Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Deň učiteľov 2022

Deň učiteľov je príležitosťou poďakovať a oceniť učiteľov za ich náročnú a svedomitú prácu, pripomenúť obrovský význam pedagogickej práce pre spoločnosť a uznať nenahraditeľný príspevok k rozvoju pozitívnych vlastností detí a mládeže. Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov, milí učitelia. Prajeme vám veľa zdravia a porozumenia, trpezlivosti a vytrvalosti, šťastia a lásky.  
 

Krajské kolo SOČ Stará Turá 2022

Atmosféru krajskej prehliadky najlepších prác Stredoškolskej odbornej činnosti 30. marca 2022 v Starej Turej približuje video. Sme hrdí, že v jednej z kategórií prvé miesto získala aj naša Obchodná akadémia. Blahoželáme Patrikovi Grolmusovi z III. A  a školiteľke Ing. K. Pekárovej. Ďakujeme im aj ďalším našim súťažiacim za vynikajúcu reprezentáciu našej školy.

 

Výsledky celoslovenského kola súťaže SIP 2022

23. a 24. marca 2022 sa v Martine konalo celoslovenské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači. Sme hrdí a tešíme sa z toho, že OA Prievidza dokázala opäť získať viaceré kvalitné umiestnenia za vrcholné výkony svojich žiakov vo všetkých troch kategóriách. 

1. disciplína - písanie na počítači:

Pavol Svítok 6. miesto a Lukáš Blaho 7. miesto

 

2. disciplína - úprava textu na počítači:

Sabina Chvojková 4. miesto, Lukáš Blaho 8. miesto

 

3. disciplína - profesionálne spracovanie textu - wordprocessing:

Nikola Kmeťová 1. miesto

Pavol Svítok 2. miesto

Rebeka Želiezková 3. miesto

Monika Kocúrová 4. miesto

Dominika Vaňová 5. miesto

Marek Kurinec 6. miesto 

Ďakujeme našim skvelým žiakom a ich učiteľkám za náročnú prípravu a blahoželáme ku výborným výsledkom. 

 

Počet voľných miest pre začlenenie odídencov z Ukrajiny do vzdelávania

Začlenenia odídencov z Ukrajiny do reálneho života vrátane ich zaradenia do školského vzdelávania je akútny stav, ktorý si vyžaduje rýchle a empatické riešenie. Ponúkame niekoľko voľných miest v triedach, v komunikácii so zamestnávateľmi s duálnom zmluvou pre nich pripravíme aj ponuku voľných učebných miest v systéme duálneho vzdelávania.

Kód a názov odboru vzdelávania: 6317 M obchodná akadémia

 • Počet miest v 1. ročníku: 4, z nich 1 už obsadené 
 • Počet miest v 2. ročníku: 1
 • Počet miest v 3. ročníku: 12
 • Počet miest v 4. ročníku: 7
 

Informácie o maturite 2022

Externá časť a písomná forma internej časti (EČ a PFIČ) maturitnej skúšky sa tento školský rok bude tak ako na celom Slovensku konať na našej škole od 15. marca do 17. marca 2022. Praktická časť odbornej zložky (PČOZ) sa koná 11. - 13. apríla 2022 a ústna forma internej časti (ÚFIČ) v týždni od 30. mája do 3. júna 2022. 

Na základe záverov zasadnutia Ústrednej maturitnej komisie bude predĺžená každá skúška EČ a PFIČ o 15 minút. Zadania a témy PČOZ a ÚFIČ budú upravené v súvislosti s dištančnou formou vyučovania. Počas EČ a PFIČ bude pre ostatných žiakov školy organizované dištančné vzdelávanie. Pre zabezpečenie prípadného náhradného termínu škola vyplní 14. marca 2022 dotazník o počte žiakov, ktorí sa nemôžu zúčastniť EČ a PFIČ v riadnom termíne. Epidemiologické opatrenia budú štandardné, na našej škole nebudú maturovať žiaci iných škôl. 

 

Plná solidarita a podpora Ukrajine

Vojenská agresia Ruskej federácie je hrubým porušením medzinárodného práva, integrity a suverenity  voči nášmu susednému štátu. Je hrozbou pre európsku a regionálnu stabilitu, ako aj pre svetový poriadok založený na pravidlách.

OA Prievidza vyjadruje podporu Ukrajine a odsudzuje ruskú vojenskú inváziu. Ruský útok je zameraný proti nášmu  modelu demokratickej spoločnosti, popiera základné hodnoty, ktoré uznávame ako vzdelávacia iništitúcia, Obchodná akadémia, ambasádorská škola Európskeho parlamentu, UNICEF, Euroscola, Unesco škola.

Vyjadrujeme plnú solidaritu a podporu Ukrajine a jej ľuďom. Každého z nás sa môže téma a vojnová situácia na Ukrajine dotýkať rozdielnou intenzitou. Viac sa v škole zamerajme na potrebu adaptácie, na vzájomnú ohľaduplnosť, ľudskosť, súdržnosť komunity, ktorej príslušníci sú aj ukrajinskej národnosti.

Pridávame sa ku predstaviteľom našej republikyministerstva, krajamesta, obcí, rôznym občianskym iniciatívam a vyjadrujeme súdržnosť s ťažko skúšaným ukrajinským ľudom. Prispievame štedro, nezištne zbierkam potravín, drogérie, zdravotníckeho a iného materiálu a aj finančných prostriedkov.

Školský parlament OA Prievidza sa pripája k výzvam pomoci obyvateľom Ukrajiny. ŠP sa na svojom stretnutí dohodol na rôznych formách pomoci. Organizuje materiálnu zbierku potrebných produktov až po finančnú podporu prostredníctvom rôznych subjektov, napr. UNICEF – forma SMS, Červený kríž, BERKAT, Ľudia ľuďom.

Členovia ŠP sa rozhodli finančne prispieť aj tým, že v piatok 4. 3. 2022 v čase od 9:30 do 11:30 hod. usporadujú predaj muffinov, ktoré upečú sami. Celý výnos z predaja je určený na pomoc Ukrajine. Podobnú formu finančnej pomoci žiaci zopakujú aj v týždni po jarných prázdninách. Tak neváhajte, prídte a podporte ich úsilie. 

Iniciatívne sme sa pridali aj k aktivitám Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý plánuje poskytnúť ubytovanie niekoľko stovkám odídencov z Ukrajiny vo všetkých okresoch vo svojich budovách, internátoch, ubytovniach, zariadeniach... V podkroví prístavby OA Prievidza by mohlo byť ubytovaných až do 40 ukrajinských odídencov. Naše priestory sú zatiaľ evidované ako záloha. Poďme spoločne zapracovať na tom, aby sme do existujúcich 7 dvojbuniek a 5 buniek doplnili nábytok, elektrické spotrebiče, periny, vankúše, doplnky... Bude treba vyriešiť aj sklad, kuchynku, práčovňu, vrátnicu, detský kútik, stravovanie tri krát denne sedem dní v týždni a iné služby. 

Slovensko pomáha. 

 

Výsledky krajského kola SIP

Krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl v písaní na počítači sa konalo dištančne, organizovala ho naša škola 16. februára 2022.

Výsledky v kategórii Písanie na počítači:

 1. Lukáš Blaho
 2. Pavol Svitok
 3. Emma Slošiarová
 4. Jakub Majewski
 5. Jakub Ševčík OA Trenčín
Výsledky v kategórii Úprava textu na počítači:
 1. Sabína Chvojková
 2. Natália Horňáková, OA TN
 3. Ivana Ježíková, OA TN
 4. Lukáš Blaho
 5. Pavol Svitok
 6. Dušan Ondro
Výsledky v kategórii Wordprocesssing:
 1. Nikola Kmeťová
 2. Pavol Svítok
 3. Rebeka Želiezková
 4. Lukáš Blaho
 5. Dominika Vaňová
 6. Monika Kocúrová
 7. Patrik Vojtko
 8. Espérance Sýkorová
 9. Adriána Vašková
 10. Barbora Belancová
 11. Kristína Kanisová, OA Považská Bystrica
 12. Jozef Matuna, OA Pov. Bystrica
 13. Emma Šmelcerová
 14. Erik Šebo, SPŠ Nové Mesto nad Váhom 
 15. Jaroslav Marček, SPŠ Nové Mesto nad Váhom
Krajské výsledky potvrdili, že naša škola je krajským alebo až celoslovenským lídrom v tejto súťaži praktických odborných zručností. Blahoželáme našim víťazom, reprezentantom vysokej kvality vzdelávania v písaní na počítači na našej škole. Budeme vám držať palce aj na celoslovenskom kole tejto prestížnej súťaže. 
 

Karanténne opatrenia a dištančné vzdelávanie v 8. kalendárnom týždni 2022

Od piatka 25. februára do utorka 1. marca 2022 vrátane majú žiaci II. A triedy karanténne opatrenia. Trieda II. A od 25. 02. 2022 do 01. 03. 2022 prechádza do dištančného vzdelávania. 

Od štvrtka 24. februára do soboty 26. februára 2022 vrátane majú žiaci IV. A triedy karanténne opatrenia. Trieda IV. A od 24. 02. 2022 do 25. 02. 2022 prechádza do dištančného vzdelávania.

Od utorka 22. februára do soboty 26. februára 2022 vrátane majú žiaci IV. B triedy karanténne opatrenia. Trieda IV. B od 22. 02. 2022 do 25. 02. 2022 prechádza do dištančného vzdelávania.

Od utorka 22. februára do soboty 26. februára 2022 vrátane majú žiaci III. A triedy karanténne opatrenia. Trieda III. A od 22. 02. 2022 do 25. 02. 2022 prechádza do dištančného vzdelávania. 

 

Postúpila do celoštátneho kola OĽP

Diana Švecová (IV. B) sa na dištančnom krajskom kole Olympiády ľudských práv dňa 10. februára 2022 stala úspešnou riešiteľkou a spomedzi 22 účastníkov z Trenčianskaho kraja postúpila do celoslovenského kola. Blahoželáme!
 

Karanténne opatrenia a dištančné vzdelávanie v 6. kalendárnom týždni 2022

Od utorka 8. februára do soboty 12. februára 2022 vrátane majú žiaci II. B triedy karanténne opatrenia. Trieda II. B od 07. 02. 2022 do 11. 02. 2022 prechádza do dištančného vzdelávania.

Od stredy 9. februára do nedele 13. februára 2022 vrátane majú žiaci III. A triedy karanténne opatrenia. Trieda III. A od 09. 02. 2022 do 11. 02. 2022 prechádza do dištančného vzdelávania. 

Od štvrtka 10. februára do pondelka 14. februára 2022 vrátane majú podľa školského semafora žiaci IV. A triedy karanténne opatrenia. Trieda IV. A od 10. 02. 2022 do 14. 02. 2022 vrátane prechádza do dištančného vzdelávania. 

Od stredy 9.2. do nedele 13. februára 2022 vrátane majú podľa školského semafora žiaci I. A triedy karanténne opatrenia. Trieda I. A sa dňa 11. 02. 2022 vzdeláva dištančnou formou výučby.

Od piatka 11. februára do utorka 15. februára 2022 vrátane majú podľa školského semafora žiaci III. B triedy karanténne opatrenia. Trieda III. B sa od 11. 02. do 15.2. 2022 vzdeláva dištančnou formou výučby. 

Od soboty 12. februára do stredy 16. februára 2022 vrátane majú podľa školského semafora žiaci II. A triedy karanténne opatrenia. Trieda II. A od 14. 02. 2022 do 16. 02. 2022 vrátane prechádza do dištančného vzdelávania. 

Viac na https://www.ruvzpd.sk/karantenne-opatrenia-skola-2022-6/  

 

Karanténne opatrenia a dištančné vzdelávanie v IV. A, IV. B a III. B

Od 1. februára do 5. februára 2022 vrátane majú podľa školského semaforu žiaci IV. A, IV. B a III. B triedy karanténne opatrenia a triedy IV. A, IV. B a III. B od 1. februára do 3. februára 2022 prechádzajú do dištančného vzdelávania.

 

Po novom bude karanténa a izolácia trvať 5 dní

Najnovšia Vyhlášika ÚVZ ST č. 7/2022 určuje že od 25. januára 2022 izolácia osôb po pozitívnom výsledku a karanténa úzkych kontaktov bude trvať 5 dní. Aktuálne izolácie a karantény však doznejú podľa pôvodnej vyhlášky. 
 

Karanténne opatrenia a dištančné vzdelávanie v 7. kalendárnom týždni 2022

Od utorka 15. februára do soboty 19. februára 2022 vrátane majú žiaci I. B triedy karanténne opatrenia. Trieda I. B od 15. 02. 2022 do 18. 02. 2022 prechádza do dištančného vzdelávania.

Od utorka 15. februára do soboty 19. februára 2022 vrátane majú žiaci I. A triedy karanténne opatrenia. Trieda I. A od 15. 02. 2022 do 18. 02. 2022 prechádza do dištančného vzdelávania

 

Karanténne opatrenia a dištančné vzdelávanie v I. B

Od piatka 4. februára do utorka 8. februára 2022 vrátane majú podľa školského semafora žiaci I. B triedy karanténne opatrenia. Trieda I. B od 07. 02. 2022 do 08. 02. 2022 prechádza do dištančného vzdelávania.
 

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre sektor ekonomika, financie, administratíva

Podľa zákona o odbornom vzdelávaní sa od roku 2015 môžu niektoré stredné odborné školy stať  centrom odborného vzdelávania a prípravy (COVP). Ide o vyjadrenie kvality takej školy, ktorá dosahuje vynikajúce merateľné výsledky, má nadštandardné zabezpečenie a vybavenie, úzko spolupracuje so zriaďovateľom, samosprávou, školskou samosprávou, so zamestnávateľmi aj  republikovou úniou (RÚZ) ap. Aby bolo škole uznané právo používať takéto prestížne označenie, musí spĺňať požadované parametre, mať na to širokú podporu na všetkých úrovniach, musí podať žiadosť a byť vybratá  príslušnou stavovskou organizáciou.

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza, moderná a inovatívna škola s pevnou tradíciou,  poskytuje  výchovno-vzdelávací proces žiakov s dôrazom na kvalitu výučby a uplatnenia absolventov na trhu práce, organizuje praktické odborné vzdelávanie a prípravu, celoživotné vzdelávanie pre potreby trhu práce, spolupracuje so základnými školami, prezentácie profesií, realizácie náborov, dni otvorených dverí, odborné poradenstvo vo všetkých odboroch, v ktorých škola vzdeláva. Má tisícky absolventov, ktorí pôsobia na rôznych pozíciách v ekonomike, účtovníctve, administratíve, manažmente, marketingu, finančníctve a daňovníctve, IT, vo verejnej správe a samospráve... Ku ďalšiemu rozvíjaniu školy nás motivujú naše pozorovania a analýzy, ako aj dobré hodnoty rôznych meradiel a ukazovateľov akými sú koeficient kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov, zamestnanosť  a uplatnenie absolventov aj na VŠ, hodnotenie od inštitútu INEKO, evaluácia kvality Peer review, výsledky inšpekcií, mimoriadne výsledky žiakov v celoslovenských súťažiach...

OA Prievidza je IT akadémiou, certifikovanou školou NUCEM pre elektronické testovania, je členom SOPK, zapojená v systéme duálneho vzdelávania, v sieti UNESCO škôl, školou UNICEF, ambasádorskou školou EP, Euroškolou, najlepšou v spracovaní informácií na počítači, výborné výsledky dosahuje dlhoročne v podnikaní v cestovnom ruchu, stredoškolskej odbornej činnosti, v olympiádach, v ekonomike, účtovníctve, IT, administratíve ale aj v spoločenských vedách a v histórii, kultúre a športe.

27. januára 2022 bola Obchodná akadémia v Prievidzi Republikovou úniou zamestnávateľov vyzvaná na podanie žiadosti o COVP. Našu žiadosť s prílohami máme predložiť do konca marca 2022. Čaká nás veľa práce, ale veríme, že potom žiadosť bude kladne posúdená odbornou komisiou RÚZ. Udelenie oprávnenia používať popri svojom názve aj označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy v sektore pre sektor ekonomika, financie, administratíva bude znamenať nové možnosti, prínos pre školu, ale aj záväzok na ďalšie zlepšovanie odborného vzdelávania a prípravy v našej škole pre prospech spoločnosti, trhu práce, kraj,  región. Sme presvedčení, že takto môžeme, v synergii a spoločným úsilím, čeliť výzve – premeniť  hornú Nitru na atraktívny a sebestačný región s rozvojom ekonomických činností v symbióze s čistým životným prostredím, ktorý je prepojený s ostatnými ekonomickými centrami v rámci Slovenska a Európskej únie.

 

Nulová tolerancia fajčeniu a návykovým látkam

Zaznamenali sme následky porušenia školského poriadku žiakmi našej školy (dym a smrad na záchode na druhom poschodí prístavby cez obedňajšiu prestávku v stredu 19. januára 2022). S niekoľkými podozrivými žiakmi  mali pohovor riaditeľ školy, triedne učiteľky a koordinátorka prevencie a informovali sme zákonných zástupcov. Dôrazne upozorňujeme všetkých žiakov a zákonných zástupcov na povinnosť a nevyhnutnosť dodržiavania školského poriadku, konkrétne aj bodu:

6.17. V súlade s pravidlami o bezpečnosti a ochrane zdravia je žiakom zakázané prinášať alebo používať v škole a na akciách školy alkoholické nápoje alebo iné zdraviu škodlivé, návykové látky a fajčiť v celom areáli školy.

Porušovanie školského poriadku a ohrozovanie zdravia iných účastníkov vzdelávania nie je tolerovanou osobnou slobodou, ale je neprípustné pre celú školskú komunitu, nesmieme to tolerovať. Zdokumentované prípady budú na návrh triedneho učiteľa alebo iného učiteľa prerokované v pedagogickej rade, riaditeľ školy udelí výchovné opatrenia. Rozumieme sa, v škole sa proste nesmie fajčiť ani užívať iné formy (snus, iqos...) rastlinnej drogy či tabakové výrobky  s obsahom nikotínu!

Celospoločenský problém s nevhodnými správaním detí sa prehĺbil počas koronakrízy. Rodičom a škole môže v spoločnom chvályhodnom úsilí pomôcť detský psychológ, lekár, existujú rôzne preventívne a poradenské programy. V záujme kvality nášho školského prostredia a zdravej kultúry OA Prievidza spolupracujeme s CPPaP, s policajným kynológom. S dôverou sa môžete o dobrú radu a o pomoc vo výchove obrátiť na špecialistku koordinátorku prevencie, školskú poradkyňu, skúsených pedagógov. Triedni učitelia na triednických hodinách  opätovne žiakov preškolia o škodlivosti návykových látok, o platných pravidlách poriadku na škole.

 


Strana 10 z 64

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 9 hostí