Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Duálny deň v III. A

Duálny deň v III. A

E-mail Vytlačiť PDF

Dňa 1. februára 2024 žiaci 3. ročníka spolu so svojou triednou učiteľkou M. Tišťanovou v rámci duálneho vzdelávania dostali príležitosť navštíviť bistro Allegretto v Prievidzi. Majiteľ gastroprevádzky - náš bývalý absolvent, im vysvetlil, ako sa zakladá živnosť, stručne im charakterizoval jednotlivé živnosti, na ktoré má oprávnenie a na základe čoho ich nadobudol. Rozprával o tom, aké právne dokumenty a náležitosti je potrené mať pri otvorení živnosti, aké inštitúcie navštívil, prečo ich navštívil a podobne. Popísal všetky svoje náklady na podnikateľskú činnosť, nájomné, energie, poistenie, materiály,... Priniesol žiakom na ukážku originály dokumentov, ktoré so zakladaním súviseli, napr. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení, dodávateľskú faktúru, nájomnú zmluvu, vypracovaný poriadok na pracovisku atď… Zároveň upozornil na to, na čo si musia dávať pozor pri otváraní prevádzky s potravinami, hlavne, čo sa týka splnenia hygienických predpisov.

Žiaci dostali priestor aj na otázky. Na záver si žiaci prešli aj jednotlivé úrady ako MSÚ, Okresný súd, Prokuratúra, Okresný úrad – kataster nehnuteľností a živnostenský odbor, ÚPSVaR, Daňový úrad a vždy si vysvetlili, na čo tieto úrady slúžia. Takýto spôsob vzdelávania sa si pochvaľovali, páčilo sa im najmä prenesenie teoretických poznatkov do praxe a skúseností priamo od podnikateľa. Na základe nadobudnutých vedomostí vyplňovali záverečný test cez EduPage. Touto cestou sa chceme v mene Obchodnej akadémie a najmä žiakov poďakovať za príjemnú skúsenosť. 

 

Posledná zmena na Štvrtok, 29 Február 2024 16:56  

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články