Projekt Európskej komisie SELFIE - o digitálnych schopnostiach školy

Streda, 20 Január 2021 17:11 Ivan Kadlečík
Vytlačiť
SELFIE je nástroj na sebareflexiu školy pre účinné vzdelávanie presadzovaním inovácií a prostredníctvom vzdelávacích technológií. Využívajú ho školy po celej Európe a je dostupný v 30 jazykoch, vrátane slovenčiny. Je iniciatívou Európskej komisie a financuje sa z programu Erasmus. Dotazníky SELFIE anonymne spracujú informácie od učiteľov, žiakov a vedenia školy a tieto údaje budú použité pre nájdenie slabých a silných stránok o využívaní technológií, podľa toho môže škola prijímať kvalifikované rozhodnutia pre neustále zlepšovanie spôsobu, akým sa digitálne technológie využívajú vo vyučovaní, učení a hodnotení výsledkov. Prosíme vás o vyplnenie dotazníkov. Informácie o SELFIE, inovačnom projekte v rámci IT akadémie na Prievidza, poskytne naša koordinátorka informatizácie RNDr. E. Kadlečíková
Posledná zmena na Streda, 20 Január 2021 17:20