Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Študentské video: Prečo ísť na OA?

Kristína Roháčová z II.C v spolupráci s BLACKBIRD production vytvorila video Prečo íst na obchodnú akadémiu. Hrajú: Emka Semančíková, Sarah Martiková, Macka Matejovičová, Timea Belániová, Robert Gatial, Patrícia Prosbová. Ďakujeme.
 

Potvrdzovanie prihlášok na VŠ

Upozorňujem študentov, že VŠ-prihlášky sa budú z dôvodu čerpania dovolenky potvrdzovať až od  pondelka 24.2. 2014.  Keďže prvý termín končí až 28.2., budete mať k dispozícii dosť času. Ak potrebujete lekárske potvrdenie, odporúčam vybaviť si ho teraz v čase prázdnin. Pekné prázdniny, J.Hraňová
 

Správa z exkurzie - Bericht aus der Exkursion

Am 11. Februar 2014 hat unsere Schule an einer Exkursion in der Firma LKW Walter Wien teilgenommen. Am Anfang haben die Schüler eine Präsentation über die Firma angeschaut. Danach haben wir uns in kleinere Gruppen geteilt und besichtigten mit unseren Begleitern die einzelnen Büro - Abteilungen. Hier hatten einige Schüler Möglichkeit, kurz mit Geschäftspartnern zu telefonieren, oder einfache Sachen per PC zu erledigen. Dann gab es Diskussion. Herr Martin Gass – Personalmanager der Firma hat unsere Fragen beantwortet. Die Schüler waren begeistert. Unsere Zusammenarbeitfolgt weiter – Anfang März werden Vorstellungsgespräche an der Handelsakademie Prievidza stattgefunden und die ausgewählten Studenten können dann ihr Praktikum, oder sogar feste Arbeitsstelle in der Firma LKW Walteranstellen. Es ist außergewöhnliche Möglichkeit für die besten Schüler ihre Deutschkenntnisse auszunutzen.

11. februára 2014 sa zúčastnila naša škola exkurzie vo firme LKW Walter vo Viedni.. Na začiatku si žiaci prezreli prezentáciu o firme. Potom sme sa rozdelili do malých skupín a navštívili sme s našimi sprievodcami jednotlivé oddelenia. Tu mali niektorí študenti možnosť krátko telefonovať s obchodnými partnermi, alebo vybaviť jednoduché veci cez počítač. Ďalej nasledovala diskusia. Pán Martin Gass – personálny manažer firmy zodpovedal naše otázky. Žiaci boli nadšení. Naša spolupráca pokračuje ďalej – začiatkom Marca sa budú konať na obchodnej akadémii v Prievidzi prijímacie pohovory a vybraní študenti môžu potom nastúpiť na odbornú prax, alebo dokonca na trvalé pracovné miesto vo firme LKW Walter. Je to výnimočná príležitosť pre najlepších študentov, využiť ich znalosti nemeckého jazyka.

 

Krajské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači

  Organizáciou krajského kola súťaží žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači bola tento rok poverená OA Trenčín. Súťaže sa z našej školy zúčastnili nasledovní žiaci – Štancel Filip II.A, Bugár Matej IV.A, Ďurianová Jana IV.D, Maceková Patrícia II.B, Kašparová Martina II.B, Gatial Róbert II.C, Lenner Marek III. A a Brna Július IV.C. Súťažili v dvoch disciplínach. V prvej súťažnej disciplíne - písanie na počítači - Štancel Filip písal rýchlosťou 330 čistých úderov za minútu so 100 % -ou presnosťou. Umiestnil sa na 4. mieste. Blahoželáme. 

Patrícia Maceková  sa umiestnila vo Wordprocessingu na výbornom druhom mieste v Trenčianskom kraji, Martina Kašparová bola piata, spolu s Marekom Lennerom, na siedmom mieste bol Július Brna a Robert Gatial sa umiestnil na dvanástom mieste.

Všetkým študentom ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

Uspeli v krajských kolách olympiád

V krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry vynikla naša Soňa Píšová z I. C. Získala krásne 3. miesto. Barbora Gadošíková z III. B v krajskom kole Olympiády ľudských práv skončila na peknom desiatom mieste. Filip Štancel z II. A sa v krajskej súťaži žiakov stredných škôl v písaní na počítači umiestnil na výbornom štvrtom mieste. A fantastickým výsledkom je obhajoba vlaňajšieho prvenstva Kristínou Ištvánikovou z II. B v krajskom kole olympiády z anglického jazyka. Blahoželáme vám!!!
 

Deň otvorených dverí- poďakovanie

Milí žiaci

radi by sme sa Vám touto cestou poďakovali za krásnu propagáciu našej školy Obchodnej akadémie v Prievidzi na Vašich základných školách.

Naše poďakovanie patrí aj žiakom, ktorí včera výborne prezentovali svoje vedomosti a zručnosti na Dni otvorených dverí, boli ste skvelí. Našu školu včera navštívilo 154 žiakov základných škôl z celého okresu.

Poďakovať chcem aj učiteľom, ktorí včera nenápadne ale veľmi účinne spolupracovali so svojimi žiakmi na jednotlivých stanovištiach okružnej poznávacej cesty po obchodnej akadémii.

Ďakujem, ďakujeme boli ste skvelí.

riaditeľ OA Ľubomír Vida

 

Deň otvorených dverí našej školy

Obchodná akadémia v Prievidzi pozýva širokú verejnosť, záujemcov o štúdium na našej škole, ich rodičov a priateľov našej školy na Deň otvorených dverí, ktorý sa koná
vo štvrtok
30. januára 2014 v čase medzi 10:30 a 16:00.

Navštívte aj internetovú stránku, venovanú Dňu otvorených dverí: http://dodoa.webnode.sk/ od Dajany Kováčikovej z II. P
 

Úspechy v jazykových olympiádach - január 2014

Kristínka Ištvániková z II.B triedy získala 1. miesto v kategórii 2A v obvodnom kole v Olympiáde z anglického jazyka, ktoré sa uskutočnilo dňa 16. januára 2014 v Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi. Kristínke gratulujeme k postupu do krajského kola a držíme palce.

Dňa 23. januára 2014 sa na Obchodnej akadémii v Prievidzi uskutočnilo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku študentov 1.a 2. ročníka, kategória 2A. Študenti si precvičili svoje vedomosti a zručnosti z oblasti francúzskej gramatiky, lexiky a konverzácie. Zúčastnili sa jej študenti : I.C: Matej Hagara, Martina Nosková II.A: Patrícia Balážová, Soňa Burešová, Lenka Hraňová Porota udelila 3 miesta, ktoré získali: 1. miesto : Lenka Hraňová, II.A 2. miesto : Soňa Burešová, II.A 3. miesto : Patrícia Balážová, II.A Ďakujeme študentke Veronike Škultétyovej z III.B, ktorá sa zúčastnila Olympiády vo francúzskom jazyku ako členka poroty. Mgr. Marianna Oravcová

Po úspešných angličtinároch bodovali aj nemčinári. Marek Matiaško z 1. C triedy obsadil v obvodnom kole olympiády v nemeckom jazku v kategórii 2.A 2. miesto! Lenka Pastorková, víťazka školského kola v kategórii 2.B zo 4. A triedy sa pre operáciu bohužiaľ nemohla obvodného kola zúčastniť. Výborné vedomosti však v živote určite využije – a to nielen na maturite. Prajeme jej skoré uzdravenie a Marekovi Matiaškovi srdečne blahoželáme!

 

LYŽIARSKY 2014

Termín lyžiarskeho kurzu sa blíži: 8.2. - 14.2.2014

  1. Pozrite si tieto pokyny : http://oaprievidza.edupage.org/text/?text=teachers/15793&subpage=25
  2. Ak máš nedoplatené, treba doplatiť !!!
  3. Zisti si, prekontroluj si, či máš v poriadku údaje v zozname.
  4. Sleduj oznamy na webe a nástenke školy -- Stano MALEGA učiteľ.
 

Víťazka v Hre Milión

Nadácia Slovenskej sporiteľne zorganizovala v októbri a novembri 2013 unikátnu hru pre stredoškolákov www.hramilion.sk. Hra bola zameraná na zvýšenie finančnej gramotnosti a odmenou za vedomosti a za trpezlivosť v hre boli zaujímavé ceny. V súťaži sa registrovalo viac ako päťtisíc stredoškolákov, mnohí z nich postupne plnili všetky úlohy, prešli všetkých 30 levelov a na konci hry mali na svojom virtuálnom účte aspoň 1 milión eur. Do žrebovania o celkového víťaza bolo zaradených 794 súťažiacich, spomedzi nich najväčšie šťastie mala naša žiačka! Tešíme sa z úspechu Moniky Hagarovej z. I. B, ktorá v súťaži Hra Milión zvíťazila a okrem tabletu iPad získala aj cenu pre Obchodnú akadémiu v hodnote 2000 eúr. Blahoželáme, Monika, a ďakujeme!

Svoju finančnú gramotnosť si môžete otestovať na: http://www.akademiafg.sk/test_financnej_gramotnosti/ , aj na http://fqtest.sk/, a tiež na http://www.fininfo.sk/sk/otestujte-si-fiq. Zbierku úloh z finančnej gramotnosti si môžete stiahnuť na stránkach Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania.

O úspechu našej žiačky informuje na svojich stránkach aj náš zriaďovateľ - Trenčiansky samosprávny kraj

 

Olympiády na OA

Už o dva - tri mesiace budú v Soči zimné olympijské hry. Ale my máme olympijské súťaženie už v týchto dňoch. Konajú sa školské kolá olympiád - olympiáda v SJL, Biblická olympiáda, Olympiáda ľudských práv, Olympiáda v anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom jazyku... Odkaz organizátorom, spätnú väzbu, dojmy zo súťaží môžete zapísať na našu nástenku školských olympiád. O organizácii súťaží pozri na www.olympiady.sk

V stredu 11. decembvra sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2B. Zvíťazil Július Brna zo IV. C, druhý bol Ivan Matys z IV. B a tretia skončila Miroslava Rosinská zo IV. C. Blahoželáme

Dňa 4. 12. 2013 sa uskutočnila na našej Obchodnej akadémii Biblická olympiáda. Zúčastnili sa jej študenti 1. – 2. ročníka. Na 1. mieste sa umiestnila Monika Hagarová z 1.B, na 2. mieste bol Peter Štancel z 2.A triedy a na 3. mieste bola Tatiana Kováčiková z 2.A triedy. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme. Budú reprezentovať našu OA na Dekanátnom kole Biblickej olympiády, ktoré by sa malo uskutočniť v marci 2014. Súťaž zorganizovala S.M.Xavéria Mikulová, FDC.

Dňa 28. novembra 2013 sa v Obchodnej akadémii v Prievidzi uskutočnilo školské kolo v Olympiáde z anglického jazyka v kategórii 2A pre I. a II. ročník. Na prvých troch miestach sa umiestnili žiaci: 1. Ištvániková Kristína, II.B trieda 2. Štancel Filip, II.A trieda 3. Wéberová Andrea, II.C trieda Víťazom gratulujeme a ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť.

 Vyhodnotenie školského kola Olympiády ľudských práv Dňa 26. novembra 2013 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Olympiády ľudských práv. Olympiádu pripravila pani profesorka Balcarová a Majdanová. Súťaže sa zúčastnilo 20 žiakov. Súťažiaci museli zvládnuť test aj ústnu odpoveď. Teší nás, že výsledky testu boli veľmi vyrovnané, čo svedčí o záujme našich žiakov o ľudské práva. V celkovom hodnotení obsadila prvé miesto Barbora Gajdošíková z III. B, druhé miesto obsadil Denis Šmída z I. C a tretie miesto obsadila Nikola Vrabcová z III. C. Víťazom blahoželáme a Barbore želáme veľa úspechov na krajskom kole v Dubnici nad Váhom.

 

Olympiáda zo slovenského jazyka

Vyučujúci slovenského jazyka a literatúry pripravili pre svojich žiakov Olympiádu zo slovenského jazyka, ktorá konala vo štvrtok 21.11.2013 v školskej knižnici. Do súťaže sa zapojili 17 študenti 1. a 2. ročníka, ktorí súťažili v B kategórii. Študenti absolvovali dve súťažné kolá - pripravili si vlastné rečnícke výstupy o návšteve veľkomesta, po krátkej prestávke sa zamysleli nad testom zo slovenského jazyka.

Po sčítaní bodov mohla odborná porota oceniť tých najlepších. Na prvom mieste sa s rovnakým počtom bodov umiestnili  dve žiačky prvého ročníka - Monika Hagarová z I.B triedy a Soňa Píšová z I.C triedy. Aj o druhé miesto sa podelili dvaja žiaci, tentokrát žiaci II.A Kováčiková Tatiana a Peter Štancel. Tretie miesto obsadil  Marek Papay z I.A triedy.

Víťazom ešte raz srdečne blahoželáme Laughing. Všetkým súťažiacim sa chceme aj touto cestou poďakovať za skvelé rečnícke výkony, za úžasnú pracovnú atmosféru a ale hlavne za lásku k slovenskému jazyku. Mgr. Hraňová, Mgr. Leštianska a Mgr. Balcarová

 

Predvianočný Európsky parlament

V pondelok 9.12.2013 sa niekoľko desiatok študentov a ich učiteľov z celého Slovenska vybralo na pozvanie europoslanca Petra Šťastného na takpovediac exkurziu do Štrasburgu. Z našej školy – Obchodnej akadémie Prievidza - bolo 11 študentov. Keďže som bola medzi nimi, myslím si, že dokážem svoj subjektívny názor vyjadriť v niekoľkých odsekoch.

Čítajte viac...
 

Každý si môže skúsiť aspoň hodinu programovania

V dňoch 9. - 15. decembra 2013 prebieha celosvetový Týždeň vyučovania počítačových vied (Computer Science Education Week). Organizátori veria, že možno až desať miliónov detí a dospelých z celého sveta si vyskúša programovanie zábavnou a príťažlivou formou. Oblasť informatiky je známa vysokým dopytom po pracovných silách a ponúka nadpriemerné ohodnotenie.
Venujte hodinku času kurzu Hour of Code, napíšte azda prvý počítačový program v živote - vo vizuálnom programovacom jazyku Blockly iba myšou presúvate bloky kódu a skladáte akési puzzle príkazov pre vtáčika, ktorý naháňa prasiatko. Alebo si radšej chcete vyskúšať písanie javaskriptov, vytvoriť svoju vlastnú aplikáciu pre mobily, napísať počítačovú hru? Navštívte www.hourofcode.com.
 

eTwiningový maratón

Žiaci Obchodnej akadémie v Prievidzi z 3. A a 3.C a ich učiteľ S. Malega sa 21. 11. 2013 pridali k projektu v Českej republike. Témou tohtoročného maratónu bolo "Miesto, kde sa nám bude žiť lepšie„. Projekt vychádza z „Europského roka občanov“ a hlavným cieľom maratónu bolo zamyslieť sa nad miestami v našich mestách, ktoré by sme chceli zmeniť k lepšiemu. „Už dlhšiu dobu nás trápi príjazdová cesta zo severu do mesta Prievidza, a tak sme sa rozhodli navrhnúť úpravu plota pri vstupe do mesta. Pozrite si naše návrhy. Vieme, že tie návrhy sú nič moc, ale SNAŽILI SME SA !!! a naši sprejeri z Prievidze by to spravili óóóóómnoho krajšie !!!“ tvrdia autori projektu.

Video na youtu.be

Nástenka na padlet.com

 

Pohľad na svet cez objektív K. Majdanovej

Podporujeme rozvoj nadania našich žiakov - pozrite si video K. Majdanovej z II. A triedy
 


Strana 47 z 51

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

IT akadémia

 

 

Poradca pre školy

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 15 hostí