Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Harmonogram tohtoročného prijímacieho konania

Harmonogram tohtoročného prijímacieho konania

E-mail Vytlačiť PDF

Prijímanie na vzdelávanie v stredných školách upravuje tretí oddiel piatej časti zákona č. 245/2008 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/10124:1-A1810 zo dňa 26. januára 2021.

 

Prinášame výpis dôležitých termínov:

·       28. január 2021: prerokovanie podmienok prijímacieho konania v pedagogickej rade OA Prievidza 

·       do 19. februára 2021: škola zašle podmienky prijatia na štúdium na TSK 

·       do 26. februára 2021: škola zverejní podmienky prijatia na štúdium

·       do 8. apríla 2021: zákonný zástupca doručí prihlášky na základnú školu

·       do 16. apríla 2021: základná škola odošle prihlášky na strednú školu

·       3. mája 2021: 1. termín prijímacích skúšok zo SJL a MAT

·       10. mája 2021: 2. termín prijímacích skúšok zo SJL a MAT

·       do 20. mája 2021: škola zverejní výsledky prijímacieho konania

·       do 20. mája 2021: škola doručí zákonným zástupcom rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí cez EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky

·       do 25. mája 2021: zákonný zástupca doručí potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení cez EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy

·       do 6. júna 2021: škola zverejní konanie druhého kola

·       22. júna 2021: druhé kolo prijímacích skúšok

 

Podrobný harmonogram prijímacieho pokračovania pre ZŠ, ŠVS, SŠ, SK a školské úrady je zverejnený na stránke https://www.svs.edu.sk/proforient.aspx. Ďakujeme za pozornosť a prosím, sledujte naše stránky, na ktorých budeme postupne uverejňovať aj ďalšie informácie o prijímacom konaní pre školský rok 2021/2022, ako aj o pripravovaných možnostiach komunikácie záujemcov o štúdium s našou školou. 

Posledná zmena na Nedeľa, 31 Január 2021 11:15  

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

IT akadémia

 

 

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

Súvisiace články