Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

V dňoch 8.11.2018 a 14.11.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategóriách 2A (1. a 2. ročník) a 2B (3. a 4. ročník). Súťaž pozostávala z dvoch častí:  

 • Písomná časť:   gramatický test (slovná zásoba, gramatika), čítanie s porozumením, posluch  s porozumením
 • Ústna časť:        roleplay ( situačný dialóg), picture story (príbeh v obrázkoch)

 Výsledky:    Kategória 2A:

 1. miesto:    Klaudia Mekýšová   II.B
 2. miesto:    Lucia Boboková      II.B
 3. miesto:    Dario Golubovič    II.B
Kategória 2B:
 1.  miesto:    Júlia Maceková  III.A
 2. miesto:    Róbert Petriska  III.B
 3. miesto:    Sofia Kmeťová  III.A a  Ben Paulík III.A 

 

  

 

Oboznamujeme rodičov s EUROSCOLOU

Našou úlohou v súťaži Euroscola a aj ako ambasádorov EP je šíriť povedomie o Európskej únii a európskej parlamentnej demokracii. Napadlo nám, že by bolo zaujímavé ukázať aj našim rodičom výstavku euromincí. Vo štvrtok 08. 11. 2018, v čase konania schôdzok rodičovského združenia,  sme radi predstavili našim rodičom aj rôzne aktivity, ktoré sme robili v projekte Euroscola 2019 a Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. 

Pri tejto príležitosti si študenti pripravili pre rodičov krátku prezentáciu  - premietli sme krátke video z našej návštevy EP v roku 2017, porozprávali sme rodičom o  našich tohtoročných aktivitách Euroscoly - Krížovkárskom štvorboji o EP, Euroškôlke OA PD (škôlka našich vysadených stromčekov pri Novákoch), zaujímavých besedách s europoslancami p. Žitňanskou, p. Maňkom, a p. Štefancom, stále prebiehajúcou kampaňou pre eurovoľby 2019 tentorazidemvolit.eu (thistimeImvoting.eu).  

Prezentácia bola spojená s výstavou euromincí, ktorú sme realizovali pre spolužiakov a  a pedagógov školy minulý mesiac. Zistili sme, že medzi našimi rodičmi sa nájde nie jeden zberateľ mincí meny euro, hlavne tých pamätných  - tak sme sa aj my niečo nové o eurominciach dozvedeli od nich . Ďakujeme za návštevu, milí naši rodičia! 

 

  

 

Ustanovujúce valné zhromaždenie JA firmy Victory

V stredu 07. novembra 2018 sa uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie školskej JA Firmy VICTORY. Na zhromaždení bol predstavený podnikateľský plán, manažment a zamestnanci firmy. Akcionári odhlasovali všetky body programu a JA Firma VICTORY je o krok bližšie k realizáciám svojho podnikateľského plánu. 

 

 

 

Zapojte sa do zbierky

Dones starú zubnú kefku a vhoď do pripravených boxov. Prispeješ na dobrú vec. Informácie nájdeš v prezentácii.

 

Informatická súťaž iBobor – informácia pre účastníkov

Prihlásení žiaci kategórie Seniori (3. a 4. ročník) súťažia 13. 11. 2018 (utorok) v učebni N13 počas 4. vyuč. hodiny od 10.30. Juniori (1. a 2. ročník) súťažia 15. 11. 2018 (štvrtok) v učebni N13 nasledovne: prihlásení žiaci I. B a II. B počas 5. vyuč. hodiny od 11.20, žiaci I. A a II. A počas 6. vyuč. hodiny od 12.35. Prineste si so sebou pero a papier.

Na stránke www.ibobor.sk si môžete prečítať podrobné informácie o súťaži a vyskúšať vyriešiť úlohy z minulých ročníkov. Všetkým účastníkom prajem veľa úspechov.

 

Európsky týždeň odborných zručností

Cieľom Európskeho týždňa odborných zručností je podporiť a zdôrazniť význam odborného vzdelávania a prípravy pre spoločnosť a jednotlivcov ako cesty ku kvalitnému zamestnaniu, možnostiam kariérneho rozvoja a vlastného naplnenia. 

Obchodná akadémia v Prievidzi v rámci týždňa odborných zručností organizuje ustanovujúce valné zhromaždenie študentskej spoločnosti (v stredu 7. 11. od 13:30), pokračovanie seminára o finančnej gramotnosti (7. 11. spolu s Partners Group), výstavu ku 100. výročiu Československa, prezentáciu všetkých národných modifikácií európskych mincí (počas rodičovského združenia).

Prehľad podujatí z celej Európy a ďalšie informácie nájdete na stránke Európskej komisie venovanej Európskemu týždňu odborných zručností, slovenským podujatiam je venovaná stránka www.mesiacvzdelavania.sk spravovaná Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Kľúčovými slovami sú #DiscoverYourTalent  #EUVocationalSkills. 

 V online projekte #ObjavSvojTalent môžu študenti stredných odborných škôl vyhrať špičkový smartfón. Aj naši študenti majú mnoho talentov!

 

100 rokov ČSR – VÝSTAVA

Koniec I. svetovej vojny znamenal zánik Rakúsko – Uhorskej monarchie  a priniesol vznik nových štátov, ktoré ako bájny vták Fénix vzlietali k novým časom.

Vyhlásenie Československého štátu ako spoločného štátneho útvaru Čechov a Slovákov 28. októbra 1918 päťčlenným Národným výborom v Prahe (ktorého členmi boli štyria Česi a jeden Slovák) sa stalo realitou.

Celkom nezávisle od udalostí v Čechách sa 29. októbra 1918 začalo v budove banky Tatra v Turčianskom Svätom Martine schádzať vyše 200 slovenských národných a politických činiteľov z celého Slovenska a tí 30. októbra 1918 prijali deklaráciu, ako samostatný štátoprávny akt slovenského národa, ktorým Slováci oficiálne rušili zväzok s Uhorskom. 

Pozývame Vás na výstavu 100 rokov ČSR, ktorú pripravili 23. 10. 2018 žiaci krúžku Projekty v škole z materiálov N magazínu. Magazín 100 rokov ČSR: Čo nám ostalo sa na 76 stranách zameria na to, ako prvá republika dodnes ovplyvňuje naše životy. Podobne ako predchádzajúce tematické magazíny, aj tento naša škola získala z verejnej zbierky formou crowdfundingu.

  

 

 

Exkurzia do NR SR

Dňa 23.10.2018 sa žiaci III. ročníka zúčastnili besedy s poslancom Ing. Jaroslavom Baškom, predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Beseda prebehla v kinosále Národnej rady SR v Bratislave, kde sme sa dopravili autobusom. Pána poslanca sa naši žiaci pýtali na rôzne otázky ohľadom našej školy, budúcnosti baníctva na Hornej Nitre i otázky spojené s rekonštrukciou ciest. Po besede sme dostali možnosť zúčastniť sa na rokovaní v zasadacej miestnosti parlamentu priamo na balkóne NR. Potom nasledovala prehliadka priestorov parlamentu. Vo vestibule je dominantou busta prvého predsedu Slovenskej národnej rady - Jozefa Miloslava Hurbana. Po stranách boli dve vlajky, jedna bola dobrovoľnícka vlajka a druhá bola naša štátna vlajka. Vo vitríne pod bustou boli vystavené dve štátne pečate, slovenský znak a niektoré pasáže z Ústavy Slovenskej republiky. Na stene za bustou bola pozlátená železná platňa, na ktorej bol úryvok z dnešnej štátnej hymny. Celou budovou nás sprevádzal pracovník Národnej Rady. Žiaci sa počas exkurzie veľa naučili a určite na ňu budú dlho spomínať. Veď predsa – koľkokrát za život dostaneme možnosť navštíviť budovu parlamentu?  

  

 

Tentoraz idem voliť

Európska komisia rozbieha novú kampaň na podporu účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu v máji 2019. Pretože tentoraz už nestačí dúfať v lepšiu budúcnosť: tentoraz sa k tomu musí zodpovedne postaviť každý z nás. Prosím, venujte trochu času kampani na povzbudenie účasti vo voľbách do EP, kliknite na obrázok

 alebo na odkaz https://www.tentorazidemvolit.eu/?recruiter_id=83331 a vyplňte požadované údaje. Ďakujem, Dávid Takács, junior ambasádor EPAS

 

Krížovkársky štvorboj o Európskej únii

 V stredu 17. októbra 2018 sa na našej škole konala súťaž v krížovkárskom štvorboji, ktorú zorganizovala skupina študentov z III. B ako jednu zo svojich aktivít do európskych súťaží. Do štvorboja sa zapojili trojčlenné tímy z takmer všetkých tried našej školy. V krížovkách boli  nielen informácie o Európskej únii, ale aj odpovede z bežného života. Pravidlá boli jednoduché: Tím, ktorý prvý vylúšti  štyri krížovky, vyhráva. Na prvom mieste sa umiestnil tím zo IV. A, ktorý krížovky vylúštil v rekordnom čase. Na druhom mieste skončil tím zo IV. B a tretie miesto si vybojovali študenti z I. B. Nasledujúci deň našich víťazov ocenil pán riaditeľ. Víťazný tím dostal tortu s logom Európskej únie. Pani profesorka Kadlečíková upiekla tortu aj pre tím, ktorý skončil na druhom mieste. A študenti z tretieho miesta dostali školské pomôcky z európskeho parlamentu. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a dúfame, že ste sa zabavili. Víťazom prajeme dobrú chuť! Dávid Takács  

 

 

EÚ a eurovoľby 2019

Naša škola sa zapája do projektu Euroscola 2019, a preto pracujeme na rôznych aktivitách spojených s tematikou Európskej únie. V budúcom roku majú občania Slovenska právo hlasovať a zvoliť si  14 europoslancov, ktorí budú zastupovať SR v europarlamente. V tejto súvislosti uskutočňujeme malý prieskum a boli by sme radi, ak by ste sa doňho zapojili vyplnením našej ankety. Ďakujeme!

link na anketu

 

Spolupráca so Školským servisom TASR

Naša úspešná absolventka, Janka Ikrényiová, pracuje teraz v tlačovej agentúre Slovenskej republiky (TASR). Má na starosti Školský servis a odkazuje školám na Slovensku, aj našim žiakom a učiteľom: "Ak máte zaujímavé články, s ktorými sa chcete podeliť aj s čitateľmi www.skolskyservis.sk, pošlite nám ich. Budem veľmi rada, ak sa rozbehne spolupráca aj týmto smerom. Do článku budem umiestňovať prelink na stránku časopisu, čím by sme chceli zvýšiť čítanosť aj Vašich webov. Hľadáme nových spolupracovníkov z radov žiakov aj pedagógov, preto uvítame všetkých záujemcov o novinársku prácu. Naši spolupracovníci po napísaní 5-tich článkov získajú novinársky preukaz externého spolupracovníka TASR. OKTÓBER je Mesiacom úcty k starším, uvítame články o podujatiach, ktoré pri tejto príležitosti urobíte. Nezabudnite na fotografie a videá, bez ktorých dnešné weby už fungovať nemôžu. Jeseň a jesenná nálada zavítala aj do škôl. Preto nám môžete poslať fotografie a kratučké články k nim, aby sme videli, ako aj Vaša škola a triedy zažiarili jesennými farbami. Prípadne môžete poslať aj návod, ako si vyrobiť zaujímavú jesennú výzdobu. Ak budete potrebovať radu a pomoc, neváhajte ma kontaktovať. S pozdravom Jana Ikrényiová Vedúca redaktorka Školský servis TASR".

V poslednej dobe uverejnil školský servis našim redaktorom napríklad tieto články:

 

Expert Geniality Show

Aj tento školský rok sa môžete zapojiť do súťaže Expert Geniality Show. Súťažné kategórie: Dejiny, umenie; Svetobežník; Mozgolamy; Do you speak English?; Tajomstvá prírody; Góly, body, sekundy. Súťaž sa bude konať 29. novembra 2018 v klubovni 5. a 6. vyučovaciu hodinu (od 11:45). Najlepší traja riešitelia školy získajú peňažné poukážky. Prihlásiť sa môžete u p. Kadlečíkovej alebo p. Kontrovej už do tejto stredy 24. októbra 2018.

 

Exkurzia Nováky-Sereď

Dňa 10. októbra sa  II.A a II.B trieda zúčastnili exkurzie do pracovných táborov v Novákoch a Seredi. Naša prvá zastávka bola pri pamätnej tabuli na budove stanice v Novákoch, odkiaľ odchádzali transporty židovského obyvateľstva z miest Prievidza a Topoľčany. Nasledujúca zastávka bola v Laskári pri Novákoch, na mieste vtedajšieho  najväčšieho pracovného tábora, na ktorom je dodnes pamätník pripomínajúci toto miesto. Našim konečným cieľom bola Sereď. Ocitli sme sa tam v prvom a jedinom múzeu holokaustu na Slovensku. Z tohto miesta odchádzali vozne plné židovských obyvateľov do iných koncentračných táborov ako Osvienčim, Treblinka alebo Lublin. Samotné miesto tábora je síce moderne zrekonštruované, no človek si vie živo predstaviť, čo sa za stenami tábora kedysi dialo. Výklad a expozícia boli nielen zaujímavé, ale najmä poučné. Táto exkurzia nám dala veľa. Mnohí z nás si až po nej uvedomili, ako dobre sa teraz máme a akí sme slobodní. A práve to je to, čo by sme si všetci mali vážiť. Slobodu.

Tomáš Šmidák, II.B 

 

    

 

Pridružené školy UNESCO

Školy pridružené UNESCO vzájomne spolupracujú s cieľom podporiť medzinárodné porozumenie, medzikultúrny dialóg, udržateľný rozvoj a kvalitné vzdelávanie v praxi. Prioritou projektu je výchova k mieru, spolupráca pri ochrane ľudských práv a zabezpečovaní ľudských slobôd a tiež environmentálna výchova mladej generácie. Podporou úzkych väzieb a spoločných projektov medzi školami z rôznych krajín a kontinentov ASPnet, okrem iného, pôsobí ako katalyzátor pre medzinárodnú spoluprácu, a tak nenásilnou formou plní jednu z hlavných funkcií UNESCO.  Obchodná akadémia v Prievidzi ašpiruje na účasť v tejto sieti škôl a plánuje pokračovať v aktivitách, orientovaných na trvalo udržateľný rozvoj - vo vzdelávacej, ekologickej, ľudskoprávnej, kultúrnej oblasti a v rozširovaní povedomia o celosvetovom hmotnom i nehmotnom kultúrnom dedičstve. 

Aktuálny zoznam pridružených škôl UNESCO v SR je na: http://www.ulib.sk/sk/stredisko-unesco/spolupraca/pridruzene-skoly-unesco/adresar-pridruzenych-skol-unesco-v-sr.html a v najbližšej dobe sa medzi tieto vzdelávacie inštitúcie zaradí aj naša škola.

 

Elektronické testovanie z vybraných oblastí finančnej gramotnosti

Testovanie vybraných oblastí finančnej gramotnosti realizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NUCEM) prostredníctvom systému e-test. Výsledky žiakov a škôl budú internou informáciou NUCEM a zúčastnenej školy, NUCEM ich nebude poskytovať tretím stranám.

Cieľom školského elektronického testovania je monitorovať úroveň vedomostí a zručností reprezentatívnej vzorky žiakov vo vybraných oblastiach finančnej gramotnosti, monitorovať postoje a vzťah reprezentatívnej vzorky žiakov k ochrane finančných záujmov EÚ a ku korupcii.

Oznamujeme rodičom, žiakom a učiteľom, že na našej škole bude v utorok 16. októbra 2018 testovanie z finančnej gramotnosti, v jednej triede druhého ročníka - II. B. Na začiatku druhej vyučovacej hodiny žiaci II. B prídu do učebne N12 a N13, testovanie trvá dve vyučovacie hodiny.

 


Strana 9 z 42

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

IT akadémia

 

 

Partnerská škola JA SR

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 32 hostí