infikovaných koronavírusom v posledných 14-tich dňoch pred vydaním príkazu a v priebehu trvania príkazu. Zamestnanec oznámi riaditeľovi školy svoj návrat zo zahraničia a spolu dohodnú podmienky izolácie
  5. Zakazujú sa návštevy na pracovisku, s výnimkou návštev nevyhnutných pre chod organizácie. Zakazujú sa služobné cesty.
  6. Zamestnancom Obchodnej akadémie v Prievidzi sa nariaďuje neúčasť na pracovisku ako prekážka na strane zamestnávateľa v zmysle ust. § 142 ods. 3 zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, s výnimkou nariadenia práce nevyhnutnej pre chod organizácie, prípadne prácu na doma.
  7. Odporúča sa oboznámiť sa s informačnými letákmi dostupnými na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, pravidelne sledovať webové sídlo  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky http://www.uvzsr.sk/ a priebežne sa oboznamovať s novými odporúčaniami, usmerneniami a inými opatreniami v súvislosti s koronavírusom. 

 

Posledná zmena na Utorok, 10 Marec 2020 16:25  

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

IT akadémia

 

 

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

Súvisiace články