Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Fond spravodlivej transformácie - horná Nitra

Fond spravodlivej transformácie - horná Nitra

E-mail Vytlačiť PDF

Naša škola sa už dlhšiu dobu intenzívne pripravuje na podanie žiadosti o finančný príspevok z fondu JTF - Fondu spravodlivej transformácie, ktorý je určený pre stredné odborné školy v regióne hornej Nitry. Ide o zvýšenie atraktivity našej školy, zlepšenie podmienok a parametrov odborného vzdelávania a prípravy na OA Prievidza.

Prebuduje sa celá hlavná budova na ulici F. Madvu 2, rekonštruujú inštalácie silnoprúdu a slaboprúdu, postaví sa výťah vo vestibule, urobíme komunitné centrum, reprezentačnú konferenčnú miestnosť, vynovíme odborné učebne, hybridné jazykové učebne, školskú knižnicu, kreatívne centrum, konzultačnú miestnosť, serverovňu, STEM učebňu, kmeňové učebne... So stavebnými úpravami a nákupom potrebných prvkov a technológií sú prepojené tzv. mäkké aktivity - reforma vzdelávacích programov, vzdelávanie učiteľov, propagačné aktivity, mobility a i. 

Realizácia plánovaného projektu modernizuje interiéry a funkčnosť našej hlavnej budovy pre prospech všetkých obyvateľov hornej Nitry, tešíme sa na nových žiakov a zákonných zástupcov vyzývame podať prihlášku na štúdium na našej škole - umožnite svojim deťom ostať v našom regióne. Dajte ich študovať na Obchodnej akadémii v Prievidzi, kde dospejú k maturite a tiež získajú v podnetnom a rozvíjajúcom prostredí našej školy zručnosti potrebné najmä a nielen pre príťažlivý a mohutný sektor administratívy, ekonomiky a financií

 

 

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články