Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Najnovšie úspechy odborného vzdelávania na našej škole

Najnovšie úspechy odborného vzdelávania na našej škole

E-mail Vytlačiť PDF
V dňoch 14. až 16. apríla 2021 13 žiakov maturitného ročníka (IV. B) úspešne absolvovalo certifikáciu zameranú na orientácia v prostredí odborných online systémov Daňové a Mzdové centrum, ktorú pripravila spoločnosť Poradca podnikateľa spol. s r. o. v školskom roku 2020/2021. V certifikácii boli preverované vedomosti a zručnosti žiaka nadobudnuté počas partnerskej spolupráce medzi školou a spoločnosťou Poradca podnikateľa. Žiak získal certifikát len v prípade, ak jeho úspešnosť v certifikačnom teste dosiahla minimálne 85 % a viac a časový limit na absolvovanie testu bol 15 minút a test obsahoval 15 otázok z orientácie v odborných online systémoch Daňové centrum a Mzdové centrum. Otázky boli koncipované a zamerané na praktické skúsenosti žiaka s orientáciou v prostredí odborných online systémoch. Žiaci mali na hodinách účtovníctva a ekonomických cvičení prístup k odborným on-line systémom – Daňové centrum a Mzdové centrum, kde získavali aktuálne informácie z oblasti daní, účtovníctva, miezd a personalistiky.

22. apríla 2021 sa konalo online celoslovenské kolo olympiády Mladý účtovník. Naši žiaci štvrtého ročníka (Daniela Ostrolucká zo IV.A, Patrik Krško, a Lukáš Lipiansky zo IV.B) vypracovali súvislý príklad za jedno účtovné obdobie na počítači v účtovnom softvéri OMEGA. Príklady boli pripravované Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov Bratislava a spoločnosťou Kros Žilina. Súťažiacim sa darilo, patria medzi 15 najlepších účtovníkov z radu žiakov na Slovensku. Danka skončila na krásnom 4. mieste, Patrik na 6. a Lukáš na 7. mieste na Slovensku. Získali finančnú
odmenu spolu s diplomom od organizátora súťaže firmy KROS a.s. Študenti, ktorí postúpili do celoslovenského kola olympiády, budú prijatí na Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity a Ekonomickú univerzitu v Bratislave bez prijímacích pohovorov. Pevne veríme, že v budúcnosti budú ich kroky v pracovnom či študentskom živote smerovať práve k účtovníckej problematike a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.
 
O druhom mieste v celoslovenskej prehliadke stredoškolskej odbornej činnosti informujeme v samostatnom článku. 
Posledná zmena na Štvrtok, 29 Apríl 2021 16:37  

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

IT akadémia

 

 

Poradca pre školy

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

Súvisiace články