Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Nulová tolerancia fajčeniu a návykovým látkam

Nulová tolerancia fajčeniu a návykovým látkam

E-mail Vytlačiť PDF

Zaznamenali sme následky porušenia školského poriadku žiakmi našej školy (dym a smrad na záchode na druhom poschodí prístavby cez obedňajšiu prestávku v stredu 19. januára 2022). S niekoľkými podozrivými žiakmi  mali pohovor riaditeľ školy, triedne učiteľky a koordinátorka prevencie a informovali sme zákonných zástupcov. Dôrazne upozorňujeme všetkých žiakov a zákonných zástupcov na povinnosť a nevyhnutnosť dodržiavania školského poriadku, konkrétne aj bodu:

6.17. V súlade s pravidlami o bezpečnosti a ochrane zdravia je žiakom zakázané prinášať alebo používať v škole a na akciách školy alkoholické nápoje alebo iné zdraviu škodlivé, návykové látky a fajčiť v celom areáli školy.

Porušovanie školského poriadku a ohrozovanie zdravia iných účastníkov vzdelávania nie je tolerovanou osobnou slobodou, ale je neprípustné pre celú školskú komunitu, nesmieme to tolerovať. Zdokumentované prípady budú na návrh triedneho učiteľa alebo iného učiteľa prerokované v pedagogickej rade, riaditeľ školy udelí výchovné opatrenia. Rozumieme sa, v škole sa proste nesmie fajčiť ani užívať iné formy (snus, iqos...) rastlinnej drogy či tabakové výrobky  s obsahom nikotínu!

Celospoločenský problém s nevhodnými správaním detí sa prehĺbil počas koronakrízy. Rodičom a škole môže v spoločnom chvályhodnom úsilí pomôcť detský psychológ, lekár, existujú rôzne preventívne a poradenské programy. V záujme kvality nášho školského prostredia a zdravej kultúry OA Prievidza spolupracujeme s CPPaP, s policajným kynológom. S dôverou sa môžete o dobrú radu a o pomoc vo výchove obrátiť na špecialistku koordinátorku prevencie, školskú poradkyňu, skúsených pedagógov. Triedni učitelia na triednických hodinách  opätovne žiakov preškolia o škodlivosti návykových látok, o platných pravidlách poriadku na škole.

Posledná zmena na Nedeľa, 23 Január 2022 17:43  

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

IT akadémia

 

 

Poradca pre školy

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

Súvisiace články