Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Voľba predsedu a podpredsedu ŽŠR

V piatok 25. 4. 2014 si zástupcovia 1. - 3. ročníka volili nového predsedu a podpredsedu školského parlamentu. Záujem o funkciu predsedu prejavili traja študenti: D. Bališová z II.C, F. Štancel z II.A a D. Zambojová z I.A. Kanditáti predstavili svoj volebný program. Po tajnom hlasovaní sa novým predsedom ŽŠR stal Filip Štancel z II.A, ktorý získal najviac hlasov. Post podpredsedníčky bude zastávať Dominika Zambojová z I. A triedy. Verím, že ŽŠR bude pod novým vedením rovnako úspešná ako tie predchádzajúce.

Touto cestou by som sa chcela poďakovať odchádzajúcej predsedníčke  Petre Zambojovej, žiačke IV.A, ktorá ŽŠR viedla dva roky a v jej hlave vznikol nápad Týždňa bez stresu. Petra sa aktívne sa zapájala do organizácie Dňa zdravia, Vianočného bazára,  Dňa Európy, podujatia Poznaj iných, spoznáš sám seba. Našu školu reprezentovala v študentskom parlamente mesta Prievidza,či na stretnutiach v Trenčíne. Do budúcnosti ti, milá Petra, prajeme len to dobré, nech sa ti splnia všetky sny o ďalšom štúdiu.Kiss

Moja vďaka patrí aj Petrovi Maňkovi z III. A, ktorý zastával v predchádzajúcom výbore post podpredsedu a našu školu reprezentoval v SOČ a pri iných podujatiach.   Mgr. Hraňová

Snímky R. Gatiala

 

Učili sme tancovať MŠ Mišíka

 V stredu 23. 4. žiaci I.B učili tancovať  žiačikov MŠ na Mišíkovej ulici v Prievidzi. Na nácvik,ktorého sa zúčastnili aj naše podporovateľky Z DC na Bojnickej ceste,  sa prišla pozrieť aj Prievidzská regionálna televízia. Reportáž by sme mohli vidieť už tento piatok. Pozri tancujPD.
 

Štátna skúška z kancelárskeho písania na počítači

V pondelok 28. apríla 2014 sa uskutoční v učebni  N11  Štátna skúška z kancelárskeho písania na počítači. Všetkým  prihláseným študentom  3. a 4. ročníkov držíme palce, aby podmienky úspešného vykonania  štátnic zvládli čo najlepšie.   Viď   harmonogram štátnic a podmienky
 

Filipovi ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy

Dňa 16. apríla 2014 študent IV. D Filip Šlenker úspešne  reprezentoval našu školu v  celoslovenskej Olympiáde Mladý účtovník, kde bol vyhodnotený na 6. mieste. Sme radi, že sme opäť po roku mali zástupcu našej školy v tejto náročnej odbornej súťaži.  viď TASR
 

Krst básnickej zbierky pani profesorky Mellovej

Dňa 15. aprila 2014 uviedla v RKC v Prievidzi medzi čitateľov svoju básnickú zbierku Áno neobyčajnému svetu naša bývalá učiteľka a kolegyňa PaedDr. Gabika Mellová, ktorá v rokoch 1972 – 2011 vyučovala na našej škole slovenský a nemecký jazyk. Popri bohatej, rôznorodej pedagogickej činnosti sa poézia a umelecký prednes stali jej celoživotnou láskou. Vychovala desiatky vynikajúcich recitátorov, ktorých okrem prednesu úspešne priviedla k celoživotnému záujmu o umelecké slovo. Zbierke pokrstenej lipovou ratolesťou plnej "slov poslaných po vetre, cez ktoré nám poetka otvára svety, okolo ktorých chodíme slepí" (D.Machala), želáme veľa vnímavých a citlivých čitateľov. Bravo Gabika, blahoželáme!

Snímky od M. Suvákovej

 

DEŇ NARCISOV

 V piatok 11. apríla 2014 sme sa opäť zapojili do zbierky Deň narcisov. Našu školu v uliciach mesta reprezentovali žiačky III.A, III.B, III.C. V škole a v okolitých inštitúciách narcisy ponúkali žiaci II.A a žiaci I. P. Jednu pokladničku sme mali aj v MŠ D. Krmana. Spolu sa nám podarilo v priebehu 5 hodín vyzbierať 650 €, ktoré boli hneď prevedené na účet Ligy proti rakovine. Všetkým prispievateľom patrí  veľké ĎAKUJEMSmile JH
 

eTwinningový maratón

 Študenti Obchodnej akadémie Prievidza začali čistiť plot od starých náterov a natreli základnou farbou, eTwinningový maratón začal svoju prípravnú fázu. Žiaci 3. A, 3.B, a 3.C Obchodnej akadémie v Prievidzi sa pridali v rámci eTwinningu, k projektu v Českej republike pod názvom „eTwinningový maratón“. O projekte sme sa dozvedeli vďaka pani S. Malegovej - ambasadorke eTwinningu v regióne. Témou tohtoročného eTwinningového maratónu bolo "Miesto, kde sa nám bude žiť lepšie„.Projekt vychádza z „Európskeho roka občanov 2013“. Hlavným cieľom maratónu bolo zamyslieť sa nad miestami v našich mestách, ktoré by sme chceli zmeniť k lepšiemu. Už dlhšiu dobu nás trápi príjazdová cesta zo severu do mesta Prievidza, a tak sme sa rozhodli navrhnúť úpravu plota pri vstupe do mesta. Hľadali sme cestu ako „náš“ projekt realizovať, radi pridáme ruku k dielu. Dnes sme spustili samotnú realizáciu. Dosť bolo rečí začína práca...

 

Súťaž FOTO tancujPd.eu

Milí naši fotoamatéri, pozrite si podmienky súťažnej prehliadky, ktorá je súčasťou podujatia tancujPD.eu - ČARDÁŠ DUPKANÝ. Veríme, že budete patriť medzi ocenených.Wink
 

FILIP ŠLENKER POSTÚPIL DO CELOŠTÁTNEHO KOLA

V súťaži Olympiáda Mladý účtovník postúpil náš študent Filip Šlenker (IV. D) do celoslovenkého kola, ktoré sa bude konať  16. 04. 2014 v Žiline. V konkurencii 144 súťažiacich z krajských kôl postúpilo do celoštátneho kola 15 najlepších účtovníkov. Veľmi pekne sa umiestnila aj Eva Čičmancová (IV. D). Srdečne našim študentom blahoželáme a držíme palce.
 

Maturita z praktickej časti odbornej zložky

 V dňoch 07. 04. – 11.04. 2014 sa uskutočnia praktické maturitné skúšky v odbore 6317 6 obchodná akadémia a v odbore 6292 N hospodárska informatika. Študenti IV. A a IV. B maturujú v dňoch 07.04. a 08.04. 2014 a študenti IV. C a IV. D v dňoch 09.04. a 10.04. 2014. Študenti pomaturitného štúdia – II. P maturujú 11.04.2014. Nástup študentov na maturitnú skúšku je každý deň o 7.05 hod. Úvodná inštruktáž 7,15 – 7,30 v učebniach N12, N14, N15, N16. Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy je od 7,30 do 14,30. Všetkým maturantom držíme palce. http://files.riadoa.webnode.sk/200000033-e337be5260/P%C4%8COZ%202014.PNG 
 

Tretia na Slovensku!

Kristína Ištvániková z II.B triedy získala 3. miesto v kategórii 2A v celoslovenskom kole v Olympiáde z anglického jazyka, ktoré sa uskutočnilo dňa 02. apríla 2014 v Bratislave. Kristínke gratulujeme.
 

Beseda s americkým basketbalistom

Príjemná a užitočná beseda našich študentov s Evanom Harrisom, hráčom BC Prievidza, priniesla okrem živej komunikácie v angličtine aj niekoľko dobrých rád od hráča, ktorý je a absolventom prestížnej Harvardskej univerzity. „Ak chcete niečo dosiahnuť, musíte to robiť naplno a s vášňou. Nezáleží na tom, čo to je. Robte to, čo vás baví. Moji rodičia mi stále hovorili nemaj plán B, usiluj sa stále aby ti vyšiel plán A.“ Viac v článku http://www.pdbasket.com/bc-prievidza/nove/268
 

DEŇ NARCISOV piatok 11. 4. 2014

Aj tento rok OA Prievidza podporuje zbierku Ligy proti rakovine - DEŇ NARCISOV, ktorá sa uskutoční v uliciach mesta v piatok 11. apríla 2014. Už teraz vám ďakujeme za podporu. Upozornenie pre dobrovoľníkov: príchod do knižnice 7:30. Treba mať so sebou občiansky preukaz, zbierka sa koná za každého počasia.  J. Hraňová
 

Súťaž v päťboji

1. apríla 2014 sa na SOŠ stavebnej v Prievidzi konala súťaž v päťboji. Zúčastnili sa naši žiaci Adam Pružinec- 4.C, Miroslav Chovanec - 4.A, Ivan Matys- 4.B, Edo Bátora - 4.D s pani Ing. R. Úradníčkovou. Pozrite si prezentáciu v powerpointe, ktorú vytvorila R. Úradníčková.
 

Súťaž plagát/bulletin pre tancujpd.eu 2014

Vyhlasujeme súťaž na plagát/bulletin pre projekt tancujPD.eu 2014. Svoje súťažné práce odovzdajte v digitálnej podobe (formát jpg, pdf, ...) na adresu projektu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. do 30.04.2014.

Ďakujeme a tešíme sa na Vaše diela!

 

Mladý podnikateľ 2014

27. 03. 2014 sa na našej škole konala súťaž Mladý podnikateľ 2014, v ktorej sa predstavili práce študentov štvrtého ročníka. V prílohe je dokument s výsledkami, s fotografiami, ktoré dokumentujú priebeh a výstupy súťaže.
 


Strana 60 z 66

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 13 hostí