Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Opravné maturitné skúšky

V dňoch 10. - 30. septembra 2019 sa na našej škole konajú opravné maturitné skúšky za školský rok 2018/2019. Milí maturanti, želáme vám úspešné zloženie skúšok. Budeme radi, ak našej škole pribudnú štyria noví absolventi s maturitou.
 

Pamätný deň obetí holocaustu a rasového násilia

Slovenská republika si tradične pripomína 9. september ako Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. V tento deň bol v roku 1941 prijatý  Židovský kódex - protižidovská právna norma popierajúca základné práva značnej časti obyvateľstva. Tragédia holokaustu postihla 70 tisíc obetí na území vtedajšieho Slovenska. Tieto, ako aj ďalšie obete rasového násilia, si treba s pietou každoročne pripomenúť.

Medzinárodný deň pamiatky obetí holocaustu určilo VZ OSN na 27. januára, pretože v tento deň v roku 1945 Červená armáda oslobodila nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau (Osvienčim-Brzezinka).

Takže nie náhodou práve dnes a práve do Poľska – do Krakowa, Osvienčimu a Wieliczky odcestovali naši druháci s učiteľmi p. Malegom a p. Pekárovou na geografickú exkurziu 9. - 11. septembra 2019. V tábore Auschwitz – Birkenau, ktorý je zapísaný v Zozname svetového dedičstva UNESCO, si môžu prezrieť aj slovenskú expozíciu, kde sú aj ukážky Židovského kódexu a jeho strašných a smutných dôsledkov. 

 

 

Kurz Svet školy

Kurz Svet školy pre študentov 1. ročníka  sa bude realizovať v utorok a stredu 3. a 4. septembra 2019 podľa školského vzdelávacieho programu  v rozsahu 2 vyučovacie dni po 5 vyučovacích hodín. V stredu 4. septembra 2019 bude v I. A triede robiť výber žiakov a predstavovať svoju firmu, s ktorou sme uzavreli duálnu zmluvu, pani Ing. Jelačičová, konateľka firmy TAXAT, s.r.o. Ponúkame pre žiakov prvého ročníka uzavretie učebnej zmluvy aj do iných firiem prievidzského regiónu. 
 

Program prvého dňa v škole

Milí žiaci, v pondelok, 2. septembra 2019 sa po prvý krát stretneme v škole. Začína prvý polrok školského roka 2019/2020. Príchod do školy je ako obvykle, do 7.50 h. Časť školy je ešte staveniskom, preto príďte hlavným vchodom, pípnite si a choďte rrovno do vašej dočasne určenej kmeňovej učebne. Prváci budú v U21 a U22, druháci v U23 a U24, tretiaci v N23 a U19 a štvrtáci v N21, N22. Pomaturitní študenti majú zápis v klubovni v prístavbe a II. P je v N14. Z bezpečnostných a technických príčin nemôžete vstupovať do šatní, do priestorov hlavnej budovy vpravo od hlavného vchodu, ani na školský dvor. Nesmiete ani otvárať veľké okná, prepínať ventily na radiátoroch, poškodzovať ani premiestňovať vybavenie a zariadenie učební, pohybovať sa mimo určených trás. Do rekonštrukcie školy už boli vynaložené veľké finančné prostriedky a všetci sa tešíme a sme hrdí ako pekne bude naša vynovená škola vyzerať a bude slúžiť svojmu účelu ešte mnoho rokov.

Okolo 8.05 zaznie v školskom rozhlase slovenská štátna hymna, nasleduje príhovor riaditeľa školy a potom vám už triedne učiteľky dajú informácie, pokyny, tlačivá a poučenia. Prváci dostanú dochádzkové čipy, ISIC karty a prístupy do svojho konta edupage od svojich triednych učiteliek, formálne sú našimi žiakmi až od prvého septembra 2019. Ale môžu si vopred rozmyslieť, či si dopoludnia priamo v škole objednajú na utorok obed, po 13.00 hodine to už nebude možné, až na stredu a ďalšie dni. V utorok bude na obed Polievka zeleninová, Lievanka, Sotté z kuracích pŕs, Ryža dusená s kukuricou, Citronáda. Rozvrh na utorok a stredu pre prvákov je podľa harmonogramu kurzu Svet školy. Celý výchovnovzdelávací proces našej školy ide už od utorka podľa platného rozvrhu a podľa pokynov denného zastupovania.

Každý, kto by chcel už na druhý deň, v utorok 3. septembra 2019, obedovať v našej výdajnej školskej jedálni, musí si najneskôr do pondelka 13.00 objednať stravu cez svoje edupage konto alebo s ISIC preukazom či dochádzkovým čipom priamo na objednávkovom termináli v miestnosti jedálne. Samozrejme, podmienkou je, že už musí byť zaevidovaná vaša platba na ten finančný účet, čo je v návratke výdajnej školskej jedálne.

 

Tešíme sa na nový školský rok 2019/2020

V novom školskom roku sa môžeme tešiť najmä na príjemné stretnutia s učiteľmi, so spolužiakmi, spolupracovníkmi, rodičmi, partnermi a ďalšími priaznivcami Obchodnej akadémie v Prievidzi. Veď čo najviac nás, ľudí, zaujíma? Predsa hlavne druhí, iní ľudia! Energicky a s chuťou pripravujeme množstvo aktivít - duálne vzdelávanie, ISIC, UNESCO, IT akadémia, tematické zážitkové exkurzie, inklúzia, integrácia, rozvojové projekty, Erasmus+, eTwinning, KROS Alfa a Omega, ZAV, SIP, SOČ, JA Slovensko, EPAS, Euroscola... Ale aj výmena okien, radiátorov, žalúzií, vynovenie fasády, nové multifunkčné ihrisko, obedy vo výdajnej školskej jedálni, podnikateľská činnosť školy... Inovujeme školský vzdelávací program, obohacujeme výchovno-vzdelávací proces o rôzne nové, efektívne a moderné formy, metódy a obsahy všeobecného vzdelávania aj odborného vzdelávania a praktickej prípravy. Hrdosť na našu školu podporí aj významné skrášlenie exteriérov a interiérov, zlepšenie pracovného a životného prostredia.

Prvé týždne školského roka 2019/2020 budeme ešte musieť v škole tolerovať doznievajúcu stavebnú činnosť. Preto sme zabezpečili potrebný počet učební na vyučovanie, maximálne využívame napríklad prístavbu, ktorú nezaťažili žiadne aktuálne stavebné práce. Časť hlavnej budovy, školský dvor, šatne, niektoré kmeňové a odborné učebne v hlavnej budove a ani telocvičňa sa dočasne nebudú môcť využívať na vyučovanie kvôli hygiene, kultúre práce, bezpečnosti a ochrane zdravia i verejného majetku. Ďakujeme za trpezlivosť, veríme v pozitívny prístup a máme radosť z toho, že projekt zníženia energetickej náročnosti budov Obchodnej akadémie, spolu s ďalšími inováciami, prinesie všetky očakávané priaznivé výsledky pre žiakov, rodičov, zamestnancov, i celú lokálnu komunitu.

Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok) od 8.00 h. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok). Tu je kalendár školských dní do konca 2019:

 

 

Participation in the UNESCO Associated Schools Network (ASPnet)

To the Principal of Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza in Slovakia

6 August 2019 

Dear Sir, I am pleased to inform you, that your  institution has been admitted as a member to the worldwide UNESCO Associated Schools Network (ASPnet). You will soon be receiving from your National Coordinator a certificate of membership signed by the Director-General of UNESCO.

By joining the ASPnet, you and your school community have taken an important decision. You have commited to promoting UNESCO´s ideals and reinforcing the humanistic, cultural and international dimensions of education through innovative teaching and learning approaches and practices in your school. UNESCO and your APSnet National Coordinator will provide technical guidance and support to your work, assist you in communicating and collaborating with other ASPnet schools and diffuse good practices and the results of your and other schools´ work.

Yours sincerely, Sabine Detzel, International Coordinator, Unit for the UNESCO Associated Schools Network (ASPnet)

 

Rekonštrukcia ihriska na školskom dvore

Oznamujeme našim žiakom, rodičom, zamestnancom a priateľom školy vynikajúcu správu, že v rámci areálu našej školy bude vybudovaný objekt multifunkčného ihriska, na ploche súčasného ihriska. Rekonštrukciou predmetnej plochy vznikne nové multifunkčné ihrisko, ktoré bude zamerané najmä na hru kolektívnych loptových športov. Ihrisko bude vybudované s tzv. tartanovým povrchom, ohraničené mantinelom po obvode a ochrannou sieťou s dvomi bezbariérovými vstupmi. Ihrisko bude osvetlené. V spodnej časti konštrukcie ihriska bude realizovaná drenáž pre odvodnenie hracej plochy. Na ploche ihriska budú umiestnené čiary pre športové hry a to: volejbal, street basketbal – 2x, tenis, floorball, minifutbal. 

 

Stravovanie vo výdajnej školskej jedálni

Stravu vo výdajnej školskej jedálni bude naša škola poskytovať od utorka 3. septembra 2019. Vypožičiavateľ našich priestorov jedálne a poskytovateľ stravy, SOŠ OaS v Prievidzi už zverejnil na našich edupage stránkach jedálny lístok na prvý týždeň školského roka 2019/2020. Pre úspešné stravovanie už od prvých dní je pre záujemcov o stravu dôležité, aby podľa pokynov v návratke, čo najskôr, zaplatili prevodom na účet peniaze. Vyplnenú návratku stačí odovzdať v prvý deň školy. Čoskoro po platbe, po zaevidovaní do systému, si sami objednajú obed cez svoje konto edupage. Stravníci nebudú automaticky prihlásení. Prváci, ktorí konto edupage ešte nemajú, získajú detailné informácie a prístupové údaje do edupage od svojich triednych učiteliek.

 

Obchodná akadémia podstupuje rozsiahlu rekonštrukciu

Od apríla 2019 prebieha rozsiahla rekonštrukcia Obchodnej akadémie v Prievidzi. Na budovách telocvične a jedálne sú už zateplené fasády a vymenené okná. „Trenčianska župa bola úspešná už v treťom projekte v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. K Strednej priemyselnej škole stavebnej E. Belluša v Trenčíne a Gymnáziu v Partizánskom sa pridala aj Obchodná akadémia v Prievidzi, pre ktorú sme získali peniaze z eurofondov. Objem vyčlenených finančných prostriedkov na tento projekt je aj so spoluúčasťou TSK niečo cez 600 tisíc eur. Cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť školy. Stavebné práce zahŕňajú zatepľovanie povál, obvodového plášťa či výmenu okien a vykurovacích telies. Od tejto rekonštrukcie si sľubujeme úsporu energií a finančných prostriedkov, ktoré následne bude môcť škola využiť napríklad na skrášlenie svojho okolia,“ uviedol predseda TSK.

Trenčianska župa sa zároveň na podnet Štátnej ochrany prírody SR CHKO Ponitrie, ktorá potvrdila na hlavnej budove školy výskyt Belorítky obyčajnej, rozhodla dočasne pozastaviť stavebné práce na dotknutých častiach budovy. Tie môžu byť znova spustené po 15. auguste 2019, ukončenie kompletnej rekonštrukcie školy je naplánované na október 2019.

Obchodnú akadémiu v Prievidzi navštevuje viac ako 260 žiakov v dennom štúdiu. Škola len pred necelým mesiacom oslávila jubilejných 70 rokov od svojho založenia. Jej študenti sa môžu tešiť nielen na vynovenú budovu, ale aj na nové multifunkčné ihrisko, ktoré plánuje Trenčianska župa vybudovať v areáli školy. Okrem iného škola vstupuje od nového školského roka do systému duálneho vzdelávania, pričom v prvom roku plánuje zabezpečiť perspektívne a výhodné štúdium pre 12 žiakov prvého ročníka.

Viac na stránkach TSK 

Reportáž Regionálnej televízie Prievidza 

Článok Tlačovej agentúry SR 

 

Prijímame žiakov do pomaturitného štúdia

Informujeme, že ešte do konca júla prijímame prihlášky na pomaturitné kvalifikačné štúdium v odbore hospodárska informatika. Prihlásiť sa môžu absolventi všetkých typov stredných škôl s maturitou. Prihlášky sa podávajú sa na tlačive ŠEVT 51 268 0, ktoré sme pre vás pripravili a vyplnili sme niektoré položky: Prihláška na pomaturitné kvalifikačné štúdium na Obchodnej akadémii 

 

Zlepšenie podmienok výchovy a vzdelávania na našej škole

Cez letné prázdniny 2019 na našej škole finišuje niekoľko už dlhšie pripravovaných a rozbehnutých projektov na zlepšenie podmienok výchovy a vzdelávania. V plnom prúde je stavba Zníženie energetickej  náročnosti budovy OA, kde sa zatepľuje vonkajší plášť budov, vymieňajú sa okná, dvere a radiátory, a snažíme sa, aby bola aj namaľovaná strecha hlavnej budovy.

V spolupráci so zriaďovateľom, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, pripravujeme aj verejné obstarávanie zhotoviteľa, ktorý nám vybuduje na školskom dvore Multifunkčné ihrisko, kde bude možné hrať volejbal, hádzanú, streetbal a floorbal.

Stravovanie pre našich žiakov a zamestnancov od septembra 2019 bude poskytovať v našich priestoroch novozriadená výdajná školská jedáleň Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Prievidzi. Nápojový automat na prvom nadzemnom podlaží bude od 09/2019 prevádzkovať firma VRBATA, s.ro.

Aj keď máme s uvedenými a ďalšími projektami na škole cez letné prázdniny veľa práce, ďakujeme všetkým zúčastneným za ich prínos, tešíme sa, že projekty zvýšia spokojnosť žiakov a učiteľov, podporia hrdosť na svoju školu, zlepšia a zmodernizujú vzhľad budov, prinesú zlepšenie podmienok a zníženie energetickej náročnosti na prevádzku.

 

Mladý účtovník 2019

V závere školského roka sa 19. júna 2019  stretli najlepší účtovníci II. a III. ročníka, aby si zmerali vedomosti v olympiáde z účtovníctva MLADÝ ÚČTOVNÍK 2019.

Žiaci riešili rôzne úlohy, v ktorých využili svoje schopnosti nadobudnuté na hodinách účtovníctva. Cieľom súťaže je zvyšovanie prestíže účtovníctva ako odborného predmetu a zároveň motivácia žiakov pri štúdiu účtovnej problematiky.

Výsledky: II. ročník:

  1. miesto Dávid Fajer, II. A
  2. miesto Patrik Belan, II. A
  3. miesto Tatiana Ilešičová, II. B

III. ročník:
  1. miesto Ben Paulík, III. A
  2. miesto Patrícia Blaháčová, III. A
  3. miesto Alexandra Plachá, III. A

 Víťazom blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť v súťaži.

 
 

Duálne vzdelávanie

Obchodná akadémia v Prievidzi sa zapojila prvým ročníkom od školského roka 2019/2020 do systému duálneho vzdelávania v študijnom odbore 6317M obchodná akadémia. Praktické vyučovanie prebieha formou vyučovacieho predmetu odborná prax v dielni školy a u vybraných prestížnych zamestnávateľov nášho regiónu, ktorí majú osvedčenie Republikovej únie zamestnávateľov o spôsobilosti pre vykonávanie praktického vyučovania a uzavrú so školou zmluvu o duálnom vzdelávaní.

Systém duálneho vzdelávania prináša úzke prepojenie odborného vzdelávania s potrebami praxe, je jedinečnou príležitosťou rozvoja, zvýšenia kvality vzdelávania. Poskytuje výhody pre všetkých zúčastnených – pre spoločnosť, pre firmy, pre školu i pre rodičov a žiakov našej školy. 

Duálne zmluvy máme v súčasnosti uzatvorené s tromi právnickými osobami - Mesto Prievidza, DELCO, s.r.o a TAXAT, s.r.o. Pre poskytovanie duálneho vzdelávania v odbore obchodná akadémia sú certifikované aj ďalšie firmy prievidzského regiónu: MIP, s.r.o, DUKE, s.r.o,, HONEYWELL Partizánske, Meridiana Bojnice, s.r.o.

Pripravujeme ďalšie zmluvy o duálnom vzdelávaní s firmami a orgánmi verejnej správy a samosprávy prievidzského regiónu, úpravy školského vzdelávacieho programu, resp. nový školský vzdelávací program pre systém duálneho vzdelávania, komunikujeme so zriaďovateľom, s Dualpointom v Trenčíne, s RUZ, s malými a strednými podnikmi, budeme kontaktovať rodičov a žiakov kvôli uzatváraniu učebných zmúv o duálnom vzdelávaní, spolupracujeme so základnými školami, inými školami s duálnym vzdelávaním... Spoločnou snahou a úsilím plníme náš cieľ a podarilo sa nám zabezpečiť už v prvom roku systému duálneho vzdelávania na Obchodnej akadémii v Prievidzi možnosť inovovaného, perspektívneho a výhodného štúdia pre 5 žiakov prvého ročníka. V školskom roku 2020/2021 predpokladáme zvýšenie počtu zapojených o ďalších 5 žiakov budúceho prvého ročníka.

Ak máte záujem o bližšie informácie, či už v mene organizácie, alebo ako rodič či žiak budúceho prvého ročníka, kontaktujte nás. Ďakujeme.

 

Slávnosť 70. výročia založenia našej školy

Obchodná akadémia v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) končí svoj sedemdesiaty školský rok.

Zaspomínať si na stredoškolské roky strávené v školských laviciach prišli v tretí júnový piatok do priestorov Kultúrneho a spoločenského strediska bývalí i súčasní študenti prievidzskej Obchodnej akadémie. Počas siedmich desiatok rokov sa z bývalej Strednej ekonomickej školy stala silná značka ekonomického a informatického odborného vzdelávania na hornej Nitre.     

Jubilantka oslavovala, ako sa patrí. Pogratulovať jej na slávnostnú akadémiu pri príležitosti 70. výročia založenia prišlo množstvo vzácnych hostí, medzi nimi aj trenčiansky župan Jaroslav Baška, ktorý sa poďakoval vedeniu školu a všetkým bývalým i súčasným zamestnancom za prípravu študentov do ich budúceho života. Vybraní pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy si z jeho rúk prevzali ďakovný list. Zdroj: tsk.sk  

Ďakujeme všetkým vzácnym hosťom, bývalým a súčasným žiakom, rodičom, zamestnancom, priateľom školy. Organizačný tím vykonal veľké množstvo práce pri príprave a počas oslavy a právom si zaslúži vďaku a ocenenie. Ďakujeme aj za obsažné a prajné príhovory, za vynikajúce umelecké výkony, za tortu a pamätné listy, za finančné a iné dary.

Ďakujeme sponzorom, osobám a firmám: Rodičovské združenie pri OA, mesto Prievidza, Priemstav, CP service, DUKE, COOP Jednota, Daffer, Medex fam, Športstav, Benystav, ELKO, SAD Prievidza, Humont, T-613 Vladimír Borko, Jaroslav Hanzel Rademar, Pavol Hraňo a ďalším. Za úspech nášho Starlabu - crowdfundingovej kampane na podporu vydania Pamätnice OA v Prievidzi vďačíme viac ako 25 darcom - konkrétnym aj anonymným.

 

 

 

Príprava školy na stavebné práce v exteriéri a v interiéri

V súvislosti s rozbiehajúcim sa projektom zníženia energetickej náročnosti budov Obchodnej akadémii v Prievidzi bude potrebné umožniť pracovníkom stavebných firiem vytvoriť priestor na kurenárske, okenárske, murárske, maliarske a čistiace práce, umožniť im výmenu všetkých  radiátorov, parapiet a všetkých okien v hlavnej budove, v telocvični a v budove školskej jedálne. Už teraz sa realizujú stavebné práce pod strechou hlavnej budovy a budovy školskej jedálne. Od 24.6.2019 sa začnú stavebné práce v exteriéri, na fasáde budov. Práce v interiéri, v jedálni a telocvični sa  začnú 4.7.2019 a v interiéri hlavnej budovy od 11.7.2019.

Pedagogická dokumentácia sa nesmie brať domov a bude uložená v trezore. Dokumenty, podliehajúce archivácii treba uložiť do archívu. Nepotrebné veci treba skartovať, separovať, zahodiť. Počítače, projektory, tlačiarne, prehrávače a iné zariadenia budú uložené v ŠVL. Rastliny v kvetináčoch budú premiestnené na chodby v prístavbe. Osobné veci zamestnancov zo zborovne a z kabinetov sa odnesú domov alebo budú uložené na určenom mieste v prístavbe. Nábytok, skrinky, stoly treba zamknúť a premiestňovať ho iba v najnutnejšej a v únosnej miere. Po prípadnej kumulácii ho treba zakryť fóliami a ochrániť pred poškodením a znečistením.

Splnenie tejto úlohy je dôležité z hľadiska ochrany bezpečnosti práce a ochrany zdravia zamestnancov a žiakov, z hľadiska ochrany školského majetku pred stratou, zničením, poškodením alebo znečistením prachom, stavebným odpadom. Rovnako treba zabezpečiť aj ochranu  osobných údajov a predchádzať bezpečnostným incidentom, porušeniam GDPR. Aj na školskom dvore, v celom areáli treba dbať na pohyb cudzích osôb a mechanizmov, aby nedošlo ku nehodám.

Ďakujeme všetkým zamestnancom a žiakom za porozumenie a za koordinovanú spoluprácu pri zabezpečovaní uvedených náročných úloh, súvisiacich s realizáciou mimoriadne prospešného projektu ochrany životného prostredia a skvalitnenia podmienok výchovy a vzdelávania na Obchodnej akadémii v Prievidzi.

 

 


Strana 10 z 47

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

IT akadémia

 

 

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 8 hostí