Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 8. februára 2021

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 8. februára 2021

E-mail Vytlačiť PDF

Minister školstva, vedy, výskumu a športu obnovuje, v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády SR č. 77 zo dňa 5. februára 2021, ak to prevádzkové podmienky umožňujú, od 8. februára 2021, školské vyučovanie v stredných školách v posledných ročníkoch.

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza v týždni pred jarnými prázdninami, od 8.2.2021 do 12.2.2021 pokračuje v dištančnom vzdelávaní všetkých ročníkov. Škola postupuje v zmysle bodu C rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 8. februára 2021: "Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole alebo mimoriadne prerušenie prevádzky školského zariadenia; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam. Riaditelia príslušných škôl zabezpečia pre deti a žiakov dištančné vzdelávanie."

Posledná zmena na Piatok, 05 Február 2021 18:01  

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

IT akadémia

 

 

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

Súvisiace články