Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Opäť sme najlepšími v celoslovenských súťažiach!

Na záver týždňa vynikajúca správa - podľa metodiky Krajského centra voľného času v Trenčíne (za 1. miesto v najvýznamnejších celoslovenských stredoškolských súťažiach  8 bodov, za 2. miesto 7 bodov atď...) sme v rebríčku všetkých stredných škôl TSK opäť najlepšou strednou odbornou školou. V súčtoch takto dosiahnutých bodov za celú školu a daný školský rok sme famózni. V porovnaní so všetkými, aj s dvoj, trojnásobne väčšími školami sa dokážeme neustále umiestňovať na stupni víťazov.

Posledné tri roky za sebou sme v tabuľke prví alebo druhí zo všetkých stredných škôl kraja, vždy najlepší zo stredných odborných škôl. Blahoželáme našim žiakom a učiteľom, sme na vás hrdí. Ako celok ste najlepší v dosiahnutých celoslovenských úspechoch! 

 

Októbrové oslavy programu Erasmus+

Do you want to study or train abroad? The #ErasmusDays give you three dedicated days to learn about the Erasmus+ Programme and talk with the programme’s alumni who will be happy to share their experiences with you!

Zaznačte si do kalendárov 09. – 14. októbra 2023, bude sa konať 7. ročník #ErasmusDays.

Aj naša škola je súčasťou Erasmus+ komunity! Chceme sa podeliť so svojimi skúsenosťami a zážitkami z projektov Erasmus+ a naša akcia 12. októbra 2023 je už registrovaná na stránkach www.erasmusdays.eu. Snímky z krásneho Dňa programu Erasmus na OA Prievidza:  

 

Participatívny rozpočet 2023

PARTICIPATÍVNY ROZPOČET STREDNÝCH ŠKôl TSK– alebo zjednodušene PÁRTI PROJEKT - poskytuje každému školskému parlamentu strednej školy možnosť požiadať o 1 000€.. Využili sme to aj my a na základe návrhov tried sme v máji 2023 pripravili návrh 4 projektov, o ktorých sme v júni hlasovali prostredníctvom našej žiackej knižky. Najviac hlasov získal projekt dnešnej IV. A – Si vonku a je ti dobre a návrh terajšej II. A – Dobre počuť. Výsledky tohto projektu sú teraz pred nami – mobilné lavice a kvalitná ozvučovacia súprava. Verímw, že ich využijeme, napr. pri príprave Dňa Európy, športovom dni, rozlúčke s maturantami... 
 
 

Národný certifikát kvality (NQL) za eTwinning


Naše medzinárodné projekty získali národný certifikát kvality za aktivity eTwinnigu v školskom roku 2022/2023. Blahoželáme!
 

Žiaci OA Prievidza pretekali na Štrba race 2023

Národné športové centrum organizuje už druhý ročník otvorených Majstrovstiev Slovenskej republiky družstiev stredných škôl v prekážkovom behu, pod názvom ŠTRBArace 2023. Súťaž zmiešaných družstiev, ktoré tvoria dvaja chlapci a dve dievčatá, sa uskutočnila dňa 4.10. 2023 v športovom areáli Štrbského Plesa pod skokanskými mostíkmi. Rýchlosť, vytrvalosť, drina a pot! Tento beh je unikátny svojou trasou ako aj formou a zložením súťažných tímov.

Atmosféru pretekov zachytávajú snímky, na ktorých sú naši pretekári a vedúca dvoch družstiev OA Prievidza. Ďakujeme žiakom a p. Vrtielovej za reprezentáciu školy. Ďakujeme rodičovskému združeniu pri OA Prievidza za spolufinancovanie účasti na Majstrovstvách SR družstiev stredných škôl v prekážkovom behu. 

 

 

Deň s mládežou a s OA Prievidza

V pondelok 2. 10. 2023 sa v CVČ v Prievidzi uskutočnil už 12. ročník milého podujatia Deň s mládežou – Mladí pre Prievidzu. Jeho cieľom je predstaviť základným školám prácu školských parlamentov na stredných školách. Podujatie je zároveň aj prvou prezentáciou ponuky vzdelávania na stredných školách v tomto školskom roku. 

Pozvanie predstaviť svoju školu a jej školský parlament sme prijali aj my. Po krátkom slávnostnom otvorení sa rozkrútil kolotoč krátkych prezentácií stredných škôl. Po 10. hodine sme prišli na rad aj my z OA Prievidza. Divákom sa prihovoril predseda ŠP Nikolas Zajac, ktorý po predstavení školy a pozvánke k návšteve našej školy uviedol na pódium dievčatá z II. A a III. A. Ich tanečné vystúpenie bolo odmenené potleskom. So záujmom verejnosti sa stretol aj náš ministánok. Žiaci a rodičia sa zaujímali o hlavne ponuku duálneho vzdelávania, nakoniec nám neostal ani jeden letáčik! Za vzornú reprezentáciu školy sa treba poďakovať žiakom z II.A, II. B a III. A. 

 

 

Odborné exkurzie na výstavu o časoch Baťovcov v Bojniciach

Za to, ako vyzerá Bojnický zámok, vďačíme grófovi Pálffymu. Málokto ale vie, že tento historický skvost vlastnili aj Baťovci. Známej obuvníckej firme patrili tiež miestne kúpele a okolité lesy.“ Tieto vety a ešte mnohé iné zaujímavé si vypočuli naši študenti 3. a 4. ročníka v rámci voliteľných predmetov. Zúčastnili sa v posledných dňoch exkurzie v Zámockej reštaurácii v Bojniciach s tématikou „Baťovský zámok“.

Z odborného výkladu pána Kližana sa dozvedeli o pôsobení T. Baťu na hornej Nitre, ale aj v iných regiónoch. Z jeho výkladu sa študenti dozvedeli, že firma Baťa vyrábala obuv v Partizánskom a na výrobu potrebovala veľké množstvo drevených kopýt a na ich výrobu množstvo dreva. A preto to boli práve Bojnice, ktoré mali najväčšie bohatstvo tejto suroviny.  Veľmi podrobne im pán Kližan vysvetlil aj systém „Baťovej školy práce“, princípy Baťovho riadenia, jeho podnikanie a najmä sociálne aspekty podnikania. Baťa využíval historickú budovu aj pre študentov svojej školy a jedným z odborov „Baťovej školy práce“ bol aj stolársky odbor, zriadený na bojnickom panstve.

Počas Baťovského obdobia zámok vyhorel a bol to v podstate aj koniec tejto éry. Po vojne majetok firmy štát znárodnil. Aj takéto informácie sme sa dozvedeli hlavne v „improvizovanom kine“, ktoré bolo súčasťou výstavy.

Celá odborná exkurzia bola doplnená výstavnými exponátmi, fotografiami, obrázkami, ukážkami „baťových topánok“,  starých „baťových reklám, materiálov a zaujímavých bannerov s textami. Zároveň bola doplnená 2 historickými pútavými videami v už spomínanom improvizovanom kine.

Naši študenti sa teda ponorili na hodinku do histórie a odniesli si cenné nielen ekonomické ale aj historické informácie zo svojho regiónu.

Tak sa teda navráťme sa do čias minulých, keď sa v Bojniciach používala obuv svetovej značky. Zámok kúpili od rodiny Pálffyovcov. 

  

 

Pracovný pohovor v novozakladanej študentskej firme PERSE z III. A

Dňa 28. 09. 2023 sa 11 študentov z III. A v rámci predmetu aplikovaná ekonómia zúčastnilo pracovného pohovoru. Na základe zverejneného pracovného inzerátu sa uchádzali sa o rôzne manažérske pozície, ako napr. viceprezident výroby, ľudských zdrojov, marketingu, financií, ale aj o ostatné pozície napr. účtovník, pokladník, zásobovač, pracovník pre prácu s trhom, pre reklamu.

Do študentskej firmy najprv poslali svoje žiadosti o prijatie do zamestnania a životopisy, ktoré si výberová komisia pred pohovorom preštudovala. Vo výberovej komisii boli vyučujúca Marcela Tišťanová, zvolená prezidentka študentskej firmy Diana Čunderlíková a pozvaný hosť bola Soňa Makranská.

Práve Sonička Makranská je konzultantkou študentskej firmy, bývalá žiačka našej školy a absolventka programu a predmetu aplikovaná ekonómia. Už niekoľko rokov je spolumajiteľkou firmy Simply Vegan – vegetariánskej reštaurácie v Prievidzi. Má za sebou bohaté cestovateľské skúsenosti ale aj podnikateľské. S radosťou prijala naše pozvanie na pracovný pohovor, na ktorom sa veľmi aktívne zúčastňovala. Na záver zhodnotila kladne celý pohovor, odovzdala cenné rady a skúsenosti pri výbere zamestnancov do svojho podniku našim „budúcim podnikateľom“. Študenti sa naozaj pripravili veľmi zodpovedne, nezaskočili sme ich otázkami, vedeli sa vynájsť a venovali pozornosť aj svojmu „zovňajšku“. Aj keď isto každý z nich mal trošku trémy na začiatku. Verím, že aj táto príležitosť a skúsenosť bude pre nich prínosom. 

 

 

Digitálny marketing školy

Pod pojmom digitálny marketing si treba predstaviť nástroje a kanály, ktoré sú spojené s najnovšími informačnými technológiami, čiže s internetom a mobilnou komunikáciou. V jednoduchosti možno na otázku, čo je digitálny marketing, odpovedať, že ide o reklamu a propagáciu v nových médiách – najmä na internete, cez email, cez telefón a cez sociálne siete.

Našim žiakom a zamestnancom, priateľom, záujemcom, priaznivcom, zákonným zástupcom, žiakom, i bývalým a budúcim, spolupracujúcim subjektom a celej verejnosti ponúkame komunikáciu cez mail, telefón, edupage, web, facebook, instagram, padlety. Informácie o našej škole poskytuje aj TSK, INEKO, finstat... Pre zjednodušenie prístupu k jednotlivým nástrojom digitálneho marketingu našej školy uvereňujeme výber zo zoznamu zdrojov informácií a linky na niektoré sociálne siete.

Ďakujeme že tieto stránky pravidelne navštevujete a lajkujete, rozširujete, pridávate sa ku odberateľom, priateľom, podporovateľom. Nech sa našej školskej komunite OA Prievidza dobre darí, nech sa rozširuje a teší svojimi informáciami stále viac a viac účastníkov!

 

Župná kalokagatia 2023 - získali sme 2. miesto zo 17 družstiev!

Spojiť krásu tela i ducha.

Využiť teoretické vedomosti z oblasti zdravotnej výchovy, geografie, prírodovedy, histórie, turistiky, civilnej ochrany v prepojení s fyzickou zdatnosťou.

To sú vznešené ciele orientačného, branno - športového preteku päťčlenných zmiešaných družstiev žiakov stredných škôl Trenčianskeho kraja.

Tento rok súťažilo 17 družstiev a naši, dve dievčatá a traja chlapci Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza sa, vedení Dr. Vrtielovou, umiestnili na vynikajúcom, druhom mieste.

Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. 

Viac informácií nájdete na stránkach Krajského centra voľného času v Trenčíne 

 

Účelové cvičenie 26.09.2023

 
 

V duáli spolupracujeme s viac ako 15 firmami

V duálnom systéme poskytujeme praktické vzdelávanie a prípravu a spoločne vzdelávame žiakov so 16 právnickými osobami. Ide o pestrú vzorku z rôznych sektorov národného hospodárstva: obce, účtovnícke firmy, priemyselné podniky, finančné poradenstvo, logistiku, predaj tovarov a služieb...

Viete o niekom, kto sa chce pridať? Ak áno, kontaktujte nás. Žiaci 1. ročníka môžu vstúpiť do duálu do konca školského roka. Kliknite a pozrite si padlet s linkami na našich partnerov.

 

 

Biela pastelka 2023

V piatok 22. 9. sa 9 našich dievčat II. A, II. B a III. A oblieklo do bielych tričiek s logom Bielej pastelky, do rúk zobrali pokladničky a malé biele pastelky. Spolu vykročili do ulíc Prievidze a oslovovali okoloidúcich, aby prispeli na zbierku Únie nevidiacich a slabozrakých. Ich úsilie, ochota a schopnosť empatie sa stretli s úspechom. Po otvorení pokladničiek zostali milo prekvapené. Podarilo sa im vyzbierať 416 €, ktoré koordinátorka zbierky previedla na účet Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Všetkým darcom a dobrovoľníkom patrí naše obrovské ĎAKUJEME.  

 

 

Paríž 2024

 
 

Odborná exkurzia s názvom Sklený sen vo Valaskej Belej

Dňa 21. 09. 2023 sa uskutočnila odborná exkurzia s názvom Sklený sen vo Valaskej Belej v rámci predmetu hospodárska geografia a tovaroznalectvo. Cieľom exkurzie bolo, aby sa žiaci našej školy oboznámili s výrobou skla, ukážkami ručnej práce so žeravým sklom, s pozoruhodnou expozíciou ľudovej tvorby v Múzeu plátna, tkáčstva a výšivky, ako aj s prírodnými krásami tejto malebnej obce. 

Školskej akcie sa zúčastnili študenti I. B a II. A triedy pod pedagogickým dozorom
Ing. Aleny Klingovej, Ing. Simony Jaculjakovej, PhD. a Ing. Renáty Úradníčkovej. Exkurzia malebnej obce Valaskej Belej obklopenej Zliechovskou hornatinou, Nitrickými vrchmi a malou Magurou bola spojená s návštevou remeselnej sklárskej dielne s odbornou prednáškou. Starodávna remeselná dielnička majstra sklára Petra Dolinaja ponúkla priamo pri výrobe umeleckých kúskov zo skla aj prehliadku drevených foriem a náradia, starých kovových nástrojov, pomôcok používaných pri tvarovaní a zdobení skla. Študenti videli v dielničke zachované rôzne výrobky z konca 18. storočia, z 19.  a prvej štvrtiny 20. storočia a dozvedeli sa všetko o tom, ako vzniká sklo. Mali možnosť vyskúšať si postláčať žeravú hmotu pod vedením samotného majstra.

Súčasťou exkurzie bola aj návšteva Múzea plátna, tkáčstva a výšivky, ktorá predstavuje pozoruhodnú expozíciu ľudovej tvorby ako súčasť národného kultúrneho dedičstva. Táto expozícia spolu s odbornou prednáškou priblížila študentom prácu šikovných tkáčskych remeselníkov a činnosti, akými sú tkanie kobercov či výroba plátna a výšivky, ktorá patrí k najstarším na Slovensku. Múzeum ponúka tiež ukážku unikátnych belianskych krojov, pre ktoré je táto bohato zdobená výšivka typická. Vystavené exponáty odevov sú staré 70 až 80 rokov. 

  

 

Mobilita s Obchodnou akadémiou v Prievidzi

Pozývame vás, milí študenti a zamestnanci našej školy, zapojiť sa do aktivity, ktorú sme pripravili počas Európskeho týždňa mobility.
Ak prídete do školy pešo, na bicykli či využijete hromadné formy dopravy  - príďte sa zaregistrovať a tak zapojiť do súťaže o žolíka na ústne skúšanie, zabaviť a občerstviť do altánka na školskom dvore.
Čakáme Vás vo štvrtok 21. septembra 2023 v čase od 7:15 do 7:50. Prispejme spolu k ochrane nášho životného prostredia! Viac info o ETM 2023 nájdete tu 
https://eurotm2023.eurotm.sk/

 


Strana 4 z 66

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 34 hostí