Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Vyhodnotenie informatickej súťaže iBobor 2019/2020

V týždni od 11. 11. 2019 do 15. 11. 2019 prebiehala na Slovensku medzinárodná informatická súťaž iBobor, ktorej sa v rôznych kategóriách zúčastnilo 89 768 súťažiacich. Naša škola mala zastúpenie v kategóriách Juniori (18 žiakov) a Seniori (21 žiakov).

V kategórii Juniori máme troch úspešných riešiteľov, všetci sú z I. B: Martina Hanzelová, Dennis Hozlár a Sarah Fábiková. V seniorskej kategórii súťažiaci žiaci nedosiahli potrebnú hranicu úspešnosti, ale aj napriek tomu mali pekné výsledky. Benjamín Paulík, Natália Šovčíková a Samuel Ľachký (IV. A) dosiahli percentil od 80 do 86 (percentil vyjadruje koľko percent súťažiacich malo menej alebo rovnako veľa bodov ako daný súťažiaci).

Podrobnejšie informácie o súťaži a tiež ukážky úloh z predchádzajúcich ročníkov nájdete na webovej stránke. Na uvedenej stránke si všetci súťažiaci môžu pozrieť svoje riešenia a správne výsledky po zadaní súťažného kódu. 

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

 

Najlepší stolní tenisti

Naši reprezentanti, Samuel Rybiansky, Boris Polevka a Daniel Malina sa umiestnili so svojou trénerkou PaedDr. Zuzanou Vrtielovou v krajskom kole súťaže v stolnom tenise na druhom mieste, čo je krásny úspech. Na kraj postúpili po víťazstvách z okresného, regionálneho kola. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

  

 

Burza práce a informácií 2019

Burza práce a informácií sa konala 21. novembra v športovej hale v Prievidzi. Zamestnávatelia mohli ponúkať voľné pracovné miesta a stredné školy budú prezentovať učebné a študijné odbory pre ďalší školský rok. Žiaci končiacich ročníkov základných škôl mohli spolu s výchovnými poradcami, učiteľmi a rodičmi nadviazať kontakt so stredoškolským prostredím a získať cenné informácie k voľbe povolania. Správna voľba povolania a výber strednej školy sú základom pre úspešné uplatnenie na trhu práce.

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza na Burze v športovej hale prezentovala množstvo svojich silných stránok ako je komunikácia s podnikateľmi, množstvom FO a PO, s rodičmi, so zriaďovateľom TSK a samosprávou, činnosť v IT akadémii, v sieti škôl UNESCO, Euroscola, EPAS, JASR, v mnohých národných a rozvojových projektoch a i. Ponúkame výhody štúdia v študijnom odbore obchodná akadémia a možnosti duálneho vzdelávania. Škola vyniká medzi strednými odbornými školami v úspešnosti na maturitách, v pridanej hodnote vzdelávania, v hodnotení organizáciou INEKO, vo výsledkoch komplexnej inšpekcie, v spracovaní informácií na počítači, v aplikácii bádateľsky orientovaných vyučovacích metód a i. Dáva svojim žiakov možnosť získať ISIC, ECDL, EcoC, KROS, JASR certifikát. Aktívne komunikuje s okolím cez edupage, web, médiá, facebook, YouTube... Ponúka bezpečné, zdravé, ekologické a prosociálne prostredie so skúsenými a profesionálnymi učiteľmi, vo vynovených priestoroch s moderným zariadením. Na škole je aktuálne realizovaný projekt zniženia energetickej náročnosti, vybudované nové  multifunkčné ihrisko, inovujú sa učebné osnovy v spolupráci so zamestnávateľmi regiónu, v duchu stratégie Industry 4.0.

Záujemcovia o kvalitné ekonomické, účtovnícke, podnikateľské, informatické, administratívne, finančné stredoškolské profesijné zručnosti na OA Prievidza môžu získať informácie aj o prijímacom konaní pre budúci školský rok, vrátane možnosti maximalizovať svoje šance na prijatie - prihlásiť sa do samostatného prijímania pre duálne vzdelávanie, ak si vybavia potvrdenie o poskytovaní praktického vyučovania zamestnávateľom

 

MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ GENERÁCIA €URO

Dňa 6. novembra 2019 sa Obchodná akadémia Prievidza zapojila do 9. ročníka medzinárodnej súťaže Generácia €uro (Generation €uro Student's Award), ktorú v krajinách eurozóny organizuje Európska centrálna banka. Na Slovensku súťaž zastrešuje Národná banka Slovenska. Súťaž je určená pre stredné školy a jej poslaním je priblížiť študentom vo veku od 16 do 19 rokov význam menovej politiky a jej väzbu na hospodárstvo ako celok, rozšíriť povedomie o Eurosystéme a prehĺbiť poznatky žiakov o svete financií. Minulý školský rok sa do súťaže zapojilo 96 tímov z celého Slovenska. Z našej školy sa v tomto školskom roku do súťaže zapojil 5-členný tím žiakov zo IV. B triedy v zložení Natália Lajtmanová, Samuel Líška, Samuel Blaho, Timotej Brestovanský a Monika Cmarková. Pod vedením Ing. Králikovej tím vyriešil súťažný kvíz pozostávajúci z 30 otázok s 90 % úspešnosťou. Oceňujeme prípravu žiakov a snahu preukázať vedomosti z oblasti makroekonómie a bankovníctva. Uvidíme, či sa tímu podarí postúpiť do 2. kola súťaže, ktoré bude prebiehať v termíne  25. 11. 2019 – 07. 02. 2020 a bude pozostávať z vypracovania zadania od poroty súťaže. Držíme palce.

 

Ima3Kuly 2019

Milí tretiaci, urobili ste nám svojím predstavením počas imatrikulácií prváčikov v stredu 13. novembra 2019 veľkú radosť. Pod vedením triednych učiteliek p. Gajdošíkovej a p. Vrtielovej, s pomocou p. Malegu ste ukázali rôzne pozoruhodné zručnosti, mimoriadnu dávku kreativity a množstvo nápadov. Prostredníctvom výberu z fotiek N. Šujanovej si môžeme pripomenúť niektoré z mnohých vydarených prvkov z pestrého kultúrneho programu. Oceňujeme výkony moderátorov, rekvizity, kostýmy, pantomímu, tance, spev, veselé scénky... Ďakujeme.

Hoci radosť zo stredajšej školskej slávnosti imatrikulácií nám trochu zatienila štvrtková klasifikačná porada a riešenie problémov, ktoré na vyučovaní robíte (mnohí žiaci vo všetkých ročníkoch sa neučia a porušujú školský poriadok - neskoré príchody, používanie mobilov bez dovolenia, neuposlúchnutie príkazov na odloženie mobilu, neúcta k učiteľom, neospravedlnená absencia...) a museli sme udeliť viacero výchovných opatrení a napomienok, hneváme sa na vás - a pritom vás stále máme radi ako svoje deti, veríme vám a tešíme sa zo všetkých vašich úspechov.  

 

 

Otvorená hodina našej IT akadémie

Obchodná akadémia v Prievidzi je partnerskou školou celoslovenského projektu IT Akadémie. V stredu 20. novembra 2019 Vás srdečne pozývame na aktivitu tohto projektu  - Otvorenú hodina pre učiteľov stredných a základných škôl. Na otvorenej hodine bude predvedené využitie metodiky Hypotekárny úver.  Srdečne pozývame najmä učiteľov matematiky, informatiky a predmetov, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním žiakov v oblasti finančnej gramotnosti. Učitelia škôl, ktoré nie sú partnermi IT akadémie, môžu napísať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. -  dostanú inštrukcie, ako je možné sa zaregistrovať na aktivitu.

Termín: streda 20. 11. 2019, začiatok 13:15

Miesto: Obchodná akadémia Prievidza, učebňa N13

Predpokladaný koniec aktivity: 15:45 (aktivita - vyučovacia hodina a následná diskusia)

 

Imatrikulácie 2019

Pred mnohými rokmi českolovenský komunistický režim porušoval práva skupín aj jednotlivcov. Bránil podnikaniu, cestovaniu, publikovaniu, združovaniu sa, náboženstvu... Sovietsky zväz so svojimi satelitmi koncom osemdesiatych rokov už nestačil zápasiť so zvyškom sveta. Ekonomicky, ekologicky, vojensky aj technologicky prudko upadal.  Zmeny v spravovaní týchto krajín prišli v Poľsku, v Maďarsku, východnom Nemecku (9. novembra padol Berlínsky múr) a s Nežnou revolúciou po 17. novembri 1989 aj v Československu.

V súčasnosti 17. november oslavujeme ako Medzinárodný deň študentstva aj ako Deň boja za slobodu a demokraciu. Po celom Slovensku sa konajú rôzne príležitotostné podujatia, jedným z nich je aj školská slávnosť Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza v stredu 13. novembra 2019 v Kultúrnom dome v Bojniciach od 9.30. Naši tretiaci pod vedením svojich triednych učiteliek pripravili kultúrny program, v ktorom sa slobodne odprezentujú, imatrikulujú prvákov a potešia nás svojimi kúskami.

 

Olympionika Miloša Mečířa pripomína pamätná tabuľa na OA v Prievidzi

 

  
Článok Tlačovej agentúry SR

 

 

Firma Glory zaregistrovaná

Dňa 05. 11. 2019 sa konalo ustanovujúce valné zhromaždenie JA firmy Glory v školskej klubovni. Akcionármi boli schválene orgány firmy, podnikateľský plán, stanovy, predstavenstvo a dozorná rada firmy. Konaním ustanovujúceho valného zhromaždenia sa splnila podmienka pre zápis do simulovaného obchodného registra vedeného do Junior Achievement Slovensko v Bratislave. Dňa 08. 11. 2019 sme získali zakladateľskú listinu. https://www.firma.jaslovensko.sk/register/ 

 

Osadenie pamätnej tabule víťazovi olympijských hier Miloslavovi Mečířovi

Možno ste ani netušili, že na základnú školu v Prievidzi chodil do budovy, kde teraz sídli naša škola, aj slávny tenista Miloslav Mečíř, rodák z Bojníc. Hral za Baník Prievidza pod vedením svojho otca, ako dvanásťročný prestúpil do Slovana Bratislava. Zlatý medailista v dvojhre a bronzový vo štvorhre z olympijských hier 1988 v Soule získal na okruhu ATP desať titulov v singli a deväť v debli. Dvakrát si zahral grandslamové finále - v roku 1986 na US Open a v roku 1989 na Australian Open. Bol dlhoročným kapitánom slovenskej daviscupovej reprezentácie, je držiteľom mnohých športových a štátnych ocenení. Pre svoje športové úspechy a osobnostné kvality môže byť výborným vzorom a zdrojom inšpirácie pre mnohých mladých ľudí.

Iniciatívou regionálnych olympijských klubov dal vyrobiť Slovenský  olympijský a športový výbor (SOŠV) v tomto roku v Mincovni Kremnica, š.p. Miloslavovi Mečířovi, ako aj všetkým 86 slovenským olympijským medailistom, nerezovú pamätnú tabuľu s rozmerom 40x30 cm.  Miestom osadenia tejto památnej tabule bude budova bývalej Základnej školy, Obrancov mieru v Prievidzi, kde od roku 1989 sídli súčasná Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza.

Slávnosť odhalenia pamätnej tabule na počesť viťazného olympionika Miloslava Mečířa sa bude konať vo vestibule Obchodnej akadémie v Prievidzi za účasti predstaviteľov Olympijského klubu Prievidza a mesta Prievidza v utorok 12. novembra 2019 o 10.00. Pán predseda TSk J. Baška sa ospravedlnil, ďakuje za pozvanie a zaželal nám úspešný priebeh podujatia.

 

Medzinárodný deň účtovníctva 2019

V nedeľu 10. novembra oslavujeme Medzinárodný deň účtovníctva. 10. novembra pred mnohými rokmi bola publikovaná prvá kniha o podvojnom účtovníctve. Dnes účtovníctvo a auditorstvo napríklad v USA zamestnáva viac ako 1,5 milióna ľudí. Účtovníctvo je súčasťou svetovej kultúry, je ekonomicky veľmi dôležitou a perspektívnou ľudskou činnosťou. Viac v článku Ing. D. Karakovej
 

Majsterka sveta z našej školy

Spartan Race predstavuje inovatívne prekážkové preteky v celosvetovom meradle. Ročne sa koná viac ako 130 pretekov po celom svete – tri základné závodné trate s rastúcou dĺžkou trate, stúpajúcim počtom prekážok a vzrastajúcou náročnosťou. Spartan Sprint (5 K / 20+ prekážok), Spartan Super (10 K / 25+ prekážok) a Spartan Beast (21 K / 30+ prekážok). Trate sú pretkané prekážkami: bahno, ostnatý drôt, steny, laná a oheň. Prijmi túto výzvu, dokonči všetky tri typy pretekov a staň sa členom kmeňa TRIFECTA. Skupina trénujúca Spartan race v Prievidzi a viacerí naši žiaci a bývalí žiaci pretekajú a sú veľmi úspešní aj v tomto náročnom športe.

V novembri 2019 na Majstrovstvách sveta Spartan Sparta Beast Trifecta v Grécku vo svojej vekovej kategórii (25 – 29) zvíťazila Simona Hudoková, absolventka našej školy. Medzi 90 ženami skončila druhá, z 530 účastníkov na 106. mieste. Blahoželáme a pozdravujeme Ťa, majsterka sveta, Simona Hudoková, môžeš byť vzorom a príkladom pre všetkých našich žiakov, vieš na seba byť náročná, sparťansky trénuješ a dosahuješ výborné výsledky.

 

Kultúrna udalosť

Iba deň  po premiére, v pondelok 11.11.2019 dopoludnia sa naša škola zúčastní na najnovšej inscenácii  prievidzského divadla „A“ a divadla SHANTI Lakomec (originálny názov po franc.: L'Avare ou l'École du mensonge).. Podnetom pre  napísanie tejto komédie od francúzskeho spisovateľa Moliéra bola Plautova Komédia o hrnci. Dej sa odohráva v 17. storočí v Paríži, kde žije starý vdovec Harpagon so synom Cléantom a dcérou Elizou. Po meste kolujú chýry, že je najväčší lakomec v  širokom okolí... V tomto predstavení uvidíme hrať aj jedného nášho nepedagogického zamestnanca a dcéru našej pani učiteľky. Navštíviť toto predstavenie a nechať sa uniesť umeleckými výkonmi prievidzských hercov bude určite nevšedným zážitkom, kultúrnou udalosťou.

 

Informatická súťaž iBobor – informácia pre účastníkov

Prihlásení žiaci kategórie Seniori (3. a 4. ročník) súťažia 12. 11. 2019 (utorok) v učebni N13 a N15 počas 3. vyuč. hodiny od 9.30. Juniori (1. a 2. ročník) súťažia 14. 11. 2019 (štvrtok) v učebni N13 od 9.45 počas 4. a 5. hodiny.

Prineste si so sebou pero a papier. Na stránke www.ibobor.sk si môžete prečítať podrobné informácie o súťaži a vyskúšať vyriešiť úlohy z minulých ročníkov. Všetkým účastníkom prajeme veľa úspechov.

 

Exkurzia v archíve v Bojniciach

Študenti I. A sa 28. októbra 2019 zúčastnili v rámci predmetu Odborná prax exkurzie v Štátnom archíve, pracovisko archív Bojnice. Po milom privítaní sme sa spolu s našimi vyučujúcimi usadili v miestnosti plnej starých kníh a plagátov.  Odborná pracovníčka archívu pani Michalovičová nám odprezentovala informácie o archíve a archivácii dokumentov, o práci v archíve, a o práci sekretárky a asistentky. Veľmi vhodnou formou nám podala informácie o registratúre, kde často ťažké odborné pojmy sa nám snažila priblížiť príkladmi a jednoduchou formou. Po prednáške nás pracovníčky archívu zobrali do bádateľní, kde sa nachádzalo veľké množstvo spisov a dokumentov, o ktorých sme sa dozvedeli zaujímavé informácie. Bol to pekný zážitok, ktorý by sme si v budúcnosti radi zopakovali.

Jakub Sýkora a Adam Tutko I. A

 

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny pripadajú v školskom roku 2019/2020 na dni 30. a 31. októbra 2019.. Školské vyučovanie sa začne 4. novembra 2019 (pondelok). V novembri budeme mať imatrikulácie s oslavou  (13. novembra), klasifikačnú poradu a rodičovské združenia (14. novembra), stužkové slávnosti (22. a 29. novembra). Pripomenieme si 17. november, ktorý je Medzinárodným dňom študentstva a Dňom boja za slobodu a demokraciu, oslávime 30. výročie Novembra 1989. Pripravujeme aj rôzne ďalšie vzdelávacie aktivity, takže sa máme na čo tešiť. 
 


Strana 5 z 45

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

IT akadémia

 

 

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 10 hostí