Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Školská slávnosť 20. mája 2022 - rozlúčka s absolventmi

Snímky v lepšom rozlíšení publikujeme na stránke https://oaprievidza6.webnode.sk/rozlucka-s-maturantmi-2022/ 

Fotila Emma Schmelzerová, galériu spracovala Dr. Eva Kadlečíková.

 

 

 

Florbal dievčatá

 

Vrcholí prijímacie konanie pre rok 2022/2023

Konanie o prijatí deviatakov na stredné školy vrcholí budúci týždeň. V stredu 18. mája budú na stredných  školách zverejnené zoznamy s výsledkami prijímacieho konania. Dovtedy školy rozhodnú a odošlú rozhodnutia. Začína sa obdobie autoremedúr - kedy riaditelia škôl na základe odvolania sa zákonných zástupcov môžu zrušiť pôvodné rozhodnutia o neprijatí a vydať nové rozhodnutie. Zákonní zástupcovia a ich deti sa budú definitívne rozhodovať, na ktorú školu nastúpia.

Na príprave, priebehu a spracovaní výsledkov prijímačiek je zriadená prijímacia komisia ako poradný orgán riaditeľa a  administratívne práce zabezpečujú určení nepedagogickí zamestnanci školy. Prijímacie konanie sa koná podľa najnovšich pravidiel, najmä podľa usmernení ministerstva, novely školského zákona, najnovších časových verzií zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákona o eGovernmente a i.

Ďakujeme základným školám, uchádzačom a zákonným zástupcom za doterajšiu výbornú komunikáciu. Budeme radi, ak sa naplní náš predpoklad, že aspoň polovica prijatých záväzne potvrdí nastúpenie na našu školu. V tejto súvislosti prosíme  neprijatých uchádzačov, aby nezanevreli na OA Prievidza, ale aby sa včas odvolali a podľa viacročných skúseností veríme, že riaditeľ školy bude môcť väčšinu odvolaní vyriešiť úspešne. V novom školskom roku sa tešíme sa na našich 62 nových prvákov. 

 

Po dvoch rokoch opäť oslavy Dňa Európy naživo

V piatok 6. mája 2022 sa žiaci a vyučujúci OA Prievidza stretli na Europikniku – oslave Dňa Európy. Po dvoch rokoch - naživo.  Oslavy DE v našej škole patria k dlhodobej tradícií. Za tie roky sa menila ich forma, podoba, ale vždy sme Deň Európy oslavovali, i časoch online vzdelávania. Streamovali sme, tancovali  pred kamerami, minulý rok sme prostredníctvom webexu prešli mnohými krajinami.

Tento rok  sme sa vrátili k obľúbenej forme našich žiakov, k súťažnej prehliadke štátov EU, ale tak retro – bez využitia digitálnych technológií. Úlohou jednotlivých tímov bolo predstaviť tú svoju vylosovanú krajinu s dôrazom na jej ľudové či kultúrne dedičstvo. A veru divákov potešili tančekom „naši“ Gréci, Česi, Belgičania. Španieli nám predviedli zdramatizovanú povesť o býkovi Torovi, ktorá sa viaže k býčím zápasom, spoznali sme rakúsky kroj a dozvedeli sa, ako ženy uväzovaním mašle oznamovali svoj rodinný stav. V mnohých stánkoch návštevníkov ponúkli aj chutnými koláčikmi.

Pokiaľ sa iní túlali aspoň takto po Európe, tretiaci a štvrtáci bojovali vo finále volejbalového turnaja. V ňom zvíťazili žiaci III. A, na ďalších miestach skončili IV. B, IV. A a III. B. Súčasťou Dňa Európy boli aj Solárne dni. Tu si mohli žiaci a vyučujúci v kvíze preskúšať svoje vedomosti o solárnej energií.

Bohatý program Dňa Európy vyvrcholil na školskom dvore, kde sa tlieskalo a gratulovalo víťazom. Žiacka a učiteľská porota hlasovaním vybrala tých, ktoré najlepšie obstáli v plnení kritérií prehliadky. Po sčítaní hlasov nastala takmer zhoda: hlavnú cenu učiteľskej poroty vyhral tím z II. B a ich Grécko, na 2. mieste boli Česi z III. A a tretiu priečku obsadil tím II. A s Rakúskom. Žiacka porota uprednostnila Česko pred Gréckom, na 3. mieste aj v ich hodnotení zostalo Rakúsko. Ocenení boli aj individuálne výkony  českých turistov a  volejbalisti z III. A, ako aj žiaci, ktorí získali najväčší počet bodov v ankete o EU a v kvíze Solárnych dní.

Krásne podujatie, plné emócií narušilo len nepredvídateľné počasie. Namiesto pikniku v areáli školy sa jednotlivé stánky museli rozložiť v triedach a na chodbách školy. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa do podujatia zapojili a podporili ho svojím úsilím, radou či malou finančnou zbierkou pre Ukrajinu. Tak o rok, priatelia EU, opäť, už teraz sa tešíme!  

 

 

Deň Európy na OA Prievidza

Naše tradičné podujatie, Deň Európy, tento rok dostalo netradičné pomenovanie, a to EUROPIKNIK, lenže počasie nám nepraje a preto sme v triedach a v telocvični. Symbolicky môžete precestovať rôzne krajiny Európy, potešiť sa ich kultúrnym dedičstvom, zvykmi, kultúrou, osobnosťami...
 

Diskusie o budúcnosti Európy (FoE)

Diskusné relácie vznikli v súvislosti s organizovaním Konferencie o budúcnosti Európy. Ich hosťami boli poslanci Európskeho parlamentu, analytici a odborníci na politiku, vzdelanie, zdravotníctvo či samosprávu. 

CoFoE: Pomoc EÚ zvládnuť humanitárnu krízu je tu, čerpanie záleží na Slovensku

https://www.tasrtv.sk/konferencia-o-buducnosti-europy-cofoe/x89tb6rtasrfoe-06/20268/

CoFoE: Občania EÚ chcú, aby bola Únia silným globálnych hráčom

https://www.tasrtv.sk/konferencia-o-buducnosti-europy-cofoe/x887s47tasrfoe-5/20081/

CoFoE: SR musí zabrať v príprave na príchod umelej inteligencie, hovorí Lexmann

https://www.tasrtv.sk/konferencia-o-buducnosti-europy-cofoe/x87p5l7tasrfoe-04/19984/

Odkazy na ďalšie relácie zo seriálu TASRFOE a štatút súťaže nájdete aj na weboch skolske.sk prípadne teraz.sk . 

 

Prvý termín prijímacích skúšok - už v pondelok 2. mája 2022

V pondelok 2. mája privítame na našej škole 60 deviatakov, ktorí si podali prihlášku na štúdium v OA Prievidza a budú konať prijímacie skúšky zo SJL a z MAT v prvom termíne prvého kola. O týždeň, 9. mája bude druhý termín prvého kola pre ďalších 70 uchádzačov. Všetkým žiakom na skúškach budeme držať palce.

Dnes, po doručení výsledkov Testovania 9 sme mohli vydať a doručili sme rozhodnutia o prijatí na štúdium zákonným zástupcom 27 uchádzačov, ktorí splnili podmienky prijatia bez prijímacích skúšok. Ďalšie rozhodnutia o prijatí budeme môcť vystaviť podľa usmernenia ministerstva školstva po dôkladnom vyhodnotení výsledkov oboch termínov.  Veríme, že zákonní zástupcovia sa aj v prípade prijatia na viacero škôl rozhodnú pre tú našu a doručia nám potvrdenie o nastúpení. Ak sa však zákonní zástupcovia uchádzačov azda rozhodnú pre nastúpenie na inú školu, budeme radi, ak nám to bezodkladne dajú vedieť a tým prepustia miesto pre iných, čakajúcich záujemcov. Samozrejmosťou je, že neprijatí uchádzači sa po doručení rozhodnutia o neprijatí budú môcť odvolať a aj im budú postupne vydávané rozhodnutia o prijatí. Priebežne navštevujte aj naše stránky Prijímačky 2022/2023, čítajte si elektronickú schránku na slovensko.sk, maily, edupage, prípadne volajte... Ďakujeme za spoluprácu.

 

Mladý Európan 2022

Dňa 26. apríla 2022 som sa ja a moje spolužiačky (Sylvia Motúzová a Patrícia Bugyiová) zúčastnili krajského kola súťaže Mladý Európan v Trenčíne. Súťaž pozostávala z troch kôl. Našou úlohou v prvom  kole bolo odpovedať na 50 otázok týkajúcich sa Európskej únie, Európskeho parlamentu, projektov, ktoré organizuje Európska únia a aj otázok zameraných na jednotlivé štáty, ktoré patria do EÚ.  Na tento test sme mali určený časový limit 20 minút. Druhé kolo obsahovalo tajničku, v ktorej sme dopĺňali základné frázy (ako napr. Ahoj!, Ako sa voláš?,..) v rôznych európskych jazykoch, napríklad v chorvátštine, francúzštine, nemčine, maďarčine, češtine, atď. Do tretieho finálového kola postúpili len tri tímy (súťaže sa zúčastnilo 14 škôl z Trenčianskeho samosprávneho kraja). Toto kolo (do ktorého sme sa žiaľ už nedostali) bolo zamerané na preskúmanie znalostí študentov na základe rôznych obrázkov týkajúcich sa rôznych významných osobnosti a miest, ktoré súvisia a nachádzajú sa v Európskej únii.

Táto súťaž bola veľmi zaujímavá, naučili sme sa veľa nového, získali nové informácie, ktoré budeme môcť ďalej využívať, a čo je najhlavnejšie - dobre sme sa zabavili, zasmiali a našli si nové priateľstvá. Monika Mrvišová, II. B  

 

 

Vynikajúce celoslovenské úspechy našich žiakov

Tento týždeň sme držali palce našim žiakom v celoslovenských kolách významných postupových súťaží stredoškolských odborných zručností. A oni nám a širokej verejnosti opäť potvrdili vysokú úroveň a kvalitu vzdelávania na OA Prievidza. 

Blahoželáme Patrikovi Grolmusovi z III. A ku štvrtému miestu na celoštátnej súťaži SOČ v Bardejove. Blahoželáme aj Nine Šujanovej zo IV. B v celoštátnej súťaži Mladý účtovník. Ich úspech je aj úspechom učiteliek, ktoré ich pripravovali. Tieto výsledky spolu s nedávnymi mimoriadnymi výsledkami v Spracovaní informácií na počítači (prvé, druhé, tretie a ďalšie miesta), v testovaní ECDL, OĽP, jazykových, športových a v iných súťažiach nás tešia, zaväzujú a povzbudzujú hrdosť na našu školu. Gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu školy. Blahoželáme aj rodičom, že majú výnimočné deti, ktoré im aj takto vracajú lásku a starostlivosť a odvďačujú sa im za vytváranie  podmienok počas štúdia na OA Prievidza.

 

Programujeme s micro:bitom

Koncom marca 2022 (30.3.2022) sa naše dievčatá z I. A stali na pár hodín programátorkami - využili sme ponuku Aj Ty  v IT realizovať u nás workshop Programujeme s micro:bitom. Aj bez veľkých znalostí programovania sa našim dievčatám podarilo vyrobiť veselé veľkonočné pohľadnice s blikajúcimi led svetielkami.
Bol to tento školský rok už druhý workshop s Aj Ty v IT, zaujímavý, poučný, zábavný. Ďakujeme obom lektorom a zas niekedy dovidenia :)
Postrehy našich študentiek:
Sandra: Za mňa super. Najprv som sa bála že čo to bude, ale potom má to začalo baviť. Stále to bolo zaujímavejšie a zaujímavejšie . Ďakujem za takúto skúsenosť:)
Ivana. Zistila som ako fungujú určité veci v informatike a tiež, že na to treba trpezlivosť a snahu. Lektori boli ochotní nám pomôcť, keď sme potrebovali. A ako pamiatku máme krásneho zajačika.
 

Mesiac kvality a Národná ceny kvality v OVP 2022

Apríl 2022 je poprvýkrát Mesiac kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Vyhlasuje ho Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Radou zamestnávateľov pre OVP. Kvalitné vzdelávanie je kľúčovým nástrojom na zabezpečenie spoločenského rozvoja, hospodárskeho rastu a stability. Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP) predstavuje nielen verejný záujem, ale aj strategický cieľ.

Súčasťou Mesiaca kvality bude odovzdanie Národnej ceny kvality v OVP, prostredníctvom ktorej chceme posilniť motiváciu pedagogických a nepedagogických pracovníkov v OVP, zviditeľniť ich úsilie, aktivity, výsledky a zvýšiť prestíž OVP na Slovensku. Cieľom ocenenia je identifikovať a vyzdvihnúť poskytovateľov pre zabezpečovanie kvality na vysokej úrovni v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) v rámci SR. Viac informácií nájdete: Národná cena kvality v OVP – Kvalita v odbornom vzdelávaní (okvalite.sk). Naša škola je nádejným kandidátom na udelenie národnej ceny v kategórii Prínos pre komunitu.

 

Krajské kolo SOČ Stará Turá 2022

Atmosféru krajskej prehliadky najlepších prác Stredoškolskej odbornej činnosti 30. marca 2022 v Starej Turej približuje video. Sme hrdí, že v jednej z kategórií prvé miesto získala aj naša Obchodná akadémia. Blahoželáme Patrikovi Grolmusovi z III. A  a školiteľke Ing. K. Pekárovej. Ďakujeme im aj ďalším našim súťažiacim za vynikajúcu reprezentáciu našej školy.

 

Diskusia s tretiakmi

Ceníme si a ďakujeme, že v utorok 26. apríla navštívili našu školu a debatovali s našimi tretiakmi PhDr. Dagmar Horná, PhD., predsedníčka celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv, členka Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, a tiež spisovateľka, členka poroty OĽP, Dagmar Kusá, PhD spolu so študentami a zamestnancami uznávanej vysokej školy Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií BISLA v Bratislave. Naši žiaci mohli s týmito odborníkmi otvorene a slobodne diskutovať na tému ľudských práv, základných hodnôt európskej demokracie.
 

Oznam výdajnej školskej jedálne

Dobrý deň, oznamujeme Vám, že počas veľkonočných prázdnin v dňoch 14.4.2022 a 19.4.2022 nebude zabezpečená prevádzka školskej jedálne a výdajní.
Taktiež nebude zabezpečená prevádzka školskej jedálne a výdajní počas praktickej časti maturitnej skúšky GASTRODNI v dňoch 28.4. a 29.4.2022. Počas zabezpečovania stravovania pre odídencov z Ukrajiny dočasne z kapacitných dôvodov varíme iba jedno jedlo. Ďakujeme vám za porozumenie
Školská jedáleň pri SOŠ obchodu a služieb
 

Deň učiteľov 2022

Deň učiteľov je príležitosťou poďakovať a oceniť učiteľov za ich náročnú a svedomitú prácu, pripomenúť obrovský význam pedagogickej práce pre spoločnosť a uznať nenahraditeľný príspevok k rozvoju pozitívnych vlastností detí a mládeže. Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov, milí učitelia. Prajeme vám veľa zdravia a porozumenia, trpezlivosti a vytrvalosti, šťastia a lásky.  
 

Výsledky celoslovenského kola súťaže SIP 2022

23. a 24. marca 2022 sa v Martine konalo celoslovenské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači. Sme hrdí a tešíme sa z toho, že OA Prievidza dokázala opäť získať viaceré kvalitné umiestnenia za vrcholné výkony svojich žiakov vo všetkých troch kategóriách. 

1. disciplína - písanie na počítači:

Pavol Svítok 6. miesto a Lukáš Blaho 7. miesto

 

2. disciplína - úprava textu na počítači:

Sabina Chvojková 4. miesto, Lukáš Blaho 8. miesto

 

3. disciplína - profesionálne spracovanie textu - wordprocessing:

Nikola Kmeťová 1. miesto

Pavol Svítok 2. miesto

Rebeka Želiezková 3. miesto

Monika Kocúrová 4. miesto

Dominika Vaňová 5. miesto

Marek Kurinec 6. miesto 

Ďakujeme našim skvelým žiakom a ich učiteľkám za náročnú prípravu a blahoželáme ku výborným výsledkom. 

 


Strana 7 z 62

COVP

Duálne vzdelávanie

Inovácie v sektore AEM

Národná sústava kvalifikácií

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 13 hostí