Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Zber údajov do rezortného informačného systému

Podľa § 158 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) a na základe § 77 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) poskytujú školy a školské zariadenia do RIS údaje na vedenie CR. Podľa § 7 ods. 4. zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 597/2003 Z. z.“) sú všetci zriaďovatelia škôl povinní poskytnúť do 30. septembra 2021 počty detí alebo žiakov v začínajúcom školskom roku 2021/2022 a ďalšie údaje potrebné na rozpis finančných prostriedkov na roky 2021 a 2022.

Údaje o našej škole sa ku dňu 15.9.2021 sústreďujú v databáze asc agendy na sekretariáte školy a poskytujú sa do centrálneho registra. Ide o náročný proces a je dôležité, aby všetci zadali presné a aktuálne údaje. Ďakujeme za spoluprácu.

 

Privítanie na začiatku nového školského roka

Milí žiaci, vážení zamestnanci, rodičia a zákonní zástupcovia Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza.

Pozdravujeme vás a želáme vám všetko najlepšie na začiatku nového školského roka 2021/2022. Tešíme sa na náš nový školský život a verím, že ste dokázali načerpať veľa pozitívnej energie, pevného zdravia, dobrej vôle, chuti do ďalšieho štúdia a do práce. Príhovor riaditeľa.

Začíname vo štvrtok 2. septembra 2021. Nástup do školy chceme rozptýliť tak, aby o 8:00 boli všetci žiaci vo svojej kmeňovej triede, môžete prísť cca od 7:30.  Program dňa naplní štátna hymna, príhovor riaditeľa školy a triednické práce, dve triednické hodiny. Strava v školskej jedálni sa začína poskytovať od piatka 3.9. 2021. Sme zelený okres, avšak sme zaznamenali pozitivitu u jednej pani učiteľky, takže sme oranžová škola. Zamestnanci boli pretestovaní 31. augusta 2021 v našej MOMke Ag testami, bez ďalších pozitívnych výsledkov. Je preto dôležité, aby zákonní zástupcovia a dospelí žiaci podali elektronicky cez Edupage alebo na mieste v škole pred nástupom do školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. prijímame aj dobrovoľné Vyhlásenia o bezpríznakovosti a Oznámenia o výnimke z karantény. Návštevníci školy  tiež vyplnia písomné Oznámenie o bezpríznakovosti. návštevníka. Postupujeme podľa podmienok Školského semaforu minedu.sk 

Domáce AG samotesty, podľa komunikovaného záujmu zákonných zástupcov a dospelých žiakov, sme dosiaľ z Okresného úradu v Trenčíne nedostali. Máme prosím počkať, kým prídeme na rad. Ďakujeme za ústretovosť a porozumenie. 

 Od piatka 3 septembra 2021 začíname vyučovanie podľa riadneho rozvrhu, v prvom ročníku bude prebiehať kurz Svet školy na úvodné oboznámenie sa s podmienkami školy. 

 

Školský semafor 2021/2022

Milí žiaci a rodičia, zákonní zástupcovia našich žiakov,

pre nový školský rok ministerstvo školstva vydalo dokument Školský semafor, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl v školskom roku 2021/2022. Sú v ňom podmienky vstupu, okolnosti, za ktorých bude vyhlásená karanténa pre jednu alebo niekoľko tried, základné povinnosti školy, rodičov, žiakov i zamestnancov a návštevníkov školy. Zákonní zástupcovia našich žiakov alebo dospelí žiaci majú možnosť objednať si do 26. augusta 2021 balíček AG samotestov, takisto môžu predložiť škole Oznámenie o výnimke z karantény, majú predložiť škole pri prvom nástupe žiaka a po každom prerušení dochádzky viac ako tri po sebe idúce dni Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti... Môžete pritom s nami komunikovať cez konto edupage. Úpravu na podmienky OA Prievidza a výber niektorých najdôležitejších bodov z manuálu ministerstva školstva vydal riaditeľ školy v pokynoch zo dňa 24. augusta 2021.

Veríme, že  dodržiavaním opatrení pomôžeme vytvoriť a zachovať bezpečné prostredie a nerušený výchovnovzdelávací proces. Nech máme v tomto školskom roku čo najmenej 14 dňových karantén s dištančným vzdelávaním žiakov tých tried, v ktorých sa nebodaj vyskytne ochorenie COVID. Ďakujeme za pochopenie a prosíme vás o úzku komunikáciu s triednymi učiteľmi a s vedením školy, o dobrú vôľu a prajeme vám i vašim rodinám veľa zdravia, pokoja.

 

Nie je možné zriadiť triedu prvého ročníka pomaturitného štúdia

Ďakujeme všetkým uchádzačom, ktorí nám poslali prihlášku na pomaturitné štúdium 6292 N hospodárska informatika. Je nám ľúto a ospravedlňujeme sa, ale pre nízky počet prihlášok, podľa školského zákona nemôžeme v školskom roku 2021/2022 zriadiť triedu prvého ročníka tohto štúdia. Ďakujeme za porozumenie.
 

Sme Škola priateľská k deťom 2020/2021

Slovenská nadácia pre UNICEF nedávno vyhodnotila program ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM 2020/2021. Nesmierne nás teší, že aj napriek komplikovanej situácii spôsobenej pandémiou si naša škola našla priestor pre tento program a opäť sme získali prestížny titul Škola priateľská k deťom 2020/2021.
Veľmi si vážime možnosť vzdelávať žiakov v oblasti humanitárnych tém a samozrejme aj každé euro, ktoré sa podarilo v rámci programu vyzbierať. Finančné prostriedky budú pomáhať deťom, ktoré, žiaľ musia žiť v humanitárnych krízach.
 

Letné prázdniny 2021

Magický dátum 30.06., posledný deň školského vyučovania v školskom roku 2020/2021...

Bol to rok mimoriadny, predovšetkým sme museli odolávať druhej vlne pandémie koronavírusu. Neustále sa menili podmienky, prechádzali sme náročnými etapami, obzvlášť ťažké boli prvé 4 mesiace roka 2021, kedy pandémia udrela naplno... Takmer každý týždeň sme museli vydávať a rešpektovať nové pravidlá a obmedzenia, väčšinu roka sme boli na dištančnom vzdelávaní.  Ďakujem vám za trpezlivosť, disciplínu a dobrú vôľu prekonávať prekážky, adaptovať sa a pritom zvládať aj početné PNky, zdravotné komplikácie a osobné, rodinné, školské ťažkosti.

Mnoho vecí sa nám spoločne podarilo. Zriadili sme školské mobilné odberné miesto, rozšírili spoluprácu so zamestnávateľmi v duáli, stali sme sa členmi SOPK, uspeli v detailnej finančnej kontrole z TSK, zvolili sme a ustanovili novú Radu školy, získali certifikáty CODiv, IT Fitness, INEKO, ECDL, KROS, PP, APE... Pracovali sme v projektoch UNESCO,  IT akadémia, EPAS, Euroscola, Magna via, PP, JASR, zapojili sa do  projektov Modernejšia školy, Enviroprojekt, edIT1  a iné....

Zlepšili sme podmienky vzdelávania, namaľovali strechy hlavnej budovy a telocvične, opravili výmenníkovú stanicu, odstránili stopy po vandalskom čine na fasáde, odčlenili pozemky mimo areálu školy pre mesto Prievidza, zaobstarali tulivaky, viac ako 25 počítačov, tabule, televízory a iné... Vynovili sme vestibul, osadili skrinky s pohármi za úspechy v súťažiach...

Dosiahli sme dve prvé miesta v SR, dve druhé a dve tretie v spracovaní informácii, tretie miesto v olynpiáde z nemčiny v celoštátnom kole. V SOČke sme mali dve prvé miesta v kraji a jedno druhé miesto v SR. Uspeli sme aj v Mladom účtovníkovi, Ekonomickej olympiáde, Mladom Európanovi... Jedna naša žiačka, Lenka Roháčová zo IV. B a traja pedagogickí zamestnanci získali ocenenie za svoju prácu od Trenčianskeho samosprávneho kraja. Blahoželám všetkým a ďakujem za reprezentáciu našej školy. Rozlúčili sme sa so všetkými štvrtákmi a prijali medzi seba prvákov.

Pre niekoľkých našich zamestnancov to bol prvý rok na našej škole (p. Čičmancová, p. Švec, p. Ivanišová), pre Mgr. Janku Jakubisovú, spoľahlivú a precíznu učiteľku cudzích jazykov, je posledný po mnohých spoločne zažitých a úspešných rokov na Obchodnej akadémii v Prievidzi. Ďakujem, Janka, a prajem všetko najlepšie, zdravie a rodinnú pohodu.

Milí žiaci, zamestnanci OA Prievidza. Robili ste vynikajúcu prácu a dosiahli aj mimoriadne výsledky v školskom roku 2020/2021. Na letné prázdniny vám želám veľa pokoja, oddychu, posilnenie zdravia a svojich vzťahov. Užite si napríklad aj krásy Slovenska pri vode alebo na horách. Dovidenia v novom školskom roku 2021/2022. 

 

Konferencia MAGNA VIA 2021

 

Dvakrát preložená, ale konečne realizovaná pocta drotárstvu

Dňa 9. júna 2021 sme sa zúčastnili malej školskej oslavy na počesť zápisu Drotárstva a jeho tradícii na reprezentatívny Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO, ktorý sa uskutočnil v roku 2019. Drotárstvo sme oslavovali formou tvorivej dielne pod vedením Tibora Bartoša z Nedožier – Brezian, ktorý sa drotárstvu venuje už 7 rokov. 

V úvode nám pán Bartoš v krátkosti predstavil históriu drotárstva a jeho tradície. My sme zatiaľ obdivovali jeho krásne výrobky, a popri tom sme si potrápili hlavy nad drôteným hlavolamom. Po krátkom úvode do histórie nám pán Bartoš predviedol ukážku ťahania drôtu. A my niektorí odvážnejší sme si to vyskúšali...

A potom to začalo! Skutočná tvorivá dielňa. Asi 12 sme sa nasúkali do nášho altánku a prešli sme k vlastnej tvorbe ozdôb z medeného drôtu. Mali sme na výber -  medený prsteň alebo prívesok v tvare srdiečka. Väčšina z nás si vybrala prstienok zdobený malou perličkou. Pri jeho tvorbe sme si precvičili jemnú motoriku prstov a zistili sme, že byť dobrým drotárom si vyžaduje veľa zručnosti aj trpezlivosti. Po takmer hodinovom zapletaní medených drôtikov sme boli s výsledkami svojho úsilia spokojní. Ruku každého z nás zdobil medený prstienok. A páčili sa nám aj dve srdiečka, ktoré si sama vytvorila naša spolužiačka. Bol to príjemne strávený čas. 

Sme radi, že sme aj my mohli takýmto spôsobom osláviť kultúrny odkaz našich predkov – drotárstvo a kroje nás veru uchvátili. Veríme, že sa podobnej aktivity zúčastníme aj nabudúce. 

Simona Hanusová, Petronela Janáčová

 


 

Aktuálne oznamy školskej výdajnej jedálne

Vážení a milí stravníci, ďakujeme za to, že využívate služby výdajnej školskej jedálne. Veríme, že vám strava chutí a budeme sa snažiť stále zlepšovať. Pomôže nám v tom aj spätná väzba od vás - napíšte nám pochvalu alebo podnet do Knihy, ktorá je pri okienku v jedálni vľavo.

Varíme do 29. júna 2021. Od dňa 30. júna 2021 bude už jedáleň zatvorená. Počas letných prázdnin školská výdajná jedáleň nie je v prevádzke. Preplatky za stravu na vašich účtoch vám vrátime do 15. júla 2021.

 

Deň životného prostredia

5. júna si pripomíname Svetový deň životného prostredia. Deň, ktorý nás všetkých má upozorniť, že stav životného prostredia, teda života okolo nás, sa týka naozaj každého z nás.

Deň životného prostredia (World Environment Day) si každoročne pripomíname od roku 1973 a to na počesť prvej konferencie OSN o životnom prostredí, ktorá sa uskutočnila v Štokholme (Švédsko). Zmyslom Dňa je upriamenie pozornosti na globálne problémy spojené so životným prostredím a na spôsoby ich riešenia. V mnohých krajinách sa oslavuje prostredníctvom koncertov, environmentálnych aktivít, recyklačných a upratovacích kampaní.

Aj my ako pridružená škola UNESCO sa svojimi aktivitami pripojíme k oslave tohto výnimočného dňa pre našu planétu viacerými aktivitami. Skupina dobrovoľníkov pôjde pomôcť prievidzským dôchodcom s úpravou ich relaxačnej zóny v KD na Bojnickej ulici, pripojíme sa k aktivite prievidzskej Rady mladých a budeme čistiť breh rieky Nitry. V priestoroch školy nájdete upozornenia na 17 udržateľných cieľov (SDGs), ktoré jednohlasne prijalo 193 krajín a ktoré predstavujú univerzálny štandard pre rozvoj, ktorý myslí na všetkých obyvateľov planéty. Na konci tohto mesiaca vyhodnotíme drobné žiacke aktivity – súťaž v tvorbe plagátov, prezentácií či krátkych slohových útvarov na tému ochrany životného prostredia.

Najaktuálnejšia výzva – pridajme sa k dobrovoľníkom, ktorí zajtra budú čistiť brehy rieky Nitra nad Zápotôčkami, resp. Novým mestom v Prievidzi. Zraz dobrovoľníkov je o 14:00 hod. pri predajni JYSK, aktivita má trvať 3 hodiny. Stačí sa pracovne obuť a športovejšie obliecť, doniesť si rukavice a dobrú náladu. Verím, že sa k aktivite Mesta Prievidze, Rady mladých  a k celoslovenskej kampane Zaži čisté rieky Slovensko, sa pripojíme aj my.

 

Rozlúčka s končiacimi ročníkmi

Milí naši absolventi, v piatok 14. mája máte posledný deň štúdia na Obchodnej akadémii v Prievidzi. Naše cesty sa rozchádzajú a musíme sa rozlúčiť. Zažili sme spolu dobré aj horšie časy, ako nikto predtým ste mali tri polroky dištančného štúdia. Zvládli ste to však výborne, blahoželáme vám všetkým k ukončeniu posledného ročníka. Nech sa vám dobre darí a všetko najlepšie!
 

Deň Európy 2021

Dnes 7. mája 2021 sme na OA Prievidzi oslavovali DEŇ EURÓPY. Opäť zas tak netradične - v online priestore. Ale zvládli sme to - na výbornú. Naši študenti si v tímoch pripravili pútavé prezentácie vylosovaných európskych štátov. Ďakujeme veľmi pekne za ich prácu a kreatívne prístupy pri prezentovaní. STE šikovnííí! No víťaz bol jeden - tím Dominiky Daňovej z III. B s ich roztomilým Fínskom.
Gratulujeme
!
V utorok 11. mája 2021 odovzdáme ceny najlepším - okrem víťazov prehliadky štátov EU, oceníme aj účastníkov kvízu o Európskom kultúrnom a prírodnom dedičstve, tiež aj triedu s najväčším počtom žiakov, ktorí oslávili DEŇ EURÓPY s Kanceláriou EP a odfotili sa vo virtuálnej Photoboth.
 

Valné zhromaždenie JA firmy Macek

Vo štvrtok 10. júna 2021 sa konalo likvidačné valné zhromaždenie našej študentskej firmy Macek.
 

Školský semafor od 17. mája 2021

Už druhý týždeň chodíme všetci do školy. Do piatka 21. mája 2021 trvá adaptačný program aj odborná prax tretiakov v dielni školy. Nastavili sme pravidlá - školský semafor s pokynmi a opatreniami, ktoré sa snažia podľa manuálov a rozhodnutí štátnych orgánov vystihnúť riešenie rôznych prípadov, ktoré by mohli nastať v našom prezenčnom vyučovaní do konca školského roka 2020/2021 - zelená fáza, oranžová, červená... Ďakujeme za pochopenie, prajeme všetkým veľa zdravia. Dodržiavaním opatrení môžeme všetci prispieť ku pokojnému zavŕšeniu školského roka. 
 

Výsledky prijímacieho konania do prvého ročníka 21/22

Milí uchádzači, ešte raz vám ďakujeme za záujem o štúdium na našej škole a za účasť na testoch 3., 6. a 10. mája. Všetko o prijímačkách nájdete na našom padlete. Prijímacie konanie aktuálne prebieha, postupujeme podľa kritérií a harmonogramu prijímacieho konania, podľa získaných bodov posielame rozhodnutia. Výsledky - body z prijímacích skúšok sme  zverejnili v stanovenom termíne. Dodržíme nariadenie, že každému uchádzačovi sa doručí rozhodnutie najneskôr do 20. mája 2021. Ak by ste dostali rozhodnutie o prijatí, prosíme vás o potvrdenie nastúpenia/nenastúpenia. Keď nebodaj dostanete od nás rozhodnutie o neprijatí, tak sa môžte odvolať a v najlepšom prípade môžete byť aj tak prijatí, podľa poradia. Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie.
 

Všetci do školy

Podľa aktuálnych informácií bude okres Prievidza od budúceho týždňa ružový, v prvom stupni varovania – stupeň 4 COVID automatu, čo znamená nástup všetkých žiakov a učiteľov do školy na prezenčné vyučovanie. 

Akousi rozlúčkou s obdobím dištančného vyučovania bude online oslava Dňa Európyv piatok 7. mája, v škole budú stále iba štvrtáci, podľa organizačného zabezpečenia, ktoré zverejníme onedlho.

Po dlhom čase odlúčenia od školy sme na prvé dva týždne nastavili adaptačný program, ktorého súčasťou budú aj triednické hodiny, odborná súvislá prax tretiakov v dielni školy, skrátené vyučovanie a iné. Našim štvrtákom končí druhý polrok 2020/2021 v piatok 14. mája 2021, koncoročná klasifikačná a pracovná porada je vo štvrtok 6. mája 2021 od 13:00 na webexe.

V pondelok máme druhý termín prijímacích skúšok, kedy príde do školy 10 skupín pozvaných deviatakov písať testy zo SJL a MAT. Preto z prevádzkových dôvodov ostávajú ešte v pondelok 10.05. všetci žiaci našej školy doma, bude  doznievať školská udalosť spomínaného Dňa Európy. Naša MOMka nebude v pondelok poskytovať zdravotné služby, nebude sa testovať.

Tešíme sa na nástup všetkých žiakov a zamestnancov v utorok 11. mája 2021. Buďte zdraví, ďakujeme za to, že dbáte na bezpečnostné opatrenia, dodržiavate pokyny a dovidenia v utorok!

 


Strana 8 z 59

COVP

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

IT akadémia

 

 

Poradca pre školy

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 13 hostí