Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Medzinárodný deň ľudských práv 10. december

Výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv je Medzinárodným dňom ľudských práv. 

Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo Všeobecnú deklaráciu ľudských práv ako spoločný štandard, ktorý majú dosiahnuť všetky národy a štáty s cieľom, aby sa každý jednotlivec i každý orgán spoločnosti, majúc túto deklaráciu stále na zreteli, snažil výukou a výchovou zvyšovať úctu k týmto právam a slobodám a zabezpečiť postupnými vnútroštátnymi i medzinárodnými opatreniami ich všeobecné a účinné uznávanie a zachovávanie tak medzi národmi členských štátov navzájom, ako aj medzi národmi území spadajúcich pod ich právomoc.

 

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 13.12.

Minister školstva. vedy, výskumu a športu rozhodol o mimoriadnom prerušení školského vyučovania, školy zabezpečia dištančné vzdelávanie. Rozhodnutie nadväzuje na uznesenie vlády z 8. decembra 2021. 
 

Deň so SEEDS

Obchodná akadémia v Prievidzi je dlhoročným spolupracovníkom n. o. SEEDS. Na oživenie života v škole využila prednášky z projektu Vedieť viac. Absolvovali sme štyri interaktívne prednášky. Viac v článku na skolske.sk
 

Online rozhovory s EP

V utorok 7.12.2021 sme pokračovali v Online rozhovoroch EP s pani Alena Čarnou z EP v Bruseli. Zas sme sa dozvedeli zaujímavé informácie a fakty o EÚ a fungovaní Európskeho parlamentu. Ďakujeme!
#AmbasadorskeSkolyEP  
 

Olympiáda v nemeckom jazyku 2021

26. novembra 2021 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Na rozdiel od predošlých ročníkov prebiehalo inak, online, pričom žiaci vypracovali test, ktorý bol centrálne zadaný na stránke www.onlineolympiády.sk. Ústna časť prebehla individuálne na hodinách nemčiny. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 12 žiakov. Žiaci boli rozdelení do 2 kategórií podľa ročníkov. V kategórii 2A, prvý a druhý ročník, sa súťaže zúčastnilo 7 žiakov a v kategórii 2B súťažilo 5 študentov.

V kategórii 1. a.2. ročník bolo umiestnenie nasledovné:

  1. miesto: Nina Ščipáková – I.A
  2. miesto: Branislav Gatial – I. B
  3. miesto: Sabina Švecová - II.B

V kategórii 3.a 4.ročník boli úspešní títo žiaci:

  1. miesto: Diana Švecová- IV.B
  2. miesto: Marek Kurinec – III.A
  3. miesto: Vašek Leporis – IV.A

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, prajeme veľa síl a energie do ďalšieho štúdia a víťazom z 1.a 2.miesta z oboch kategórií, ktorí nás budú reprezentovať v okresnom kole, prajeme veľa úspechov.

 

Predvianočný čas – čas na lásku a radosť z obdarovania

Uplynulých dňoch naša Žiacka školská rada zrealizovala dve podujatia, ktorými dokázala, že škola ani v mimoriadnom období nie je len o učení, o zbieraní nových vedomostí, ale o dobrých a láskavých srdciach.

V pondelok 29. novembra sme odovzdali prievidzskej pobočke Úsmev ako dar k Mikulášu dve  veľké tašky sladkostí, ktoré spoločne žiaci a ich učitelia vyzbierali pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia z nášho Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V priebehu celého týždňa zároveň finišovalo úsilie celej školskej komunity, aby sme sa ako škola zapojili aj do zbierky, ktorá je zas určená slovenským seniorom. Rozhodli sme sa prispieť aspoň niekoľkými krabičkami do zbierky Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Zdalo by sa, že to bude ľahké – veď našim cieľom bolo odovzdať asi 10 škatuliek, lenže polovica tried bola až do utorka 27. novembra na dištančnom vzdelávaní, a tak napĺňanie škatuliek pokračovalo akosi pomaly.  Lenže keď sa veľmi chce, tak sa dá...

Nakoniec sme v piatok 3. decembra organizátorom zbierky odovzdali 32 škatuliek plných lásky. Ich obsah zodpovedá tomu, ako sme ku zbierke pristúpili – je bohatý na lásku, nápaditosť a radosť z obdarovania. Všetci naši darcovia veria, že tá ich krabička niekomu prinesie naozajstnú radosť a pocit lásky.

Ďakujeme všetkým - žiakom, rodičom, pedagógom za bohaté príspevky, lebo bez vašej podpory by to skutočne nešlo. Osobitná vďaka patrí p. K. Ďurčovej a tým ostatným ľuďom s veľkým srdcom, ktoré zbierku Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok organizujú už 4. rok.  

 

Zákaz prezenčného vzdelávania na škole od 6.12. do 17.12.2021

Vyhláškou RUVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach sa nariaďuje v územných obvodoch okresov Prievidza a Partizánske v období od 6. decembra 2021 do 17. decembra 2021 obmedziť 2. stupeň ZŠ, gymnáziá a stredné odborné školy

zákazom prezenčného vzdelávania.

Takže posledné dva týždne pred vianočnými prázdninami 2021 sa na Obchodnej akadémii, F. Madvu 2, Prievidza budeme učiť dištančne. 

 

Aktualizácia školského semafora od 29.11.2021

Aktuálne je Slovensko ako celok v čiernej farbe, od 25.11.2021 je vyhlásený núdzový stav so zákazom vychádzania. Vyhlášky UVZ SR a iné predpisy upravujú prekrytie horných dýchacích ciest, organizáciu hromadných akcií, karanténne opatrenia, podmienky vstupu do školy a do zamestnania... Ministerstvo školstva vydalo aktualizáciu školského semafora, s prílohami.

OA Prievidza následne upravila a aktualizovala vlastný školský semafor zo začiatku školského roka. Zmeny sa týkajú oznamovania o výsledku domácich samotestov, podmieňovania vstupu zamestnancov (režim OTP) a návštevníkov (režim OP) do školy, práce z domu a dištančného vzdelávania, obmedzovaniu premiešavania tried a učiteľov a i. Naďalej ostáva pre všetkých povinnosť riadneho prekrytia horných dýchacích ciest, starostlivosť o hygienu, bezpečnosť, prevenciu ochorenia. Vianočné prázdniny začnú skôr, už od pondelka 20. decembra 2021.

 

Karanténne opatrenia a dištančné vzdelávanie v III. B a IV. A a I. B triede

Rozhodnutím RUVZ Prievidza od dnešného dňa do pondelka 29. novembra 2021 majú žiaci I. B,  III. B triedy a IV. A triedy uložené karanténne opatrenia a obe uvedené triedy prechádzajú do dištančného vzdelávania. II. B trieda má karanténne opatrenia a dištančné vzdelávanie od 22.11. do 2. decembra 2021. 
 

Vyhodnotenie súťaže iBobor 2021/2022

V týždni od 8. 11. do 12. 11. 2021 sa na Slovensku uskutočnil 15. ročník medzinárodnej informatickej súťaže Informatický bobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem žiakov o digitálne technológie, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.
Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 22 žiakov v kategórii Junior a 13 žiakov v kategórii Senior. V kategórii Senior najlepšie výsledky dosiahli Erik Špaňo (IV. B), Petra Anna Krkošková (III. A) a Sarah Fábiková (III. B). Úlohy kategórie Junior najlepšie zvládli Pavol Svítok (II. A), Filip Maurer (I. A), Hana Janeková a Natália Pavkeje (II. A). Podrobnejšie informácie o súťaži a tiež ukážky úloh z predchádzajúcich ročníkov nájdete na webovej stránke www.ibobor.sk.
Ďakujeme súťažiacim za účasť a tešíme sa na ďalší ročník.
 

Mesiac dobrovoľníctva – Mladí pre Prievidzu v OA Prievidza

Žiaci OA Prievidza podporili svojou aktivitou Mesiac dobrovoľníctva v Prievidzi, ktorý od 23. 10 do 21. 11. 2021 organizuje CVČ v Prievidzi a Mesto Prievidza. Skupina žiačok z II. A sa ponúkla, že vyčistí kvetinovú lúku pred hmyzím domčekom v areáli školy od napadaného lístia. Bolo piatkové slnečné popoludnie12. 11. a 13 dievčat sa usilovne pustilo do hrabania lístia, separovania odpadu, zametania chodníkov či čistenia trávnikov pred budovou školy. Po hodine bolo ich práca úspešne ukončená. Zostalo už len odovzdať nové hrable, na nákup ktorých prispelo CVČ v Prievidzi z participatívneho rozpočtu, odfotiť sa a odísť domov s predsavzatím, že si určite ešte podobnú aktivitu  zopakujú aj inokedy. 
 

#securitygirls

Vďaka Aj Ty v IT sa naše dievčatá z II.B zapojili do projektu SecurityGirl. Tento projekt pripravilo Aj Ty v IT so spoločnosťou ESET, odborníkom v oblasti bezpečnosti na internete. Ďakujeme lektorom Lenke Polešenskej a Mirkovi Svitkovi.

O bezpečnom správaní na internete a veľa užitočných informácií s tým súvisiacich si môžete pozrieť tu.

 

Olympiáda v angličtine 2021

 

Od TOTALITY K DEMOKRACII

V utorok 16. novembra 2021 si žiaci II. A a II.B triedy Obchodnej akadémie v Prievidzi pripomenuli významný míľnik našej histórie 17. november 1989 prostredníctvom zážitkového vzdelávania OD TOTALITY k DEMOKRACII. Okrem oslavy Dňa boja za slobodu a demokraciu bolo vyučovanie spojené aj s oslavou pamätného dňa UNESCO, a to Dňom tolerancie.

Zážitkové vyučovanie si pre svojich žiakov pripravili ich vyučujúci – pamätníci totalitného režimu, preto okrem faktov počas 2 hodín odznievali aj ich osobné spomienky na realitu socializmu, na rok 1968 a 17. november 1989. Do tvorivých diskusií sa zapojili aj žiaci oboch tried. Žiaci prišli do školy oblečení v modeloch danej doby, priniesli na ukážku rodinné pamätné predmety.

Spolu s vyučujúcimi porovnávali režim dnešnej a vtedajšej doby. V oboch triedach vládol najmä historický duch a chuť dozvedieť sa, ako ľudia nažívali v režime, ktorý si naši žiaci na vlastnej koži nezažili. Pamätníci rozprávali, spomínali a žiaci sa neraz aj zasmiali na tom, ako staršia generácia žila svoj školský, pracovný či súkromný život. V závere obe strany skonštatovali, že dnes sa už môžeme smiať aj z vecí, ktoré vtedy pred rokom 1989 na smiech neboli. A to je dobre!

Za organizátorov podujatia        Mgr. J. Hraňová, koordinátor UNESCO 

 

 

Školská slávnosť 16.11.2021

V utorok 16. novembra 2021 budeme mať na škole hneď niekoľko slávností a podujatí. Špeciálnu pozornosť venujeme našim milým prvákom, ktorí na OA Prievidza zažívajú svoje prvé mesiace stredoškolského štúdia. Zvyčajne sme pre nich pripravili hromadnú akciu - veselé pásmo scénok a vystúpení rôznych talentov tretieho ročníka v Dome kultúry v Bojniciach alebo v Prievidzi. Pre pandémiu imatrikulácie budú teraz na pôde školy - tretiaci s prvákmi. 

Štvrtáci sa intenzívne pripravujú na ukončenie posledného ročníka a na maturity. Myslíme na vás, budeme vám na jar 2022 držať palce. Nech vám veselo svietia vaše zelené stužky a noste ich ako symbol nádeje, slobody, dospelosti!

Druhákom by sme tiež chceli sprostredkovať intenzívne zážitky z triednych aktivít na pripomenutie významných historických javov.  17. november je Medzinárodným dňom všetkých študentov sveta. S obdivom a úctou i pietou spomíname na významné udalosti, kde študenti zohrali historickú úlohu. Pripomíname si vynaloženú snahu, obetu a boj najmä mladých ľudí za slobodu a demokraciu. Ich vystúpenia proti totalitným režimom v 1939 aj 1989 oslovili všetky generácie a vrstvy spoločnosti, zmenili svet.

 

V celoslovenských súťažiach sme najlepšia stredná škola v TSK

Krajské centrum voľného času v Trenčíne každoročne vyhodnocuje výsledky všetkých stredných škôl Trenčianskeho  kraja v celoslovenských kolách najdôležitejších súťaží - olympiád, SOČ a ostatných. Za prvé miesto na Slovensku sa udeľovalo 8 bodov, za druhé 7, atď. Celkový súčet bodov určuje poradie najúspešnejších škôl. 

Sme mimoriadne hrdí na našu školu a blahoželáme i ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom OA Prievidza, ktorí sa zaslúžili o mimoriadne výsledky v celoslovenskom meradle. Naša škola je v aktuálnom rebríčku prvá a je najúspešnejšou strednou školou v Trenčianskom kraji. Vynikli sme najmä v spracovaní informácií na počítači, ale aj v Stredoškolskej odbornej činnosti a tiež v olympiáda v nemeckom  jazyku. Ďakujeme a oslavujeme.

V celoslovenskom meradle sme v pridelených financiách za mimoriadne výsledky na celoslovenských a medzinárodných súťažiach na 12. mieste ako najlepšia obchodná akadémia na Slovensku.

 

 

 


Strana 6 z 59

COVP

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

IT akadémia

 

 

Poradca pre školy

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 9 hostí