Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Šťastný nový rok 2023

Šťastný nový rok 2023

E-mail Vytlačiť PDF

Šťastný a úspešný rok 2023 želáme všetkým našim zamestnancom, žiakom, zákonným zástupcom, spolupracujúcim organizáciám a osobám. Nech máte samé pekné dni, veľa radosti, príjemných sociálnych vzťahov, zdravia, lásky,  pokoja. Ďakujeme za vašu priazeň, dôveru, úctu, spokojnosť a hrdosť na našu školu. Tešíme sa na úzku spoluprácu, s ktorou aj v 2023 isto dosiahneme famózne výsledky.

Aktuálne, vďaka kolektívu a podpore celej školskej komunity i zriaďovateľa TSK, máme veľmi dobré personálne, priestorové a materiálne podmienky, kvalitný školský vzdelávací program a proces vzdelávania školy, na veľmi dobrej úrovni uskutočňujeme stredoškolskú odbornú prípravu, výchovu a vzdelávanie. Máme školský podporný tím, zvládame krízové situácie, podporujeme mier, inklúziu, toleranciu a solidaritu. V minulom roku 2022 sme vzrástli s počtom žiakov, stali sme sa centrum odborného vzdelávania a prípravy pre ekonomiku, financie a administratívu, sme autorizovanou inštitúciou overovania kvalifikácií celoživotného vzdelávania. Boli sme vyhodnotení ako druhá najlepšie škola TSK v mimoriadnych celoslovenských výsledkoch žiakov stredných škôl v rôznych súťažiach. Ukazovateľ hodnotenia INEKO máme najlepší zo všetkých stredných odborných škôl v širšom regióne. Spolupracujeme s  mnohými zamestnávateľmi v duálnom vzdelávaní, sme uznávanou spolupracujúcou inštitúciou s Republikovou úniou zamestnávateľov, SOPK, ASOŠS... Zapájame sa do plánu obnovy a odolnosti SR, i do projektu spravodlivej transformácie hornej Nitry, projektu Peer Review kvality škôl, sme cvičná škola a akreditovaná aj pre vzdelávanie dospelých. Na medzinárodnej úrovni sme aktívni v projektoch INTERREG, UNESCO, UNICEF, EPAS, FINQ, eTwinnig, Erasmus, Euroscola, ISIC a i.

Tak teda na záver: všetko dobré prajeme a nech sa nám aj v roku 2023 dobre darí a pracuje!

Posledná zmena na Sobota, 07 Január 2023 18:00  

Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články