Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Pracovné stretnutie ku duálnemu vzdelávaniu

Pracovné stretnutie ku duálnemu vzdelávaniu

E-mail Vytlačiť PDF

Pracovné stretnutie zamestnávateľov, pani Štepanayovej z RUZ, p. Lobotku zo ŠIOV s predstaviteľmi Obchodnej akadémie v Prievidzi sa uskutočnilo vo štvrtok 12. decembra 2019 od desiatej hodiny v knižnici, v učebni N01 a bolo prínosné, užitočné. Hlavným výsledkom je reálna možnosť, že sa k organizáciám DELCO, s.r.o, TAXAT, s.r.o a mesto Prievidza pridajú do SDV s Obchodnou akadémiou, F. Madvu 2, Prievidza - dokonca možno už v tomto školskom roku - aj ďalší zamestnávatelia - PKF, s.r.o, Ekopom, s.r.o, Kooperativa, a.s., DUKE, s.r.o, Partners Group SK s.r.o, mesto Bojnice a i. Ďakujeme a pozdravujeme všetkých zúčastnených.

Prečo duál? Často sa totiž uvádza, že spoločnosť, zamestnávatelia, verejnosť kritizujú stredné odborné školstvo, vraj nie je dostatočne previazané s praxou, žiaci väčšinou nezostávajú ale odchádzajú zo sektora, z odboru, ktorý študovali, nemajú potrebné praktické zručnosti a vedomosti... Jedným možným riešením problému je zapojenie sa strednej odbornej školy do systému duálneho vzdelávania - praktické vyučovanie sa potom deje u zamestnávateľa, ktorý je certifikovaný Republikovou úniou zamestnávateľov (RUZ) a ktorý má uzatvorenú duálnu zmluvu so školou.

Z našich skúseností, školy a zamestnávatelia ale aj mnoho rodičov a žiakov má záujem o SDV. Lenže do "duálu" môžu vstúpiť iba prváci a iba do firiem, ktoré sú certifikované a zazmluvnené s danou strednou odbornou školou. Práve preto sme v spolupráci s RUZ, s vybranými zamestnávateľmi hornonitrianskeho regiónu zorganizovali pracovné stretnutie, ktorého cieľmi boli: ponuka uzatvorenia duálnych zmlúv s certifikovanými zamestnávateľmi, ponuka podať žiadosť o certifikáciu pracoviska praktického vyučovania, možnosť rozšírenia už uzatvorených duálnych zmlúv...

Posledná zmena na Piatok, 13 December 2019 11:18  

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

Certifikačná škola NUCEM

 

 

IT akadémia

 

 

Partnerská škola JA SR

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

TancujPD 2014

Krátke správy

Ministerstvo školstva SR schválilo Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2009/2010. Dokument obsahuje organizáciu školského roka, termíny prázdnin, zoznam súťaží, projektov, schválených legislatívnych procesov a ďalšie informácie. Pedagogicko-organizačné pokyny sú zverejnené na stránkach ministerstva v časti Regionálne školstvo - Metodické pokyny a usmernenia.

Súvisiace články