Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Prijímacie konanie 2024

Vážení zákonní zástupcovia, rodičia, deviataci, školská komunita. Prijímacie konanie v prvom kole vrcholí. Spracúvame prihlášky 168 uchádzačov, prijať by sme chceli podľa plánu výkonov 65 do troch tried prvého ročníka. Deviataci, naši budúci prváci, už urobili, čo mali. Teší nás, že všetci, čo boli na testoch, ich úspešne zložili. Najbližšie dni bude na zákonných zástupcoch, aby buď potvrdili nami vydané rozhodnutie o prijatí alebo (ak sa tak už definitívne v rodine dohodli) nám komunikovali svoje oznámenie, že nastupujú na inú školu. Podľa schválených kritérií na prijímanie my čiaru v zozname prijatých posúvame, preto vám rozhodnutie o prijatí môže prísť už aj niektorý najbližší deň. 

Zlom v prijímaní nastane 17. mája, kedy zverejníme konečný zoznam a vydáme už aj rozhodnutia o neprijatí. Potom je pre uchádzačov, ktorí boli neprijatí, dôležité, aby boli pripravení a v krátkom čase si podali odvolanie. Na odvolanie voči neprijatiu môže prísť zmena na prijatie zo strany školy (tzv. autoremedúra) alebo sa môžu odvolania posunúť na druhostupňový orgán, na TSK. Ak škola nebude stále mať 65 potvrdených žiakov do prvého ročníka, budeme robiť aj druhé kolo pre tých, čo nikde neboli prijatí. 

Želáme vám pokoj, trpezlivosť a rozvahu, môžete sa spoľahnúť na našu školu, ktorá celkom nedávno bola ocenená Národnou cenou za kvalitu. Hlavne nech sú potom deti spokojné s výberom svojej školy na najbližšie 4 roky. Z našej strany zabezpečíme rovný a profesionálny prístup, rýchlu reakciu na žiadosti a ústretovú komunikáciu. Ponúkame vysokú kvalitu odborného vzdelávania a prípravy, veľmi dobré podmienky a proces vyučovania, dôkladnú starostlivosť a bezpečnosť,  Ďakujeme za spoluprácu a súčinnosť v prijímacom konaní 2024. So všetkými prijatými žiakmi a ich zákonnými zástupcami sa stretneme na rodičovskom združení v polovici júna v Dome kultúry v Prievidzi. Pošleme vám pozvánky a ešte predtým vás požiadame o niektoré údaje potrebné pre tvorbu rozvrhu a zaradenie do tried. Ďakujeme  

 

 

Prevzatie ceny Národná cena kvality v OVP 2024

Obchodná akadémia, F. Madvu 2,  Prievidza sa stala víťazom prestížnej Národnej ceny kvality v OVP 2024. Toto výnimočné ocenenie  odovzdal našej škole v mene všetkých organizátorov celoslovenskej súťaže Ing. Branislav Hadár, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Odovzdávanie troch prvých cien v troch kategóriách pre stredné odborné školy a v jednej pre osobnosť v OVP bolo vyvrcholením medzinárodnej konferencie Zabezpečovanie kvality ako súčasť života školy v Trnave v utorok 30. apríla 2024. Premietali sa video medailóny o školách - naše video: prievidza OVP 4K (youtube.com). Príbeh našej školy, ktorý spolu s online prezentáciou natoľko oslovil súťažnú komisiu, že nám spomedzi všetkých stredných škôl na Slovensku udelil prvé miesto v kategórii Rozvoj občianskych zručností, nájdete v tomto súbore.

Konferencia bola veľmi inšpiratívna a záverečný networking sme využili na nadviazanie kontaktov so slovenskými a chorvátskymi školami, ako aj s niektorými osobnosťami, ktoré sa tak ako aj my, venujú zlepovaniu kvality OVP na Slovensku.

Blahoželáme OA Prievidza, že takéto pekné národné ocenenie získala práve v 75. roku svojej existencie, ďakujem zriaďovateľovi: TSK, všetkým našim zamestnancom, manažmentu, školskej poradkyni, učiteľom OVP, nášmu Euro-tímu, školskému parlamentu a všetkým žiakom, zákonným zástupcom, priaznivcom. 

 

Školská slávnosť Deň Európy 2024

 

Súťaž Mladý podnikateľ 2024

Miesto: Klubovňa, 3. – 7. hodina, 4. A, marketing
Finalisti:
1. Natália Pavkeje, Activeblend cafe, kaviareň
2. Adriana Vašková, HEIWA, kaviareň
3. Samuel Suchánek, Disccage, bar – disco
4. Laura Ludrovská, Artftuit
5. Nataly Pipíšková, GLINT, kaviareň
6. Hana Janeková, BRANDFORGE, marketingová agentúra
7. Kristína Vaculíková, Bílí andel, Tradičné pánske holičstvo

Študentská porota: Jakub Vlk, Sára Ziaťková
Odborná porota: Ing. Karaková Dagmar, Ing. Úradníčková Renata
V rámci súťaže Mladý podnikateľ 2024 študenti odprezentovali svoje fiktívne plány, v ktorých aplikovali svoje teoretické poznatky a snažili sa presvedčiť porotu o reálnosti svojich nápadov a myšlienok. Práce boli na slušnej úrovni a porota sa rozhodla, že titul Mladý podnikateľ 2024 získa Adriana Vašková, ktorá má už v branži aj bohaté skúsenosti a komunikačné zdatnosti.
Poradie 3 najúspešnejších fiktívnych podnikateľov za študentskú porotu:
1. Hana Janeková
2. Adriana Vašková
3. Kristína Vaculíková
Poradie 3 najúspešnejších podnikateľov za odbornú porotu:
1. Adriana Vašková
2. Hana Janeková
3. Kristína Vaculíková
Atmosféru dotvárali i študenti nižších ročníkov, ktorí kládli i otázky, na ktoré súťažiaci konštruktívne reagovali. Priaznivá atmosféra konkurenčného prostredia motivovala súťažiacich, aby čo najlepšie obstáli v konkurenčnom boji.
 

Výsledky celoslovenského kola SOČ

Blahoželáme našim účastníkom celoslovenského kola SOČ ku samotnému postupu a tiež ku umiestneniu - M. Vlašek šiesty, A. Bendík štvrtý a M. Kocúrová šiesta! Ďakujeme za vzornú reprezentáciu a chválime vynikajúcu práci vedúcich súťažných prác - J. Hraňovú a R. Úradníčkovú. Nech sa páči, umiestňovať sa na celoslovenských súťažiach. Nám sa to páči!
 

Deň narcisov 2024 - poďakovanie

Milí priatelia, priaznivci našej školy, radi by sme sa Vám poďakovali za podporu našich žiakov, ktorí sa vo štvrtok 18. 4. 2024 vybrali do ulíc nášho mesta a ponúkali okoloidúcim malý žltý narcis ako symbol podpory pre tých, ktorí našu pomoc potrebujú. Len vďaka Vám sme po otvorení pokladničiek narátali sumu 1000 €. Celú vyzbieranú sumu sme už previedli na účet organizátora zbierky Ligy proti rakovine.

Naše poďakovanie patrí aj našim dobrovoľníkom z tried II. A, III. B a IV. A. Napriek zime sa do školy vrátili bez jedného narcisu, plní pozitívnych dojmov z porozumenia verejnosti.

 

#Deň Zeme OA Prievidza

Naša planéta má svoj sviatok, každoročne ho slávime 22. apríla - práve dnes. Milióny ľudí na celom svete sa spájajú s cieľom poukázať na environmentálne problémy, znečistenie a klimatickú krízu, ktoré ohrozujú ľudstvo aj našu planétu. Mottom tohtoročného Dňa Zeme 2024 je Zem verzus plasty.

Pri tejto príležitosti vyhlasujeme pre Vás výzvu #Deň Zeme OA Prievidza. Zapojiť sa môžete natočením krátkeho videa, ktoré zachytáva vašu aktivitu pri vyčistení okolia od odpadkov. Možno budete prekvapení, koľko ich bude. Vaše krátke videá pošlite svojim učiteľom biológie do 01.05.2024. 
Jedného z vás odmeníme počas Dňa Európy
 

NEWSLETTER Novinky z ministerstva školstva

Každý týždeň publikuje ministerstvo školstva novinky a zaujímavosti, trendy v rezorte, dostupné na NEWSLETTER Novinky zo školstva | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (minedu.sk)
 

"EPAS together" in Grazer Congress-Center

Európsky parlament organizuje pre najaktívnejších študentov EPAS trojdňové kultúrno-vzdelávacie podujatie v rakúskom meste Graz v dňoch 18.-20.apríla 2024. Prišlo približne 300 študentov z 6 krajín (Slovensko, Chorvátsko, Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko, ČR), medzi štyrmi školami zo Slovenska je aj OA Prievidza - p. Kadlečíková, p. Olejárová a 8 žiakov. 

 

Ideaton 2024

Aliancia pre Mladých v spolupráci so svojimi partnermi organizuje už 3. ročník Ideatonu - Myšlienkového maratónu. Viac na IDEATON-„Odliv mozgov - ako vie zamestnávateľ prispieť k tomu, aby som zostal na Slovensku?“  | Event | GROWNi.sk
 

Maturitné skúšky z praktickej časti odbornej zložky

Začiatkom apríla 2024 sa konali na našej škole maturitné skúšky z praktickej časti odbornej zložky. Väčšina žiakov maturovala formou riešenia komplexnej úlohy, niektorí obhajovali vlastný projekt alebo úspešnú súťažnú prácu. Všetkým držíme palce, aby maturitné komisie posúdili ich výkony tak, aby z tohto predmetu zmaturovali a aby mali dobré pocity a zážitky zo skúšok. 
Oproti minulým rokom sme zaznamenali, že prvýkrát maturovala naša žiačka z Ukrajiny a po prvýkrát sme mali maturantov, ktorí svoje praktické vyučovanie absolvovali u duálneho zamestnávateľa.  Všetkým maturantom želáme, aby sa im výborne darilo aj v ostatných častiach a formách maturitnej skúšky. 
  
 

Aktuálne európske aktivity a ocenenia OA Prievidza

Aktivity našich žiakov na medzinárodnej úrovni sú naozaj pestré a bohaté. Všeobecne sa vie, že sme UNESCO škola, UNICEF škola, akreditovaná škola na Erasmus+, ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS). Máme partnerskú školu v Opave na Morave, vynikáme aj v eTwinningu. 

V pondelok 15. apríla si ide p. Kadlečíková a Olejárová s 3 žiakmi do Bratislavy prevziať jednu z najvyšších cien v súťaži Euroškola 2024 - tam zistíme svoje umiestnenie medzi aktuálnymi najlepšími slovenskými školami - od 1 do 8.

Európsky parlament organizuje pre najaktívnejších študentov EPAS trojdňové kultúrno-vzdelávacie podujatie v rakúskom meste Graz v dňoch 18.-20.apríla 2024. Bude tu približne 250 študentov z 6 krajín (Slovensko, Chorvátsko, Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko, ČR), medzi štyrmi školami zo Slovenska budú aj p. Kadlečíková a p. Olejárová a 8 žiakov. 

18. apríla 2024 sa v Trenčíne koná súťaž Mladý Európan, z našej školy Ing. Pekárová s trojčlenným tímom.  

V máji organizujeme odbornú exkurziu do Francúzska, vrátane Paríža pre takmer 50 žiakov s p. Oravcovou, p. Jaculjakovou a p. Vondráčkovou Ivanišovou. Začiatkom mája bude aj tradičný Deň Európy na OA Prievidza.

 

8. mája 2024 končí Európsky rok odborných zručností a apríl je mesiacom kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP), preto nás nesmierne teší, že na záver týchto projektov si 30. apríla pôjdu p. Kadlečík, p. Balková a p. Hraňová prevziať Národnú cenu kvality v OVP na záver medzinárodnej konferencie v Kultúrnom centre Malý Berlín v Trnave.

Sme radi, ako pri napĺňaní vízie a poslania školy sprostredkúvame žiakom OA Prievidza rozličné neobyčajné možnosti cestovania, sieťovania sa s rovesníkmi, rozvíjajú si jazykové zručnosti, demokratické myslenie a konanie, v neposlednom rade i svoje kompetencie v odbornom vzdelávaní a príprave. Reprezentujú OA Prievidza, svoj región, kraj i celú Slovenskú republiku. 

 

Deň narcisov 2024

Milí rodičia a priatelia našej školy,

Liga proti rakovine pomáha na Slovensku onkologickým pacientom a ich blízkym už 34 rokov aj vďaka známej zbierke Deň narcisov, ktorá sa bude konať i prostredníctvom dobrovoľníkov z našej školy už tento štvrtok - 18. apríla. V tento deň, pripnutím kvietku narcisu, môžeme vyjadriť spolupatričnosť onkologickým pacientom a dobrovoľne ich finančne podporiť.

Viac o možnostiach prispenia ako i konkrétnej pomoci onkologickým pacientom, ktoré realizuje Liga proti rakovine nájdete na www.dennarcisov.sk

Na Slovensku ich totiž ročne pribúda približne 40 000 a každý z nás pozná niekoho, koho zasiahlo toto náročné ochorenie.

Liga proti rakovine Vás srdečne pozýva na bezplatné preventívno-edukačné aktivity, kde môžete získať užitočné a praktické informácie k prevencii onkologických ochorení.

Prevencia je krok ku zdraviu, nájdite si i Vy chvíľku času a navštívte preventívny stánok 18. apríla na Deň narcisov v čase od 12:00 do 18:00 v mestách

Bratislava  - OC Nivy,Eurovea, Avion, Vivo

Košice – OC Aupark,

Martin – OC Galéria

Banská Bystrica – OC Európa

 Ďakujeme, za vašu spolupatričnosť a podporu.

 

Ocenenie pre OA Prievidza: Euroscola 2024

Program Euroscola je pre študentov výnimočnou príležitosťou zažiť európsku spoluprácu a rozhodovanie na vlastnej koži. Funguje od roku 1990 a naša škola už v tomto programe niekoľkokrát uspela.  

Kancelária EP na Slovensku vyhodnotila všetky prihlásené projekty do súťaže Euroscola za školský rok 2023/2024, každej škole pridelila body na základe kritérií v Hodnotiacej tabuľke. Podľa celkového bodového hodnotenia sa zostavilo poradie škôl a výsledky boli vyhlásené v pondelok 15. apríla v Bratislave. Naša škola získala piate miesto a bude sa môcť zúčastniť jedného pracovného dňa Euroscola v Európskom parlamente koncom roka 2024 alebo začiatkom budúceho roka. Blahoželáme! 

 

Odozvy na organizáciu celoslovenského kola SIP

Celoslovenské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači sme realizovali v dňoch 25. - 27. marca 2024. Po takej náročnej a komplexnej akcii, ktorú sme zorganizovali aj na počesť 75. výročia našej školy, ešte aj po dvoch týždňoch od vyhlásenia víťazov a po rozlúčení sa s desiatkami hostí, ostáva množstvo spomienok, spracúvame všelijaké materiály, robíme ešte rôzne vyúčtovania, správy, hodnotenia...  Realizovanie celoslovenského kola SIP preverilo a zocelilo naše schopnosti, organizačné, komunikačné a prezentačné zručnosti, koordináciu s mnohými subjektami a prácu v tíme. Ďakujeme za sympatie, uznanie a všetky priaznivé ohlasy - v médiách, od hostí z OA a SOŠL Opava, od ŠIOV, od p. Štepanayovej z Republikovej únie zamestnávateľov, od p. poslanca TSK J. Stopku, od riaditeľov škôl a starostov obcí, podnikateľov, delegácií súťažiacich žiakov a sprevádzajúcich učiteľov z celého Slovenska.

 

Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov

Blahoželáme a prajeme všetko najlepšie ku Dňu učiteľov 2024 našim učiteľom, nepedagogickým zamestnancom, bývalým zamestnancom a ďalším osobám s blízkym vzťahom k povolaniu učiteľa, ktoré je veľmi ťažké a často veľmi krásne. Ak sa opýtate hocikoho, ktoré tri osoby ho najviac ovplyvnili na celý život, asi ani v jednom prípade nebude medzi nimi chýbať nejaký učiteľ...

Blahoželáme Ing. Kataríne Pekárovej ku získaniu  najvyššieho učiteľského ocenenia 2024 od mesta Prievidza a blahoželáme RNDr. Eve Kadlečíkovej ku získaniu najvyššieho učiteľského ocenenia 2024 od Trenčianskeho samosprávneho kraja. Sme radi, že vás máme a sme na vás hrdí! 

Vo štvrtok 4. apríla 2024, po ukončení skráteného vyučovania, organizuje OA Prievidza uzavreté spoločenské posedenie, kde si  uctíme mimoriadne významné hodnoty slávneho Dňa učiteľov. Ďakujeme za pochopenie a podporu. 

 


Strana 2 z 67
ladce.jpg

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 16 hostí