Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Aktualizácia školského semafora od 29.11.2021

Aktuálne je Slovensko ako celok v čiernej farbe, od 25.11.2021 je vyhlásený núdzový stav so zákazom vychádzania. Vyhlášky UVZ SR a iné predpisy upravujú prekrytie horných dýchacích ciest, organizáciu hromadných akcií, karanténne opatrenia, podmienky vstupu do školy a do zamestnania... Ministerstvo školstva vydalo aktualizáciu školského semafora, s prílohami.

OA Prievidza následne upravila a aktualizovala vlastný školský semafor zo začiatku školského roka. Zmeny sa týkajú oznamovania o výsledku domácich samotestov, podmieňovania vstupu zamestnancov (režim OTP) a návštevníkov (režim OP) do školy, práce z domu a dištančného vzdelávania, obmedzovaniu premiešavania tried a učiteľov a i. Naďalej ostáva pre všetkých povinnosť riadneho prekrytia horných dýchacích ciest, starostlivosť o hygienu, bezpečnosť, prevenciu ochorenia. Vianočné prázdniny začnú skôr, už od pondelka 20. decembra 2021.

 

Karanténne opatrenia a dištančné vzdelávanie v III. B a IV. A a I. B triede

Rozhodnutím RUVZ Prievidza od dnešného dňa do pondelka 29. novembra 2021 majú žiaci I. B,  III. B triedy a IV. A triedy uložené karanténne opatrenia a obe uvedené triedy prechádzajú do dištančného vzdelávania. II. B trieda má karanténne opatrenia a dištančné vzdelávanie od 22.11. do 2. decembra 2021. 
 

Olympiáda v angličtine 2021

 

Vyhodnotenie súťaže iBobor 2021/2022

V týždni od 8. 11. do 12. 11. 2021 sa na Slovensku uskutočnil 15. ročník medzinárodnej informatickej súťaže Informatický bobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem žiakov o digitálne technológie, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.
Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 22 žiakov v kategórii Junior a 13 žiakov v kategórii Senior. V kategórii Senior najlepšie výsledky dosiahli Erik Špaňo (IV. B), Petra Anna Krkošková (III. A) a Sarah Fábiková (III. B). Úlohy kategórie Junior najlepšie zvládli Pavol Svítok (II. A), Filip Maurer (I. A), Hana Janeková a Natália Pavkeje (II. A). Podrobnejšie informácie o súťaži a tiež ukážky úloh z predchádzajúcich ročníkov nájdete na webovej stránke www.ibobor.sk.
Ďakujeme súťažiacim za účasť a tešíme sa na ďalší ročník.
 

Od TOTALITY K DEMOKRACII

V utorok 16. novembra 2021 si žiaci II. A a II.B triedy Obchodnej akadémie v Prievidzi pripomenuli významný míľnik našej histórie 17. november 1989 prostredníctvom zážitkového vzdelávania OD TOTALITY k DEMOKRACII. Okrem oslavy Dňa boja za slobodu a demokraciu bolo vyučovanie spojené aj s oslavou pamätného dňa UNESCO, a to Dňom tolerancie.

Zážitkové vyučovanie si pre svojich žiakov pripravili ich vyučujúci – pamätníci totalitného režimu, preto okrem faktov počas 2 hodín odznievali aj ich osobné spomienky na realitu socializmu, na rok 1968 a 17. november 1989. Do tvorivých diskusií sa zapojili aj žiaci oboch tried. Žiaci prišli do školy oblečení v modeloch danej doby, priniesli na ukážku rodinné pamätné predmety.

Spolu s vyučujúcimi porovnávali režim dnešnej a vtedajšej doby. V oboch triedach vládol najmä historický duch a chuť dozvedieť sa, ako ľudia nažívali v režime, ktorý si naši žiaci na vlastnej koži nezažili. Pamätníci rozprávali, spomínali a žiaci sa neraz aj zasmiali na tom, ako staršia generácia žila svoj školský, pracovný či súkromný život. V závere obe strany skonštatovali, že dnes sa už môžeme smiať aj z vecí, ktoré vtedy pred rokom 1989 na smiech neboli. A to je dobre!

Za organizátorov podujatia        Mgr. J. Hraňová, koordinátor UNESCO 

 

 

Mesiac dobrovoľníctva – Mladí pre Prievidzu v OA Prievidza

Žiaci OA Prievidza podporili svojou aktivitou Mesiac dobrovoľníctva v Prievidzi, ktorý od 23. 10 do 21. 11. 2021 organizuje CVČ v Prievidzi a Mesto Prievidza. Skupina žiačok z II. A sa ponúkla, že vyčistí kvetinovú lúku pred hmyzím domčekom v areáli školy od napadaného lístia. Bolo piatkové slnečné popoludnie12. 11. a 13 dievčat sa usilovne pustilo do hrabania lístia, separovania odpadu, zametania chodníkov či čistenia trávnikov pred budovou školy. Po hodine bolo ich práca úspešne ukončená. Zostalo už len odovzdať nové hrable, na nákup ktorých prispelo CVČ v Prievidzi z participatívneho rozpočtu, odfotiť sa a odísť domov s predsavzatím, že si určite ešte podobnú aktivitu  zopakujú aj inokedy. 
 

Školská slávnosť 16.11.2021

V utorok 16. novembra 2021 budeme mať na škole hneď niekoľko slávností a podujatí. Špeciálnu pozornosť venujeme našim milým prvákom, ktorí na OA Prievidza zažívajú svoje prvé mesiace stredoškolského štúdia. Zvyčajne sme pre nich pripravili hromadnú akciu - veselé pásmo scénok a vystúpení rôznych talentov tretieho ročníka v Dome kultúry v Bojniciach alebo v Prievidzi. Pre pandémiu imatrikulácie budú teraz na pôde školy - tretiaci s prvákmi. 

Štvrtáci sa intenzívne pripravujú na ukončenie posledného ročníka a na maturity. Myslíme na vás, budeme vám na jar 2022 držať palce. Nech vám veselo svietia vaše zelené stužky a noste ich ako symbol nádeje, slobody, dospelosti!

Druhákom by sme tiež chceli sprostredkovať intenzívne zážitky z triednych aktivít na pripomenutie významných historických javov.  17. november je Medzinárodným dňom všetkých študentov sveta. S obdivom a úctou i pietou spomíname na významné udalosti, kde študenti zohrali historickú úlohu. Pripomíname si vynaloženú snahu, obetu a boj najmä mladých ľudí za slobodu a demokraciu. Ich vystúpenia proti totalitným režimom v 1939 aj 1989 oslovili všetky generácie a vrstvy spoločnosti, zmenili svet.

 

#securitygirls

Vďaka Aj Ty v IT sa naše dievčatá z II.B zapojili do projektu SecurityGirl. Tento projekt pripravilo Aj Ty v IT so spoločnosťou ESET, odborníkom v oblasti bezpečnosti na internete. Ďakujeme lektorom Lenke Polešenskej a Mirkovi Svitkovi.

O bezpečnom správaní na internete a veľa užitočných informácií s tým súvisiacich si môžete pozrieť tu.

 

V celoslovenských súťažiach sme najlepšia stredná škola v TSK

Krajské centrum voľného času v Trenčíne každoročne vyhodnocuje výsledky všetkých stredných škôl Trenčianskeho  kraja v celoslovenských kolách najdôležitejších súťaží - olympiád, SOČ a ostatných. Za prvé miesto na Slovensku sa udeľovalo 8 bodov, za druhé 7, atď. Celkový súčet bodov určuje poradie najúspešnejších škôl. 

Sme mimoriadne hrdí na našu školu a blahoželáme i ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom OA Prievidza, ktorí sa zaslúžili o mimoriadne výsledky v celoslovenskom meradle. Naša škola je v aktuálnom rebríčku prvá a je najúspešnejšou strednou školou v Trenčianskom kraji. Vynikli sme najmä v spracovaní informácií na počítači, ale aj v Stredoškolskej odbornej činnosti a tiež v olympiáda v nemeckom  jazyku. Ďakujeme a oslavujeme.

V celoslovenskom meradle sme v pridelených financiách za mimoriadne výsledky na celoslovenských a medzinárodných súťažiach na 12. mieste ako najlepšia obchodná akadémia na Slovensku.

 

 

 

Dar škole od rodičovského združenia

OA Prievidza je najmä vďaka svojim šikovným učiteľom a žiakom najlepšou na Slovensku v spracovaní informácií na počítačoch, je UNESCO školou, školou priateľskou k deťom UNICEF, spolupracuje so zamestnávateľmi v duálnom systéme, je aj IT akadémiou, ambasádorskou školou Európskeho parlamentu, Euroškolou, najlepšou strednou odbornou školou širšieho regiónu podľa hodnotenia  inštitútu INEKO... 

Výborné výsledky v informatike, ekonomike, účtovníctve, administratíve ale aj v športe, jazykových olympiádach a iných súťažiach by sme nemohli dlhodobo dosahovať, ak by chýbala podpora zo strany zriaďovateľa, štátnych orgánov ale tiež od rodičov, bývalých absolventov, všetkých priaznivcov našej školy.

S úctou a vďakou sme v minulých dňoch koncom októbra 2021 prijali dar vo výške viac ako osemtisíc eur od rodičovského združenia - 21 počítačov All in one, multifunkčná tlačiareň. Zlepšenie materiálneho vybavenia školy sa okamžite prejavilo v učebni N11, kde boli počítače inštalované. Pomôžu nám, a veľmi, v príprave talentov, v organizácii školského a krajského kola SIP, počas maturít, v súťažiach ZAV, KROS a i. Po učebni N12, ktorá bola vynovená koncom minulého roka z normatívnych financií od ministerstva a od TSK, bude radosť vzdelávať sa a učiť už aj v N11 (tešíme sa na to, ako budeme s investíciami pokračovať). Srdečne ďakujeme všetkým rodičom a zákonným zástupcom za príspevok do fondu, z ktorého boli počítače veľmi efektívne a účelne obstarané. 

 

Karanténne opatrenia a dištančné vzdelávanie v IV. B triede

 V triede IV. B na OA Prievidza bude v školských dňoch 2. - 5. novembra 2021 prebiehať vyučovanie online, dištančne.

Žiaci IV. B triedy mali pred ešte prázdninami v škole úzky kontakt s dvomi osobami, u ktorých sa potom prejavili príznaky ochorenia a boli pozitívne testované. Preto sú po konzultácii s RUVZ Prievidza vyhlásené karanténne opatrenia pre žiakov IV. B do soboty  6. novembra 2021. Izoláciu a karanténu treba dodržiavať, odborníci odporúčajú pozorne  sledovať svoj zdravotný stav, konzultovať s lekármi, prípadne sa aj dať otestovať, vyhýbať sa kontaktom, posilňovať imunitu...

 

Karanténne opatrenia v II. A

25 našich žiakov II. A triedy a niekoľkí zamestnanci OA Prievidza mali v škole úzky kontakt s osobou, u ktorej sa vo štvrtok 21. októbra prejavili príznaky ochorenia a bola pozitívna na  COVID-19. Uvedení majú povinnosť (až na výnimky z karantény) strpieť karanténne opatrenia, majú si sledovať svoj zdravotný stav a dodržiavať ďalšie nariadenia lekárov a orgánov verejného zdravotníctva.

Karanténa pre žiakov II. A potrvá do 30. októbra 2021 a trieda II. A sa bude od piatka 22. 10. 2021 do stredy 27. októbra učiť dištančné. Prajeme vám veľa trpezlivosti a zdravia, s II. A sa uvidíme v utorok 2. novembra 2021 v škole.

 

Vordklaud (wordcloud) našej školy

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2021/najuspesnejsou-sa-z-pohladu-stredoskolskych-sutazi-stala-prievidzska-obchodka.html?page_id=865528  

 

Karanténne opatrenia a dištančné vzdelávanie v II. B triede

Od piatka 5. novembra do nedele 14. novembra 2021 majú žiaci II. B triedy karanténne opatrenia a trieda II. B prechádza do dištančného vzdelávania. 
 

Jesenné prázdniny

Od štvrtka 28. októbra máme jesenné prázdniny, do školy sa vrátime, všetky triedy, v utorok 2. novembra 2021.

Prajeme vám príjemné prežitie dovoleniek a prázdnin, oddýchnime si a načerpajme zdravia a sily. Po prázdninách, vo štvrtok 4. novembra bude klasifikačná pedagogická rada za 1. štvrťrok, popoludní triedne online rodičovské stretnutia. 

 

Spolu úspešnejší 2021

OA Prievidza požiadala ministerstvo školstva o mimoriadne finančné prostriedky 6000 eur na doučovanie svojich žiakov v projekte Spolu úspešnejší 2021. Podporených bolo iba niekoľko stredných škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja. Cieľom nášho projektu je prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí, zručností a kompetencií.

V prípade napr. karantény, izolácie, PN učiteľa alebo aj žiaka rieši koordinátor s príslušným doučujúcim a vedením školy  nahradenie vymeškaného doučovania dištančným vzdelávaním. Čas vyhradený na projekt  je do konca roka len 10 týždňov a tri mesiace, v záujme vzdelávania, detí a rodičov zabezpečíme deviatim skupinám každý týždeň okrem prázdnin priemerne 12 vyučovacích žiakohodín/ týždeň, čiže mesačne v priemere 40 vyučovacích žiakohodín.

Ostatné tri školské roky boli zasiahnuté pandémiou, minulý COVID rok sme mali veľa prípadov opakovania ročníka, zhoršenia prospechu, mimoriadnej absencie, prestupu na inú školu a to v pomaturitnom štúdiu aj v bežnom štúdiu. Konali sa opravné skúšky, aj náhradné, rozdielové skúšky. Učitelia majú veľký záujem pomôcť žiakom doučovaním, žiaci na jeseň 2021 sú často v karanténe, rozptýlení z celého regiónu, maturanti sa pripravujú na maturity, ktoré už nebudú výpočtom známok a aj preto im ponúkame doučovania prezenčne alebo aj dištančnou formou - škola je naň certifikovaná,...  Ďakujeme za podporu ministerstva, oceňujeme projekt ako veľkú pomoc žiakom, ktorí sú identifikovaní alebo potenciálne môžu byť ohrození neúspechom. Projekt taktiež pomôže zintenívniť prácu v rôznych  projektoch  s talentovanými žiakmi.

 


Strana 10 z 62

COVP

Duálne vzdelávanie

Inovácie v sektore AEM

Národná sústava kvalifikácií

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 2 hostí