Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Koniec prvého polroka 2019/2020

Blíži sa koniec prvého polroka školského roka 2019/2020. Uzatvára sa klasifikácia vyučovacích predmetov, dochádzka, správanie. Riadime sa podľa školského vzdelávacieho programu, školského poriadku a metodického usmernenia pre klasifikáciu a hodnotenie žiakov stredných škôl. Milí žiaci a zákonní zástupcovia, môžete sa spoľahnúť na profesionalitu vedenia školy, našich učiteľov a triednych učiteľov. Klasifikácia sa uzatvára v stredu 29. januára, dochádzka za prvý polrok dňom 24.01.2020 a od 25. januára sa vymeškané hodiny presúvajú do druhého polroka. Klasifikačná porada bude vo štvrtok 30. januára 2020 po skrátenom vyučovaní, v piatok 31. januára 2020 triedni učitelia vydajú výpisy a v pondelok 3. februára budú polročné prázdniny. Želáme si, aby toto pre všetky strany náročné obdobie prebehlo v pohode, aby ste náročné komunikačné situácie riešili s pokojom, so vzájomným rešpektom, úctou a dôverou. 

6. februára 2020 budeme mať Deň otvorených dverí, chceme širokej verejnosti prezentovať naše silné stránky a výhody štúdia na Obchodnej akadémii v Prievidzi, o ktorú je vysoký záujem deviatakov. Naša škola dosahuje dlhoročne najlepšie výsledky medzi strednými odbornými školami a vyznačuje sa presadzovaním európskej demokratickej kultúry, pozitívnou klímou školy, úspešnou inklúziou, podporou talentov, dlhoročnou tradíciou, realizáciou duálneho vzdelávania v podnikateľských subjektoch a vo verejnej správe, výnimočnou absorpciou absolventov na regionálnom trhu práce hornonitrianskeho regiónu. 

 

Bezplatné počítačové školenia pre každého

Naša škola prenajala počítačovú učebňu pre združenie E&I z Partizánskeho, ktorá ponúka popoludní a cez víkendy pre širokú verejnosť bezplatné počítačové kurzy. Ide o dva kurzy, každý v ôsmich stretnutiach. Prvé školenie začína už v sobotu 18. januára a druhé školenie 8. februára. Prihlásiť sa možno a viac informácií máte na stránke https://ikso.net/pocitac-pre-kazdeho/
 

3. ročník Ekonomickej olympiády

K lepšiemu pochopeniu ekonomických súvislostí prispieva Ekonomická olympiáda, ktorá súťaživou formou približuje praktické otázky z ekonomického a finančného sveta. Ide o  postupovú súťaž, súťažiaci teda začína v školskom kole, ak je úspešný postupuje do krajského kola a ďalej do finále. V jednotlivých kolách súťaže účastníci riešia test s uzavretými a otvorenými otázkami. Školského kola sa zúčastnili žiaci III. a IV. ročníka v týždni od 9. do 13. decembra 2019. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Českej národnej banky a Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV). Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru. Do krajského kola, ktoré sa uskutoční na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne 20. 2. 2020, postúpil tak ako minulý rok,  žiak B. Paulík zo IV. A triedy.

 

Testy ECDL

V rámci projektu IT akadémie budú v utorok 14. januára 2020 na Obchodnej akadémii v Prievidzi približne tridsiati naši žiaci a niekoľkí pedagogickí zamestnanci konať skúšky z dvoch modulov M2 a M6 na získanie Európskeho vodičského preukazu ECDL. Overia si svoje informatické zručnosti v spracovaní textu a v tvorbe prezentácií. Držíme vám palce! Bezplatné získanie medzinárodne uznávaného ECDL preukazu zlepší vaše možnosti uplatnenia sa a vyhliadky na získanie dobrej pozície na trhu práce i v celoživotnom vzdelávaní.  
 

Kurz zimných pohybových aktivít 2020

Kurz zimných pohybových aktivít sa pre žiakov  I. B koná od 12. januára do 17. januára 2020 a pre triedu I. A od 19. januára do 24. januára 2020. Ubytovanie a ďalšie služby poskytuje Ski JezerskoPrajeme našim prvákom výnimočné zážitky v krásnom a zdravom, zasneženom horskom prostredí Spišskej Magury a v tesnej blízkosti strediska Bachledka. 
 

Šťastný nový rok 2020

Vážení a milí žiaci, zamestnanci a priatelia Obchodnej akadémie v Prievidzi.

Dovoľte, aby som vám poprial na začiatku kalendárneho roka 2020 všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a spokojnosti. Nech sa nám spoločne darí dosahovať náročné ciele. Želám vám splnenie snov a predsavzatí, veľa nových nápadov, dobrej vôle a chuti pracovať.

Šťastný a úspešný nový rok 2020!

 

Želáme vám príjemné zimné prázdniny

 
 

Drotárstvo a jeho tradícia v UNESCO

Medzivládny výbor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO  12. 12. 2019, počas svojho 14. zasadnutia v meste Bogota (Kolumbia) rozhodol o prijatí Drotárstva a jeho tradícií na reprezentatívny Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO

https://skolske.sk/clanok/51243/drotari-vtvorivejdielni-obchodnej-akademie-v-prievidzi

 

Riaditeľské voľno 20. decembra 2019

Riaditeľ Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza poskytuje žiakom v piatok 20. decembra 2019 jeden deň voľna podľa § 150 ods. 5 školského zákona. Deň voľna všetkým žiakom Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza bude poskytnutý z organizačných a prevádzkových dôvodov. Škola bude v piatok 20.12.2019 zatvorená. Školské vyučovanie bude pokračovať po zimných prázdninách, v stredu 8. januára 2020.

 

Projekt Strihaj sa OA PD

Sme Pridružená škola UNESCO od 6. augusta 2019. V pláne máme rôzne projekty. Jeden - Strihaj sa OA PD - je inšpirovaný Ligou proti rakovine, ktorá organizuje program Vystrihaj sa Slovensko. Úlohou je darovať svoje vlasy na výrobu parochní pre onkologických pacientov. Prvou lastovičkou v našej školskej aktivite je Miša zo 4.B. :-))
  

 

 

Výsledky školského kola Olympiády ľudských práv

Olympiáda ľudských práv sa konala 6. 12. 2019.  Vo vedomostnom teste a súťažnej prezentačno-diskusnej časti si zmerali sily študenti 2. a 3. ročníka. Všetkých 11 súťažiacich preukázalo veľmi dobré vedomosti, ale zároveň odprezentovali aj zaujímavé názory a postoje k vylosovaným témam. Výsledky školského kola sú nasledovné:

1. miesto – Dario Golubovič, III.B

2. miesto – Martin Dian, III.B

3. miesto – Emil Čičmanec, II.B

Všetkým oceneným, ale aj všetkým zúčastneným blahoželáme! Dario Golubovič bude školu reprezentovať na krajskom kole. Súťaž pripravila Mgr. Olejárová.

 

Reduce, recycle, reuse

Klíma začína viťaziť nad človekom. Preto je aj RRR aktuálny imperatív modernej globálnej spoločnosti - redukuj, recykluj, opakovane používaj!
Naša škola podporuje redukciu odpadu (zbierame odhodené ohorky), recykluje (ostrihaj sa pre onkologických pacientov) a nabáda k "reužívaniu" (prines z domu už nepotrebné okuliare a niekde v Afrike ich môžu použiť). Pre viac informácií si pozri inštalácie v škole a na obrazovke pri zborovni.
 

Pracovné stretnutie ku duálnemu vzdelávaniu

Pracovné stretnutie zamestnávateľov, pani Štepanayovej z RUZ, p. Lobotku zo ŠIOV s predstaviteľmi Obchodnej akadémie v Prievidzi sa uskutočnilo vo štvrtok 12. decembra 2019 od desiatej hodiny v knižnici, v učebni N01 a bolo prínosné, užitočné. Hlavným výsledkom je reálna možnosť, že sa k organizáciám DELCO, s.r.o, TAXAT, s.r.o a mesto Prievidza pridajú do SDV s Obchodnou akadémiou, F. Madvu 2, Prievidza - dokonca možno už v tomto školskom roku - aj ďalší zamestnávatelia - PKF, s.r.o, Ekopom, s.r.o, Kooperativa, a.s., DUKE, s.r.o, Partners Group SK s.r.o, mesto Bojnice a i. Ďakujeme a pozdravujeme všetkých zúčastnených.

Prečo duál? Často sa totiž uvádza, že spoločnosť, zamestnávatelia, verejnosť kritizujú stredné odborné školstvo, vraj nie je dostatočne previazané s praxou, žiaci väčšinou nezostávajú ale odchádzajú zo sektora, z odboru, ktorý študovali, nemajú potrebné praktické zručnosti a vedomosti... Jedným možným riešením problému je zapojenie sa strednej odbornej školy do systému duálneho vzdelávania - praktické vyučovanie sa potom deje u zamestnávateľa, ktorý je certifikovaný Republikovou úniou zamestnávateľov (RUZ) a ktorý má uzatvorenú duálnu zmluvu so školou.

Z našich skúseností, školy a zamestnávatelia ale aj mnoho rodičov a žiakov má záujem o SDV. Lenže do "duálu" môžu vstúpiť iba prváci a iba do firiem, ktoré sú certifikované a zazmluvnené s danou strednou odbornou školou. Práve preto sme v spolupráci s RUZ, s vybranými zamestnávateľmi hornonitrianskeho regiónu zorganizovali pracovné stretnutie, ktorého cieľmi boli: ponuka uzatvorenia duálnych zmlúv s certifikovanými zamestnávateľmi, ponuka podať žiadosť o certifikáciu pracoviska praktického vyučovania, možnosť rozšírenia už uzatvorených duálnych zmlúv...

 

Nové dokumenty školy

Na rok 2020 sme v decembri 2019 so sociálnymi partnermi - odborovými organizáciami uzavreli podnikovú kolektívnu zmluvu, ktorá prináša zamestnancom určité konkrétne výhody, vrátane pravidiel čerpania sociálneho fondu. Zmluva je zverejnená medzi ďalšími zmluvami na stránke školy v položke Zverejňovanie dokumentov - Zmluvy. Na krátkej pracovnej porade 9. decembra 2019 sme tiež zaviedli Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako základný rámec správania sa pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov rezortu.
 

Chlapček potrebuje operáciu v Nemecku, rodičia prosia o pomoc so zaplatením

Pomôžte malému bojovníkovi. Do 15. 12. potrebuje vyzbierať 70-tisíc eur. Pomôže každá snaha, každé zdieľanie a každý, aj keď len malý, príspevok. Ak chcete Nathanaelovi pomôcť, bude vám aj spolu s rodičmi veľmi vďačný. Môžete mu venovať 2 % z dane (Hrivko o.z.), alebo pomôcť finančným príspevkom zaslaným na číslo účtu. Všetky finančné prostriedky budú použité na náklady spojené s chlapcovou liečbou.

Pomoc malému bojovníkovi Nathanaelovi z Prievidze

IBAN: SK62 1100 0000 0029 3437 5294,  SWIFT: TATRSKBX

Prispieť môžete aj prostredníctvom stránky Ľudia ľuďom, na tomto odkaze.

https://www.dobrenoviny.sk/c/176022/zbierka-na-operaciu-miechy-pre-nathaneala-scipu-z-prievidze 

 

Nové tváre EÚ

Od 1. decembra sa ujali svojich úloh v EÚ noví funkcionári:

 

 


Strana 1 z 42

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

IT akadémia

 

 

Partnerská škola JA SR

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 152 hostí