Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Sme majstri vo wordprocessingu

Wordprocessing - profesionálne spracovanie textu je činnosť, pri ktorej sa s využitím počítača vytvorí, edituje a vytlačí dokument. Je to aj súťažná disciplína pre žiakov stredných škôl. Celoslovenské finále 53. ročníka súťaže v spracovaní informácií na počítači sa konalo v Senici 13. - 21- marca 2019.

Naša škola získala v kategórii úprava textu na počítači (UTX) 7., 8., a 12. miesto. A to sú Lenka Roháčová, Samuel Rybiansky a Roland Čiscoň ešte len druháci, súťažili so staršími - štvrtákmi ba aj s piatakmi!

V kategórii wordprocessing sme získali prvé, druhé tretie a štvrté miesto a ešte aj ôsme. Tieto vynikajúce umiestnenia získali: Andrea Valnerová, Veronika Domanická, Lenka Roháčová, Natália Lajtmanová a Roland Čiscoň. V prvej desiatke máme piatich a na prvých troch miestach sú samí žiaci Obchodnej akadémie v Prievidzi! Neobyčajný úspech našich žiakov odráža vysokú úroveň výchovy a vzdelávania na našej škole, odborné zručnosti a trpezlivosť učiteliek Ing. Balkovej, Ing. Hofierkovej a RNDr. Kadlečíkovej. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy v celoslovenskom kole súťaže žiakov stredných škôl.

 

    

 

Klíma a život generácie 2000

V rámci projektu smevškole (cyklus ekonomických prednášok Obchodná akadémie Prievidza) sa 75 žiakov našej školy zúčastnilo prednášky a následnej besedy s Jurajom Mesíkom na tému Klíma a život generácie 2000.

Známy ekológ, povodom lekár. Od strednej školy je aktívny v ekologickom hnutí. Vyštudoval všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UK Martin; viedol Ekotrend, ktorý v r. 1985 rozpustila ŠTB. Je riaditeľom Nadácie Ekopolis. Pracoval ako špecialista v Svetovej banke vo Washingtone na projektoch v Tanzánii, Nigérii, Moldavsku, Thajsku a i.

Tvrdí že „prebiehajúce zmeny klímy sú čisto a nespochybniteľne dielom ľudských rúk a našej nenásytnosti – nesieme teda za ne zodpovednosť.“ Môžeme s tým spraviť  niečo  aj MY na Slovensku? Vieme sa tomu vyhnúť? Čo o tom vedia mladí ľudia,  študenti našej školy? Toto boli hlavné otázky besedy v stredu 20. marca 2019.

Besedu sme zrealizovali v spolupráci s filmovým festivalom Jeden svet, ktorého zástupcom na našej besede bol pán Ivan Sýkora.

 

   

 

Kúpele Bojnice - exkurzia

Žiaci 3. A, predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu, sa v časti kúpeľnictvo zúčastnili exkurzie v Kúpeľoch Bojnice. Počas návštevy prešli liečebné domy Lysec, Mier, Baník. Videli priestory, ktoré navštívi iba pacient - vodoliečbu, masážne vane ... ale aj wellnes, vodný či saunový svet.

Keďže je kúpeľnictvo maturitnou otázkou, žiaci si po návšteve pripravujú maturitnú prezentáciu. Ich prezentácie 25. 3. bude hodnotiť odborná porota. Víťazov čakajú hodnotné ceny.

   

 

Voliteľné predmety 2019/2020

Podľa nášho školského vzdelávacieho programu si žiaci podľa záujmu môžu vybrať 1 - 2 voliteľné predmety v 3. ročníku a ďalší voliteľný predmet v 4. ročníku. V prípade, že si žiak v 3. ročníku vyberie voliteľné predmety so štvorhodinovou dotáciou (aplikovaná ekonómia a podnikanie v cestovnom ruchu), v 4. ročníku si namiesto nich volí 2 voliteľné predmety s  dvojhodinovou dotáciou alebo jeden so štvorhodinovou dotáciou. Počet voliteľných hodín pre žiaka spolu za štúdium je 10 hodín. Ak sa v treťom ročníku vytvorí skupina predmetu manažment, pokračuje v štvrtom ročníku predmetom personalistika.

Platný školský vzdelávací program, koncepcia školy a rôzne projekty na Obchodnej akadémii v Prievidzi zaručujú, že uvážený výber voliteľných predmetov bude pre žiakov prínosom. Štúdiom voliteľných predmetov môžu získať rôzne benefity:

Milí študenti, vyberajte si slobodne a zodpovedne. Určite sa pokúsime vyhovieť všetkým vašim žiadostiam, ktoré nám po dôkladnom zvážení a po porade s učiteľmi, s rodičmi, s triednymi budete komunikovať prostredníctvom nášho edupage systému. 

 

 

Generali - exkurzia

V rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu sa žiaci 3.A  28. marca 2019 zúčastnili exkurzie v poisťovni Generali.

Poistenie v cestovnom ruchu je veľmi dôležite. Bez komerčného poistenia opustiť republiku je veľkých hazardom. Nestačí nám len bežné zdravotné poistenie či európsky preukaz E111. Pracovníčky poisťovne pp. Kyseľová a Jánošíková žiakov zoznámili s produktami Generali. Samozrejme žiakov najviac zaujímalo poistenie pre študentov. Boli oboznámení s poistením na zahraničné štúdium, pobyt v horách či poplatkami za zásah Horskou službou.

V závere im p. Kyseľová - manažérka poisťovne - ponúkla žiakom aj možnosť polročnej absolventskej praxe po skončení štúdia.

  

 

TIK v meste Prievidza

Dňa 21. februára 2019 žiaci III. A triedy OA Prievidza navštívili Turisticko-informačnú kanceláriu mesta Prievidza. Exkurzie sa zúčastnili z predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu v rámci informačných služieb v cestovnom ruchu.  Študentom o činnosti TIKu porozprávala mladá zamestnankyňa Vanda Vojtášová, ktorá túto neziskovú organizáciu predstavila v najlepšom svetle. Študenti sa dozvedeli čo je úlohou  TIKu. Dozvedeli sme sa o Prievidzskej zlatej ceste, predaji lístkov prostredníctvom Ticketportalu na rôzne podujatia v meste ale aj v blízkom okolí. Kancelária predáva aj knihy o regióne, suveníty, ktore vyrobili ľudoví umelci z regiónu.

Medzi reklamnými letáčikmi, brožúrami sme našli aj starú prácu našich predchodcov z OA PD, Ceste k oblakom,  ktorí s ňou uspeli na SOČ. Išlo o turistiku na 10 najvyšších vrchov regióne hornej Nitra.

Študenti si z tejto prednášky odniesli veľa nových poznatkov.

Dominika Erneková, III. A

  

 

 

Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti 2019

V pondelok 25. februára 2019 sa konalo školské kolo súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti. Odborná porota - Ing. K. Pekárová, Mgr. S. Malega, RNDr. E. Kadlečíková a Mgr. I. Kadlečík podrobne prediskutovala s autormi súťažných prác ich prezentácie a odporučila tieto krásne, užitočné a tvorivé diela našich žiakov do ďalších kôl prehliadok odbornej činnosti,. Komisia udelila tri prvé miesta v troch rôznych kategóriách SOČ a odmenila tak náročnú a trpezlivú prácu žiakov našej školy.

Dávid Takács z III. B predstavil svoju prácu o kampani na podporu účasti vo voľbách do Európskej únie, Roland Čiscoň z II. A kvalitnú prácu a príručku o chove kôz a Michaela Šovčíková z II. B prácu o aktuálnej slovenskej norme na matematické znaky a značky. Ďakujeme, blahoželáme vám a budeme vám silno držať palce v regionálnom, krajskom, prípadne slovenskom kole súťaže. Stále veríme, že podpora talentov na našej škole má veľký význam a v prezentovaní skvelých nápadov a možno neobyčajných záujmov bude inšpirovať aj ďalších žiakov Obchodnej akadémie v Prievidzi.

 

Snímky zo Dňa otvorených dverí 2019

 

 

...ďalšie snímky na https://oapdambasador.webnode.sk/stanok-as-dod-2019/

 

Deň otvorených dverí OA Prievidza v sobotu 23.02.2019

 

Olympiáda z nemeckého jazyka 2019

V krajskom kole olympiády z nemeckého jazyka sa vo štvrtok 14. februára 2019 umiestnili Samuel Líška z III. B na deviatom mieste. Blahoželáme.
 

Krajské kolo spravovanie informácií na počítači

Dňa 14. 02. 2019 sa v našej škole Obchodnej akadémii Prievidza konalo krajské kolo spracovania informácií na počítači. Súťažilo sa v troch kategóriách:

 • odpis textu,
 • korektúra textu,
 • wordprocessing.

V kategórii odpis textu našu školu reprezentovali Nikolas Ďurík, Nikola Poliačeková, Samuel Rybiansky, Roland Čiscoň, Róbert Chrenko, Tibor Mello, Adam Bošiak. Nikolas Ďurík zo IV. B obsadil tretie miesto.

V kategórii korektúra textu nás  zastupovali Roland Čiscoň, Lenka Roháčová a Sofia Kmeťková, Samuel Rybiansky, Sofia Schmidtová. Na prvom mieste sa umiestnil Samuel Rybiansky z II. B, na druhom mieste sa umiestnil Roland Čiscoň z II. A a tretie miesto obsadila Lenka Roháčová z II. B. Všetci traja postupujú do celoslovenského kola.

V kategórii wordprocessing súťažili Andrea Valnerová, Natália Lajtmanová, Lucia Slivoňová, Veronika Domanická, Roland Čiscoň, Patrik Belan, Lenka Roháčová, Sofia Schmidtová. Výsledky tejto kategórie ešte nie sú známe.

Víťazom gratulujeme a všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

Generálna skúška e-Maturity 2019

Naša škola, Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza je certifikačnou školou Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Aj tento rok ponúkame svojim žiakom (45 žiakom zo SJL a všetkým prihláseným z MAT) elektronickú maturitu: e-Maturita 2019. Ide o atraktívnu a modernú, elektronickú formu dvoch čiastkových maturitných skúšok: externej časti zo SJL a externej časti z MAT. 

"Ostré" maturitné skúšky sú krátko po jarných prázdninách: 12. - 14. marca 2019. Ale oveľa skôr, už 5. a 6. februára 2019  NÚCEM organizuje generálnu skúšku, ktorá je povinná pre školu a pre žiakov, ktorí budú maturovať formou e-Maturity. Generálna skúška je pre žiakov certifikačných škôl veľkou výhodou - môžu si vyskúšať procesy, spojené s testovaním e-Maturity. Zároveň si môžu preveriť svoje vedomosti a vyskúšať si elektronické testovacie prostredie. 

Pri príprave na maturitu zo SJL, z ANJ a z MAT sa môžu používať aj testy z predchádzajúcich rokov, ktoré sú všetkým žiakom a učiteľom dostupné na edupage: pre žiakov cez Učivo a pre učiteľov cez Štandardy.

 

UNESCO

Nová výstava, ktorá bola nainštalovaná 18.2. v nasej skole je o UNESCO. Dôležitá organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru. Výstava prezentuje Slovensko v tejto dôležitej svetovej organizácii.

V týchto dňoch sme podali prihlášku na prijatie Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza do siete elitných škôl, asociovaných organizáciou UNESCO. Prihláška už bola odobrená národnou koordinátorkou a teraz s nádejou na definitívne prijatie budeme čakať vyjadrenie medzinárodnej koordinátorky. UNESCO Associated Schools Network (ASPnet) spája vzdelávacie inštitúcie z celého sveta so spoločne uznávanými hodnotami: medzinárodné porozumenie, výchova k mieru, interkulturálny dialóg, ochrana svetového hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, udržateľný rozvoj, inovatívne vzdelávanie, ochrana životného prostredia. 

 

   

 

Krajské kolo olympiády ľudských práv 2019

V krajskom kole Olympiády ľudských práv nás 7. februára 2019 reprezentoval Dario Golubovič z II. B. Stal sa úspešným riešiteľom, umiestnil sa na desiatom mieste. Blahoželáme.
 

Mladý podnikateľ 2019

Mnoho ľudí sníva o tom, že raz budú úspešní a bohatí. Ale len málokto si uvedomuje množstvo úsilia, ktoré za každým úspechom zvyčajne stojí. Úspech nebýva dielom náhody. Väčšina podnikateľov sú ľudia, ktorí si cestu k úspechu vybudovali rokmi tvrdej práce. Na jej začiatku figuroval zväčša dobrý nápad, ktorý podnikateľom umožnil využiť existujúce možnosti na trhu.

Študenti štvrtého ročníka sa rozhodli pretaviť svoje nápady, marketingové postupy, stratégie do podnikateľských plánov,  pričom slobodne narábali s vlastným časom a prevzali zodpovednosť za ekonomickú samostatnosť na samého seba vo fiktívnom prostredí. Svojou kvalitnou prípravou podčiarkli význam celej akcie, ktorá sa uskutočnila v priestoroch našej školy dňa 13. 02. 2019 a  niesla v duchu dravosti, súťaživosti, s cieľom čo najlepšie obstáť vo fiktívnom konkurenčnom prostredí.

O regulérnosť súťaže sa postarali dva štáby poroty, odborná v zložení p. Ľubomír Kováč, ktorý prijal pozvanie z externého prostredia a ďalej naši vyučujúci Ing. R. Úradníčková, Ing. D. Karaková a Ing. K. Pekárová, ďalej študentská porota v zložení D. Golubovič, T. Šmidák, T. Klučiarová a P. Krško.

9 finalistov sa snažilo presvedčiť, že sú to práve oni, ktorí sú pripravení na podnikanie a obstáť v tvrdom konkurenčnom boji. 9 finalistom sa podarilo zaujať správnu pozíciu na trhu a poukázať na svoje silné stránky, či príležitosti, rovnako tak sebakriticky priznať i svoje slabé miesta. Férový boj finalistov, ako i  správny podnikateľský image zamotal hlavy porotcom, ktorí to nemali vôbec jednoduché pri vyhodnotení tých najlepších. Napokon odznel verdikt poroty a spomedzi súťažiacich Patrika Bránika, Ley Chrenkovej, Lucii Pápežovej, Branislava Rajeckého, Alexandra Mokrého, Romany Mellovej, Romany Miklíkovej, Kataríny Hupkovej, Barbory Smetanovej, Kristíny Turňovej, Martiny Čiscoňovej, Martiny Petrášovej určila nasledovné poradie:

Odborná porota udelila:

 1.  miesto a titul Mladý podnikateľ 2019 študentke Romane Mellovej
 2. miesto Romane Miklíkovej
 3. miesto Martine Čiscoňovej a Martine Petrášovej

 Študentská porota udelila:

 1.  miesto Kataríne Hupkovej a Barbore Smetanovej
 2. miesto Romane Mellovej
 3. miesto  Kristíne Turňovej

Výhercom srdečne blahoželáme a prajeme veľa podnikateľských úspechov! Tešíme sa na pokračovanie súťaže o rok a  na nových budúcich podnikateľov. 

Správa organizátorky Ing. Úradníčkovej a fotky z podujatia: v prílohe 

 

Kurz zimných pohybových aktivít

Od. 13. do 18. januára 2019 majú lyžiarsky kurz žiaci I. A triedy. O týždeň po nich, od 20. do 25. januára 2019 sú na lyžiarskom žiaci I. B triedy. Ubytovaní sú v penzióne Ski Jezersko a lyžujú na svahoch Spišskej Magury a Bachledovej doliny. Kurz je súčasťou vyučovania telesnej a športovej výchovy a veríme, že prispeje k upevneniu zdravia, zvýšeniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti našich prvákov. 
 


Strana 10 z 45

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

IT akadémia

 

 

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 5 hostí