Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Výdajná školská jedáleň

Výdajná školská jedáleň, F. Madvu 2, Prievidza

E-mail Vytlačiť PDF
Užívateľské hodnotenie: / 56
NajhoršíNajlepší 

Jedálny lístok:  https://oaprievidza.edupage.org/menu/

2022 prihláška pre zamestnancov   2022 prihláška pre žiakov 

Zaradenie školského zariadenia s názvom Výdajná školská jedáleň, F. Madvu 2, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1,Prievidza do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 01.09.2019 bolo schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 278/2019 zo dňa 06.05.2019.

Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza (ďalej len „stredná odborná škola obchodu a služieb“) zabezpečuje stravovanie dochádzajúcich a ubytovaných žiakov a zamestnancov strednej odbornej školy obchodu a služieb. Rovnako slúži aj ako pracovisko praktického vyučovania pre žiakov v odboroch kuchár, čašník, servírka a hostinský. Okrem toho školská jedáleň poskytuje stravovanie (raňajky a večere) aj pre ubytovaných žiakov Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza a Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza v školskom internáte. Na Strednej odbornej škole, T. Vansovej 32, Prievidza (ďalej len „SOŠ Prievidza“) stravujú denne v priemere 100 stravníkov, na Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza sa stravuje v priemere 180 stravníkov. Z kapacít týchto školských jedální jednoznačne vyplýva, že súčasný počet stravníkov je dostatočný na obslúženie jednou školskou jedálňou. Zároveň vzhľadom na nízky počet stravníkov školská jedáleň pri SOŠ Prievidza ako samostatné školské zariadenie stráca svoje opodstatnenie. Pre školu je problematické prevádzkovať školskú jedáleň z hľadiska personálneho zabezpečenia, ako aj finančnej a administratívnej náročnosti. Z titulu efektívnejšieho vynakladania finančných prostriedkov zo zdrojov Trenčianskeho samosprávneho kraja sa javí optimálnejšie zabezpečiť stravovanie žiakov a zamestnancov Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza formou zriadenia Výdajnej školskej jedálne, T. Vansovej 32, Prievidza ako súčasti Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza.

Súčasťou Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza bola v minulosti aj výdajná školská jedáleň, ktorá zabezpečovala stravu pre žiakov a zamestnancov neďalekej Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza (ďalej len „obchodná akadémia“). Donedávna bolo stravovanie necelej stovky stravníkov (žiakov a zamestnancov) obchodnej akadémie zabezpečené dodávateľským spôsobom. Vzhľadom na kapacitu školskej jedálne a priemerný počet stravníkov obchodnej akadémie, ako aj z hľadiska efektívnejšieho vynakladania finančných prostriedkov zo zdrojov Trenčianskeho samosprávneho kraja sa aj v tomto prípade javí optimálnejšie zabezpečiť stravovanie žiakov a zamestnancov obchodnej akadémie formou zriadenia Výdajnej školskej jedálne, F. Madvu 2, Prievidza ako súčasti Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza.

Stravu pre Výdajnú školskú jedáleň, T. Vansovej 32, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza a pre Výdajnú školskú jedáleň, F. Madvu 2, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza bude od školského roka 2019/2020 poskytovať Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza. 


 

 

Posledná zmena na Utorok, 21 Jún 2022 08:11  

COVP

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

IT akadémia

 

 

Poradca pre školy

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola