Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Výpočet výslednej známky na maturitnom vysvedčení

Výpočet výslednej známky na maturitnom vysvedčení

E-mail Vytlačiť PDF

Základným predpokladom na zmaturovanie je v súčasnej mimoriadnej situácii už len to, aby maturant ukončil posledný ročník štúdia a bol úspešne klasifikovaný zo všetkých klasifikovaných predmetov, najneskôr do 7. mája 2020. Škola zorganizuje v týždni 4. - 7. máj 2020 klasifikačnú poradu, kde zhodnotí výsledky klasifikácie maturantov. Postupnosť krokov určuje rozhodnutie ministra, uverejnené na www.ucimenadialku.sk

Riaditeľ školy spolu so skúšajúcimi predmetovej maturitnej komisie určil na pedagogickej rade 27. apríla 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.

Hodnotenie v jednotlivých predmetoch maturitnej skúšky sa získa ako priemer známok zodpovedajúcich predmetov, do ktorých sa započítavajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov štúdia. Ak žiak nenavštevoval predmety, ktoré sú súčasťou hodnotenia počas celého štúdia, výsledná známka sa vypočíta iba zo známok v daných ročníkoch, v ktorých žiak získal hodnotenie z tohto predmetu alebo predmetov.

Aritmetický priemer sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4; t.j. stupeň prospechu vyjadrený číslom s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.

Administratívny výpočet známky kontrolujú skúšajúci predmetovej maturitnej komisie a predseda školskej maturitnej komisie. Známky sa do 12. mája 2020 zverejnia cez edupage a maturant nemusí s nimi súhlasiť. Ak nesúhlasí, pošle do 15. mája 2020 písomne alebo cez edupage svoj nesúhlas a bude sa z tohoto predmetu preňho organizovať klasická interná maturitná skúška. Aj pre dobrovoľnú skúšku sa bude organizovať klasická ústna forma internej časti maturitnej skúšky - dištančne, alebo prezenčne. 

Posledná zmena na Streda, 29 Apríl 2020 12:20  

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

IT akadémia

 

 

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

Súvisiace články