Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Prvý termín prijímacích skúšok

Ďakujeme zákonným zástupcom a žiakom 9. ročníka z celého okresu i niekoľkých susedných okresov, že prijali naše pozvanie a prišli na prvý termín prijímacích skúšok v pondelok 3. mája 2021. 76 uchádzačov robilo testy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, dvaja ešte budú písať v náhradnom termíne vo štvrtok 6. mája 2021. Testy sme vyhodnotili a spracovali, všetci ich vyriešili celkom pekne. Výsledné poradie spracujeme a zverejníme až o týždeň - 10. mája, v krátkom čase po skončení druhého termínu 1. kola. 
 

Najnovšie úspechy odborného vzdelávania na našej škole

V dňoch 14. až 16. apríla 2021 13 žiakov maturitného ročníka (IV. B) úspešne absolvovalo certifikáciu zameranú na orientácia v prostredí odborných online systémov Daňové a Mzdové centrum, ktorú pripravila spoločnosť Poradca podnikateľa spol. s r. o. v školskom roku 2020/2021. V certifikácii boli preverované vedomosti a zručnosti žiaka nadobudnuté počas partnerskej spolupráce medzi školou a spoločnosťou Poradca podnikateľa. Žiak získal certifikát len v prípade, ak jeho úspešnosť v certifikačnom teste dosiahla minimálne 85 % a viac a časový limit na absolvovanie testu bol 15 minút a test obsahoval 15 otázok z orientácie v odborných online systémoch Daňové centrum a Mzdové centrum. Otázky boli koncipované a zamerané na praktické skúsenosti žiaka s orientáciou v prostredí odborných online systémoch. Žiaci mali na hodinách účtovníctva a ekonomických cvičení prístup k odborným on-line systémom – Daňové centrum a Mzdové centrum, kde získavali aktuálne informácie z oblasti daní, účtovníctva, miezd a personalistiky.

22. apríla 2021 sa konalo online celoslovenské kolo olympiády Mladý účtovník. Naši žiaci štvrtého ročníka (Daniela Ostrolucká zo IV.A, Patrik Krško, a Lukáš Lipiansky zo IV.B) vypracovali súvislý príklad za jedno účtovné obdobie na počítači v účtovnom softvéri OMEGA. Príklady boli pripravované Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov Bratislava a spoločnosťou Kros Žilina. Súťažiacim sa darilo, patria medzi 15 najlepších účtovníkov z radu žiakov na Slovensku. Danka skončila na krásnom 4. mieste, Patrik na 6. a Lukáš na 7. mieste na Slovensku. Získali finančnú
odmenu spolu s diplomom od organizátora súťaže firmy KROS a.s. Študenti, ktorí postúpili do celoslovenského kola olympiády, budú prijatí na Fakultu riadenia a informatiky Žilinskej univerzity a Ekonomickú univerzitu v Bratislave bez prijímacích pohovorov. Pevne veríme, že v budúcnosti budú ich kroky v pracovnom či študentskom živote smerovať práve k účtovníckej problematike a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.
 
O druhom mieste v celoslovenskej prehliadke stredoškolskej odbornej činnosti informujeme v samostatnom článku. 
 

Druhé miesto na celoštátnej prehliadke SOČ

Naše žiačky, Diana Švecová a Nina Šujanová získali druhé miesto v celoslovenskom kole súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti, presadili sa tak svojou vynikajúcou prácou medzi 14 najlepšími prácami v odbore Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia. Blahoželáme.

Naša škola zásluhou šikovných žiakov a obetavých učiteľov už tento rok vybojovala úžasných takmer desať medailových umiestnení v celoslovenských olympiádach a odborných súťažiach (SOČ, SIP, ONEJ). Navyše aj v prestížnej súťaži  Mladý účtovník sme mali v prvej desiatke Slovenska až troch našich žiakov. Sme na vás hrdí a prajeme vám tieto vysoké umiestnenia, zaslúžite si ocenenie a poďakovanie. 

 

Uznesenie vlády zo dňa 26. apríla 2021

Toto uznesenie od 29. apríla 2021 predlžuje núdzový stav o ďalších 30 dní, obmedzuje do 28. mája 2021 slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania s výnimkami (medzi nimi je aj cesta do práce a cesta do školy, cesta na prijímačky a späť atď,). Pokračuje sa v regulácii vstupu zamestnancov a iných osôb do školy, aj s povinným prekrývaním horných dýchacích ciest... Čakáme na vykonávajúce vyhlášky ako aj rozhodnutia a usmernenia rezortu školstva a budeme nás o nich a o ich aplikácii do organizácie vyučovania a prijímacích skúšok bezodkladne informovať.

 

Okres Prievidza naďalej červený - v stupni 5

Po oznámení stupňov varovania na nasledujúci týždeň, od 26. apríla 2021, už vieme, že okres Prievidza zostáva v piatom stupni COVID automatu. Pre našu školu, OA Prievidza, ako veríme, bude svietiť na školskom semafore stále zelená, takže môžeme pokračovať vo vzdelávaní tak doteraz - prezenčne len končiace ročníky. 

Sme pripravení na kombinované, hybridné prezenčno-dištančné vyučovanie ale aj na nástup všetkých učiteľov a všetkých žiakov na prezenčné vyučovanie, spočiatku podľa pripraveného adaptačného plánu - podľa situácie, najskôr možno od 4. mája, alebo 3. mája 2021. Bolo by to prvýkrát od 9. októbra 2020, čo by sme sa konečne všetci stretli v škole.
 
V najbližšom období sa zapájame aj ku oslavám medzinárodných dní a dní UNESCO - Deň Zeme, Girls Day, pripravujeme školskú udalosť Deň Európy - 7. mája! Ku Dňu Zeme napríklad ide Ekokvíz, festival Ekotopfilm/Envirofilm. Bude aj beseda s europoslancom, simulované pracovné pohovory, prednáška na obchodné zručnosti, beseda o biznis pláne, online návšteva múzea - tábora v Seredi
 
Finišujú niektoré krajské a národné súťaže, držíme palce vynikajúcim žiakom v SOČ, Mladý Európan, Mladý účtovník, Ekonomická olympiáda... Od 10. mája začína dvojtýždňová odborná prax tretiakov, v dielni školy.
 
Veľkou udalosťou pre školu je blížiace sa prijímacie konanie, tešíme sa z množstva prijatých prihlášok deviatakov a budeme sa snažiť naplniť ich priania stať sa od 1.9.2021 jednou, jedným z nás.
 
Koncoročná klasifikačná porada pre IV A, IV. B a II. P bude vo štvrtok 6. mája, veríme v minimum komisionálnych skúšok. Vyučovanie týchto tried sa končí 14. mája 2021. Niektoré ústne maturitné skúšky plánujeme na 31. mája a 4. júna odovzdáme koncoročné a maturitné vysvedčenia a rozlúčime sa s absolventami. 

V našej školskej MOMke bude najbližšie testovanie antigénovými testami opäť v pondelok 26. apríla 13:00 - 14:00.  

 

Girls´Day

 Girl’s Day, celosvetový deň žien a dievčat v IT je opäť tu!

Ako každý rok ŠTVRTÝ ŠTVRTOK V ŠTVRTOM MESIACI.

Slovenská komisia pre UNESCO aj v tomto roku podporuje už tradičný Girl′s DAY, organizovaný občianskym združením Aj Ty v IT. 

Aj tento rok - 22. apríla 2021 - sa aj naša škola, ktorá sa venuje aj vzdelávaniu v informatike a dosahuje v ňom veľmi cenné úspechy, pripája k tejto podnetnej iniciatíve. Už dávno totiž neplatí, že do informatiky ženy nepatria, že je vyhradená len mužom.

Milé dámy, viac o vašich možnostiach v štúdiu informatiky sa dozviete na https://girlsday.sk/, ako aj na hodinách informatiky.

 

Deň Zeme

22. apríla naša planéta už každoročne oslavuje svoj DEŇ ZEME. Je to pre nás všetkých významný deň, pretože nás upozorňuje na mnohé doposiaľ nevyriešené problémy, ktoré sa týkajú ekológie, klimatických zmien, ale i nášho neraz nezodpovedného prístupu k prírode a životnému prostrediu v našom najbližšom okolí.  Riešenie ekologických problémov nie je len záležitosťou veľkých organizácií, štátov, rôznych korporácií, ale aj našim osobným problémom, lebo pomocnú ruku prírode môže podať každý z nás, a to rôznymi formami – separáciou odpadu, sadením stromčekov, poukázaním na nepovolené skládky, zberom odpadu v prírode...

Tento rok Slovenská komisia pre UNESCO poskytla záštitu novému projektu organizácie Edukácia@Internet, a to EkoKvízu, ktorý bude symbolicky spustený práve na Deň Zeme.

Kvíz sa uskutoční každý deň počas jedného mesiaca od 22.4. (Deň Zeme) do 21.5.2021 a je primárne určený práve študentom stredných a vysokých škôl na celom Slovensku, no taktiež aj každému, kto sa o tieto témy zaujíma.

Cieľom EkoKvízu je pozitívne motivovať študentov k tomu, aby sa správali ekologickejšie, teda s väčším ohľadom na planétu Zem. Okrem toho v ňom budú môcť študenti bezplatne a hravou formou získať potrebné vedomosti o environmentálnych témach, ako aj nástrahách súčasnej klimatickej krízy a možnostiach zmiernenia ich negatívneho dopadu. Po ukončení kvízu budú zverejnení aj tí najšikovnejší, ktorí od organizátorov získajú ekologické, lokálne a udržateľné ceny, ktoré organizátorom poskytla SK UNESCO.

Kvíz bude možné hrať priamo na webovej stránke ekokviz.eu alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Tu nájdete aj informácie, či odpovede na vaše otázky, ako sa do kvízu môžete zapojiť.

Milí žiaci OA Prievidza, veríme, že sa do kvízu zapojíte, čím prejavíte záujem o dianie okolo nás, a zároveň oslávime Deň Zeme.

 

Uvoľňovanie opatrení od 19. apríla 2021

Od pondelka 19. apríla 2021 už nebude Slovensko ani žiaden okres v tzv. čiernej farbe (IV. stupeň varovania COVID automatu). Vyučovanie v školách sa začne od 19. apríla riadiť nie celoslovenským ale regionálnym COVID automatom. Prievidza bude od 19. apríla 2021 v II. stupni varovania a aj keby sa o týždeň - dva ešte zlepšila na I. stupeň varovania, krízový spôsob vyučovania  našej školy by sa zatiaľ nezmenil. Takže naďalej pôjdeme štvrtáci prezenčne a ostatné triedy dištančne. 

Končiacim triedam ostáva už len niekoľko týždňov do ukončenia posledného ročníka na OA, dištančné vzdelávanie už nie je pre nich. Je povinnosťou v zmysle školského poriadku a je v najlepšom záujme tých žiakov, ktorí môžu, zúčastňovať sa na prezenčnom vyučovaní v čo najväčšom rozsahu. Od 19. apríla pribúda povinnosť školy každý deň nahlasovať ministerstvu údaje o žiakoch, ktorí sa zúčastnili prezenčného vyučovania. 

Od 19. apríla 2021 podmienky vstupu osôb do školy upravuje §1 vyhlášky 187/2021. Vstup zamestnancov do školy podmieňuje §2 vyhlášky 187/2021.  Obmedzenia prevádzok a hromadných podujatí upravuje vyhláška 186/2021. Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest nariaďuje Vyhláška 175/2021.

V našej školskej MOMke bude najbližšie testovanie antigénovými testami opäť v pondelok 19. apríla 13:00 - 14:00.  

 

Klasifikačná porada za 3. štvrťrok a rodičovské združenia

Vo štvrtok 15. apríla 2021 sa vyučuje prvých 5 hodín. Potom bude od 12:30 online klasifikačná porada pedagogického zboru za tretí štvrťrok školského roka 2020/2021. Cieľom je zhodnotiť podmienky, priebeh a výsledky vyučovania v každej triede, prerokovať informácie o živote školy, o stave a priebehu klasifikácie žiakov, ich dochádzky, plnenia školského vzdelávacieho programu a plánu práce, výchovné opatrenia...

Milí a vážení rodičia, podobný cieľ budú mať aj online triedne stretnutia rodičovského združenia vo štvrtok 15. apríla od 16:00, na ktoré rodičov a zákonných zástupcov srdečne pozývajú vaši triedni učitelia. Od 17:00 do 18:00 bude otvorené online stretnutie dôverníkov a rodičov s vedením školy, link na webex vám pošleme na požiadate cez  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. . Ďakujeme.

 

Zdravé a príjemné veľkonočné prázdniny

Želáme vám príjemné veľkonočné prázdniny (1. - 6. apríla 2021), a najmä veľa zdravia! 

 

 

Bronz z celoštátneho kola olympiády v nemeckom jazyku

Veronika Gajdošová zo IV. A triedy získala cenné tretie miesto v celoštátnom kole Olympiády v nemeckom jazyku. Súťažilo sa online, v pondelok 22. marca 2021 a srdečne blahoželáme.
   

Pokračujeme vo vzdelávaní po veľkonočných prázdninách

Po veľkonočných prázdninách pokračujeme od 7. apríla 2021 tak ako pred nimi - prezenčným vyučovaním IV. A a IV. B triedy, v ostatných triedach dištančné vyučovanie. Síce sa mierne zlepšujú údaje COVID automatu, ale protipandemické opatrenia platia - pred príchodom do školy plnoletý žiak a zamestnanec podáva čestné vyhlásenie o platnom negatívnom teste alebo o platnosti výnimky, obmedzuje sa pohyb osôb a vstup do školy, vo veľkej miere majú učitelia home office, vo vnútorných priestoroch sa nosia respirátory, dodržiava sa odstup, hygiena rúk, frekventovaná dezinfekcia povrchov a priestorov a i. Ďakujeme, že ste zodpovední a chránite seba a druhých.

Radosť z práce a hrdosť na našu školu povzbudzujú aj dve najnovšie správy o ďalších úspechoch našich žiakov - dve prvé miesta v krajskom kole SOČ a v poradí prvé tri miesta pre OA Prievidza v 1. kole súťaže Mladý účtovník. Blahoželáme, držíme palce v ďalších kolách a ďakujeme za kvalitnú reprezentáciu.

V našej školskej MOMke bude najbližšie testovanie antigénovými testami opäť v pondelok 12. apríla 13:00 - 14:00. 

 

Deň učiteľov

Ďakujeme všetkým žiakom, zákonným zástupcom, verejnosti, predstaviteľom zriaďovateľa, mesta, krajiny za blahoželania ku Dňu učiteľov 28. marca 2021. Teší nás to a zaväzuje ku zlepšovaniu vzdelávacích služieb našej školy. Všetko dobré a veľa zdravia! 
 

Lenka je dvojnásobnou majsterkou Slovenska 2021!

V celoslovenskom kole súťaže Spracovanie informácií na počítači mala naša škola najväčšie zastúpenie spomedzi všetkých škôl SR. Postup cez školské a krajské kolo si vybojovali viacerí naši štvrtáci, tretiaci ba i druháci. Potešili sme sa tomu, veď už viac rokov tvrdo pracujeme na tom, aby sme v tejto oblasti odborného vzdelávania ako škola boli najlepší. No a naše dievčatá a chlapci z celoslovenského kola 23. - 25. marca 2021 priniesli dve prvé miesta, dve druhé, dve tretie a ešte ďalšie umiestnenia. Súťažilo sa v online priestore, v troch kategóriách. Až šesť zo všetkých deviatich medailí patrí našim!

V kategórii písanie na počítači našu školu reprezentovali: Lukáš Blaho III. A, a Emma Slošiarová z II. A. Lukáš Blaho sa umiestnil na 3. mieste, s počtom čistých úderov 425,5.

V kategórii úprava textu na počítači - UTX nás zastupovali Lenka Roháčová IV. B, Samuel Rybiansky IV. B, Sabína Chvojková III. B. Na prvom mieste sa umiestnila Lenka Roháčová zo IV. B s počtom bodov 8 850 bodov a na druhom mieste sa umiestnila Sabina Chvojková z III. B s počtom bodov 8 300.

V kategórii profesionálne spracovanie textu - wordprocessing súťažili Roland Čiscoň IV. A, Patrik Belan IV. A, Lenka Roháčová IV. B, Denisa Richterová III. B, Viktória Tkáčiková III. A, Marek Kurinec II. A, Nikola Kmeťová II. A a Rebeka Želiezková II. A. Naši žiaci sa umiestnili na 1. až 5 mieste, 8., 10., 12. mieste. 1. Lenka Roháčová, percento dosiahnutých bodov 94,00%, 2. Patrik Belan, percento dosiahnutých bodov 93,15%, 3. Denisa Richterová, percento dosiahnutých bodov 91,01%.

Víťazom gratulujeme a všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

Batikované tašky of JA firmy MACEK

 


Strana 9 z 59

COVP

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

IT akadémia

 

 

Poradca pre školy

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 6 hostí