Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Školská slávnosť otvorenia multifunkčného ihriska

V pondelok 14. októbra 2019 o 13:30 budeme na Obchodnej akadémii, F. Madvu 2, Prievidza slávnostne otvárať novovybudované multifunkčné ihrisko. Pripravujeme zaujímavý program a strihať pásku, trochu si zahrať futbal s našimi žiakmi príde aj župan TSK.

Trenčiansky samosprávny kraj investoval do výstavby tohto, štrnásteho multifunkčného ihriska na škole v kraji viac ako 150 tisíc eur. V priebehu septembra a októbra 2019 ho vybudovala firma ECO RUBBER, s.r.o. z Martina.

Naše nové ihrisko má dva bezbariérové vstupy, umelé osvetlenie, povrch z tartanu, mantinely a ochranné siete, je určené na futbal, volejbal, tenis, basketbal a florbal.

Multifunkčné ihrisko zlepší podmienky na športovanie, vyučovanie telesnej a športovej výchovy, mimoškolskú činnosť nielen v našej škole ale aj v našom meste. Mnohí žiaci a absolventi Obchodnej akadémie v Prievidzi majú svoj podiel na úspechoch v kolektívnych aj individuálnych športoch v poslednom období. VK Prievidza je dvojnásobným víťazom volejbalovej extraligy mužov (2018, 2019). BC Prievidza je štvornásobným víťazom basketbalovej extraligy mužov (1994, 1995, 2012, 2016).

Aj samotná Obchodná akadémia Prievidza získala za svoju históriu viac medailí na majstrovstvách republiky - v orientačnom behu, vo futbale, hádzanej, v basketbale aj v ďalších športoch. V roku 2017 sme zvíťazili v celoslovenskom finále vo veľkom futbale žiakov SŠ. Aktuálne na škole študujú reprezentanti Slovenskej republiky v karate, v golfe, vo volejbale, v basketbale...  Prvákom na našej škole je aj nádejný paralympionik v zjazdovom lyžovaní zrakovo postihnutých. 

 

Úspech OA na Klobfeste 2019 v Bojniciach

V piatok 4. októbra 2019 sa dva tímy žiakov Obchodnej akadémie v Prievidzi zúčastnili na prvom ročníku súťaže stredných škôl vo výrobe klobás. Bojnický Klobfest organizovali Kúpele Bojnice s cieľom podporiť a propagovať regionálny cestovný ruch, tradičnú domácu výrobu potravín a folklórne zvyky. Družstvo študentskej spoločnosti, JA firmy GLORY (Jakub Kmeť, Dávid Fajer, Roland Čiscoň, Sabína Kubíková a Michaela Mokrá) získalo od odbornej poroty diplom a pohár za umiestnenie v zlatom pásme a cenu za Najveselší tím, plus bezplatný vstup pre celú triedu na bojnickú vyhliadkovú vežu. Výborným výkonom a svedomitou prácou sme predstihli  všetky školy z hornej Nitry, lepšie výsledky dosiahli iba dve školy - z Banskej Bystrice a z Nitry. Družstvo oaprievidza (Roman Vaňo a Šimon Píš, Mgr. Ivan Kadlečík) získalo tiež diplom a pohár za bronzový výsledok.

Naši žiaci dokázali na vysokej úrovni použiť rôzne kľúčové kompetencie a všeobecné i odborné praktické zručnosti v zmysle školského vzdelávacieho programu: aplikovať v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania, pracovať so zdrojmi informácií, nakladať s materiálom, energiou, odpadom, vodou a inými látkami ekonomicky a s ohľadom na životné prostredie, aplikovať v praxi obchodno-podnikateľské aktivity a zásady marketingu, hospodáriť s pracovnými prostriedkami so snahou dosiahnuť efektívny ekonomický výsledok, aplikovať hygienické návyky a pravidlá ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Spolupracovali v kolektíve, správne komunikovali a vzorne reprezentovali našu školu. Blahoželáme ku úspechu na Klobfeste a ďakujeme

 

    

 

Exkurzia do Kancelárie Európskeho parlamentu (EP) v Bratislave

Aj tento školský rok pokračujeme v aktivitách spojených s účasťou v programe Ambasádorské školy EP. V stredu 2. októbra 2019 sme mali možnosť navštíviť Kanceláriu EP v Bratislave na Palisádach. Študenti  krúžku Európske projekty videli zaujímavú prezentáciu p. Jaroslava Nováka, dobrou vsuvkou bol kvíz o EÚ cez online aplikáciu KAHOOT!. Najlepšie vedomosti a najrýchlejšie reakcie mala Kristína z III. B, Dávid zo IV. B a Timea z III. B. Dostali pekné vecné ceny. V Kancelárii EP bolo spolu s nami aj naši rovesníci – študenti z Obchodnej akadémie Dudova z Bratislavy, tešíme sa aj na ďalšie stretnutia s nimi a spoluprácu.

Dopoludnia sme ešte celkom dobré počasie využili na prehliadku Bratislavského hradu i záhrad Márie Terézie, slovenského parlamentu a cestou k nábrežiu Dunaja aj historického centra - Starého mesta. Viete, ktorá zo štyroch vstupných brán do Bratislavy (kedysi Prešporku) sa zachovala dodnes? My už áno :)

Celú fotogalériu sprístupníme na webe naššej ambasádorskej školy od pondelka.

Dávid Takács, IV. B, krúžok Európske projekty

 

   

 

OA Prievidza je aj športovou školou

Sme hrdí, že Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza sa môže pochváliť aj vynikajúcimi športovcami s množstvom národných a medzinárodných úspechov. Pred niekoľkými rokmi sme sa stali majstrom Slovenska stredných škôl vo veľkom futbale, mali sme tretie miesto na majstrovstvách Slovenska v basketbale, darí sa nám v rôznych ďalších individuálnych alebo kolektívnych športoch.

Zlepšenie podmienok na športovanie príde v najbližších dňoch vybudovaním nového multifunkčného ihriska na našom školskom dvore. Tešíme sa, že školu v novembri navštívi olympijský víťaz v tenise Miloš Mečíř, ktorý pochádza z Prievidze a chodil sem, na vtedajšiu ZŠ Obrancov mieru, na základnú školu.

Súčasným žiakom - reprezentantom Slovenskej republiky v golfe, karate, volejbale, basketbale, futbale, paralympionikovi v zjazdovom lyžovaní poskytujeme podľa ich požiadaviek a potrieb individuálnu úpravu podmienok štúdia, ďakujeme im za reprezentáciu, blahoželáme k dosiahnutej majstrovskej úrovni, výbrorným výsledkom a držíme palce v nadchádzajúcich súťažiach.

 

Stravovanie vo výdajnej školskej jedálni SOŠ OaS

Od začiatku tohto školského roka nám dodáva stravu pre žiakov a zamestnancov výdajná školská jedáleň SOŠ OaS v Prievidzi. Prihlasovanie na stravu, výber z dvoch obedov z menu prebieha cez kontá edupage, ktoré má každý dostupné v mobile, tablete alebo na webe, aj priamo v jedálni. Stravník môže online vidieť svoj stav na účte, ktorý si pravidelne dopĺňa cez platby priamo na účet školskej jedálne. Po mesiaci prevádzky sa dá povedať, že systém funguje spoľahlivo. Jedálny lístok pre našu školu je ten istý pre SOŠ OaS v Prievidzi aj pre ŠOŠ, Vansovej 32, Prievidza a je dostupný na našej stránke https://oaprievidza.edupage.org/menu/, aj https://sospd.edupage.org/menu/ a tiež https://kalina.edupage.org/menu/ 

Obedy sa varia v kuchyni na SOŠ OaS, dovážajú sa do výdajnej školskej jedálne k nám, tak ako aj do výdajnej jedálne SOŠ, T. Vansovej 32, Prievidza a na týchto troch miestach ich vydávajú zamestnankyne SOŠ OaS spolu so svojimi žiakmi. Momentálne sa v našej školskej výdajnej jedálni stravuje približne jedna štvrtina školy a veríme, že sa tento podiel bude ešte zvyšovať. Varí sa podľa školských noriem a poväčšine si stravníci pochvaľujú. Na SOŠ OaS, Kalinčiaka 1, Prievidza funguje stravovacia komisia, ktorej člen bude aj z našej školy. Ak by kedykoľvek mal niekto konkrétne výhrady ku hygiene, kvalite stravy, alebo ku celkovej kultúre stravovania, odporúčame nech rieši reklamácie okamžite priamo kde vznikli (určite nie šírením hoaxov), spolu s dôkazmi svojich prípadných výhrad. Obchodnej akadémii v Prievidzi vždy záležalo a záleží na vysokej kvalite stravovacích služieb pre svoje deti a dospelých, samozrejme a ochotne poskytneme súčinnosť pri riešení prianí a sťažností. 

 

Taktické cvičenie, požiarny poplach a účelové cvičenie

V piatok 27. septembra boli v našej škole uskutočnené viaceré súvisiace a plánované aktivity, v súlade s celospoločenským záujmom aj školským vzdelávacím programom  – posilniť povedomie o dôležitosti civilnej ochrany, ochrany života a zdravia, požiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci. Taktické cvičenie riadilo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi,  v súčinnosti s Obchodnou akadémiou, F. Madvu 2, Prievidza, s dvomi dobrovoľnými hasičskými zbormi Kanianka a Koš, ako aj s Územným spolkom Slovenského Červeného kríža v Prievidzi.

Po vyhlásení požiarneho poplachu riaditeľ školy nariadil okamžitú evakuáciu budovy školy a žiaci so všetkými zamestnancami sa sústredili na voľnom priestranstve neďaleko školy. Hasiči a zdravotníci ukážkovo splnili svoje úlohy, potom nasledovalo účelové cvičenie pre prvákov a druhákov, ktorí sa presunuli ku golfovému ihrisku v Mestskom parku v Prievidzi.

Taktické cvičenie preverilo organizačnú pripravenosť, schopnosti a zručnosti všetkých zúčastnených strán, ciele boli výborne splnené a žiaci, rodičia, zamestnanci i verejnosť boli v dobrom slova zmysle prinútení zamyslieť sa, ako by sa zachovali riešením mimoriadnych situácií, ak by k tomu niekedy nebodaj došlo.

Ako organizácia sme dosiahli potrebné vedomosti a praktické skúseností na zabezpečenie činností pri zmierňovaní a zamedzovaní pôsobenia následkov mimoriadnych udalostí, naši zamestnanci získali znalosti zásad správania sa v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, žiaci získali nevyhnutne potrebné vedomosti, zručnosti a návyky na sebaochranu a pomoc iným v núdzi.

 

  

 

 

 

Poďakovanie mestu Prievidza

Srdečne ďakujeme mestu Prievidza za poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta. Dotáciu vo výške 500 eur nám mesto Prievidza poskytlo v júni 2019 na čiastočnú úhradu nákladov spojených s tlačou publikácie na oslavu 70. výročia našej školy. 

Ďakujeme mestu Prievidza aj za to, že s našou školou, Obchodnou akadémiou, F. Madvu 2, Prievidza, dlhodobo spolupracuje v rôznych projektoch na zapojenie mladých ľudí do činnosti samosprávy, na zlepšenie kvality života obyvateľov, podporu cestovného ruchu a stredoškolského vzdelávania. V septembri 2019 sme uzavreli duálnu zmluvu s mestom Prievidza a budeme spolu aktívni v systéme duálneho vzdelávania ako prvá škola a prvé mesto na Slovensku.

 

Klobfest Bojnice

Na festivale výroby klobás v Bojniciach sa zúčastní aj naša škola, v piatok 4. októbra budeme súperiť v súťaži škôl. Kúpele Bojnice sú našim dlhoročným partnerom a potenciálnym zamestnávateľom. Festival v Bojniciach prispeje ku rozvoju cestovného ruchu a pripomenutiu si tradičných, ľudových, európskych hodnôt. Veríme, že sa v súťaži s ostatnými školami s našimi dvomi družstvami výborne presadíme svojou odvahou, energiou, originalitou, kreativitou a zručnosťami, čo je ako všetci vieme pre našu školu, OA v Prievidzi, typické.
 

Tóó je voda!

Študenti Obchodnej akadémia Prievidza podporili Európsky týždeň športu projektom, ktorý si nazvali tóó je voda !.V rámci svojho projektu zapojili aj verejnosť do plaveckej súťaže a štafety plavcov v Národnom vodnopólovom centre v Novákoch.

Európsky týždeň športu na Slovensku a v ďalších 37 krajinách Európy prebieha od 23. do 30. septembra 2019. Cieľom je motivovať ľudí k pohybu a zdravému životnému štýlu.  Aj naša škola – Obchodná akadémia Prievidza - sa do tejto aktivity zapojila v projekte tóó je voda! a tak sme podporili myšlienku Európskeho týždňa športu, ktorou je byť aktívny, teda be active!

Naše aktivity boli súčasťou kurzu letných pohybových aktivít nás, druhákov. Miesto – Národné vodnopólové centrum Nováky – jasne určilo našu dominantnú aktivitu týždňa a hlavne piatka 20. septembra 2019.

Počas celého týždňa boli žiaci našej školy striedavo aktívni v bazéne, v posilňovni, na volejbalovom ihrisku či pri stoloch na stolný tenis. Piatok sa ale od ostatných dní líšil. Cieľom dňa bolo zapojiť sa do Európskeho týždňa športu, ktorého vyhlasovateľom je Európska komisia. Slovenským koordinátorom týždňa športu je Národné športové centrum.

Na #BeACTIVE u nás sme pozvali okrem našich žiakov aj verejnosť, ktorá si mohla zmerať sily v bazéne. Tu časy nerozhodovali. Tu bol hlavný dobrý pocit z fyzickej činnosti, ktorý, samozrejme, dopĺňal aj dobrý nameraný čas na stopkách rozhodcov. A nejaké zaujímavosti?  O mnohých spolužiakoch sme zistili, že sú super plavci, iní, aj keď nevyhrali, ukázali, čo sa naučili. Prekvapením bola najmä jedna pani, pri ktorej som nechápala, ako mlado môže vyzerať žena s vekom 71 rokov. Bola najstaršou účastníčkou nášho projektu. Najmladším bol 5 ročný mládenec. Výnimočnosť našej akcie potvrdil svojou účasťou – teda plával ! – aj šéf vodnopólového centra, bývalý dlhoročný reprezentant Slovenska vo vodnom póle Michal Gogola. Prekvapením pre nás žiakov bola aj účasť nášho nového pána riaditeľa, ktorý si v bazéne zmeral sily s dvoma najrýchlejšími plavcami. Zažiaril a určite všetkých prekvapil, keď sa dostal do cieľa ako prvý, hoci to bolo veľmi tesné.

My máme náš projekt tóó je voda! v rámci #BeACTIVE za sebou. Bol úspešný.

Prajeme aj ostatným tu (https://www.tyzdensportu.sk/index.php/zucastni-sa/mapa-podujati?start=100) zaregistrovaným projektom úspech. J

J. Batunová,  R. Čertíková,  F. Mujkoš -  Obchodná akadémia Prievidza

  

 

Dodržiavame školský poriadok

Dodržiavať školský poriadok je vecou osobnej cti, zodpovednosti za seba a za ostatných, vecou hrdosti na našu školu, spolupatričnosti, etiky, slušnosti, ochrany záujmov ostatných osôb. Na znení školského  poriadku sa dohodli škola, zamestnanci, žiaci i rodičia. Obsahuje najdôležitejšie práva a povinnosti, pravidlá spolunažívania, zásady vzájomnej úcty a dôvery, rešpektovania rôznosti názorov, výzoru, zdravotných znevýhodnení a podobne. Treba brať ohľad aj na okolie školy, nesmieme znečisťovať areál vyhadzovaním odpadkov alebo pohoršovať vykrikovaním z okna učební. Obzvlášť opätovne upozorňujem na dodržiavanie zákazu fajčenia kdekoľvek v priestoroch našej školy. Priestupok zákazu fajčenia v škole sa môže podľa zákona 377/2004 trestať pokutou až do výšky 497 eur.

Ďalej upozorňujem na to, že žiak našej školy povinný zaevidovať svoj príchod a odchod zo školy. Vyskytujú sa až príliš často prípady, že sa žiak nezaznamená pri príchode čipom ani ISIC preukazom, odchádza bez odhlásenia, príde do školy neskoro... Ani tieto porušovania školského poriadku nebudeme tolerovať, presná evidencia dochádzky bude aj vo vašom pracovnom živote významná, nemôžte si u nás na škole vytvoriť zlé návyky.

 

EDUZBER 2019

Okolo rozhodujúceho dátumu, 15. 09. 2019 prebieha na celom Slovensku rozsiahla štatistická akcia, tzv. Eduzber 2019. Do centrálneho registra ministerstva školstva, registrov štátnej správy a zriaďovateľa sa posiela veľké množstvo údajov o žiakoch, učiteľoch, zamestnancoch, voliteľných predmetoch, cudzích jazykoch, náboženstve a etike, dáta o zdravotne znevýhodnených žiakoch, o rôznych formách školskej dochádzky, o duálnom vzdelávaní, o úväzkoch, učebniach a podobne. Tomuto štatistickému zisťovaniu venujeme aj na našej škole veľkú pozornosť, v zásade ide o správne a stabilné nastavenie normatívneho financovania našej školy na celý školský rok 2019/2020. V tomto období sa na krátky čas pozastavuje naše rozhodovanie a konanie o prestupoch, o individuálnom štúdiu, o zmenách cudzieho jazyka, náboženstva či voliteľných predmetov a i. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť so svojimi požiadavkami. Vedenie školy a administratíva, registratúra, úsek technických činností sa teraz zaoberá náročnými úlohami, spracovaním množstva tabuliek a zabezpečením konzistencie dát podľa stavu ku dňu 15.09.2019.
 

Európsky týždeň športu

Hlavným cieľom Európskeho týždňa športu, ktorý bude na Slovensku a v ďalších 37 krajinách Európy prebiehať od 23. do 30. septembra 2019, je motivovať ľudí k pohybu a zdravému životnému štýlu. Slovenským koordinátorom týždňa športu je Národné športové centrum. Viac informácií je na stránke stránke www.tyzdensportu.sk. Podporujeme myšlienku Európskeho týždňa športu, ktorou je „byť aktívny“, teda „be active“!

 Rozpis Kurzu letných pohybových aktivít pre druhý ročník 16. - 20.9. 2019

 

 

 

Naša škola organizuje v období Európskeho týždňa športu projekt tóó je voda:  

 

Prax na mestskom úrade

Obchodná akadémia v Prievidzi ponúka možnosť duálneho vzdelávania na mestskom úrade ako prvá na Slovensku. Viac v príspevku Regionálnej televízie Prievidza
 

Vzdelávacie poukazy

Nedávno sme vydali všetkým žiakom vzdelávacie poukazy. Sú určené na financovanie záujmového vzdelávania a žiak alebo zákonný zástupca môže darovať vzdelávací poukaz svojej škole tým, že podpíše vzdelávací poukaz a odovzdá ho svojmu triednemu učiteľovi. Naša škola plánuje v tomto školskom roku zorganizovať približne 13 krúžkov, ktoré môžete podporiť darovaním vzdelávacieho poukazu. Viac informácií získate do svojej triednej učiteľky alebo p. zástupkyne Hofierkovej.
 

Plavecký kurz

Obchodná akadémia v septembri 2019 organizuje Kurz letných pohybových aktivít pre 2. ročník. Ciele kurzu sú stanovené v zhode s cieľmi štátneho a školského vzdelávacieho programu. Termín kurzu sme stanovili vhodne, vzhľadom ku prebiehajúcim staveným prácam na škole a v súčinnosti s Európskym týždňom športu, ktorého hodnoty nabádajú mladých ľudí, aby boli aktívni, aby športovali. Miesto kurzu bolo zvolené správne, ďakujeme Národnému vodnopólovému centru v Novákoch za umožnenie bezplatného využívania ich priestorov na plávanie i na ďalšie pohybové aktivity. Personálne obsadenie je kvalitné, zabezpečené vyškolenými a skúsenými učiteľmi. Náhrada prípadnej neúčasti na kurze je riešená v zmysle učebných osnov. Dopravu z domova na miesto kurzu sme určili individuálnou formou. Žiaci môžu využiť svoje zručnosti v organizovaní svojho pracovného času, z Prievidze do Novák je možnosť využiť štátom podporovanú bezplatnú vlakovú dopravu alebo iné formy dochádzky. Ďakujeme všetkým žiakom i rodičom za pochopenie a veríme, že podobne ako iné prospešné a účelné výchovno-vzdelávacie aktivity školy oceníte, podporíte v záujme pozitívneho a jednotného výchovného pôsobenia na našich žiakov.
 

Duálne zmluvy a učebné zmluvy

V školskom roku 2019/2020 sme po prvýkrát poskytli možnosť žiakom prvého ročníka vstúpiť do systému duálneho vzdelávania (SDV). Uzatvárame duálne zmluvy s firmou TAXAT, s.r.o, DELCO s.r.o. a s Mestským úradom v Prievidzi. Piati žiaci I. A triedy uzatvárajú duálne zmluvy so zamestnávateľom v SDV. Sme presvedčení o mnohostrannej výhodnosti a prínose SDV pre našu školu, pre zamestnávateľov i žiakov a rodičov. Praktické vyučovanie formou vyučovacieho predmetu odborná prax, zatiaľ v jednom dni v týždni, má skvelú budúcnosť a skúsenosti so SDV nám prinesú konkurenčnú výhodu, zvýšia sa možnosti uplatnenia absolventov na trhu práce, aktualizujú sa obsahy vzdelávania podľa požiadaviek praxe  a zlepší sa imidž našej školy.
 


Strana 9 z 47

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

IT akadémia

 

 

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 4 hostí