Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Dodržiavame poriadok

Dodržiavame poriadok

E-mail Vytlačiť PDF

V prvom vyučovacom týždni 2023, aj koncom roka 2022 sme zaznamenali niekoľko prípadov porušenia poriadku na našej škole.  Išlo najmä o nepovolené používanie mobilov na hodine, nerešpektovanie príkazov učiteľa, fajčenie a používanie iných návykových látok, drobné krádeže, znečisťovanie a poškodzovanie majetku, plytvanie energiami, agresiu, neskoré príchody na vyučovanie a na jednotlivé vyučovacie hodiny... Riaditeľ školy, zástupkyne, triedni učitelia, učitelia, poradcovia, celá pedagogická rada komunikujú nespokojnosť s nevhodným správaním niektorých našich žiakov. Apelujeme na deti, zákonných zástupcov, všetkých zamestnancov, aby sa pričinili, nech máme na našej škole všade vzorný poriadok, pokoj, bezpečné a príjemné prostredie. Aby sa (okrem narušiteľov) všetci účastníci výchovnovzdelávacieho procesu v našej škole dobre cítili a mali radosť z pokrokov a úspechov vo svojej práci. Nechceme nič viac, len aby sa plnili základné povinnosti, stanovené školským zákonom. Detaily máme rozpísané v školskom poriadku, ktorý je dohodnutý, schválený, zverejnený, záväzný a dôsledne vyžadujeme ich dodržiavanie, pričom zdokumentované porušenia sú zaznamenávané a kontrolované, udeľujú sa výchovné opatrenia. 

Klasifikačná porada za prvý polrok sa koná 30. januára 2023, do piatka 27. januára 2023 majú byť uzavreté známky a dochádzka, v utorok 31. januára 2023 na šiestej vyučovacej hodine vydávame výpisy za prvá polrok. Polročné prázdniny boli zrušené, ale v piatok 3. februára 2023 je vyučovacie voľno z prevádzkových dôvodov (prerušenie dodávky elektriny).

Posledná zmena na Streda, 18 Január 2023 17:05  
basketbalistky2005.jpg

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články