Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Oznámenie o neklasifikovaní TSV a PRX

Oznámenie o neklasifikovaní TSV a PRX

E-mail Vytlačiť PDF

Riaditeľ Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza oznamuje, že predmety telesná a športová výchova (TSV) a odborná prax (PRX) nebudú klasifikované na konci druhého polroka šk. roka 2019/2020.

Pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu. Vo vyučovacích predmetoch, ktoré sa neklasifikujú, sa v edupage, v katalógovom liste žiaka a na vysvedčení žiaka uvedie „absolvoval/absolvovala“. Samotné vyučovanie neklasifikovaných predmetov naďalej pokračuje, dištančnou formou, ako ostatné predmety.

Posledná zmena na Nedeľa, 19 Apríl 2020 10:25