Duálne vzdelávanie

Nedeľa, 07 Júl 2019 18:09 Ivan Kadlečík
Vytlačiť
Užívateľské hodnotenie: / 24
NajhoršíNajlepší 

Obchodná akadémia v Prievidzi sa zapojila prvým ročníkom od školského roka 2019/2020 do systému duálneho vzdelávania v študijnom odbore 6317M obchodná akadémia. Praktické vyučovanie prebieha formou vyučovacieho predmetu odborná prax v dielni školy a u vybraných prestížnych zamestnávateľov nášho regiónu, ktorí majú osvedčenie Republikovej únie zamestnávateľov o spôsobilosti pre vykonávanie praktického vyučovania a uzavrú so školou zmluvu o duálnom vzdelávaní.

Systém duálneho vzdelávania prináša úzke prepojenie odborného vzdelávania s potrebami praxe, je jedinečnou príležitosťou rozvoja, zvýšenia kvality vzdelávania. Poskytuje výhody pre všetkých zúčastnených – pre spoločnosť, pre firmy, pre školu i pre rodičov a žiakov našej školy. 

Duálne zmluvy máme v súčasnosti uzatvorené s právnickými osobami - Mesto Prievidza, DELCO, s.r.o a TAXAT, s.r.o., Obec Cigeľ, Obec Chrenovec - Brusno, TREBAXX, s.r.o, PKF Slovensko, s.r.o a Karton s.r.o. Pre poskytovanie duálneho vzdelávania v odbore obchodná akadémia sú certifikované aj ďalšie firmy prievidzského regiónu: MIP, s.r.o, DUKE, s.r.o,, HONEYWELL Partizánske, Meridiana Bojnice, s.r.o.

Pripravujeme ďalšie zmluvy o duálnom vzdelávaní s firmami a orgánmi verejnej správy a samosprávy prievidzského regiónu, úpravy školského vzdelávacieho programu, resp. nový školský vzdelávací program pre systém duálneho vzdelávania, komunikujeme so zriaďovateľom, s Dualpointom v Trenčíne, s RUZ, s malými a strednými podnikmi, budeme kontaktovať rodičov a žiakov kvôli uzatváraniu učebných zmúv o duálnom vzdelávaní, spolupracujeme so základnými školami, inými školami s duálnym vzdelávaním... Spoločnou snahou a úsilím plníme náš cieľ a podarilo sa nám zabezpečiť už v prvom roku systému duálneho vzdelávania na Obchodnej akadémii v Prievidzi možnosť inovovaného, perspektívneho a výhodného štúdia pre 5 žiakov prvého ročníka. V školskom roku 2020/2021 predpokladáme zvýšenie počtu zapojených o ďalších 5 žiakov budúceho prvého ročníka.

Ak máte záujem o bližšie informácie, či už v mene organizácie, alebo ako rodič či žiak budúceho prvého ročníka, kontaktujte nás. Ďakujeme.

Posledná zmena na Pondelok, 22 Február 2021 15:33