Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Snímky zo Dňa otvorených dverí 2019

 

 

...ďalšie snímky na https://oapdambasador.webnode.sk/stanok-as-dod-2019/

 

Deň otvorených dverí OA Prievidza v sobotu 23.02.2019

 

UNESCO

Nová výstava, ktorá bola nainštalovaná 18.2. v nasej skole je o UNESCO. Dôležitá organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru. Výstava prezentuje Slovensko v tejto dôležitej svetovej organizácii.

V týchto dňoch sme podali prihlášku na prijatie Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza do siete elitných škôl, asociovaných organizáciou UNESCO. Prihláška už bola odobrená národnou koordinátorkou a teraz s nádejou na definitívne prijatie budeme čakať vyjadrenie medzinárodnej koordinátorky. UNESCO Associated Schools Network (ASPnet) spája vzdelávacie inštitúcie z celého sveta so spoločne uznávanými hodnotami: medzinárodné porozumenie, výchova k mieru, interkulturálny dialóg, ochrana svetového hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, udržateľný rozvoj, inovatívne vzdelávanie, ochrana životného prostredia. 

 

   

 

Olympiáda z nemeckého jazyka 2019

V krajskom kole olympiády z nemeckého jazyka sa vo štvrtok 14. februára 2019 umiestnili Samuel Líška z III. B na deviatom mieste. Blahoželáme.
 

Krajské kolo olympiády ľudských práv 2019

V krajskom kole Olympiády ľudských práv nás 7. februára 2019 reprezentoval Dario Golubovič z II. B. Stal sa úspešným riešiteľom, umiestnil sa na desiatom mieste. Blahoželáme.
 

Krajské kolo spravovanie informácií na počítači

Dňa 14. 02. 2019 sa v našej škole Obchodnej akadémii Prievidza konalo krajské kolo spracovania informácií na počítači. Súťažilo sa v troch kategóriách:

 • odpis textu,
 • korektúra textu,
 • wordprocessing.

V kategórii odpis textu našu školu reprezentovali Nikolas Ďurík, Nikola Poliačeková, Samuel Rybiansky, Roland Čiscoň, Róbert Chrenko, Tibor Mello, Adam Bošiak. Nikolas Ďurík zo IV. B obsadil tretie miesto.

V kategórii korektúra textu nás  zastupovali Roland Čiscoň, Lenka Roháčová a Sofia Kmeťková, Samuel Rybiansky, Sofia Schmidtová. Na prvom mieste sa umiestnil Samuel Rybiansky z II. B, na druhom mieste sa umiestnil Roland Čiscoň z II. A a tretie miesto obsadila Lenka Roháčová z II. B. Všetci traja postupujú do celoslovenského kola.

V kategórii wordprocessing súťažili Andrea Valnerová, Natália Lajtmanová, Lucia Slivoňová, Veronika Domanická, Roland Čiscoň, Patrik Belan, Lenka Roháčová, Sofia Schmidtová. Výsledky tejto kategórie ešte nie sú známe.

Víťazom gratulujeme a všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

Mladý podnikateľ 2019

Mnoho ľudí sníva o tom, že raz budú úspešní a bohatí. Ale len málokto si uvedomuje množstvo úsilia, ktoré za každým úspechom zvyčajne stojí. Úspech nebýva dielom náhody. Väčšina podnikateľov sú ľudia, ktorí si cestu k úspechu vybudovali rokmi tvrdej práce. Na jej začiatku figuroval zväčša dobrý nápad, ktorý podnikateľom umožnil využiť existujúce možnosti na trhu.

Študenti štvrtého ročníka sa rozhodli pretaviť svoje nápady, marketingové postupy, stratégie do podnikateľských plánov,  pričom slobodne narábali s vlastným časom a prevzali zodpovednosť za ekonomickú samostatnosť na samého seba vo fiktívnom prostredí. Svojou kvalitnou prípravou podčiarkli význam celej akcie, ktorá sa uskutočnila v priestoroch našej školy dňa 13. 02. 2019 a  niesla v duchu dravosti, súťaživosti, s cieľom čo najlepšie obstáť vo fiktívnom konkurenčnom prostredí.

O regulérnosť súťaže sa postarali dva štáby poroty, odborná v zložení p. Ľubomír Kováč, ktorý prijal pozvanie z externého prostredia a ďalej naši vyučujúci Ing. R. Úradníčková, Ing. D. Karaková a Ing. K. Pekárová, ďalej študentská porota v zložení D. Golubovič, T. Šmidák, T. Klučiarová a P. Krško.

9 finalistov sa snažilo presvedčiť, že sú to práve oni, ktorí sú pripravení na podnikanie a obstáť v tvrdom konkurenčnom boji. 9 finalistom sa podarilo zaujať správnu pozíciu na trhu a poukázať na svoje silné stránky, či príležitosti, rovnako tak sebakriticky priznať i svoje slabé miesta. Férový boj finalistov, ako i  správny podnikateľský image zamotal hlavy porotcom, ktorí to nemali vôbec jednoduché pri vyhodnotení tých najlepších. Napokon odznel verdikt poroty a spomedzi súťažiacich Patrika Bránika, Ley Chrenkovej, Lucii Pápežovej, Branislava Rajeckého, Alexandra Mokrého, Romany Mellovej, Romany Miklíkovej, Kataríny Hupkovej, Barbory Smetanovej, Kristíny Turňovej, Martiny Čiscoňovej, Martiny Petrášovej určila nasledovné poradie:

Odborná porota udelila:

 1.  miesto a titul Mladý podnikateľ 2019 študentke Romane Mellovej
 2. miesto Romane Miklíkovej
 3. miesto Martine Čiscoňovej a Martine Petrášovej

 Študentská porota udelila:

 1.  miesto Kataríne Hupkovej a Barbore Smetanovej
 2. miesto Romane Mellovej
 3. miesto  Kristíne Turňovej

Výhercom srdečne blahoželáme a prajeme veľa podnikateľských úspechov! Tešíme sa na pokračovanie súťaže o rok a  na nových budúcich podnikateľov. 

Správa organizátorky Ing. Úradníčkovej a fotky z podujatia: v prílohe 

 

Generálna skúška e-Maturity 2019

Naša škola, Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza je certifikačnou školou Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Aj tento rok ponúkame svojim žiakom (45 žiakom zo SJL a všetkým prihláseným z MAT) elektronickú maturitu: e-Maturita 2019. Ide o atraktívnu a modernú, elektronickú formu dvoch čiastkových maturitných skúšok: externej časti zo SJL a externej časti z MAT. 

"Ostré" maturitné skúšky sú krátko po jarných prázdninách: 12. - 14. marca 2019. Ale oveľa skôr, už 5. a 6. februára 2019  NÚCEM organizuje generálnu skúšku, ktorá je povinná pre školu a pre žiakov, ktorí budú maturovať formou e-Maturity. Generálna skúška je pre žiakov certifikačných škôl veľkou výhodou - môžu si vyskúšať procesy, spojené s testovaním e-Maturity. Zároveň si môžu preveriť svoje vedomosti a vyskúšať si elektronické testovacie prostredie. 

Pri príprave na maturitu zo SJL, z ANJ a z MAT sa môžu používať aj testy z predchádzajúcich rokov, ktoré sú všetkým žiakom a učiteľom dostupné na edupage: pre žiakov cez Učivo a pre učiteľov cez Štandardy.

 

Kurz zimných pohybových aktivít

Od. 13. do 18. januára 2019 majú lyžiarsky kurz žiaci I. A triedy. O týždeň po nich, od 20. do 25. januára 2019 sú na lyžiarskom žiaci I. B triedy. Ubytovaní sú v penzióne Ski Jezersko a lyžujú na svahoch Spišskej Magury a Bachledovej doliny. Kurz je súčasťou vyučovania telesnej a športovej výchovy a veríme, že prispeje k upevneniu zdravia, zvýšeniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti našich prvákov. 
 

Vyhlásenie výsledkov súťaže Euroscola 2019

Kancelária Európskeho parlamentu v piatok, 14.12.2018 vyhlásila výsledky súťaže Euroscola 2019. Víťazom sa stalo Gymnázium Snina. Školy, ktoré sa umiestnili na 1. - 7. mieste, sa zúčastnia pracovného dňa v Európskom parlamente v Štrasburgu v prvom polroku 2019. Slávnostného podujatia pre študentov a pedagógov stredných škôl sa zúčastnili poslanci Európskeho parlamentu: Anna Záborská (EPP), Monika Beňová (S&D) a Ivan Štefanec (EPP).

Študenti sa vo svojich projektoch zamerali najmä na nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019, s tým súvisiacu otázku dôvodov nízkej účasti Slovákov v týchto voľbách či zvýšenia povedomia o eurovoľbách. Venovali a tiež úspešnej dobrovoľníckej iniciatíve „Tentoraz idem voliť“, Európskemu roku kultúrneho dedičstva, migrácii, bezpečnosti, ako aj ochrane životného prostredia.

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza sa umiestnila, podobne ako v roku 2017, na krásnom treťom mieste. Blahoželáme a ďakujeme realizátorom projektu na našej škole - Dávidovi Takácsovi s kolektívom z III. B a ďalších tried, Mgr. Zuzane Olejárovej a RNDr. Eve Kadlečíkovej. 

 

Talenty z Prievidze vo Viedni

Odborné vzdelávanie ponúka ľuďom každého veku excelentné možnosti na rozvoj zručností, prípravu na trh práce, zlepšenie svojej zamestnateľnosti. Je cestou ku kvalitnému zamestnaniu, možnostiam kariérneho rozvoja a vlastného naplnenia. Preto sa po dvoch úspešných Európskych týždňoch odborných zručností (EVSW) v roku 2016 a 2017 počas prvého novembrového týždňa 2018 konal už tretí. Cieľom bolo podporiť a zdôrazniť význam odborného vzdelávania a prípravy pre spoločnosť a jednotlivcov. Kľúčové podujatia a udalosti EVSW 2018 sa konali v hlavnom meste Rakúska, ktoré je aktuálne predsedníckou krajinou EÚ. Vlastné aktivity však pripravovali aj školy, podniky, organizácie po celej Európskej únii.

Naša škola, Obchodná akadémia v Prievidzi, sa zapojila do EVSW organizovaním ustanovujúceho valného zhromaždenia študentskej spoločnosti, výstavou žiackych prác ku 100. výročiu Československa, seminárom o finančnej gramotnosti. Aktivity našich žiakov a zamestnancov, zamerané na podporu odborných kompetencií, rozvoj a objavovanie talentov mali veľký úspech a pozitívnu odozvu. Viacerí žiaci sa zapojili aj do súťaže na objavovanie talentov #ObjavSvojTalent. Odfotili sa pri nejakej profesijnej alebo aj záujmovej činnosti a poslali fotku na instagram. Projekt organizuje Produkcia s.r.o, hlavným partnerom je Štátny inštitút odborného vzdelávania a uskutočňuje sa pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Je určený študentom stredných odborných škôl na podporu kreativity a komunikácie. Prínosom projektu sú ambasádori, jedným z nich aj spevák Peter Bažík.

Iniciatívou RNDr. Evy Kadlečíkovej a RNDr. Miroslavy Michalíkovej, s.r.o Produkcia, bola našej škole ponúknutá možnosť jednodňovej medzinárodnej mobility do Viedne. Na úhradu kompletných dopravných nákladov (vlak do Viedne a späť, hromadná doprava vo Viedni) sme vďačne prijali finančný dar od Slovenských elektrární a.s.. Ďakujeme aj za poistné, ktoré nám zaplatila poisťovňa Allianz, a.s. Mobility sa zúčastnil aj ambasádor Peter Bažík, milé panie zo ŠIOV a z Produkcie s.r.o., z rakúskej strany bola ako cieľ mobility vybraná stredná odborná škola HTL na Spengerovej ulici vo Viedni

 

     

V stredu 12. decembra 2018 sa dvadsiati talentovaní žiaci Obchodnej akadémie v Prievidzi, víťazi školských kôl vedomostných, jazykových a profesijných súťaží, spolu s RNDr. Evou Kadlečíkovou a Mgr. Zuzanou Olejárovou stretli pred pol štvrtou ráno (!) na vlakovej stanici v Prievidzi. V Bratislave ich čakali organizátorky a ambasádor, spoločne prišli na HTL Spengergasse vo Viedni. Vďaka pani Pratscher a pánovi Jelinekovi mohli všetci slovenskí hostia spolu s viedenskými žiakmi absolvovať jednu vyučovaciu hodinu informatiky a navzájom si odprezentovať svoje školy. S Petrom Bažíkom si zaspievali vianočné piesne. Výsledkom návštevy je aj vysoko pravdepodobný rozvoj a pokračovanie nadviazaných vzťahov. Pani Pratscher spolu s pánom Jelinekom dúfa, že sa našim žiakom páčilo v škole aj potom neskôr prírodovedecké múzeum a viedenské vianočné trhy. Vraj bolo veľmi milé, doniesť im drobné darčeky a zvončeky sú nádherné. Veľmi radi ich niekedy na jar privítame na návšteve Obchodnej akadémie v Prievidzi.

Jednodňová medzinárodná mobilita v rámci projektu #ObjavSvojTalent sa skončila príchodom do Prievidze večerným vlakom z Bratislavy o pol desiatej večer. Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na vynikajúcej organizácii. 

Na záver niekoľko autentických výrokov zúčastnených žiakov:

Patrik: Na škole sa mi páčil štýl učenia. Ale strašne mi vadilo veľa schodov.
Lucia: Výlet sa mi veľmi páčil a v budúcnosti by som si to rada zopakovala. Návšteva strednej školy bola veľmi zaujímavá a som rada, že sme mali príležitosť ako to funguje na školách v Rakúsku. 
Tatiana: Na tomto výlete sa mi veľmi páčilo, bolo úžasne. Kedykoľvek by som zopakovala. Zaujala ma aj návšteva strednej školy, bolo skvelé vidieť ako to funguje v zahraničí. Tiež sa mi páčilo prírodovedecké múzeum. 
Klaudia: Bol to super výlet, ktorý by som si kedykoľvek zopakovala. Páčilo sa mi aj múzeum, ale aj návšteva školy. Som rada, že som mala možnosť vidieť ako to prebieha na škole v zahraničí.
Adrián: Výlet sa mi páčil, prekvapila ma veľkoleposť Viedne. Ale škola sa mi páčila tiež, najviac sa mi však páčila atmosféra Viedne a vianočných trhov.
Lucka: Výlet sa mi veľmi páčil. Veľmi dobre zorganizované.

 

Článok o besede s CEO T. Ondrejkovou na pelikan.sk

Pred pár dňami sa uskutočnila beseda žiakov a zamestnancov Obchodnej akadémie v Prievidzi s CEO Pelikána T. Ondrejkovou. Beseda má ohlasy na facebooku (v Pelikáne robí aj naša absolventka), v google formulároch, aj na stránke samotnej firmy - prečítajte si blog o besede Chief Executive Officer-ky Táničky s OA Prievidza.

 

    

 

Vyhodnotenie súťaže Spracovanie informácií na počítačoch (SIP) 2018

15. 12. 2018 sa konalo školské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači v kategórii odpis textu. Súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií. V prvej súťažili študenti prvého ročníka a v druhej študenti druhého až štvrtého ročníka. Žiaci odpisovali 10 minút text z papierovej predlohy.

 V prvej kategórii svoje zručnosti ukázalo 9 najlepších prvákov. Dve práce boli vyradené pre nesplnenie kvalifikačného limitu. Na prvých troch miestach sa umiestnili: 

 1.   Adam Bošiak, I. A
 2.   Tibor Mello, I. B
 3.   Emil Čičmanec, I. B

 V druhej kategórii súťažilo 21 študentov. Vyhodnotených bolo 13 prác a 8 bolo vyradených pre nesplnenie limitu. Stupne víťazov: 

 1. Nikolas Ďurík, IV. B
 2. Nikola Poliačeková, IV. C
 3. Roland Čiscoň, II. A

Kompletné výsledkové listiny nájdete na www.pkop.webnode.sk/sutaze/adk/

17. 12. 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači v disciplínach úprava textu na počítači a Wordprocessing – profesionálne spracovanie textu.

V prvej disciplíne svoje zručnosti predviedlo 9 žiakov z druhého a tretieho ročníka. Študenti upravovali text pomocou korektorských značiek. Vyhodnotených bolo 8 prác, ktoré splnili hodnotiace kritéria a jedna práca bola vyradená pre nesplnenie počtu korektúr. Výsledky súťaže:

 1.  Lenka Roháčová, II. B
 2. Sofia Kmeťová, III, A
 3. Samuel Rybiansky, II. B

 Do krajského kola, ktoré sa koná 14. februára 2019 na Obchodnej akadémii Prievidza, postupujú a našu školu budú reprezentovať Lenka Roháčová z II. B, Sofia Kmeťová z III. A, Samuel Rybiansky z II. B, Roland Čiscoň z II. A a Sofia Schmidtová z II. B.

V druhej disciplíne sa súťažilo v dvoch kategóriách. V prvej súperilo 10 druhákov a v druhej kategórii sa svoje vedomosti porovnalo 5 študentov z 3. a 4. ročníka.

Vyhodnotenie oboch kategórii:

Druhý ročník: 

 1. Patrik Belan, II. A
 2. Lenka Roháčová, II. B
 3. Roland Čiscoň, II. A

Tretí a štvrtý ročník:

 1. Andrea Valnerová, IV. C
 2. Veronika Domanická, III. A
 3. Lucia Slivoňová, III.B

Do krajského kola, ktoré sa uskutoční 14. februára 2018 v OA Prievidza, postúpia študenti na prvých miestach z oboch kategórii.

Víťazom gratulujeme.

Kompletné výsledkové listiny nájdete na www.pkop.webnode.sk/sutaze/informatika/

 

Exkurzia do Volkswagen Slovakia – závod Bratislava

Dňa 13. decembra 2018 sa žiaci III. A triedy zúčastnili odbornej exkurzie v najväčšom automobilovom koncerne na svete - závode na výrobu áut Volkswagen, závod Bratislava. VW pôsobí na Slovensku od roku 1991. Bratislavský závod Volkswagen Slovakia je jediným automobilovým závodom na svete, vyrábajúcim vozidlá piatich značiek pod jednou strechou - Volkswagen Touareg, Audi Q7, Volkswagen Up, Škoda Citigo, SEAT Mii a karosérie pre Porsche Cayenne. Viac ako 99 % jeho produkcie smeruje na vývoz do 148 krajín sveta. Bolo teda čo obdivovať, prezerať a na vlastné oči presvedčiť sa ako prebieha výrobný proces tejto značky áut. Závod zamestnáva viac ako 13 000 zamestnancov z celého Slovenska.

V rámci zaujímavej exkurzie si žiaci prezreli jednotlivé pracoviská a obrovské výrobné haly, kde konštruujú vozidlá pre trh do celého sveta pomocou najmodernejšej techniky automobilového priemyslu. Žiaci mali možnosť spojiť teóriu s praxou, vidieť a zažiť ako vyzerá sériová výroba, ako sa pri výrobe uplatňujú zákonitosti výrobného procesu, ako sa prakticky vykonáva  zásobovanie just in time a just in sequence,  i ďalšie skutočnosti, ktoré sme doteraz poznali z ekonomickej  teórie... Exkurzia bola zameraná na výrobný proces áut, ktorý sa skladá zo 6-tich fáz: lisovňa, karosáreň, lakovňa, montáž, výroba agregátov a Finish center.
 

Olympiáda ľudských práv

Dňa 6. decembra t.r. sa uskutočnilo školské kolo olympiády ľudských práv. Deväť študentov prvého až tretieho ročníka súťažilo v dvoch častiach: písomnom vedomostnom teste a ústnej poznatkovo-postojovej prezentácii vylosovaných tém. A všetci súťažiaci boli skvelí! Olympiáda ľudských práv totiž nie je len obyčajná vedomostná súťaž ako ostatné predmetové olympiády, ale zároveň aj vzdelávacie podujatie, na ktorom súťažiaci preukazujú aj vysokú mieru kreativity, schopnosť zaujímavo a veku primerane vyjadrovať svoje hodnotové postoje pred publikom.

Výsledky:

 1. miesto: Dario Golubovič (II.B)
 2. miesto: Dávid Takács (III.B)
 3. miesto: Michaela Vavrová (III.B)

 V krajskom kole, ktoré sa uskutoční vo februári v GVBN v Prievidzi, budú našu školu reprezentovať Dario Golubovič a Dávid Takács. Všetci zúčastnení prejavili spokojnosť s priebehom súťaže, atmosféra bola veľmi podnetná a príjemná. Školské kolo pripravila Mgr. Zuzana Olejárová.

 

Prievidza bez bariér

Náš minuloročný projekt Prievidza bez bariér v predmete Podnikanie cestovného ruchu sme 28.11.2018 zavŕšili odovzdaním vyzbieranej finančnej hotovosti z tomboly. V spolupráci so sociálnym oddelením mesta Prievidza sme sa rozhodli darovať peniažky prievidzskej rodinke na pomoc ich zdravotne znevýhodnenej dcérke Kvetke. Veríme, že peniažky rodinke pomôžu a Kvetke gratulujeme k pätnástym narodeninám, ktoré onedlho oslávi! 
Ďakujem mojej vedúcej práce SOČ, JUDr. Dagmar Majdanovej, aj všetkým, ktorí ste minulý rok podporili náš projekt zakúpením tomboly či spolupracovali s nami pri organizovaní módnej prehliadky a aj touto cestou pomohli upozorniť na problémy pohybovo znevýhodnených občanov. Ďakujeme pani primátorke a mestu Prievidza za sprostredkovanie príjemcov finančného daru. Aneta Černáková, študentka IV. B.

 

   

 


Strana 10 z 44


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 6 hostí