Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Pobyt vo Vzdelávacom centre Zaježová v rámci projektu SadOVO

V dňoch 9. – 11. októbra 2023 sa naši dvaja študenti z II. A triedy Andrea Nechalová a Ľudovít Fábik  zúčastnili trojdňového pobytu vo Vzdelávacom centre Zaježová.

 „Projekt školských ovocných sadov SadOVO sa zameriava na staré a krajové odrody jabloní a hrušiek. Cieľom je v spolupráci s odborníkmi vysádzať ovocné vysokokmenné sady v areáloch základných

a stredných škôl. Do šiesteho ročníka celoslovenského projektu SadOVO sa tento rok prihlásilo až 119 rôznych škôl zo všetkých kútov krajiny. Následne sa vybralo 10 škôl, ktoré dostali príležitosť sa zúčastniť priameho pobytu vo vzdelávacom centre nachádzajúcom sa v obci Zaježová (okres Zvolen). Medzi tieto školy sa zaradila aj naša Obchodná akadémia v Prievidzi.

Mal som príležitosť zapojiť sa do tohto projektu a zúčastniť sa 3-dňového pobytu Zaježovej. Počas tohto intenzívneho kurzu zameraného predovšetkým na výsadbu a starostlivosť o ovocné dreviny stromov nám bola poskytnutá výborná strava, vrátane drobného občerstvenia na desiatu a olovrant. Rovnako nám bola k dispozícii takmer počas celého pobytu čajovňa, kde sme si mohli môcť zakúpiť nápoje, pochutiny a iné drobnosti. Učiteľom a žiakom od 15 rokov v prípade záujmu bola prístupná aj sauna. Večer nám bola poskytnutá aj veľká ochutnávka sušeného ovocia. Môj pobyt v Zaježovej hodnotím veľmi dobre a pozitívne. Samotný program vzdelávacieho kurzu bol pre nás rovnako príjemným prekvapením. Jeho podstatnou súčasťou bol výber drevín, ktoré nám budú poskytnuté prostredníctvom daného projektu priamo na výsadbu v areáli našej školy. Pri tomto dôležitom rozhodnutí sme starostlivo vybrali vhodné odrody jabĺk, hrušiek a iných ovocných kríkov, ktoré nám budú prostredníctvom tohto projektu poskytnuté na túto realizáciu. Hoci si výkyvy počasia a chladnejšie dni vyžadovali teplejšie oblečenie a pevnú obuv, práca v teréne bola zaujímavá a z môjho pohľadu aj vedomostne prínosná. Prišli nás navštíviť aj deti z miestnej základnej školy, pre ktoré sme pripravili náučné a hravé aktivity.

Celý pobyt bol pre mňa prínosom a som rád, že som ho absolvoval, strávil v dobrej nálade.“  Ľudovít Fábik, II. A 

„Na pobyte v Zaježovej sme mali odborné prednášky o odrodách jabloní aj hrušiek s pomológom z Čiech. Každodenný program bol veľmi zábavný ale aj náučný. Mojím najobľúbenejším miestom na pobyte bola krásna čajovňa, v ktorej vždy hrala meditačná hudba. Taktiež sauna,  v ktorej sme sa posledný večer zrelaxovali. Prostredie a príroda boli krásne, najradšej by som tam ostala ešte aspoň mesiac.“ Andrea Nechalová, II.A

 

 

OA Prievidza získala 50 počítačov z národného projektu edIT1

OA Prievidza získala začiatkom októbra 2023 z projektu ediT1 nové vybavenie 22 notebookov pre pedagogických zamestnancov, 25 tabletov a 3 počítače AiO.

Ministerstvo školstva podporilo digitálnym vybavením stredné školy v projekte edIT1. 

Stredné školy (aj základné cez edIT2) urobili ďalší významný krok v rámci celkového prispôsobovania sa výchovno-vzdelávacieho procesu aktuálnym potrebám vo vzdelávaní, a to najmä podporou rozvoja digitálnych zručností žiakov a učiteľov, a postupného nástupu hybridného vzdelávania.

Projekt s označením edIT1 má úplný názov Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania (NP edIT 1).

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

 

Voľby predsedu a podpredsedu Školského parlamentu

V piatok 13. októbra 2023 zasadal Školský parlament OA Prievidza. Do funkcie predsedu Školského parlamentu a zároveň člena Rady školy bol zvolený Matej Vlašek, podpredsedom Školského parlamentu sa stal Nikolas Michal Zajac. Zasadnutia sa zúčastnil aj Martin Daško, predseda Mestského mládežníckeho parlamentu - Rady mladých mesta  Prievidza. Po voľbách sa stretli s riaditeľom OA a pohovorili o možnostiach vzájomnej spolupráce a o aktuálnej situácii v meste, okrese a v strednom školstve regiónu. Novozvoleným predstaviteľom blahoželáme a Školskému parlamentu prajeme veľa úspechov v práci s mládežou.  

 

Opäť sme najlepšími v celoslovenských súťažiach!

Na záver týždňa vynikajúca správa - podľa metodiky Krajského centra voľného času v Trenčíne (za 1. miesto v najvýznamnejších celoslovenských stredoškolských súťažiach  8 bodov, za 2. miesto 7 bodov atď...) sme v rebríčku všetkých stredných škôl TSK opäť najlepšou strednou odbornou školou. V súčtoch takto dosiahnutých bodov za celú školu a daný školský rok sme famózni. V porovnaní so všetkými, aj s dvoj, trojnásobne väčšími školami sa dokážeme neustále umiestňovať na stupni víťazov.

Posledné tri roky za sebou sme v tabuľke prví alebo druhí zo všetkých stredných škôl kraja, vždy najlepší zo stredných odborných škôl. Blahoželáme našim žiakom a učiteľom, sme na vás hrdí. Ako celok ste najlepší v dosiahnutých celoslovenských úspechoch! 

 

Októbrové oslavy programu Erasmus+

Do you want to study or train abroad? The #ErasmusDays give you three dedicated days to learn about the Erasmus+ Programme and talk with the programme’s alumni who will be happy to share their experiences with you!

Zaznačte si do kalendárov 09. – 14. októbra 2023, bude sa konať 7. ročník #ErasmusDays.

Aj naša škola je súčasťou Erasmus+ komunity! Chceme sa podeliť so svojimi skúsenosťami a zážitkami z projektov Erasmus+ a naša akcia 12. októbra 2023 je už registrovaná na stránkach www.erasmusdays.eu. Snímky z krásneho Dňa programu Erasmus na OA Prievidza:  

 

Participatívny rozpočet 2023

PARTICIPATÍVNY ROZPOČET STREDNÝCH ŠKôl TSK– alebo zjednodušene PÁRTI PROJEKT - poskytuje každému školskému parlamentu strednej školy možnosť požiadať o 1 000€.. Využili sme to aj my a na základe návrhov tried sme v máji 2023 pripravili návrh 4 projektov, o ktorých sme v júni hlasovali prostredníctvom našej žiackej knižky. Najviac hlasov získal projekt dnešnej IV. A – Si vonku a je ti dobre a návrh terajšej II. A – Dobre počuť. Výsledky tohto projektu sú teraz pred nami – mobilné lavice a kvalitná ozvučovacia súprava. Verímw, že ich využijeme, napr. pri príprave Dňa Európy, športovom dni, rozlúčke s maturantami... 
 
 

Národný certifikát kvality (NQL) za eTwinning


Naše medzinárodné projekty získali národný certifikát kvality za aktivity eTwinnigu v školskom roku 2022/2023. Blahoželáme!
 

Žiaci OA Prievidza pretekali na Štrba race 2023

Národné športové centrum organizuje už druhý ročník otvorených Majstrovstiev Slovenskej republiky družstiev stredných škôl v prekážkovom behu, pod názvom ŠTRBArace 2023. Súťaž zmiešaných družstiev, ktoré tvoria dvaja chlapci a dve dievčatá, sa uskutočnila dňa 4.10. 2023 v športovom areáli Štrbského Plesa pod skokanskými mostíkmi. Rýchlosť, vytrvalosť, drina a pot! Tento beh je unikátny svojou trasou ako aj formou a zložením súťažných tímov.

Atmosféru pretekov zachytávajú snímky, na ktorých sú naši pretekári a vedúca dvoch družstiev OA Prievidza. Ďakujeme žiakom a p. Vrtielovej za reprezentáciu školy. Ďakujeme rodičovskému združeniu pri OA Prievidza za spolufinancovanie účasti na Majstrovstvách SR družstiev stredných škôl v prekážkovom behu. 

 

 

Deň s mládežou a s OA Prievidza

V pondelok 2. 10. 2023 sa v CVČ v Prievidzi uskutočnil už 12. ročník milého podujatia Deň s mládežou – Mladí pre Prievidzu. Jeho cieľom je predstaviť základným školám prácu školských parlamentov na stredných školách. Podujatie je zároveň aj prvou prezentáciou ponuky vzdelávania na stredných školách v tomto školskom roku. 

Pozvanie predstaviť svoju školu a jej školský parlament sme prijali aj my. Po krátkom slávnostnom otvorení sa rozkrútil kolotoč krátkych prezentácií stredných škôl. Po 10. hodine sme prišli na rad aj my z OA Prievidza. Divákom sa prihovoril predseda ŠP Nikolas Zajac, ktorý po predstavení školy a pozvánke k návšteve našej školy uviedol na pódium dievčatá z II. A a III. A. Ich tanečné vystúpenie bolo odmenené potleskom. So záujmom verejnosti sa stretol aj náš ministánok. Žiaci a rodičia sa zaujímali o hlavne ponuku duálneho vzdelávania, nakoniec nám neostal ani jeden letáčik! Za vzornú reprezentáciu školy sa treba poďakovať žiakom z II.A, II. B a III. A. 

 

 

Pracovný pohovor v novozakladanej študentskej firme PERSE z III. A

Dňa 28. 09. 2023 sa 11 študentov z III. A v rámci predmetu aplikovaná ekonómia zúčastnilo pracovného pohovoru. Na základe zverejneného pracovného inzerátu sa uchádzali sa o rôzne manažérske pozície, ako napr. viceprezident výroby, ľudských zdrojov, marketingu, financií, ale aj o ostatné pozície napr. účtovník, pokladník, zásobovač, pracovník pre prácu s trhom, pre reklamu.

Do študentskej firmy najprv poslali svoje žiadosti o prijatie do zamestnania a životopisy, ktoré si výberová komisia pred pohovorom preštudovala. Vo výberovej komisii boli vyučujúca Marcela Tišťanová, zvolená prezidentka študentskej firmy Diana Čunderlíková a pozvaný hosť bola Soňa Makranská.

Práve Sonička Makranská je konzultantkou študentskej firmy, bývalá žiačka našej školy a absolventka programu a predmetu aplikovaná ekonómia. Už niekoľko rokov je spolumajiteľkou firmy Simply Vegan – vegetariánskej reštaurácie v Prievidzi. Má za sebou bohaté cestovateľské skúsenosti ale aj podnikateľské. S radosťou prijala naše pozvanie na pracovný pohovor, na ktorom sa veľmi aktívne zúčastňovala. Na záver zhodnotila kladne celý pohovor, odovzdala cenné rady a skúsenosti pri výbere zamestnancov do svojho podniku našim „budúcim podnikateľom“. Študenti sa naozaj pripravili veľmi zodpovedne, nezaskočili sme ich otázkami, vedeli sa vynájsť a venovali pozornosť aj svojmu „zovňajšku“. Aj keď isto každý z nich mal trošku trémy na začiatku. Verím, že aj táto príležitosť a skúsenosť bude pre nich prínosom. 

 

 

Biela pastelka 2023

V piatok 22. 9. sa 9 našich dievčat II. A, II. B a III. A oblieklo do bielych tričiek s logom Bielej pastelky, do rúk zobrali pokladničky a malé biele pastelky. Spolu vykročili do ulíc Prievidze a oslovovali okoloidúcich, aby prispeli na zbierku Únie nevidiacich a slabozrakých. Ich úsilie, ochota a schopnosť empatie sa stretli s úspechom. Po otvorení pokladničiek zostali milo prekvapené. Podarilo sa im vyzbierať 416 €, ktoré koordinátorka zbierky previedla na účet Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Všetkým darcom a dobrovoľníkom patrí naše obrovské ĎAKUJEME.  

 

 

Paríž 2024

 
 

Odborné exkurzie na výstavu o časoch Baťovcov v Bojniciach

Za to, ako vyzerá Bojnický zámok, vďačíme grófovi Pálffymu. Málokto ale vie, že tento historický skvost vlastnili aj Baťovci. Známej obuvníckej firme patrili tiež miestne kúpele a okolité lesy.“ Tieto vety a ešte mnohé iné zaujímavé si vypočuli naši študenti 3. a 4. ročníka v rámci voliteľných predmetov. Zúčastnili sa v posledných dňoch exkurzie v Zámockej reštaurácii v Bojniciach s tématikou „Baťovský zámok“.

Z odborného výkladu pána Kližana sa dozvedeli o pôsobení T. Baťu na hornej Nitre, ale aj v iných regiónoch. Z jeho výkladu sa študenti dozvedeli, že firma Baťa vyrábala obuv v Partizánskom a na výrobu potrebovala veľké množstvo drevených kopýt a na ich výrobu množstvo dreva. A preto to boli práve Bojnice, ktoré mali najväčšie bohatstvo tejto suroviny.  Veľmi podrobne im pán Kližan vysvetlil aj systém „Baťovej školy práce“, princípy Baťovho riadenia, jeho podnikanie a najmä sociálne aspekty podnikania. Baťa využíval historickú budovu aj pre študentov svojej školy a jedným z odborov „Baťovej školy práce“ bol aj stolársky odbor, zriadený na bojnickom panstve.

Počas Baťovského obdobia zámok vyhorel a bol to v podstate aj koniec tejto éry. Po vojne majetok firmy štát znárodnil. Aj takéto informácie sme sa dozvedeli hlavne v „improvizovanom kine“, ktoré bolo súčasťou výstavy.

Celá odborná exkurzia bola doplnená výstavnými exponátmi, fotografiami, obrázkami, ukážkami „baťových topánok“,  starých „baťových reklám, materiálov a zaujímavých bannerov s textami. Zároveň bola doplnená 2 historickými pútavými videami v už spomínanom improvizovanom kine.

Naši študenti sa teda ponorili na hodinku do histórie a odniesli si cenné nielen ekonomické ale aj historické informácie zo svojho regiónu.

Tak sa teda navráťme sa do čias minulých, keď sa v Bojniciach používala obuv svetovej značky. Zámok kúpili od rodiny Pálffyovcov. 

  

 

Digitálny marketing školy

Pod pojmom digitálny marketing si treba predstaviť nástroje a kanály, ktoré sú spojené s najnovšími informačnými technológiami, čiže s internetom a mobilnou komunikáciou. V jednoduchosti možno na otázku, čo je digitálny marketing, odpovedať, že ide o reklamu a propagáciu v nových médiách – najmä na internete, cez email, cez telefón a cez sociálne siete.

Našim žiakom a zamestnancom, priateľom, záujemcom, priaznivcom, zákonným zástupcom, žiakom, i bývalým a budúcim, spolupracujúcim subjektom a celej verejnosti ponúkame komunikáciu cez mail, telefón, edupage, web, facebook, instagram, padlety. Informácie o našej škole poskytuje aj TSK, INEKO, finstat... Pre zjednodušenie prístupu k jednotlivým nástrojom digitálneho marketingu našej školy uvereňujeme výber zo zoznamu zdrojov informácií a linky na niektoré sociálne siete.

Ďakujeme že tieto stránky pravidelne navštevujete a lajkujete, rozširujete, pridávate sa ku odberateľom, priateľom, podporovateľom. Nech sa našej školskej komunite OA Prievidza dobre darí, nech sa rozširuje a teší svojimi informáciami stále viac a viac účastníkov!

 

Župná kalokagatia 2023 - získali sme 2. miesto zo 17 družstiev!

Spojiť krásu tela i ducha.

Využiť teoretické vedomosti z oblasti zdravotnej výchovy, geografie, prírodovedy, histórie, turistiky, civilnej ochrany v prepojení s fyzickou zdatnosťou.

To sú vznešené ciele orientačného, branno - športového preteku päťčlenných zmiešaných družstiev žiakov stredných škôl Trenčianskeho kraja.

Tento rok súťažilo 17 družstiev a naši, dve dievčatá a traja chlapci Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza sa, vedení Dr. Vrtielovou, umiestnili na vynikajúcom, druhom mieste.

Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. 

Viac informácií nájdete na stránkach Krajského centra voľného času v Trenčíne 

 

Účelové cvičenie 26.09.2023

 
 


Strana 5 z 67
lider2006.JPG

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 24 hostí