Vyhodnotenie iBobor 2020/2021

Piatok, 27 November 2020 07:24 Hofierková Dekanová
Vytlačiť

V dňoch 10. 11. 2020 a 12. 11. 2020 sa 44 žiakov našej školy zúčastnilo medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Aj vďaka tomu, že súťaž každoročne prebieha online, mohla sa uskutočniť aj v tejto mimoriadnej situácii. Žiaci súťažili v domácom prostredí v dvoch kategóriách: Junior (25 žiakov) a Senior (19 žiakov).

V kategórii Junior najlepšie výsledky dosiahli Ema Mokrášová, Petra Anna Krkošková (II. A) a Sarah Fábiková (II. B). V kategórii Senior sa najlepšie darilo žiačkam z III. B Alexandre Kucejovej, Dominike DaňovejSabíne Chvojkovej.

Podrobnejšie informácie o súťaži a tiež ukážky úloh z predchádzajúcich ročníkov nájdete na webovej stránke www.ibobor.sk. Na uvedenej stránke si všetci súťažiaci môžu pozrieť svoje riešenia a správne výsledky po zadaní súťažného kódu.

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.
Posledná zmena na Piatok, 27 November 2020 07:26