Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Témy na SOČ 2020/2021

Naša škola dlhoročne zaznamenáva pekné úspechy v krajských a celoštátnych prehliadkach Stredoškolskej odbornej činnosti, viacerí naši učitelia boli konzultantom prác SOČ, v rôznych odboroch. S vynikajúcimi žiakmi, ktorí chcú niečo zo svojich záujmov prezentovať, sme spoločne v posledných rokoch vypracovali zaujímavé a úspešné sočky o kryptomenách, o historických zoznamoch obyvateľov obce Cigeľ, o norme na matematické znaky a značky, o hubách, o digitálnych obrázkoch, o účtovaní v domácnosti, tiež o cestovnom ruchu, o krojoch, o dravcoch, o chove kôz, o euroaktivitách v obciach regiónu... Nápadov a tém je veľa, naši učitelia spolu s koordinátorkou SOČ Ing. Pekárovou dokážu efektívne pomôcť s formou práce a usmerniť žiakov, aby sa dokázali pekne prezentovať, rozvinúť svoje talenty a záujmy.
V školskom roku 2020/2021 by sme chceli ponúknuť napríklad nasledovné témy, samozrejme aj vlastné nápady sú vítané! (Zoznam sa bude rozširovať)
- Rovnaké názvy obcí v Turci a na Hornej Nitre
- Evanjelickí renesanční učenci pochádzajúci z hornej Nitry (Nedoežerský, Krman, Masník...)
- Kameňolomy v okrese Prievidza a ich vplyv na životné prostredie
- Programovanie web stránok a mobilných aplikácií
- Príbehy úspešných podnikateľov Prievidze
- Slovenské samizdaty
- Stredoveké kostoly hornej Nitry (Diviaky, Poruba, Prievidza...)
- Hrad Sivý Kameň - Kešeloko

Ak by ste mali záujem rozpracovať niektorú alebo inú tému, kontaktujte nás
 

Prezentácia neziskovej organizácie SEEDS 18.11.2020

Ahojte, ešte raz vďaka všetkým za spoluprácu a aktívnu účasť na prezentácii neziskovej organizácie SEEDS o Slovensku. Boli ste super. Vďaka Vašej aktivite ste získali pre Vašu školu a teda aj pre seba hru mapucle Slovensko od mladej slovenskej firmy LEBOMÄDVEĎ. Nemôžeme oceniť všetkých, ale namiesto jedného, ktorého sme chceli oceniť najskôr,  sme Vás vybrali 5. Ktorí to sú sa dozviete, keď Vás zavolajú do školy, že pre Vás prišiel malý balíčekJ.

A aby Vám nebolo smutno dovtedy, pripravili sme pre Vás taký malý dovetok v podobe linkov, na ktoré si môžete kliknúť a môžete si pozrieť krátke filmy Paľa Barabáša, či pesničku od Ultrazvuka, viažucu sa na včerajší sviatok a iné, čo sa do našej prezentácie dnes nezmestilo.

Prosím, napíšte nám, ako sa Vám páčilo: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , tešíme sa na správu od Vás. Srdečne, Eva Plánovská, SEEDS n.o.

 

Imatrikulácie našich prvákov 2020

Milí prváci, v stredu 18. novembra, deň po Sviatku študentstva, budete slávnostne imatrikulovaní, zapísaní medzi študentov Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza. Ako je u nás zvykom, postarajú sa o to naši tretiaci so svojimi triednymi učiteľkami. Prajeme vám, aby ste sa na škole dobre cítili, veľa dobrého dokázali a užili si stredoškolské časy, počas ktorých získate množstvo priateľov, ale najmä skúseností, zážitkov, návykov, vedomostí a zručností. Veríme, že už teraz, po niekoľkých mesiacoch od nástupu pociťujete hrdosť na svoju školu, ako aj radosť zo vzdelávania, tiež zodpovednosť vyplývajúcu z plnenia povinnej školskej dochádzky a z potreby či ponuky čo najlepšieho využitia vlastných kapacít pre skvelú budúcnosť. Blahoželáme ku imatrikulácii, držte sa!

Perfektná správa z imatrikulácií 

 

Voľby do Rady školy

Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ školy vyhlásil nové voľby do Rady školy OA Prievidza podľa vyhlášky 291/2004 v aktuálnom znení. Voľby dvoch pedagogických zamestnancov a jedného nepedagogického zamestnanca sa už uskutočnili, taktiež TSK delegoval štyroch zástupcov, poslancov zastupiteľstva TSK. V najbližšom období  ešte Žiacka školská rada zvolí zástupcu žiakov a traja zástupcovia rodičov budú zvolení vo voľbách rodičov školy. Vážení rodičia, pozývame vás, nech sa páči zúčastniť online volieb zástupcov rodičov do Rady školy OA Prievidza, ktoré sa uskutočnia tajným hlasovaním rodičov žiakov našej školy cez EduPage od 18. 11. 2020 16.00 do 19.11.2020 do 16:00.

Hlasovanie nájdete v ľavej ponuku Komunikácia, Prihlasovanie. Hlasovať môžete internetom z rodičovského konta aplikácie Edupage. Každý rodič, ktorý nemá vytvorené rodičovské konto, môže oň požiadať zaslaním emailu na Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. . Škola Vám vytvorí konto, ktoré si nasledovne aktivujete. Hlasovanie je tajné. Hlasovať môže za každého žiaka iba jeden zákonný zástupca. Hlasovaním vyberáte maximálne troch kandidátov z radov rodičov študentov našej školy. Prosíme o váš hlas, ak by sa volieb nezúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ školy by musel vyhlásiť opakovanú voľbu. Ďakujeme.

 

Medzinárodný deň študentstva a výročie 17. novembra

17.november je Dňom boja za slobodu a demokraciu, je aj Medzinárodným dňom študentstva. Deň je oslavou študentov, ktorí sú predpokladom rozvoja spoločnosti. V tento deň si pripomíname udalosti z roku 1939, kedy študenti vyšli do ulíc Prahy, aby protestovali proti nacistickej okupácii. Bola to reakcia na zastrelenie študenta medicíny Jana Opletala. Výsledkom akcie bolo deväť popravených vodcov, zavreté všetky vysoké školy a viac ako 1200 študentov bolo deportovaných do koncentračných táborov. V roku 1989 študenti vyšli opäť do ulíc a demonštrovali proti socializmu. Deň boja za slobodu a demokraciu 17. november je v SR štátnym sviatkom. Sloboda a demokracia sú vysoko uznávanými hodnotami, prioritou aj na našej škole. Ku sviatku 17. novembra organizujeme v podmienkach dištančného vyučovania viacero tradičných aj inovatívnych aktivít:

Program OA Prievidza v stredu 18. novembra 2020

Aktivity ku Medzinárodnému dňu študentstva a osláv 17. novembra 1989 - Dňa boja za slobodu a demokraciu

Prváci a tretiaci

9.00 h – 10. 30 h - online divadelné predstavenie November 1989 (Divadelné centrum Martin)

11.00 h – 12.00 h – Imatrikulácie

Vyučujúci: Mgr. Švec, Ing. Balková, Ing. Pekárová, Mgr. Leštianska

Druháci

8.30 h – 11.00 h - workshop „Nežná zmena“ v spolupráci s Post Bellum, n. o.

Vyučujúci: Mgr. Hraňová, Mgr. Olejárová, Ing. Čiscoňová, Ing. Úradníčková

Štvrtáci, pomaturitní študenti

9.00 h – 10.30 h – Slovensko a Nežná revolúcia v spolupráci s neziskovou organizáciou SEEDS

Vyučujúci: RNDr. Kadlečíková, Ing. Gajdošíková, PaedDr. Vrtielová

Linky, na ktorých sa aktivity budú konať, aktuálne zverejníme. Všetci vyučujúci sa podľa vlastného výberu zapoja do niektorej z online aktivít.

Prajeme všetko najlepšie našim študentom ku svojmu sviatku a srdečne vítame prvákov, ktorí sa v tomto školskom roku stali stredoškolákmi, žiakmi OA Prievidza.  

 

Festival odborného vzdelávania a prípravy

Európsky týždeň odborných zručností vyvrcholil v dňoch 9. - 13. novembra 2020. Aj naša škola, Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza, sa zapojila do tejto iniciatívy. Témou roku 2020 bol „Prechod na ZELENÉ a DIGITÁLNE OVP.“ Naše aktivity uskutočnené v rámci tejto iniciatívy sme nazvali – Digitálne odborné vzdelávanie a príprava. Ich cieľom bolo priblížiť a zatraktívniť odborné vzdelávanie na našej škole. Takmer dve stovky účastníkov Európskeho dňa odborných zručností si pochvaľovali kvalitný profesionálne a odborne pripravený program podujatia. Predmetová komisia odborných predmetov vypracovala podrobnú správu, ďakujeme všetkým učiteľom a žiakom. Snímky sú z piatkového webinára Kybernetická bezpečnosť

 

Európsky týždeň odborných zručností 2020

European Vocational Skills Week (EVSW) 2020 aj tento rok organizuje Európska komisia, v spolupráci s German Presidency of the Council of the European Union. Hlavnou témou pre podporu odborného vzdelávania a prípravy je premena Európy na zelenú a digitálnu. Naša škola často prezentuje, že chce byť moderná, zelená, proeurópska, digitálna, komunikatívna, inšpirujúca, iniciatívna...  Preto sme sa aj tento rok radi zapojili do EVSW.

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza sa po registrácii niekoľkých zaujímavých a veríme, že aj úspešných a prospešných školských aktivít stala  oficiálnym partnerom EVSW2020, jedným z 32 na Slovensku, viac ako 700 v celej Európe.

Školu zaregistrovali a organizáciu nášho EVSW navrhli Ing. Karaková a Mgr. Rumpli, pripojili sa ďalší učitelia. Ďakujeme vám. Veríme, že EVSW 2020 bude pre našich žiakov, školskú komunitu, odborné vzdelávanie a región hornej Nitry veľkým prínosom.

Utorok 10. 11. 2020

Informatická súťaž iBobor Seniori
2. hodina (8.40) prihlásení žiaci III. B, IV. B
3. hodina (9.35) III. B 1.skupina

Streda 11. 11. 2020
Konferencia "Skills of the Future" - organizuje Aliancia pre mladých, 8.30 - 13.00
III. A - Ing. Katarína Pekárová
III. B - Ing. Ivana Králiková

Webinár Kros, beseda s účtovníčkou z BA, riešenie príkladov Omega, 7.50 - 12.30
IV. A - Ing. Katarína Gajdošíková
IV. B - Ing. Dagmar Karaková

Štvrtok 12. 11. 2020
Informatická súťaž iBobor Juniori
3. hodina (9.35) prihlásení žiaci I. B, II. B (1. skupina)
4. hodina (10.30) II. A 1. skupina
5. hodina (11.20) II. B 2. skupina

Piatok 13. 11. 2020
Kybernetická bezpečnosť - Buď safe online, kombinácia práce s RNDr. Evou Kadlečíkovou a samostatnou prácou
I. A, I. P - 7.50 - 12.30
I. B, II. P - 9.00 - 13.20

SBA Národné podnikateľské centrum Trenčín - webinár Moderná biznis etiketa
II. A - Ing. Marcela Čiscoňová, 8.00 - 11.00
II. B - Ing. Renata Úradníčková, 12.00 - 15.00
 

Usmernenie ministerstva z 8. novembra 2020

Po druhom kole celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ vydal minister školstva usmernenie k činnosti škôl a školských zariadení, podmienky vstupu do školy, nové tlačivá pre vyhlásenie zamestnancov, zákonných zástupcov, návštevníkov.
 

Pripravované školské udalosti v novembri 2020

Prvé novembrové dni a týždne sú poznačené zlou pandemickou situáciou, núdzovým stavom, plošným testovaním, zákazom prezenčného školského vyučovania, učením a učením sa z domácností, rôznymi obmedzeniami, zákazmi a výnimkami. Čelíme objektívnym ťažkostiam pre vzájomný dialóg v rámci školskej komunity, individuálnym prípadom zníženej dostupnosti vzdelávania či zhoršenia aktuálneho zdravotného stavu a vyrovnávame sa so stresom...

Zodpovedne, empaticky a s hrdosťou na našu školu sa snažíme organizovať dištančné denné vzdelávanie podľa riadneho rozvrhu, dodržiavať plán práce a školský vzdelávací program, kalendár podujatí, pracovné zmluvy a iné záväzky voči zamestnancom, zákonným zástupcom a žiakom Obchodnej akadémie v Prievidzi. Pekné výsledky a zážitky zaznamenali naše kolektívy žiakov a učiteľov v ambasádorskej škole EP, UNESCO škole, JASR, Týždeň gramotnosti, Výnimočné školy, IT akadémii, Hrdina remesla, počas Európskych solárnych dní, v odbornej príprave a duálnom vzdelávaní, vo vyučovaní akademických i profesijných vyučovacích predmetov, v mimoškolskej činnosti, v administratíve a riadení školy. Ďakujeme.

Počas novembra 2020 sa na OA Prievidza uskutočňujú predovšetkým:

 • jesenné prázdniny 6. a 9. novembra 2020
 • dve odberné miesta testovania antigénovými testami v priestoroch vestibulu a na chodbách školy 7. a 8. novembra
 • gremiálna porada online 5. 11.
 • využívanie Microsoft Teams, Office 365 a  Minecraft Education Edition, bezplatné kontá pre žiakov a učiteľov
 • finančná kontrola útvaru hlavného kontrolóra TSK
 • verejné obstarávanie a rozpočtovanie finančných prostriedkov 2020, nákup učebných pomôcok
 • príprava projektu Orange eŠkoly pre budúcnosť
 • požičiavanie zariadenia školy pre žiakov a učiteľov
 • od 10. novembra 2020 od 7:00 do 9:00 alebo podľa dohody vstup do učební pre žiakov s nedostatočným spojením so školou
 • proces certifikácie dištančného vzdelávania CODiV cez portál zborovna.sk
 • aktivity projektu hodnotenia kvality školy Peer review
 • iBobor 10. a 12. novembra
 • pracovná porada 10. novembra o 13:30 online
 • začiatok inventarizácie 2020
 • klasifikačná porada a pedagogická rada za 1. štvrťrok 2020/2021 19. novembra
 • voľby zástupcov rodičov do Rady školy 19.11. online cez edupage
 • rodičovské združenia online 19.11.
 • imatrikulácie so žiakmi 1. a 3. ročníka 18.11. online, SEEDS pre 4. ročník, UPN pre 2. ročník 
 • Európsky týždeň odborných zručností 10. - 13. novembra 2020, konferencia Skills for future a i.
 • aktivity ku výročiu 17. novembra a ku Dňu študentov 18. novembra
 • zber použitých okuliarov pre deti v Afrike

Mnohé z uvedených a ďalších činností a podujatí si vyžadujú sústredenú prípravu a súčinnosť, informácie o nich a organizačné zabezpečenie budeme postupne dopĺňať. Sledujte maily, web, edupage, zastupovanie a spoločne si zaželajme, nech sa nám uvedené a aj ďalšie činnosti podaria, informácie poskytnú vedúce PK, panie zástupkyne, riaditeľ školy, triedni učitelia a učitelia, organizátori akcií... Prajem vám pekné jesenné prázdniny a veľa zdravia.

 

 

Obmedzenia vstupu do školy od 2. do 9. novembra 2020

Ministerstvo školstva  vydalo Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania "Spoločná zodpovednosť" Usmernenie obsahuje prílohy, ktorými je aj Vyhlásenie zamestnanca o bezinfekčnosti, Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti, Oznam na vchod a i.

Podľa Vyhlášky UVZ SR zverejnenej vo Vestníku vlády 30.10.2020 sa v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje zákaz vstupu, okrem určitých výnimiek, napr. po predložení negatívneho výsledku antigénového testu. Nariaďuje sa aj zákaz vstupu zamestnancom na pracoviská, až na výnimky. Prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia sú povinní na všetky vstupy viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa tejto vyhlášky. 

V pondelok a piatok sú jesenné prázdniny. V utorok, stredu a štvrtok prebieha dištančné vyučovanie v domácnostiach žiakov aj učiteľov. Ďakujeme za porozumenie.

 

Európske solárne dni 2020

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza sa už viacero rokov zapája do kampane európskych solárnych dni. Ide o aktivity, ktoré zdôrazňujú nenahraditeľnú rolu nášho Slnka pre život na Zemi a podporujú rôzne formy využívania solárnej energie. Solárne dni sa konajú každoročne v máji, tento rok ale pre jarnú vlnu pandémie boli preložené na jeseň.

Sme aktuálne najlepšia ambasádorská škola EPAS, Euroscola, škola UNESCO, UNICEF, IT akadémia, uznávame ochranu klímy, biodiverzitu, kvalitu života a ochranu životného prostredia. Pri tejto príležitosti sme pre vás pripravili "solárny" kvíz cez formuláre Google.. Zapojte sa a získajte vecné ceny :). Tu je link na náš kvíz https://bit.ly/2TfYsnI
V stredu 28. októbra 2020 vyvrcholia európske solárne dni na našej škole vyhlásením výsledkov dotazníka, výsledkov súťaže v tvorbe plagátov, školskou udalosťou a videokonferenciou. Žiaci a vyučujúci prvého a druhého ročníka sa prihlásia na cisco webex o 11.15 cez link https://oapdsk.webex.com/meet/kadlecikova. Žiaci a vyučujúci tretieho a štvrtého ročníka sa prihlásia na cisco webex o 12.00 cez ten istý link. Záštitu nad podujatím má RNDr. Eva Kadlečíková, koordinátorka informatizácie, mediálnej gramotnosti a tvorby projektov.

Pozdravuje vás a krásne slnečné dni vám želá organizačný tím ESD - RNDr. Kadlečíková, Ing. Krajčíková a kolektív šikovných a iniciatívnych žiakov OA Prieivdza.

 

Nové opatrenia od 26. októbra

Vláda SR prijala 22. októbra 2020 nové opatrenia na základe odporúčaní Ústredného krízového štábu. Ministerstvo školstva oznámilo aktuálne opatrenia pre školy platné od 26. októbra 2020. Riaditeľ školy vydal pokyny na organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v Obchodnej akadémii, F. Madvu 2, Prievidza od 26. októbra 2020. Tieto opatrenia nám dávajú rámec pre organizáciu a realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu školy a treba ich v najbližšom období dodržiavať. 

V stručnosti ide o: uzatvorenie škôl, obmedzenie hromadnej dopravy, zákaz vychádzania, režim na hraniciach, plošné testovanie, zmenu termínu jesenných prázdnin, zákaz niektorých školských aktivít, úpravu pracovnoprávnych vzťahov, mimoškolskej činnosti... Logika káže, aby ani žiaci s učebnými zmluvami nešli aspoň počas zákazu vychádzania na pracoviská v duálnom vzdelávaní. Svet sa zmenil, čo všetko nám už dokázal ovplyvniť koronavírus!? Napriek všetkému sa snažme podľa najlepšieho svedomia a vedomia pokračovať v práci a štúdiu pre lepšiu budúcnosť. Nadovšetko je dôležité - dávajme si teraz veľký pozor, chráňme si najmä vlastné zdravie a neohrozujme zdravie ostatných, dodržiavajme opatrenia pre zlepšenie situácie.

 

Beseda s R. Hajšelom

V utorok 3. novembra 2020 sme online debatovali s europoslancom R. Hajšelom. Je rád, že mladí ľudia sa zaujímajú aj o postavenie EÚ vo svete a dokonca aj o prebiehajúce voľby v USA, ktorých výsledok bude mať veľký dosah aj na nás v Európe.
Poďakoval nielen všetkým študentom, ale aj pedagógom, ktorí každý deň miesto školských dverí a triednej knihy otvárajú počítač a učia na diaľku.
 
 
 

Jesenné prázdniny 2020

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020. Žiaci majú prázdniny, zamestnanci čerpajú dovolenky, náhradné voľno alebo majú domáce práce. Je núdzový stav a platí zákaz vychádzania, okrem niektorých výnimiek.

Všetci máme na mysli, že školská komunita ako celok môže byť zdravotne znevýhodnená pre pandémiu COVID19, berieme do úvahy aktuálny zdravotný stav všetkých účastníkov, ospravedlňuje sa neúčasť pre chorobu, lekárske vyšetrenia, subjektívne a objektívne prekážky práce a štúdia v obmedzených podmienkach  dištančného vzdelávania, aj podľa dostupnosti využívaných technológií. V ideálnom prípade žiaci a učiteľ spolupracujú na diaľku s využitím prostriedkov IKT, klasifikuje sa, plnia zadania, domáce úlohy... Mimoriadne situácie riešime požičaním školského vybavenia, alternatívnym zasielaním materiálov. Niektoré situácie sú však aj neriešiteľné, čo je škoda a je to dôsledok a obeť vyššej moci núdzového stavu.

Počas jesenných prázdnin, cez prvý víkend sa koná celoslovenské plošné testovanie, mnohí ľudia sú v karanténe, sú pozitívni, PN a vláda predĺžila zákaz vychádzania. Je mimoriadne komplikované zachytiť všetky možné prípady a vysvetliť ako reagovať na všetky možné teoretické situácie a modelové prípady. Najjednoduchšie by bolo, keby sme každý išli na plošné testovanie a mali by sme negatívny výsledok PCR testu alebo antigénového testu z celoplošného testovania. Pokračovali by sme v práci podľa pokynov z 23. októbra a zákaz vychádzania by sa od 2. do 8. novembra 2020 na nás nevzťahoval. Učitelia by si 3. novembra 2020 mohli prísť do školy po stravné lístky a žiaci bez internetu prísť si vyzdvihnúť študijné materiály. Vo všetkých iných prípadoch by sa nás vzťahovali rôzne druhy obmedzení a výnimiek. Mali by ste sa o tom potom informovať u svojho lekára a zamestnávateľa.

Prajeme vám veľa šťastia, zdravia, pokoja a trpezlivosti, užite si zaslúžený oddych počas výnimočných  jesenných prázdnin 2020.

 

Celoplošné testovanie - Som zodpovedný

Celoplošné testovanie sa vzťahuje na všetkých našich žiakov a zamestnancov, zákonných zástupcov, celú komunitu našej školy. Len osobná a spoločná zodpovednosť môže pomôcť zvrátiť mimoriadne rastúci počet chorých, pozitívnych a kritických prípadov. Naša škola v súčinnosti s vojakmi, policajtmi, verejnou a štátnou správou poskytuje v rámci celoplošného testovanie dve odberné miesta.

Dve naše odberné miesta prešli rekogníciou príslušníkmi armády Slovenskej republiky a boli schválené regionálnou hygieničkou. Ide o priestory na chodbách prízemia, vstup hlavným vchodom, kde sa urobí evidencia a administratíva, potom po schodoch hore a vo vestibule vpravo na chodbe je jedno odberné miesto a na ľavej strane je druhé odberné miesto. Po odbere vzorky treba počkať na chodbe v tzv. čakárni a východy sú potom priamo von cez dvor a na ulicu. Inštruktážne video. Žiadne učebne nebudú na odbery využité, plocha a priestory sú vetrané, pod strechou, priestory budú dezinfikované organizátormi každý deň a priebežne.

Práve celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 môže byť v prípade mobilizácie dostatočného množstva obyvateľov efektívnym riešením. Môžeme dokázať zvrátiť negatívnu krivku rastúcich pozitívnych prípadov na Slovensku a kúpiť si tak naozaj vzácny čas. 

Trenčiansky samosprávny kraj podáva mestám a obciam pri celoplošnom testovaní pomocnú ruku.

 

Online rozhovor s M. Wiezikom

Aj o uhlíkovej neutralite, uhlíkovom cle, odvážnych, no možných riešeniach revitalizácie hornej Nitry v oblasti energetiky sme počúvali a diskutovali na veľmi zaujímavej online besede 15. októbra 2020 s pánom Michalom Wiezikom.

Európska únia podporuje nahradenie fosílnych zdrojov energie obnoviteľnými, podporuje investície do nízkoenergetických zariadení a energetických inovácií. Je svetovým lídrom v snahe o redukciu emisií uhlíka, do roku 2050 plánuje znížiť tieto emisie na 60 % v porovnaní s rokom 1990.

 „Každý z nás môže prispieť k riešeniu klimatickej krízy - znížením svojej spotreby, predchádzaním  vzniku odpadu či zasadením stromu alebo vytváraním zelených plôch v meste“  - aj to je odkaz pre našich študentov od docenta Wiezika, poslanca Európskeho parlamentu, vyštudovaného ekológa a vedca. 
 

 


Strana 6 z 52

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

IT akadémia

 

 

Poradca pre školy

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 17 hostí