Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Stredoškoláci budú súťažiť v spracovaní informácií na počítači

Naša OA Prievidza, ktorej zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj,  pripravuje v spolupráci s viacerými podporovateľmi, medzi ktorými nechýbajú rôzne právnické osoby, obce a mestá ani naši duálni partneri, veľké podujatie, ktoré sa uskutoční v pondelok, utorok a stredu 25. - 27. marca 2024. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky  a Štátny inštitút odborného vzdelávania nás poverili organizáciou finále súperenia mladých informatikov v troch kategóriách - písanie na počítači, úprava textu na počítači a profesionálne spracovanie textu.

O našej realizácii celoslovenského kola súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači píšu regionálne a slovenské médiá:

Stredoškoláci budú súťažiť v spracovaní informácií na počítači (skolske.sk) 

Tlačová agentúra Slovenskej republiky - TASR.sk  

Rýchle prsty (youtube.com) 

Stredoškoláci budú súťažiť v spracovaní informácií na počítači 2 (skolske.sk) 

Celoštátne finálové kolo v súťaži v spracovaní informácií na počítači bude hostiť Obchodná akadémia v Prievidzi | codnes.sk

Stredoškoláci budú súťažiť v spracovaní informácií na počítači (teraz.sk) 

Stredoškoláci súťažia v spracovaní informácií na počítači - SME | MY Horná Nitra

O prvenstvo sa pobije 44 žiakov, Aktuality, Aktuálne správy, Trenčiansky samosprávny kraj

(tsk.sk) 

... 

 

 

Výchovný rez ovocných stromčekov v areáli školy v rámci projektu SadOVO

V pondelok 04. 03. 2024 prišiel čas ošetriť vysadené stromčeky a ovocné kríky v rámci projektu SadOVO, ktorý sa zaoberá zachovávaním starých a krajových odrôd jabloní a hrušiek v podobe vysokokmenných stromov. O jarnú starostlivosť o stromy sa postarali 5 študenti, a to Andrea Nechalová, Ľudovít Fábik z II. A triedy a Filip Meliško, Erik Špaňo, Vanesa Weissová z II. P triedy pod odborným vedením dvoch odborníkov z praxe (Radoslav Klinga, Ján Mokrý). Výchovný rez predstavuje len jeden z mnohých krokov pri starostlivosti o stromčeky, ktoré bolo potrebné zrealizovať, ak chceme mať prvú úrodu. Už teraz sa tešíme na plody našej práce.
 

Európsky týždeň financií (18. -24. marec 2024)

Národné finále - Európsky kvíz o peniazoch.  Vo štvrtok 21. marca 2024 sa uskutočnil 7. ročník národného  kola Európskeho kvízu o peniazoch - EMQ 2024 naživo a online prostredníctvom platformy ZOOM a Kahoot!. Organizátorom finále bola Slovenská banková asociácia v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska. Kvíz bol súčasťou Európskeho týždňa financií (18. -24. marec 2024), ktorú organizujú národné bankové asociácie koordinované Európskou bankovou federáciou na podporu finančného vzdelávania v celej Európe. Na Slovensku to bol práve Európsky kvíz o peniazoch. Kvíz je zameraný na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15-ročných žiakov a študentov hravou a zábavnou formou.

V národnom kole súťažil aj tím našej školy v zložení 8 študentov prvého ročníka, a to 4 študenti I. A triedy (Emma Lacenová, Nina Mišiaková, Nina Novotná, Tamara Vasková) a 4 študenti I. B triedy (Katarína Cechová, Patrik Bartakovič, Lukáš Chmel, Hanka Mikulíková). Finálový kvíz pozostával z 15 otázok v slovenskom jazyku. Počas národného finále hrali proti sebe jednotlivé tímy z celého Slovenska. Rozhodovala správnosť a rýchlosť zadania odpovede. Spomedzi 500 tímov sa náš tím umiestnil na 23. mieste, čo je na prvý raz pekný výsledok. Zúčastneným študentom ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

  

 

Netradičné formy ubytovania turistov na Slovensku

Talentovaný žiak 3. ročníka Obchodnej akadémie v Prievidzi Alex Bendík na základe dotazníka vypracoval interaktívnu mapu s možnosťou výberu netradičného ubytovania na Slovensku. Výstupom jeho kreatívneho nápadu je aj leporelo, ktoré bude dostupné i širokej verejnosti. Jeho práca súťaží v krajskej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti v Starej Turej v stredu 27. marca 2024. Držíme palce a blahoželáme! 
 
 

Anglické divadlo Žilina

Vo štvrtok 14. marca 2024 sa študenti tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili zájazdu na divadelné predstavenie v anglickom jazyku . V žilinskom Dome odborov sa s výbornou adaptáciou slávneho románu Georgea Orwella "1984 zaskvelo londýnske divadlo TNT. Okrem divadla sme navštívili aj Novú synagógu, s ktorej priestormi a históriou nás ochotne zoznámil pán Marek Adamov, za čo mu aj touto cestou ďakujeme. 

 

 

Konferencia Tvoríme spoločnú európsku budúcnosť

 

Máme Párty ples OA Prievidza 1. marca o 18:00 v Club 333

 

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA v kategórií Z – školské kolo pre 1. ročník

Súťaž Geografická olympiáda v kategórií Z prebieha v troch kolách (školskom, krajskom, celoštátnom). Dňa 16. februára 2024 (piatok) sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády pre 1. ročník v kategórií Z online formou prostredníctvom platformy EduPage.

Štyridsaťpäť študentov prvého ročníka (24 žiakov z I. A triedy a 21 žiakov z I. B triedy) súťažilo v kategórií Z pripraveným online vedomostným testom.

Na prvých troch miestach sa umiestnili:

  1. miesto: Jakub Olejár, I. A - 29 bodov
  2. miesto: Michaela Čatlošová, I. B – 26 bodov
  3. miesto: Hana Mikulíková, I. B – 25 bodov

O víťazovi a ďalších miestach v súťaži rozhodoval: 1) počet správne zodpovedaných otázok, 2) čas, ktorý súťažiaci využil na odoslanie odpovede. Postupujúcich do krajského kola určia jednotlivé krajské komisie GO. Podmienkou je úspešný riešiteľ. Trom najúspešnejším riešiteľom školského kola Geografickej olympiády srdečne gratulujeme.

 

INEKO zverejnil najnovšie hodnotenia škôl

Portál základných a stredných škôl (ineko.sk) zverejnil najnovšie rebríčky a známky - výsledky hodnotenia jednotlivých škôl podľa vlastnej metodiky. Pre nás je potešiteľné, sme na to hrdí a je to pre nás lichotivé, že OA Prievidza hodnotia najlepšou známkou v histórii od roku 2008, zároveň aj najlepšou známkou spomedzi všetkých stredných odborných škôl v regióne. Na našej škole si cenia najmä výsledky žiakov v súťažiach, výsledky kontrol štátnej školskej inšpekcie, kvalitu pedagogického zboru, potom aj výsledky v maturitách, prijímaní na VŠ, zamestnateľnosť absolventov a i.
 

Finálové kolo olympiády o verejnej správe

Finálové kolo, do ktorého postúpili naše žiačky štvrtého ročníka pod vedením M. Tišťanovej, sa konalo 8. februára 2024 za účasti najlepších 9 tímov zo Slovenska. V napínavom finálovom súboji získali 7. - 8. miesto. Táto súťaž ukázala silný konkurenčný súboj, tímový duch a vysokú úroveň prípravy štvorčlenných tímov študentov. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu OA Prievidza.
 

Podporujeme digitálnu transformáciu vzdelávania

V našom sektore odborného vzdelávania a prípravy (ekonomika, administratíva, manažment) vždy boli a sú typickými trendami informatizácia, digitalizácia, automatizácia pre zvýšenie efektivity práce. OA Prievidza celé desaťročia prispieva ku digitálnej transformácii konkrétnymi aktivitami, čím sa stala všeobecne známa a uznávaná (spomeňme projekty infovek, Digitálne štúrovstvo, Otvorená škola, Internetová kaviareň, školiace centrum pre verejnosť a pre učiteľov regiónu, AMV, MVP, IT akadémia, ECDL, INTERREG...). Mnoho rokov organizujeme krajské kolo a tento rok organizujeme celoštátne kolo súťaže stredných škôl v spracovaní informácií na počítači. 

Dnešným podpisom memoranda o spolupráci s Národným centrom pre digitálnu transformáciu vzdelávania - pracovisko UPJŠ Košice a UK Bratislava naša škola získala postavenie Partner Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania – „NCDTV partner“.

Hlavnou úlohou projektu NCDTV je vytvorenie podmienok pre realizáciu aktivity národného projektu DiTEdu „Podpora digitálnej transformácie vzdelávania“. OA Prievidza získava podporu vo vzdelávaní školských digitálnych koordinátorov, vedúcich zamestnancov, učiteľov, bude môcť využívať inovatívne metodiky vyučovania a zúčastňovať sa výskumu, diagnostiky, experimentálneho overovania v záujme úspešnej digitálnej transformácie. 

 

Deň zdravia 29. január 2024

Máme za sebou opäť náročné obdobie uzatvárania klasifikácie. V pondelok bude klasifikačná porada za prvý polrok 2023/2024, ale aj skrátené vyučovanie a po prvých dvoch hodinách organizujeme Deň zdravia. Ciele sú zamerané na podporu vašej duševnej a telesnej pohody. Pre svoje vlastné každodenné zdravie môžete urobiť napríklad ranné cvičenie, jesť zdravú stravu, mať dobrý pitný režim, zdravý spánok, sociálne interakcie, pozitívne myslenie, vhodné je meditovať a relaxovať, odmietať stres...

Náplňou nášho špeciálneho Dňa zdravia v pondelok 29. januára budú aktivity, ktoré si žiaci vyberali cez edupage: Florbal, Stolný tenis, Ako na VŠ, Leť si za svojim snom, Chile ako ho poznám, Backpacking Južnou Amerikou, Poznám sa?, Krvný tlak, Jem, čo je zdravé, Muzikoterapia, Bezpečno na internete, Závislosti z pohľadu terapeuta

 

Úspešní v súťažiach

Naši žiaci majú mnoho príležitostí zažiť úspech, radosť zo súťaženia, uspokojenie z porovnania výsledkov svojej práce s inými žiakmi z celého kraja či Slovenska.

Na celoslovenské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači postúpilo z našej školy 8 žiakov. Nedávno sa Martin Loziňák stal úspešným riešiteľom olympiády ľudských práv. Nina Gričová je úspešnou riešiteľkou olympiády vo francúzskom jazyku. Nina Novotná je úspešnou riešiteľkou olympiády v španielskom jazyku. V písaní na počítači získali v krajskom kole Pavol Svítok 5. miesto, Jakub Majewski 7. miesto, Branislav Gatial 8. miesto, Tomáš Krško 12. miesto, Lívia Piešová 14. miesto a Lukáš Caban 15. miesto. V kategórii úprava textu na počítači získala v krajskom kole krásne 3. miesto Sophia Reginová, 6. miesto Tomáš Krško, 7. miesto Lucia Žiklová, 8. miesto Petra Višvádreová, 10. miesto Emma Šmelcerová, 12. miesto Andrea Nechalová a 14. miesto Sabina Rybianska. Zdroj kcvc.sk 

 

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY VO FRANCÚZSKOM JAZYKU

Dňa 09.02.2024 sa Krajského kola Olympiády vo francúzskom jazyku, ktoré sa konalo na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne zúčastnila študentka IV.B triedy NINA GRIČOVÁ. Nina v silnej konkurencii študentov gymnázií vzorne reprezentovala našu školu v kategórii 2 B. Mgr. Marianna  Oravcová  

  

 

Fond spravodlivej transformácie - horná Nitra

Naša škola sa už dlhšiu dobu intenzívne pripravuje na podanie žiadosti o finančný príspevok z fondu JTF - Fondu spravodlivej transformácie, ktorý je určený pre stredné odborné školy v regióne hornej Nitry. Ide o zvýšenie atraktivity našej školy, zlepšenie podmienok a parametrov odborného vzdelávania a prípravy na OA Prievidza.

Prebuduje sa celá hlavná budova na ulici F. Madvu 2, rekonštruujú inštalácie silnoprúdu a slaboprúdu, postaví sa výťah vo vestibule, urobíme komunitné centrum, reprezentačnú konferenčnú miestnosť, vynovíme odborné učebne, hybridné jazykové učebne, školskú knižnicu, kreatívne centrum, konzultačnú miestnosť, serverovňu, STEM učebňu, kmeňové učebne... So stavebnými úpravami a nákupom potrebných prvkov a technológií sú prepojené tzv. mäkké aktivity - reforma vzdelávacích programov, vzdelávanie učiteľov, propagačné aktivity, mobility a i. 

Realizácia plánovaného projektu modernizuje interiéry a funkčnosť našej hlavnej budovy pre prospech všetkých obyvateľov hornej Nitry, tešíme sa na nových žiakov a zákonných zástupcov vyzývame podať prihlášku na štúdium na našej škole - umožnite svojim deťom ostať v našom regióne. Dajte ich študovať na Obchodnej akadémii v Prievidzi, kde dospejú k maturite a tiež získajú v podnetnom a rozvíjajúcom prostredí našej školy zručnosti potrebné najmä a nielen pre príťažlivý a mohutný sektor administratívy, ekonomiky a financií

 

 

Získali sme akreditáciu na Erasmus

S veľkou radosťou oznamujeme, že našej škole bola schválená žiadosť o akreditáciu na projekty mobility učiacich sa a zamestnancov KA121 v sektore OVP na nasledujúce 4 roky.

Akreditácia Erasmus predstavuje stabilný prístup k financiám programu. Zjednodušuje nám prístup k aktivitám v oblasti mobility a umožňuje sústrediť sa na dlhodobé ciele. Budeme môcť skúšať nové druhy aktivít alebo spolupracovať s novými partnerskými organizáciami bez toho, aby sme museli zakaždým vypĺňať novú žiadosť.

 


Strana 2 z 66

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 11 hostí