Usmernenie ministerstva z 8. novembra 2020

Pondelok, 09 November 2020 08:14 Ivan Kadlečík
Vytlačiť
Po druhom kole celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ vydal minister školstva usmernenie k činnosti škôl a školských zariadení, podmienky vstupu do školy, nové tlačivá pre vyhlásenie zamestnancov, zákonných zástupcov, návštevníkov.
Posledná zmena na Pondelok, 09 November 2020 08:51