Darujme 2 % zaplatenej dane pre Rodičovské združenie pri OA

Štvrtok, 11 Február 2010 07:50 rodič
Vytlačiť
Užívateľské hodnotenie: / 7
NajhoršíNajlepší 

Aj v roku 2020, tento rok je možné nášmu rodičovskému združeniu darovať dve (až tri) percentá už zaplatenej dane z príjmu za rok 2019 niektorému prijímateľovi, pre verejný prospech, rozvoj školstva, zdravotníctvo, šport, ochranu životného prostredia... Priaznivci našej školy väčšinou venujú príslušnú sumu občianskemu združeniu SRRZ - RZ pri Obchodnej akadémii, za čo veľmi pekne ďakujeme. K vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane sa prikladá aj vyplnené tlačivo - použite editovateľný pdf súbor: potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie použijú údaje z vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2019.

Veľmi pekne ďakujeme našim zamestnancom, rodičom a priaznivcom za podstúpenie určitej administratívnej záťaže, v záujme  podpory výchovno-vzdelávacieho procesu na našej milej Obchodnej akadémii v Prievidzi.

 

Posledná zmena na Utorok, 11 Február 2020 13:26