Vzdelávame žiakov na vysokej úrovni, nadpriemerne

Sobota, 09 November 2019 19:36 Ivan Kadlečík
Vytlačiť

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NUCEM) organizuje už viac rokov testovania žiakov základných a stredných škôl. Dokáže z údajov Testovania 9 a Maturity porovnať a vyhodnotiť výsledky žiakov z celého Slovenska. Testovanie deviatakov sa robí z matematiky a zo slovenčiny, povinná Maturita je však iba zo slovenčiny. Preto jedinými použiteľnými údajmi pre porovnanie deviatakov a maturantov sú výsledky zo slovenčiny. Úspech strednej školy spočíva v tom, ak pripraví žiakov z rôznych základných škôl regiónu na maturitu tak, že ich percentily na maturite sú aspoň rovnaké alebo dokonca oveľa lepšie ako percentily na Testovaní. Hrdo dávame na vedomie výchovným poradcom, rodičom, žiakom, verejnosti a všetkým záujemcom o vzdelávanie na strednej škole, že progres žiakov Obchodnej akadémie v Prievidzi, odmeraný na základe výsledkov Testovania a Maturity bol v minulých rokoch, aj v roku 2019 štatisticky významne nadpriemerný.

Aktuálne hodnotenie, výrok NUCEMu o kvalite vzdelávania na našej škole znie: 

Za obdobie 2015 2019, t. j. na základe výsledkov v testoch EČ MS zo SJL Vašich tohtoročných maturantov a ich výsledkov v T9 zo SJL v r. 2015, sa PHV-SJL Vašej školy nachádza v kategórii nad úrovňou očakávania.

Posledná zmena na Štvrtok, 21 November 2019 16:54