Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Písomné maturity: 12. - 14. marec 2013

Písomné maturity: 12. - 14. marec 2013

E-mail Vytlačiť PDF

V utorok 12. marca 2013 naši štvrtáci píšu maturitné testy zo slovenského jazyka. Príchod do školy o 9:00 hod. Nasledovať bude Externá časť (EČ) maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (SJL). Každý dostane zadanie testu a dva druhy odpoveďových hárkov. Test trvá 90 minút. Po obedňajšej prestávke, od 12:20 budú naši štvrtáci písať súvislý text na jednu tému vybratú zo štyroch. Písomná forma internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky zo SJL trvá 150 minút. Rozsah má byť 1,5 až tri strany A4.  Prváci, druháci a tretiaci majú filmové predstavenie v rámci Filmového festivalu Jeden svet a besedu v Dome kultúry od 12:15 hod do cca 14:15. Varí sa, jedáleň funguje od 11:30 do 14:00 hod.

Bližšiu špecifikáciu testov a rôzne dokumenty ku EČ a PFIČ, vrátane platnej legislatívy a testov z minulých rokov, nájdete na stránkach organizácie NUCEM. Nástenka so základnými informáciami pre maturantov je vo vestibule školy. Informácie na požiadanie podá riaditeľ školy, triedny učiteľ, vyučujúci príslušného predmetu, školský koordinátor maturít Mgr. Ivan Kadlečík. Naša škola má pre maturity číselný kód 636105. Kódom žiaka je jeho rodné číslo. Pokyny pre žiakov nájdete na stránke NUCEM. Všetkým zúčastneným prajeme nerušený priebeh a pohodu, úspešné výsledky. Výsledky celoslovenského testovania MATURITA 2013 budeme vedieť začiatkom mája.

V stredu 13. marca 2013 naši štvrtáci píšu maturitné testy z cudzieho jazyka (anglický alebo nemecký jazyk, úroveň ovládania jazyka B1 alebo B2). Príchod do školy o 9:00 hod. Nasledovať bude Externá časť (EČ) maturitnej skúšky z cudzieho jazyka (AJ alebo NJ, B1). Každý dostane zadanie testu a dva druhy odpoveďových hárkov. Test trvá 100 alebo 120 minút. Po obedňajšej prestávke, od 12:30 budú naši štvrtáci písať súvislý text na jednu určenú tému. Písomná forma internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky z Aj a NJ trvá 60 minút. Rozsah má byť 160 - 180 slov (pričom B2 úroveň má mať rozsah 200 - 220 slov). Varí sa, jedáleň funguje od 11:30 do 14:00 hod. Niektorí tretiaci v tento deň robia testy kariérnych predpokladov - pozrite si pokyny. Prváci, druháci a tretiaci navštívia od 12:15 do cca 14:15  filmový festival jeden svet, kde budú mať aj besedu s popredným slovenským ekonómom Jurajom Karpišom.

Vo štvrtok 14. marca 2013 19 našich štvrtákov dobrovoľne píše test z matematiky. Externá časť maturitnej skúšky z matematiky trvá 120 minút, počas ktorých treba vyriešiť 30 úloh. Vyučovanie v škole už bude prebiehať podľa platného rozvrhu a určeného zastupovania, obedy sa vydávajú ako zvyčajne.

Posledná zmena na Utorok, 05 Marec 2013 16:09  
P1030719.JPG

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články