Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Exkurzia Nováky-Sereď

Dňa 10. októbra sa  II.A a II.B trieda zúčastnili exkurzie do pracovných táborov v Novákoch a Seredi. Naša prvá zastávka bola pri pamätnej tabuli na budove stanice v Novákoch, odkiaľ odchádzali transporty židovského obyvateľstva z miest Prievidza a Topoľčany. Nasledujúca zastávka bola v Laskári pri Novákoch, na mieste vtedajšieho  najväčšieho pracovného tábora, na ktorom je dodnes pamätník pripomínajúci toto miesto. Našim konečným cieľom bola Sereď. Ocitli sme sa tam v prvom a jedinom múzeu holokaustu na Slovensku. Z tohto miesta odchádzali vozne plné židovských obyvateľov do iných koncentračných táborov ako Osvienčim, Treblinka alebo Lublin. Samotné miesto tábora je síce moderne zrekonštruované, no človek si vie živo predstaviť, čo sa za stenami tábora kedysi dialo. Výklad a expozícia boli nielen zaujímavé, ale najmä poučné. Táto exkurzia nám dala veľa. Mnohí z nás si až po nej uvedomili, ako dobre sa teraz máme a akí sme slobodní. A práve to je to, čo by sme si všetci mali vážiť. Slobodu.

Tomáš Šmidák, II.B 

 

    

 

EÚ a eurovoľby 2019

Naša škola sa zapája do projektu Euroscola 2019, a preto pracujeme na rôznych aktivitách spojených s tematikou Európskej únie. V budúcom roku majú občania Slovenska právo hlasovať a zvoliť si  14 europoslancov, ktorí budú zastupovať SR v europarlamente. V tejto súvislosti uskutočňujeme malý prieskum a boli by sme radi, ak by ste sa doňho zapojili vyplnením našej ankety. Ďakujeme!

link na anketu

 

Pridružené školy UNESCO

Školy pridružené UNESCO vzájomne spolupracujú s cieľom podporiť medzinárodné porozumenie, medzikultúrny dialóg, udržateľný rozvoj a kvalitné vzdelávanie v praxi. Prioritou projektu je výchova k mieru, spolupráca pri ochrane ľudských práv a zabezpečovaní ľudských slobôd a tiež environmentálna výchova mladej generácie. Podporou úzkych väzieb a spoločných projektov medzi školami z rôznych krajín a kontinentov ASPnet, okrem iného, pôsobí ako katalyzátor pre medzinárodnú spoluprácu, a tak nenásilnou formou plní jednu z hlavných funkcií UNESCO.  Obchodná akadémia v Prievidzi ašpiruje na účasť v tejto sieti škôl a plánuje pokračovať v aktivitách, orientovaných na trvalo udržateľný rozvoj - vo vzdelávacej, ekologickej, ľudskoprávnej, kultúrnej oblasti a v rozširovaní povedomia o celosvetovom hmotnom i nehmotnom kultúrnom dedičstve. 

Aktuálny zoznam pridružených škôl UNESCO v SR je na: http://www.ulib.sk/sk/stredisko-unesco/spolupraca/pridruzene-skoly-unesco/adresar-pridruzenych-skol-unesco-v-sr.html a v najbližšej dobe sa medzi tieto vzdelávacie inštitúcie zaradí aj naša škola.

 

Spolupráca so Školským servisom TASR

Naša úspešná absolventka, Janka Ikrényiová, pracuje teraz v tlačovej agentúre Slovenskej republiky (TASR). Má na starosti Školský servis a odkazuje školám na Slovensku, aj našim žiakom a učiteľom: "Ak máte zaujímavé články, s ktorými sa chcete podeliť aj s čitateľmi www.skolskyservis.sk, pošlite nám ich. Budem veľmi rada, ak sa rozbehne spolupráca aj týmto smerom. Do článku budem umiestňovať prelink na stránku časopisu, čím by sme chceli zvýšiť čítanosť aj Vašich webov. Hľadáme nových spolupracovníkov z radov žiakov aj pedagógov, preto uvítame všetkých záujemcov o novinársku prácu. Naši spolupracovníci po napísaní 5-tich článkov získajú novinársky preukaz externého spolupracovníka TASR. OKTÓBER je Mesiacom úcty k starším, uvítame články o podujatiach, ktoré pri tejto príležitosti urobíte. Nezabudnite na fotografie a videá, bez ktorých dnešné weby už fungovať nemôžu. Jeseň a jesenná nálada zavítala aj do škôl. Preto nám môžete poslať fotografie a kratučké články k nim, aby sme videli, ako aj Vaša škola a triedy zažiarili jesennými farbami. Prípadne môžete poslať aj návod, ako si vyrobiť zaujímavú jesennú výzdobu. Ak budete potrebovať radu a pomoc, neváhajte ma kontaktovať. S pozdravom Jana Ikrényiová Vedúca redaktorka Školský servis TASR".

V poslednej dobe uverejnil školský servis našim redaktorom napríklad tieto články:

 

Elektronické testovanie z vybraných oblastí finančnej gramotnosti

Testovanie vybraných oblastí finančnej gramotnosti realizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NUCEM) prostredníctvom systému e-test. Výsledky žiakov a škôl budú internou informáciou NUCEM a zúčastnenej školy, NUCEM ich nebude poskytovať tretím stranám.

Cieľom školského elektronického testovania je monitorovať úroveň vedomostí a zručností reprezentatívnej vzorky žiakov vo vybraných oblastiach finančnej gramotnosti, monitorovať postoje a vzťah reprezentatívnej vzorky žiakov k ochrane finančných záujmov EÚ a ku korupcii.

Oznamujeme rodičom, žiakom a učiteľom, že na našej škole bude v utorok 16. októbra 2018 testovanie z finančnej gramotnosti, v jednej triede druhého ročníka - II. B. Na začiatku druhej vyučovacej hodiny žiaci II. B prídu do učebne N12 a N13, testovanie trvá dve vyučovacie hodiny.

 

Upisovanie akcií JA firmy VICTORY

V stredu 17. októbra 2018 počas obedných prestávok od 11:15 do 12:35 sa uskutoční upisovanie akcií. Cena akcie sú dve eurá. Prosíme, prineste si svoje občianske preukazy. Tešíme sa na vás.
Viktória Zahoranská, III. B 

 

Získali sme Pohár predsedu TSK

Naša škola získala za školský rok 2017/2018 pohár od predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Boli sme vyhodnotení ako tretia najúspešnejšia stredná odborná škola kraja vo vedomostných a záujmovo-umeleckých súťažiach. Pohár sme získali najmä za výborné výkony našich žiakov v Spracovaní informácií na počítači a v Stredoškolskej odbornej činnosti. Super!

 

   

 

JA Firma Victory

Sme 14 študenti III. B triedy, ktorí si v rámci predmetu aplikovaná ekonómia založili novú študentskú firmu JA Firma VICTORY. Tento program ponúka nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko. V priebehu školského roka si vyskúšame fungovanie podnikateľského subjektu. Budeme simulovať činnosť akciovej spoločnosti od jej založenia až po likvidáciu. Vytvoríme si svoj podnikateľský plán, získame vstupný kapitál predajom akcií a v priebehu roka budeme vyrábať a predávať naše produkty. Pri tvorbe podnikateľského plánu vychádzame z Vašich požiadaviek, potrieb a túžob. Boli by sme radi, keby ste nám pomohli a vyplnili dotazník. Veríme, že dobrým podnikateľským plánom uspokojíme Vaše aj naše potreby. Za Váš čas a ochotu vopred ďakujeme. 

Link na dotazník: https://goo.gl/forms/h1kb2PpimTfKCojV2

 

Tretie miesto vo futbale

 Naši futbalisti získali tretie miesto na majstrovstvách okresu vo veľkom futbale. Blahoželáme!
 
  
  
 

Slovenské rýchle prsty

Prvý ročník celoštátneho sústredenia žiakov v spracovaní textu na počítači „Slovenské rýchle prsty 2018“  sa konal v Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, Bratislava v dňoch 19. - 21. 09. 2018. Hlavný organizátor obchodná akadémia si prizvala k spolupráci partnerov INTERINFO Slovensko, Školu ZAV, Katedru pedagogiky NHF EÚ v Bratislave ako odborných garantov sústredenia, a tiež Bratislavský samosprávny kraj, ktorý poskytol priestory na výuku. Z našej školy sa sústredenia zúčastnili dvaja žiaci a pani zástupkyňa Čiscoňová.

Tréningy viedli skúsení a osvedčení tréneri - Jaroslav Zaviačič, vicemajster sveta v písaní na stroji  a Helena Zaviačičová, deväťnásobná majsterka sveta v písaní na klávesnici, držiteľka svetového rekordu 928 čistých úderov za minútu. Obaja sú autormi programovanej výučba písania na počítači – Škola ZAV. Na poslednej celosvetovej súťaži INTERSTENO v Berlíne získali českí súťažiaci pod ich vedením spolu 40 medailí z celkového počtu 90. Dúfame, že ich skúsenosti s výučbou písania zužitkujeme v úspechoch našich žiakov. Sústredenie bolo prínosom nielen pre zúčastnených žiakov, ale aj pre vyučujúcich, ktorí sa dozvedeli o pripravovaných novinkách v úprave hlavičkového papiera externých písomností a mohli si vzájomne vymeniť svoje skúsenosti s výučbou administratívy a korešpondencie.

 

Účelové cvičenie - ochrana sadeníc proti lesnej zveri

V piatok 14. 09. 2018 sa na našej škole konalo účelové cvičenie, pri ktorom žiaci III. B pomohli lokálnej prírode. Na konci minulého školského roka naši žiaci vysadili 300 sadeníc duba v okolí Novák. Po pár mesiacoch sa žiaci vrátili na to isté miesto, kde sa tento raz o svoje malé stromčeky museli postarať. Už po pár mesiacoch sme mohli spozorovať ako sa stromčekom darí a o koľko narástli. Podľa pána lesníka sa uchytilo 80% a zvyšok je prirodzený úbytok, s ktorým sa musí rátať. Keďže sa blíži zimné obdobie lesná zver musí hľadať potravu a nie raz sa ňou stanú práve čerstvé sadenice. Preto hlavnou úlohou študentov bolo stromčeky ochrániť tým, že na malé sadenice natierali repelentný prípravok, ktorý mal zver odpudzovať od konzumovania malých sadeníc. Prípravok bol pastelovo modrej farby a mal špecifickú vôňu. Bola to príjemná aktivita, ktorá nebola moc fyzicky náročná . Celú aktivitu nám pomohla zorganizovať Lesná správa Nitrianske Rudno. Na jej parcelách sme mohli stromy sadiť a naďalej sa o nich starať. Tiež sa postarali o materiál, občerstvenie a na záver škola dostala edukačné pomôcky, ktoré môžeme využívať na hodinách biológie. Touto cestou by sme im chceli za ich čas poďakovať a veríme, že naša spolupráca ešte neskončila. Ďalej chceme poďakovať pedagogickému dozoru a žiakom, ktorí sa do tejto aktivity dobrovoľne zapojili a urobili niečo pre prírodu vo svojom okolí. Dúfame, že naša škola sa bude starať o to, aby podobných aktivít pribúdalo a aby si naši žiaci mohli uvedomovať aké dôležité je pre nás životné prostredie a čo treba robiť pre jeho zachovanie. Dávid Takács III. B   

   

 

Vzdelávacie poukazy 2018

Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka. Vzdelávacie poukazy vydávajú školy svojim žiakom a poukazy prijímajú rôzni poskytovatelia záujmového vzdelávania v určenom termíne. Hodnota vzdelávacieho poukazu je na rok 2018 stanovená v sume 32 Eur. Obchodná akadémia v Prievidzi vydala všetkým svojim žiakom vzdelávacie poukazy a je aj poskytovateľom záujmového vzdelávania (máme pestrú ponuku krúžkov).

Dospelí žiaci, alebo zákonní zástupcovia nedospelých žiakov, ktorí chcú poskytnúť vzdelávací poukaz našej škole, podpíšu  vzdelávací poukaz a odovzdajú svojej triednej učiteľke najneskôr do 20. septembra 2018. Ďakujeme.

 

EUROZÓNA: áno, či nie?

Oboznamujeme študentov s výhodami členstva v eurozóne.

26. a 27. septembra 2018 sa na našej škole konali prednášky o eurozóne, ktoré zorganizovala skupina študentov z III. B. Keďže sa naša škola zapája do rôznych európskych programov, prednášky boli súčasťou našich aktivít, ktorými sa zapájame do súťaží, ako sú Euroscola a Ambasádorská škola EP. Hlavnou úlohou prednášok bolo poučiť mladých ľudí o výhodách, ktoré máme ako členský štát eurozóny. V prezentácii sa mohli študenti dozvedieť,  čo je eurozóna, kedy vznikla, koľko štátov ju tvorí a veľa ďalších informácií. Naše prednášky nadväzovali na aktivitu z minulého školského roka, keď študenti zbierali euromince zo všetkých členských štátov eurozóny. Po prezentácii si žiaci mohli pozrieť našu zbierku euromincí, ktorá je už takmer kompletná. Pre študentov boli pripravené aj rôzne súťaže, do ktorých sa mohli zapájať a hrať o vecné ceny. Na záver bol pripravený malý test s otázkami o eurozóne a eurominciach. Žiaci ho mohli vypĺňať cez školský počítač alebo cez mobilné telefóny. Zapojiť sa mohli všetci študenti našej obchodnej akadémie do 30. septembra 2018. Podľa odpovedí môžeme vyhodnotiť, že študenti zvládli test na výbornú. Niektorým zo zapojených študentov sa podarilo odpovedať na všetky otázky správne. V priebehu budúceho týždňa vylosujeme jedného zo súťažiacich, ktorý mal všetky odpovede správne, a osobne ho budeme kontaktovať, aby sme mu/jej mohli odovzdať výhru J. Chceli by sme sa poďakovať pánovi riaditeľovi, všetkým vyučujúcim a študentom, ktorí sa zúčastnili našich prednášok a zapojili sa do súťaží.

PS: Ďakujeme za všetky pozitívne reakcie, vážime si ich... 

 

Ambasádori európskej demokratickej kultúry

V pondelok 17. septembra 2018 sme sa zúčastnili slávnostného odovzdávania certifikátov pre úspešných ambasádorov 2. ročníka programu Ambasádorské školy Európskeho parlamentu. Ako povedal Ivan Štefanec vo svojom príhovore - „v čase spochybňovania historických skúseností je dôležité uvedomiť si význam Európskej únie pre zachovanie mieru a ochranu hodnôt, na ktorých stojí európska civilizácia – slobody a demokracie“. Organizátori pripravili zaujímavý program – stretnutie a diskusia s poslancami EP Ivanom Štefancom a Borisom Zalom, prednášku Jozefa Bátoru z Katedry politológie FiF UK, priestor na rozhovory a výmenu skúseností so študentami stredných škôl.

Budúci rok  - v máji 2019 -  sa konajú voľby poslancov, ktorí nás budú zastupovať v EP. V súvislosti s voľbami nám predstavili aktivitu Tentorazidemvolit.sk (Thistimeimvoting.eu), ktorej cieľom je zvýšiť informovanosť o význame EÚ a zaktivizovať hlavne mladých ľudí pre účasť vo voľbách do EP. Je dosť známy fakt, že Slovensko dopadlo vo voľbách v roku 2014 dosť katastrofálne s účasťou len 13 % voličov (najnižšie číslo z krajín EÚ) a voliť prišlo len 6 % mladých ľudí vo veku od 18 do 24 rokov. Senior a junior ambasádori 1. ročníka AŠ sú RNDr. Eva Kadlečíková a Lucia Slivoňová s Adriánom Mrázom z III. B triedy  

   

 

Účelové cvičenie v septembri 2018

Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov našej školy je Kurz na ochranu života a zdravia. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Účelové cvičenia pre 1. a 2. ročník sa konajú dvakrát do roka vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz. V piatok 14. septembra 2018 sme organizovali účelové cvičenie za prvý polrok. Súčasťou bol aj nácvik požiarneho poplachu, evakuácie a presun žiakov na miesto účelového cvičenia, v lesa nad neďalekým kúpeľným mestečkom Bojnice.

   

 

Tematické zážitkové vzdelávanie

Vďaka dvom schváleným žiadostiam našej školy a finančnému príspevku po 500 eur od Trenčianskeho samosprávneho kraja sa už čoskoro - v októbri 2018 budú môcť naši druháci a tretiaci zúčastniť zaujímavých aktivít zážitkového vzdelávania v Seredi, Novákoch a Laskári resp. v Nitre a Oponiciach. 
 


Strana 10 z 42

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

IT akadémia

 

 

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 4 hostí