Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Upisovanie akcií JA firmy VICTORY

V stredu 17. októbra 2018 počas obedných prestávok od 11:15 do 12:35 sa uskutoční upisovanie akcií. Cena akcie sú dve eurá. Prosíme, prineste si svoje občianske preukazy. Tešíme sa na vás.
Viktória Zahoranská, III. B 

 

Získali sme Pohár predsedu TSK

Naša škola získala za školský rok 2017/2018 pohár od predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Boli sme vyhodnotení ako tretia najúspešnejšia stredná odborná škola kraja vo vedomostných a záujmovo-umeleckých súťažiach. Pohár sme získali najmä za výborné výkony našich žiakov v Spracovaní informácií na počítači a v Stredoškolskej odbornej činnosti. Super!

 

   

 

JA Firma Victory

Sme 14 študenti III. B triedy, ktorí si v rámci predmetu aplikovaná ekonómia založili novú študentskú firmu JA Firma VICTORY. Tento program ponúka nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko. V priebehu školského roka si vyskúšame fungovanie podnikateľského subjektu. Budeme simulovať činnosť akciovej spoločnosti od jej založenia až po likvidáciu. Vytvoríme si svoj podnikateľský plán, získame vstupný kapitál predajom akcií a v priebehu roka budeme vyrábať a predávať naše produkty. Pri tvorbe podnikateľského plánu vychádzame z Vašich požiadaviek, potrieb a túžob. Boli by sme radi, keby ste nám pomohli a vyplnili dotazník. Veríme, že dobrým podnikateľským plánom uspokojíme Vaše aj naše potreby. Za Váš čas a ochotu vopred ďakujeme. 

Link na dotazník: https://goo.gl/forms/h1kb2PpimTfKCojV2

 

Tretie miesto vo futbale

 Naši futbalisti získali tretie miesto na majstrovstvách okresu vo veľkom futbale. Blahoželáme!
 
  
  
 

EUROZÓNA: áno, či nie?

Oboznamujeme študentov s výhodami členstva v eurozóne.

26. a 27. septembra 2018 sa na našej škole konali prednášky o eurozóne, ktoré zorganizovala skupina študentov z III. B. Keďže sa naša škola zapája do rôznych európskych programov, prednášky boli súčasťou našich aktivít, ktorými sa zapájame do súťaží, ako sú Euroscola a Ambasádorská škola EP. Hlavnou úlohou prednášok bolo poučiť mladých ľudí o výhodách, ktoré máme ako členský štát eurozóny. V prezentácii sa mohli študenti dozvedieť,  čo je eurozóna, kedy vznikla, koľko štátov ju tvorí a veľa ďalších informácií. Naše prednášky nadväzovali na aktivitu z minulého školského roka, keď študenti zbierali euromince zo všetkých členských štátov eurozóny. Po prezentácii si žiaci mohli pozrieť našu zbierku euromincí, ktorá je už takmer kompletná. Pre študentov boli pripravené aj rôzne súťaže, do ktorých sa mohli zapájať a hrať o vecné ceny. Na záver bol pripravený malý test s otázkami o eurozóne a eurominciach. Žiaci ho mohli vypĺňať cez školský počítač alebo cez mobilné telefóny. Zapojiť sa mohli všetci študenti našej obchodnej akadémie do 30. septembra 2018. Podľa odpovedí môžeme vyhodnotiť, že študenti zvládli test na výbornú. Niektorým zo zapojených študentov sa podarilo odpovedať na všetky otázky správne. V priebehu budúceho týždňa vylosujeme jedného zo súťažiacich, ktorý mal všetky odpovede správne, a osobne ho budeme kontaktovať, aby sme mu/jej mohli odovzdať výhru J. Chceli by sme sa poďakovať pánovi riaditeľovi, všetkým vyučujúcim a študentom, ktorí sa zúčastnili našich prednášok a zapojili sa do súťaží.

PS: Ďakujeme za všetky pozitívne reakcie, vážime si ich... 

 

Slovenské rýchle prsty

Prvý ročník celoštátneho sústredenia žiakov v spracovaní textu na počítači „Slovenské rýchle prsty 2018“  sa konal v Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, Bratislava v dňoch 19. - 21. 09. 2018. Hlavný organizátor obchodná akadémia si prizvala k spolupráci partnerov INTERINFO Slovensko, Školu ZAV, Katedru pedagogiky NHF EÚ v Bratislave ako odborných garantov sústredenia, a tiež Bratislavský samosprávny kraj, ktorý poskytol priestory na výuku. Z našej školy sa sústredenia zúčastnili dvaja žiaci a pani zástupkyňa Čiscoňová.

Tréningy viedli skúsení a osvedčení tréneri - Jaroslav Zaviačič, vicemajster sveta v písaní na stroji  a Helena Zaviačičová, deväťnásobná majsterka sveta v písaní na klávesnici, držiteľka svetového rekordu 928 čistých úderov za minútu. Obaja sú autormi programovanej výučba písania na počítači – Škola ZAV. Na poslednej celosvetovej súťaži INTERSTENO v Berlíne získali českí súťažiaci pod ich vedením spolu 40 medailí z celkového počtu 90. Dúfame, že ich skúsenosti s výučbou písania zužitkujeme v úspechoch našich žiakov. Sústredenie bolo prínosom nielen pre zúčastnených žiakov, ale aj pre vyučujúcich, ktorí sa dozvedeli o pripravovaných novinkách v úprave hlavičkového papiera externých písomností a mohli si vzájomne vymeniť svoje skúsenosti s výučbou administratívy a korešpondencie.

 

Ambasádori európskej demokratickej kultúry

V pondelok 17. septembra 2018 sme sa zúčastnili slávnostného odovzdávania certifikátov pre úspešných ambasádorov 2. ročníka programu Ambasádorské školy Európskeho parlamentu. Ako povedal Ivan Štefanec vo svojom príhovore - „v čase spochybňovania historických skúseností je dôležité uvedomiť si význam Európskej únie pre zachovanie mieru a ochranu hodnôt, na ktorých stojí európska civilizácia – slobody a demokracie“. Organizátori pripravili zaujímavý program – stretnutie a diskusia s poslancami EP Ivanom Štefancom a Borisom Zalom, prednášku Jozefa Bátoru z Katedry politológie FiF UK, priestor na rozhovory a výmenu skúseností so študentami stredných škôl.

Budúci rok  - v máji 2019 -  sa konajú voľby poslancov, ktorí nás budú zastupovať v EP. V súvislosti s voľbami nám predstavili aktivitu Tentorazidemvolit.sk (Thistimeimvoting.eu), ktorej cieľom je zvýšiť informovanosť o význame EÚ a zaktivizovať hlavne mladých ľudí pre účasť vo voľbách do EP. Je dosť známy fakt, že Slovensko dopadlo vo voľbách v roku 2014 dosť katastrofálne s účasťou len 13 % voličov (najnižšie číslo z krajín EÚ) a voliť prišlo len 6 % mladých ľudí vo veku od 18 do 24 rokov. Senior a junior ambasádori 1. ročníka AŠ sú RNDr. Eva Kadlečíková a Lucia Slivoňová s Adriánom Mrázom z III. B triedy  

   

 

Účelové cvičenie - ochrana sadeníc proti lesnej zveri

V piatok 14. 09. 2018 sa na našej škole konalo účelové cvičenie, pri ktorom žiaci III. B pomohli lokálnej prírode. Na konci minulého školského roka naši žiaci vysadili 300 sadeníc duba v okolí Novák. Po pár mesiacoch sa žiaci vrátili na to isté miesto, kde sa tento raz o svoje malé stromčeky museli postarať. Už po pár mesiacoch sme mohli spozorovať ako sa stromčekom darí a o koľko narástli. Podľa pána lesníka sa uchytilo 80% a zvyšok je prirodzený úbytok, s ktorým sa musí rátať. Keďže sa blíži zimné obdobie lesná zver musí hľadať potravu a nie raz sa ňou stanú práve čerstvé sadenice. Preto hlavnou úlohou študentov bolo stromčeky ochrániť tým, že na malé sadenice natierali repelentný prípravok, ktorý mal zver odpudzovať od konzumovania malých sadeníc. Prípravok bol pastelovo modrej farby a mal špecifickú vôňu. Bola to príjemná aktivita, ktorá nebola moc fyzicky náročná . Celú aktivitu nám pomohla zorganizovať Lesná správa Nitrianske Rudno. Na jej parcelách sme mohli stromy sadiť a naďalej sa o nich starať. Tiež sa postarali o materiál, občerstvenie a na záver škola dostala edukačné pomôcky, ktoré môžeme využívať na hodinách biológie. Touto cestou by sme im chceli za ich čas poďakovať a veríme, že naša spolupráca ešte neskončila. Ďalej chceme poďakovať pedagogickému dozoru a žiakom, ktorí sa do tejto aktivity dobrovoľne zapojili a urobili niečo pre prírodu vo svojom okolí. Dúfame, že naša škola sa bude starať o to, aby podobných aktivít pribúdalo a aby si naši žiaci mohli uvedomovať aké dôležité je pre nás životné prostredie a čo treba robiť pre jeho zachovanie. Dávid Takács III. B   

   

 

Účelové cvičenie v septembri 2018

Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov našej školy je Kurz na ochranu života a zdravia. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Účelové cvičenia pre 1. a 2. ročník sa konajú dvakrát do roka vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz. V piatok 14. septembra 2018 sme organizovali účelové cvičenie za prvý polrok. Súčasťou bol aj nácvik požiarneho poplachu, evakuácie a presun žiakov na miesto účelového cvičenia, v lesa nad neďalekým kúpeľným mestečkom Bojnice.

   

 

Tematické zážitkové vzdelávanie

Vďaka dvom schváleným žiadostiam našej školy a finančnému príspevku po 500 eur od Trenčianskeho samosprávneho kraja sa už čoskoro - v októbri 2018 budú môcť naši druháci a tretiaci zúčastniť zaujímavých aktivít zážitkového vzdelávania v Seredi, Novákoch a Laskári resp. v Nitre a Oponiciach. 
 

Deň gramotnosti 2018

Metodicko-pedagogické centrum DP Trenčín v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, školskými úradmi Trenčianskeho kraja  a s podporou Štátnej školskej inšpekcie vyhlasuje na  8. septembra  2018  „Deň gramotnosti“. Koná sa každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa gramotnosti, ktorý si  na základe rozhodnutia Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) od roku 1966 svet každoročne pripomína.

Obchodná akadémia v Prievidzi sa pripája k aktivitám konaným pri príležitosti Dňa gramotnosti. Počas septembra  zaradíme do bežného vyučovacieho procesu aktivity zamerané na podporu a zvýšenie gramotností, ako sú čitateľská, matematická, prírodovedná, finančná  (príp.: mediálna, informačná, podnikateľská, občianska a pod. ...), prípadne aktivity  z oblasti STEM vzdelávania (Science, Technology, Engineering, Mathematics), zameraného na popularizáciu vedy a techniky a zvýšenie záujmu o technické a prírodovedné odbory... Len ako príklad uveďme to, že v septembri rozbiehame aktivity našej IT akadémie so zameraním na overovanie inovatívnych metodík a získavanie medzinárodného certifikátu ECDL. Dvojhodinovou prednáškou sa začal vzdelávací cyklus pre maturantov - školenie finančnej akadémie. Žiaci minuloročnej III. A súťažili v prezentácii Kúpeľov Bojnice. Počas septembra 2018 sa môžete tešiť aj na ďalšie aktivity našej školy pri príležitosti Dňa gramotnosti.

 

Naše žiačky sú majsterky Európy!

Uplynulý víkend sa odohrali v talianskom Lanciane Majstrovstvá Európy v štýle Shito ryu. Na Majstrovstvách Slovenska v Dunajskej Strede si miestenku na tomto šampionáte vybojovalo hneď 7 Prievidžanov, ktorí boli mimoriadne úspešní. Sedem reprezentantov získalo 4 zlaté, 1 striebornú a jednu bronzovú medailu, čím dopomohli Slovensku stať sa najúspešnejšou krajinou súťaže.

Vaňová najlepšou juniorkou, Jakubechová s bronzom
Druhý súťažný deň na tatami nastúpili juniori a seniori. Medzi juniorkami dominovala Vanda Vaňová, ktorá sa vo finále stretla s premožiteľkou Jakubechovej z Ruska. Vo finále však Ruska na Slovenku nestačila a Vaňová vybojovala zlato. O tretie miesto nezaváhala Jakubechová.

Družstvo žien so zlatom

Čerešničkou na torte na ME v Shito ryu bolo mladé družstvo kata žien: Nikola Jakubechová, Vanda Vaňová a Kika Bruňanská zdolalo vo finále družstvo Ruska.
„Momentálne nás čakajú už len skúšky technickej vyspelosti, reprezentačné sústredenie a Youth Cup v chorvátskom Umagu, kde však pôjdu len dve pretekárky. Členovia klubu sa tešia najmä na uzatváranie sezóny. Cez leto sa budeme pripravovať na nadchádzajúce Majstrovstvá sveta seniorov, ktoré sa konajú každé dva roky a na kvalifikáciu na ME kadetov a juniorov, ktoré sa budú konať vo februári v Dánsku. Po letnej prestávke začíname od septembra aj s novou trénerskou posilou,“ dopĺňa k šampionátu trénerka Dušana Čierna.

http://www.prievidza.sk/spravodajstvo/styri-tituly-majstra-europy-do-prievidze/  

 

Vzdelávacie poukazy 2018

Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka. Vzdelávacie poukazy vydávajú školy svojim žiakom a poukazy prijímajú rôzni poskytovatelia záujmového vzdelávania v určenom termíne. Hodnota vzdelávacieho poukazu je na rok 2018 stanovená v sume 32 Eur. Obchodná akadémia v Prievidzi vydala všetkým svojim žiakom vzdelávacie poukazy a je aj poskytovateľom záujmového vzdelávania (máme pestrú ponuku krúžkov).

Dospelí žiaci, alebo zákonní zástupcovia nedospelých žiakov, ktorí chcú poskytnúť vzdelávací poukaz našej škole, podpíšu  vzdelávací poukaz a odovzdajú svojej triednej učiteľke najneskôr do 20. septembra 2018. Ďakujeme.

 

Nové možnosti edupage

Vitajte v novom školskom roku. Po prihlásení sa na edupage ste určite zaregistrovali zmenu obsahu, zmenu grafiky a nové možnosti práce s edupage. Novým a fundamentálnym pojmom v edupage je "hodina". Hodina je kombináciou predmetu a skupiny žiakov, ktorú učiteľ učí. Hodiny si vytvárajú sami učitelia, prípadne ich môže upraviť administrátor edupage. Správne zadaná hodina zabezpečí, že budú dobre fungovať: triedna kniha, dochádzka, zapisovanie známok, vzdelávacie štandardy, tematické plány, zadávanie testov, lekcií a domácich úloh atď...

Na internete nájdeme množstvo návodov, ako pracovať s novým systémom edupage. Veríme, že nové modernejšie a bezpečnejšie funkcie systému poslúžia na ďalšie zlepšenie výchovy a vzdelávania našich žiakov. 

Internetová žiacka knižka patrí u učiteľov medzi najobľúbenejšie funkcie. V aktualizovanom EduPage ostala táto funkcia nezmenená, zjednodušila sa však jej prístupnosť.

Zadávanie známok - videonávod

Na začiatku školského roka si učiteľ vytvorí „hodiny“, ktoré učí. Pri vytváraní hodiny zadefinuje, ktorí žiaci do nej patria. Toto riešenie prináša učiteľom mnohé výhody. Napríklad, počas roka už v žiackej knižke nie je potrebné vyberať triedu a predmet. Na základe hodiny sa Vám zobrazia vždy iba tí správni žiaci v žiackej knižke aj v triednej knihe.

Vytvoriť hodinu je veľmi jednoduché. Podrobné návody nájdete tu:

Čo je to hodina a ako si ju vytvoriť?
Vytváranie delených hodín

Ak máte otázky, kontaktujte na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. . Radi Vám pomôžu.

 

Koncoročné vysvedčenia odovzdával našim žiakom aj župan Trenčianskeho kraja

"Prevzatie koncoročných vysvedčení malo slávnostný charakter aj v triede Obchodnej akadémie v Prievidzi. Na základe svojho aktívneho prístupu i mimoškolských aktivít vybral riaditeľ školy Ľubomír Vida triedu 2.B. Súdržný kolektív už viackrát dokázal, že mu na svojom okolí záleží. Na začiatku školského roka pripravili charitatívnu akciu Prievidza bez bariér, zapojili sa aj do súťaže Euroscola, v ktorej sa v rámci Slovenska umiestnili na treťom mieste. Vďaka ich rôznorodým aktivitám sa škola stala Ambasádorskou školou Európskeho parlamentu.

 

 

 

Riaditeľ prievidzskej Obchodnej akadémie a triedna učiteľka Dagmar Majdanová vybrali na ocenenie predsedom TSK spomedzi tohto úspešného kolektívu Moniku Cmarkovú, ktorá školský rok ukončila s vyznamenaním, zúčastnila sa aj súťaže Mladý účtovník a Olympiády ľudských práv. Do triedy chodí aj viacnásobná majsterka Európy v karate Vanda Vaňová, ktorá sa z nedávno skončených Majstrovstiev Európy v talianskom Lanciane vrátila s cennými kovmi. Obom putoval z rúk trenčianskeho župana ďakovný list za vzornú reprezentáciu školy i kraja."

Viac sa dočítate v článku na webe Trenčianskeho samosprávneho kraja. Reportáž z posledného dňa školského roka 2017/2018 v našej škole pripravuje Regionálna televízia Prievidza.

Ďakujeme županovi Jaroslavovi Baškovi za priazeň a za návštevu na našej škole, blahoželáme a pripájame sa ku gratuláciám oceneným žiakom, prajeme všetkým žiakom, zamestnancom, rodičom a priateľom Obchodnej akadémie v Prievidzi príjemné letné prázdniny 2018.

 

 

Výsledky školského kola súťaže Mladý účtovník

Samostatnosť, dôslednosť, precíznosť a flexibilita sú vlastnosti dobrého účtovníka, ktoré musia byť podložené odbornosťou a znalosťou platnej legislatívy v ekonomickej oblasti. Nadobudnutú úroveň týchto vlastností a zručností overuje olympiáda Mladý účtovník. V celoslovenskom meradle olympiádu organizuje firma Kros, a. s. pod odbornou gesciou Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov.

13. júna 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády Mladý účtovník. Zúčastnili sa jej vybraní žiaci druhého a tretieho ročníka. Výsledky školského kola sú:

II. ročník:

  1.  miesto Benjamín Paulík, II. A (úspešnosť 99 %)
  2. miesto Veronika Domanická, II. A
  3. miesto Alexandra Plachá, II. A

 III. ročník:

  1. miesto Karin Púčiková, III. A (úspešnosť 90 %)
  2. miesto Martina Čiscoňová, III. A
  3. miesto Nikola Vačková, III. A

 Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

 


Strana 10 z 42

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

IT akadémia

 

 

Partnerská škola JA SR

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 142 hostí