Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

tuliPÁN

Projekt ekonomických prednášok a besied Obchodnej akadémie v Prievidzi - smevškole – pokračoval 24.10. stretnutím s úspešným slovenským podnikateľom Martinom Guttmanom.
Martin Guttman pracoval 6 rokov v bankovom sektore. V roku 2006 na dovolenke v Thajsku si v miestnom bare sadol do niečoho veľmi príjemného a mäkkého. Predmet ho zaujal natoľko, že sa do toho baru vrátil aj ďalšie dni a túžil si doňho znova a znova sadnúť. Po krátkom prieskume zistil, že na Slovensku nič podobné nie je. Po dovolenke teda prišiel s odhodlaním rozbehnúť nový projekt. Dal výpoveď v dobre platenej práci a začal v garáži so svojím otcom vyrábať prvé slovenské sedacie vaky. Začiatky boli ťažké, keďže robil všetko od skladníka až po marketéra. Prvýkrát ukázal verejnosti tuli vaky na festivale Pohoda, kde dostal pozitívnu spätnú väzbu. To mu dodalo odhodlanie v práci pokračovať. Postupne sa začala zlepšovať kvalita tuli vakov, stránka firmy, marketing a z tuli sa stal tzv. lovebrand. V súčasnosti má firma Tuli 15 zamestancov, výrobnú halu v Moste pri Bratislave a Tuli showroom v Shopping palace Zlaté Piesky. Dnes už akékoľvek sedacie vaky jednoducho nazývame tuli vaky, na čo je firma patrične hrdá. Veľmi zaujímavý a úspešný projekt je „tuli cinema“ v rezorte v Šamoríne. Je to v podstate plnohodnotné kino, ktoré má namiesto klasických kresiel tuli vaky. Svoje miesto si tuli vaky našli aj na Štrbskom plese, v hoteloch či oddychových zónach rôznych firiem. A prečo sú vlastne tuli vaky také obľúbené? Sú dobré na chrbticu, ľahko sa čistia, majú krásny dizajn a hlavne sú úžasne pohodlné a mäkučké. V rokoch 2017-2018 však firme začali klesať zisky. Bolo to spôsobené tým, že ľudia poznali tuli = tuli vaky a nič iné. Firma nevedela zákazníkov ničím iným osloviť. Bolo to až také zlé, že firma takmer skrachovala. V tom období začala firma vyvíjať rôzne iné produkty ako napríklad skladaciu posteľ, gauče, hojdačky pre deti, kancelárske sety a iné zaujímavé koncepty.
A ešte niečo z ankety reakcií účastníkov besedy: Páčilo sa mi. Prednáška bola super. Zaujímavé, motivačné. Riadne dobrééé, asi si kúpim tuli vak. Normálny pokorný mladý človek, ktorý dostal super nápad a išiel si za ním. Konečne niekto, kto o sebe netvrdil, že všetko robí správne a že sa mu vždy darí. Naša škola by s ním mala uzavrieť spoluprácu a mohla by nakúpiť od neho pár tuli vakov...  Pre mňa pán Martin je tuliPÁN (tak ho tuším nazývajú sociálne médiá a ja súhlasím) naozaj GuttMAN. Držím jemu a celej firme palce. Tulipalce?
Tomáš Šmidák 3.B Obchodná akadémia

 

      

 

Tematické zážitkové vzdelávanie

Naši žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka v októbri absolvovali aktivity tematického zážitkového vzdelávania v Nitre, vo Zvolene a v Martine.  Vďaka finančnej podpore vo výške 1700 eur od zriaďovateľa školy, Trenčianskeho samosprávneho kraja, prostredníctvom troch exkurzií navštívili významné miesta a kultúrne inštitúcie v uvedených mestách. Mali tak možnosť načerpať nové vedomosti z oblasti histórie, geografie, umenia a kultúry, prírodných vied, environmentalistiky.
 

Niekoľko záverov z celoslovenskej konferencie IT akadémií v októbri 2019

Naša škola okrem toho, že je školou podporujúcou moderné a inovatívne vzdelávanie akademických a profesijných predmetov, odborných ekonomických a informatických oblastí, je Euroškolou, duálnou obchodnou akadémiou, ambasádorskou školou EP, školou UNESCO, školou podporujúcou inklúziu a rozvoj rôznych druhov nadaní svojich žiakov, je aj jednou z viac ako 500 IT akadémií. Výstupom konferencie národného projektu IT akadémia v októbri 2019 bolo množstvo inšpirácií, dobrých skúseností a odporúčaní od učiteľov stredných a vysokých škôl, zástupcov zamestnávateľov a rôznych odborníkov. Pre našich žiakov, rodičov a učiteľov sú najvýznamnejšie azda tieto body:

Základom pre uplatnenie sa budúcej pracovnej sily v IT sektore, aj v inom, v novej svetovej hospodárskej situácii Industry 4.0 je profesionalita v práci s textom, s tabuľkami, s prezentáciami, s dátami, s internetom. Urobiť skúšky ECDL alebo aj EcoC certifikátu je veľkou výhodou pre uplatnenie sa na trhu práce. Dobrý programátor, grafik, webmaster, influencer, administratívny pracovník, ekonóm, účtovník buduje svoj pracovný úspech na tomto základe.

Celosvetovo aj na Slovensku je nedostatok a očakáva sa ešte zvýšený dopyt po zamestnancoch, ktorí vedia editovať, upravovať texty, wordprocesing, vedia spracovať rôzne informácie, kódovať programy, spracovávať databázy, robiť grafiku, testovať softvér a podobne. Programovanie aplikácií a zariadení Internetu vecí (IoT) sa odporúča v jazyku Python a v prostrediach NU a ďalších.

Pre stredné školy sa odporúča ako vhodné a efektívne: vytvárať regionálne siete so základnými školami, univerzitami, verejným a  podnikateľským sektorom, robiť workshopy, letné tábory, otvorené hodiny, zdieľať výsledky svojich inovácií, zapájať sa do súťaží a získavať tak zanietených žiakov

Stredné odborné školy a gymnáziá inovujú svoje vzdelávacie programy, pridávajú nové predmety, moduly, vzdelávacie obsahy a štandardy najmä z oblastí STEM. Na mnohých školách celého Slovenska sa s výhodou využívajú najnovšie aplikácie pre podporu vyučovania, komunikácie a učenia sa. Prehľad takýchto top pomôcok pre rok 2019 je napríklad v zozname https://www.toptools4learning.com/edu100/ 

 

 

Inovačný workshop

Dňa 17. 10. 2019 sme sa zúčastnili inovačného workshopu – zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. Snažili sme sa v každom jednom z nás objaviť kreativitu a schopnosť komunikovať. Vymieňali sme si názory na rôzne zaujímavé témy, napríklad sme sa rozprávali o svetových, ale aj slovenských inovátoroch a o osobách, ktoré sú pre nás inšpiráciou. 
Následne sme sa rozdelili do skupín a snažili sme sa rozvíjať nápaditosť, kreativitu, logické myslenie a vyjadriť postoj k určitej problematike. Naučili sme sa novú techniku riešenia problému, a to synektiku. Každá skupina mala navrhnúť riešenia ako prilákať turistov do nášho mesta Prievidza. Každá skupina sa metódou synektiky snažila vymyslieť najlepší nápad. Nakoniec sme naše návrhy odprezentovali p. zástupkyni Ing. Balkovej, p. uč. Ing. Karakovej a p. prednostovi Turanovičovi. Nápadov bolo naozaj neúrekom. Rada by som spomenula pár z nich: zveľadenie mestských parkov, rozvoj športu, výstavba oddychových zón, propagácia historických pamiatok, festival tradične kuchyne, festival svetla, rekonštrukcia železničnej a autobusovej stanice, vybudovanie cyklistickej cesty do Bojníc, joga v parku, vlastná značka brandy. P. prednosta Turanovič sa potešil každému jednému nápadu, ale hlavne tomu, že nám naše mesto nie je ľahostajné. Každý jeden nápad dôkladne preštuduje a možno pár z nich bude v našom meste aj zrealizovaných. 
Myslím si, že tento workshop bol prínosom pre každého jedného z nás. Vzbudil v nás záujem o inovácie, podnikanie a schopnosť hľadať riešenia. Natália Lajtmanová.

 

Inovujme sa - Let´s Innovate! Skills for Life!

V rámci Európskeho týždňa odborných zručností 14. - 18. októbra 2019 sa žiaci maturitného ročníka Obchodnej akadémie v Prievidzi vo štvrtok 17. októbra 2019 aktívne zapoja do inovačného workshopu pod vedením lektorov z Ministerstva hospodárstva SR. Táto aktivita sa uskutoční v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. Inovačný workshop má podnietiť u mladých ľudí nekonvenčné myslenie a spôsob hľadať riešenia netradičným spôsobom. Najskôr sa žiaci spolu s lektormi budú rozprávať o úspešných svetových inovátoroch, pokúsia sa vyhodnotiť ich snahu napomáhať celosvetovému rozvoju. Oboznámia sa aj so slovenskými inovátormi a vynálezcami, ktorí sa stali úspešnými. Cieľom workshopu je, aby si žiaci otestovali svoje schopnosti logického myslenia, preukázali svoje postoje k riešeniu problému, chuť a odvahu nájsť aj neštandardné riešenia. V závere workshopu budú žiaci prezentovať svoje nápady a riešenia pred predstaviteľmi mesta Prievidza, riaditeľom školy, lektormi a učiteľmi školy.


European Vocational Skills Week 2019 is taking place in Helsinki, from 14 – 18 October. As part of the Week, hundreds of events and activities will also be taking place across Europe throughout the year. Opening events and Employers’ Days will be hosted in several Member States, awards are taking place in Helsinki, and national and EU-level Ambassadors will be raising awareness of the campaign.

“Discover your Talent!” is the motto for the Week, organised by the European Commission. The Week will bring together education and training providers, civil society organisations, public authorities, business organisations and the broader public to raise the profile of Vocational Education and Training (VET). The aim of the Week is to show that VET is a smart choice, leading to excellence in education, high-quality jobs and increased employability. This year’s theme is VET for ALL – Skills for Life, so there will be a special focus on the inclusive and life-long aspects of VET. 

 

Otvorenie nového multifunkčného ihriska OA Prievidza

Len nedávno, koncom augusta, sa začali prvé stavebné práce na ihrisku vo vnútornom školskom dvore Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza. Uplynulo niekoľko týždňov, a na naše veľké potešenie - v pondelok 14. októbra 2019 bolo slávnostne otvorené novovybudované multifunkčné ihrisko. Bude slúžiť na vyučovanie telesnej a športovej výchovy, pre kolektívne loptové športy, na mimoškolskú činnosť, súťaže, slávnosti, ale aj na prenájom iným používateľom. Je veľkým prínosom a zlepšením podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, doteraz sme mali iba betónové ihrisko na dvore, malú telocvičňu a dve posilňovne. Výstavbu tohto, v poradí už štrnásteho multifunkčného ihriska na stredných školách Trenčianskeho samosprávneho kraja financoval a usmerňoval zriaďovateľ OA, TSK

Po príhovoroch riaditeľa školy a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja nasledovalo symbolické prestrihnutie pásky, pozorne sledované žiakmi a zamestnancami školy, pozvanými hosťami a novinármi. Význam tejto udalosti pre školu, región a kraj podčiarkli svojou účasťou: predseda TSK J. Baška, rektor TnUAD J. Habánik, riaditeľ úradu TSK M. Briestenský, vedúca odboru TSK D. Hilčíková, vedúca odboru TSK B. Tichá, predseda školskej komisie TSK R. Takáč, prednosta MsÚ Prievidza N. Turanovič, predchádzajúci riaditeľ OA Ľ. Vida, zhotoviteľ stavby M. Kováč, stavebný dozor L. Židek, konateľka firmy TAXAT J. Jelačičová a ďalší hostia.

Potom vybraní naši žiaci, ktorí vynikajú svojím talentom, predstavili svoje umenie - mažoretky, karatistky, basketbalisti, golfistka, a nakoniec si futbalisti a futbalistky zahrali 5+5 minút spolu so zamestnancami TSK. Ďakujeme všetkým, čo sa podieľali na vybudovaní ihriska a na organizácii slávnosti. Zaželajme si spoločne, nech sa naše nové, moderné a estetické multifunkčné ihrisko používa v súlade s prevádzkovým poriadkom, nech nepoškodené slúži mnoho školských rokov, aby prinášalo radosť z pohybu a zo športu stovkám, tisícom detí a dospelých.

 

     

 

Školská slávnosť otvorenia multifunkčného ihriska

V pondelok 14. októbra 2019 o 13:30 budeme na Obchodnej akadémii, F. Madvu 2, Prievidza slávnostne otvárať novovybudované multifunkčné ihrisko. Pripravujeme zaujímavý program a strihať pásku, trochu si zahrať futbal s našimi žiakmi príde aj župan TSK.

Trenčiansky samosprávny kraj investoval do výstavby tohto, štrnásteho multifunkčného ihriska na škole v kraji viac ako 150 tisíc eur. V priebehu septembra a októbra 2019 ho vybudovala firma ECO RUBBER, s.r.o. z Martina.

Naše nové ihrisko má dva bezbariérové vstupy, umelé osvetlenie, povrch z tartanu, mantinely a ochranné siete, je určené na futbal, volejbal, tenis, basketbal a florbal.

Multifunkčné ihrisko zlepší podmienky na športovanie, vyučovanie telesnej a športovej výchovy, mimoškolskú činnosť nielen v našej škole ale aj v našom meste. Mnohí žiaci a absolventi Obchodnej akadémie v Prievidzi majú svoj podiel na úspechoch v kolektívnych aj individuálnych športoch v poslednom období. VK Prievidza je dvojnásobným víťazom volejbalovej extraligy mužov (2018, 2019). BC Prievidza je štvornásobným víťazom basketbalovej extraligy mužov (1994, 1995, 2012, 2016).

Aj samotná Obchodná akadémia Prievidza získala za svoju históriu viac medailí na majstrovstvách republiky - v orientačnom behu, vo futbale, hádzanej, v basketbale aj v ďalších športoch. V roku 2017 sme zvíťazili v celoslovenskom finále vo veľkom futbale žiakov SŠ. Aktuálne na škole študujú reprezentanti Slovenskej republiky v karate, v golfe, vo volejbale, v basketbale...  Prvákom na našej škole je aj nádejný paralympionik v zjazdovom lyžovaní zrakovo postihnutých. 

 

Úspech OA na Klobfeste 2019 v Bojniciach

V piatok 4. októbra 2019 sa dva tímy žiakov Obchodnej akadémie v Prievidzi zúčastnili na prvom ročníku súťaže stredných škôl vo výrobe klobás. Bojnický Klobfest organizovali Kúpele Bojnice s cieľom podporiť a propagovať regionálny cestovný ruch, tradičnú domácu výrobu potravín a folklórne zvyky. Družstvo študentskej spoločnosti, JA firmy GLORY (Jakub Kmeť, Dávid Fajer, Roland Čiscoň, Sabína Kubíková a Michaela Mokrá) získalo od odbornej poroty diplom a pohár za umiestnenie v zlatom pásme a cenu za Najveselší tím, plus bezplatný vstup pre celú triedu na bojnickú vyhliadkovú vežu. Výborným výkonom a svedomitou prácou sme predstihli  všetky školy z hornej Nitry, lepšie výsledky dosiahli iba dve školy - z Banskej Bystrice a z Nitry. Družstvo oaprievidza (Roman Vaňo a Šimon Píš, Mgr. Ivan Kadlečík) získalo tiež diplom a pohár za bronzový výsledok.

Naši žiaci dokázali na vysokej úrovni použiť rôzne kľúčové kompetencie a všeobecné i odborné praktické zručnosti v zmysle školského vzdelávacieho programu: aplikovať v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania, pracovať so zdrojmi informácií, nakladať s materiálom, energiou, odpadom, vodou a inými látkami ekonomicky a s ohľadom na životné prostredie, aplikovať v praxi obchodno-podnikateľské aktivity a zásady marketingu, hospodáriť s pracovnými prostriedkami so snahou dosiahnuť efektívny ekonomický výsledok, aplikovať hygienické návyky a pravidlá ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Spolupracovali v kolektíve, správne komunikovali a vzorne reprezentovali našu školu. Blahoželáme ku úspechu na Klobfeste a ďakujeme

 

    

 

Exkurzia do Kancelárie Európskeho parlamentu (EP) v Bratislave

Aj tento školský rok pokračujeme v aktivitách spojených s účasťou v programe Ambasádorské školy EP. V stredu 2. októbra 2019 sme mali možnosť navštíviť Kanceláriu EP v Bratislave na Palisádach. Študenti  krúžku Európske projekty videli zaujímavú prezentáciu p. Jaroslava Nováka, dobrou vsuvkou bol kvíz o EÚ cez online aplikáciu KAHOOT!. Najlepšie vedomosti a najrýchlejšie reakcie mala Kristína z III. B, Dávid zo IV. B a Timea z III. B. Dostali pekné vecné ceny. V Kancelárii EP bolo spolu s nami aj naši rovesníci – študenti z Obchodnej akadémie Dudova z Bratislavy, tešíme sa aj na ďalšie stretnutia s nimi a spoluprácu.

Dopoludnia sme ešte celkom dobré počasie využili na prehliadku Bratislavského hradu i záhrad Márie Terézie, slovenského parlamentu a cestou k nábrežiu Dunaja aj historického centra - Starého mesta. Viete, ktorá zo štyroch vstupných brán do Bratislavy (kedysi Prešporku) sa zachovala dodnes? My už áno :)

Celú fotogalériu sprístupníme na webe naššej ambasádorskej školy od pondelka.

Dávid Takács, IV. B, krúžok Európske projekty

 

   

 

Stravovanie vo výdajnej školskej jedálni SOŠ OaS

Od začiatku tohto školského roka nám dodáva stravu pre žiakov a zamestnancov výdajná školská jedáleň SOŠ OaS v Prievidzi. Prihlasovanie na stravu, výber z dvoch obedov z menu prebieha cez kontá edupage, ktoré má každý dostupné v mobile, tablete alebo na webe, aj priamo v jedálni. Stravník môže online vidieť svoj stav na účte, ktorý si pravidelne dopĺňa cez platby priamo na účet školskej jedálne. Po mesiaci prevádzky sa dá povedať, že systém funguje spoľahlivo. Jedálny lístok pre našu školu je ten istý pre SOŠ OaS v Prievidzi aj pre ŠOŠ, Vansovej 32, Prievidza a je dostupný na našej stránke https://oaprievidza.edupage.org/menu/, aj https://sospd.edupage.org/menu/ a tiež https://kalina.edupage.org/menu/ 

Obedy sa varia v kuchyni na SOŠ OaS, dovážajú sa do výdajnej školskej jedálne k nám, tak ako aj do výdajnej jedálne SOŠ, T. Vansovej 32, Prievidza a na týchto troch miestach ich vydávajú zamestnankyne SOŠ OaS spolu so svojimi žiakmi. Momentálne sa v našej školskej výdajnej jedálni stravuje približne jedna štvrtina školy a veríme, že sa tento podiel bude ešte zvyšovať. Varí sa podľa školských noriem a poväčšine si stravníci pochvaľujú. Na SOŠ OaS, Kalinčiaka 1, Prievidza funguje stravovacia komisia, ktorej člen bude aj z našej školy. Ak by kedykoľvek mal niekto konkrétne výhrady ku hygiene, kvalite stravy, alebo ku celkovej kultúre stravovania, odporúčame nech rieši reklamácie okamžite priamo kde vznikli (určite nie šírením hoaxov), spolu s dôkazmi svojich prípadných výhrad. Obchodnej akadémii v Prievidzi vždy záležalo a záleží na vysokej kvalite stravovacích služieb pre svoje deti a dospelých, samozrejme a ochotne poskytneme súčinnosť pri riešení prianí a sťažností. 

 

Poďakovanie mestu Prievidza

Srdečne ďakujeme mestu Prievidza za poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta. Dotáciu vo výške 500 eur nám mesto Prievidza poskytlo v júni 2019 na čiastočnú úhradu nákladov spojených s tlačou publikácie na oslavu 70. výročia našej školy. 

Ďakujeme mestu Prievidza aj za to, že s našou školou, Obchodnou akadémiou, F. Madvu 2, Prievidza, dlhodobo spolupracuje v rôznych projektoch na zapojenie mladých ľudí do činnosti samosprávy, na zlepšenie kvality života obyvateľov, podporu cestovného ruchu a stredoškolského vzdelávania. V septembri 2019 sme uzavreli duálnu zmluvu s mestom Prievidza a budeme spolu aktívni v systéme duálneho vzdelávania ako prvá škola a prvé mesto na Slovensku.

 

Tóó je voda!

Študenti Obchodnej akadémia Prievidza podporili Európsky týždeň športu projektom, ktorý si nazvali tóó je voda !.V rámci svojho projektu zapojili aj verejnosť do plaveckej súťaže a štafety plavcov v Národnom vodnopólovom centre v Novákoch.

Európsky týždeň športu na Slovensku a v ďalších 37 krajinách Európy prebieha od 23. do 30. septembra 2019. Cieľom je motivovať ľudí k pohybu a zdravému životnému štýlu.  Aj naša škola – Obchodná akadémia Prievidza - sa do tejto aktivity zapojila v projekte tóó je voda! a tak sme podporili myšlienku Európskeho týždňa športu, ktorou je byť aktívny, teda be active!

Naše aktivity boli súčasťou kurzu letných pohybových aktivít nás, druhákov. Miesto – Národné vodnopólové centrum Nováky – jasne určilo našu dominantnú aktivitu týždňa a hlavne piatka 20. septembra 2019.

Počas celého týždňa boli žiaci našej školy striedavo aktívni v bazéne, v posilňovni, na volejbalovom ihrisku či pri stoloch na stolný tenis. Piatok sa ale od ostatných dní líšil. Cieľom dňa bolo zapojiť sa do Európskeho týždňa športu, ktorého vyhlasovateľom je Európska komisia. Slovenským koordinátorom týždňa športu je Národné športové centrum.

Na #BeACTIVE u nás sme pozvali okrem našich žiakov aj verejnosť, ktorá si mohla zmerať sily v bazéne. Tu časy nerozhodovali. Tu bol hlavný dobrý pocit z fyzickej činnosti, ktorý, samozrejme, dopĺňal aj dobrý nameraný čas na stopkách rozhodcov. A nejaké zaujímavosti?  O mnohých spolužiakoch sme zistili, že sú super plavci, iní, aj keď nevyhrali, ukázali, čo sa naučili. Prekvapením bola najmä jedna pani, pri ktorej som nechápala, ako mlado môže vyzerať žena s vekom 71 rokov. Bola najstaršou účastníčkou nášho projektu. Najmladším bol 5 ročný mládenec. Výnimočnosť našej akcie potvrdil svojou účasťou – teda plával ! – aj šéf vodnopólového centra, bývalý dlhoročný reprezentant Slovenska vo vodnom póle Michal Gogola. Prekvapením pre nás žiakov bola aj účasť nášho nového pána riaditeľa, ktorý si v bazéne zmeral sily s dvoma najrýchlejšími plavcami. Zažiaril a určite všetkých prekvapil, keď sa dostal do cieľa ako prvý, hoci to bolo veľmi tesné.

My máme náš projekt tóó je voda! v rámci #BeACTIVE za sebou. Bol úspešný.

Prajeme aj ostatným tu (https://www.tyzdensportu.sk/index.php/zucastni-sa/mapa-podujati?start=100) zaregistrovaným projektom úspech. J

J. Batunová,  R. Čertíková,  F. Mujkoš -  Obchodná akadémia Prievidza

  

 

OA Prievidza je aj športovou školou

Sme hrdí, že Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza sa môže pochváliť aj vynikajúcimi športovcami s množstvom národných a medzinárodných úspechov. Pred niekoľkými rokmi sme sa stali majstrom Slovenska stredných škôl vo veľkom futbale, mali sme tretie miesto na majstrovstvách Slovenska v basketbale, darí sa nám v rôznych ďalších individuálnych alebo kolektívnych športoch.

Zlepšenie podmienok na športovanie príde v najbližších dňoch vybudovaním nového multifunkčného ihriska na našom školskom dvore. Tešíme sa, že školu v novembri navštívi olympijský víťaz v tenise Miloš Mečíř, ktorý pochádza z Prievidze a chodil sem, na vtedajšiu ZŠ Obrancov mieru, na základnú školu.

Súčasným žiakom - reprezentantom Slovenskej republiky v golfe, karate, volejbale, basketbale, futbale, paralympionikovi v zjazdovom lyžovaní poskytujeme podľa ich požiadaviek a potrieb individuálnu úpravu podmienok štúdia, ďakujeme im za reprezentáciu, blahoželáme k dosiahnutej majstrovskej úrovni, výbrorným výsledkom a držíme palce v nadchádzajúcich súťažiach.

 

Taktické cvičenie, požiarny poplach a účelové cvičenie

V piatok 27. septembra boli v našej škole uskutočnené viaceré súvisiace a plánované aktivity, v súlade s celospoločenským záujmom aj školským vzdelávacím programom  – posilniť povedomie o dôležitosti civilnej ochrany, ochrany života a zdravia, požiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci. Taktické cvičenie riadilo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi,  v súčinnosti s Obchodnou akadémiou, F. Madvu 2, Prievidza, s dvomi dobrovoľnými hasičskými zbormi Kanianka a Koš, ako aj s Územným spolkom Slovenského Červeného kríža v Prievidzi.

Po vyhlásení požiarneho poplachu riaditeľ školy nariadil okamžitú evakuáciu budovy školy a žiaci so všetkými zamestnancami sa sústredili na voľnom priestranstve neďaleko školy. Hasiči a zdravotníci ukážkovo splnili svoje úlohy, potom nasledovalo účelové cvičenie pre prvákov a druhákov, ktorí sa presunuli ku golfovému ihrisku v Mestskom parku v Prievidzi.

Taktické cvičenie preverilo organizačnú pripravenosť, schopnosti a zručnosti všetkých zúčastnených strán, ciele boli výborne splnené a žiaci, rodičia, zamestnanci i verejnosť boli v dobrom slova zmysle prinútení zamyslieť sa, ako by sa zachovali riešením mimoriadnych situácií, ak by k tomu niekedy nebodaj došlo.

Ako organizácia sme dosiahli potrebné vedomosti a praktické skúseností na zabezpečenie činností pri zmierňovaní a zamedzovaní pôsobenia následkov mimoriadnych udalostí, naši zamestnanci získali znalosti zásad správania sa v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, žiaci získali nevyhnutne potrebné vedomosti, zručnosti a návyky na sebaochranu a pomoc iným v núdzi.

 

  

 

 

 

Klobfest Bojnice

Na festivale výroby klobás v Bojniciach sa zúčastní aj naša škola, v piatok 4. októbra budeme súperiť v súťaži škôl. Kúpele Bojnice sú našim dlhoročným partnerom a potenciálnym zamestnávateľom. Festival v Bojniciach prispeje ku rozvoju cestovného ruchu a pripomenutiu si tradičných, ľudových, európskych hodnôt. Veríme, že sa v súťaži s ostatnými školami s našimi dvomi družstvami výborne presadíme svojou odvahou, energiou, originalitou, kreativitou a zručnosťami, čo je ako všetci vieme pre našu školu, OA v Prievidzi, typické.
 

Prax na mestskom úrade

Obchodná akadémia v Prievidzi ponúka možnosť duálneho vzdelávania na mestskom úrade ako prvá na Slovensku. Viac v príspevku Regionálnej televízie Prievidza
 


Strana 6 z 45

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

IT akadémia

 

 

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 13 hostí