Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

DEŇ NARCISOV piatok 11. 4. 2014

Aj tento rok OA Prievidza podporuje zbierku Ligy proti rakovine - DEŇ NARCISOV, ktorá sa uskutoční v uliciach mesta v piatok 11. apríla 2014. Už teraz vám ďakujeme za podporu. Upozornenie pre dobrovoľníkov: príchod do knižnice 7:30. Treba mať so sebou občiansky preukaz, zbierka sa koná za každého počasia.  J. Hraňová
 

Maturita z praktickej časti odbornej zložky

 V dňoch 07. 04. – 11.04. 2014 sa uskutočnia praktické maturitné skúšky v odbore 6317 6 obchodná akadémia a v odbore 6292 N hospodárska informatika. Študenti IV. A a IV. B maturujú v dňoch 07.04. a 08.04. 2014 a študenti IV. C a IV. D v dňoch 09.04. a 10.04. 2014. Študenti pomaturitného štúdia – II. P maturujú 11.04.2014. Nástup študentov na maturitnú skúšku je každý deň o 7.05 hod. Úvodná inštruktáž 7,15 – 7,30 v učebniach N12, N14, N15, N16. Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy je od 7,30 do 14,30. Všetkým maturantom držíme palce. http://files.riadoa.webnode.sk/200000033-e337be5260/P%C4%8COZ%202014.PNG 
 

Súťaž v päťboji

1. apríla 2014 sa na SOŠ stavebnej v Prievidzi konala súťaž v päťboji. Zúčastnili sa naši žiaci Adam Pružinec- 4.C, Miroslav Chovanec - 4.A, Ivan Matys- 4.B, Edo Bátora - 4.D s pani Ing. R. Úradníčkovou. Pozrite si prezentáciu v powerpointe, ktorú vytvorila R. Úradníčková.
 

Tretia na Slovensku!

Kristína Ištvániková z II.B triedy získala 3. miesto v kategórii 2A v celoslovenskom kole v Olympiáde z anglického jazyka, ktoré sa uskutočnilo dňa 02. apríla 2014 v Bratislave. Kristínke gratulujeme.
 

Súťaž plagát/bulletin pre tancujpd.eu 2014

Vyhlasujeme súťaž na plagát/bulletin pre projekt tancujPD.eu 2014. Svoje súťažné práce odovzdajte v digitálnej podobe (formát jpg, pdf, ...) na adresu projektu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. do 30.04.2014.

Ďakujeme a tešíme sa na Vaše diela!

 

Beseda s americkým basketbalistom

Príjemná a užitočná beseda našich študentov s Evanom Harrisom, hráčom BC Prievidza, priniesla okrem živej komunikácie v angličtine aj niekoľko dobrých rád od hráča, ktorý je a absolventom prestížnej Harvardskej univerzity. „Ak chcete niečo dosiahnuť, musíte to robiť naplno a s vášňou. Nezáleží na tom, čo to je. Robte to, čo vás baví. Moji rodičia mi stále hovorili nemaj plán B, usiluj sa stále aby ti vyšiel plán A.“ Viac v článku http://www.pdbasket.com/bc-prievidza/nove/268
 

Mladý podnikateľ 2014

27. 03. 2014 sa na našej škole konala súťaž Mladý podnikateľ 2014, v ktorej sa predstavili práce študentov štvrtého ročníka. V prílohe je dokument s výsledkami, s fotografiami, ktoré dokumentujú priebeh a výstupy súťaže.
 

Biblická olympiáda 2014

Dekanátne kolo Biblickej olympiády v Prievidzi sa konalo 27. marca a naše družstvo v kategórii stredných škôl získalo prvé miesto. Ku postupu do diecézneho kola blahoželáme našim žiakom: Monika Hagarová I. B, Tatiana Kováčiková II. A, Peter Štancel II. A.
 

Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov

28. marca si pripommíname Deň učiteľov. Celá spoločnosť podľa slov ministra školstva ďakuje všetkým pedagogickým i odborným zamestnancom škôl za prácu, ktorú vykonávajú v prospech detí a za to, že chápu svoje zamestnanie, svoju misiu ako poslanie. Obetavo pôsobia neraz v ťažkých podmienkach, ale robia maximum, aby našu budúcu generáciu nielen vzdelávali, ale aj vychovávali a pripravili pre čo najlepšie uplatnenie v živote. Všetkým zamestnancom našej školy aj iných škôl vyjadrujeme veľkú vďaku a želáme pri príležitosti ich sviatku veľa ďalších úspechov.

Na deň učiteľov bývajú oceňovaní aj vynikajúci pedagógovia. Minister školstva a župan Trenčianskeho samosprávneho kraja odovzdali pamätnú plaketu aj nášmu riaditeľovi. Ocenenie dostal Ľubomír Vida - riaditeľ Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza - za cieľavedomé vedenie školy, ktorá pod jeho vedením dosahuje výborné výsledky v súťažiach a olympiádach a realizovala množstvo úspešných projektov. Počas svojho pôsobenia si vybudoval prirodzenú autoritu na škole. Viac na http://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/aktuality/ocenili-vynikajucich-pedagogov-trencianskeho-kraja.html?page_id=127674 

V piatok, na Deň učiteľov, v Kultúrnom dome v Prievidzi odovzdala pani primátorka ceny niekoľko desiatkam nalepších učiteľov zo škôl na území mesta Prievidza. Pán riaditeľ OA Prievidaz, Mgr. Ľubomír Vida získal Plaketu J. A. Komenského od Mesta Prievidza a pán učiteľ Mgr. Stanislav Malega z našej školy dostal Ďakovný list. Blahoželáme! Viac na http://www.codnes.sk/autorske-clanky/den-ucitelov-2014 

 

ŠTÁTNA SKÚŠKA Z KANCELÁRSKEHO PÍSANIA NA POČÍTAČI

Študenti 3. a 4. ročníkov podľa záujmu sa rozhodli preukázať svoje zručnosti a vykonať štátnicu z predmetu ADK. Ekonomická univerzita potvrdila termín konania štátnic na 28. apríla 2014 (pondelok). Podmienky pre úspešné vykonanie štátnej skúšky nájdete na http://pkop.webnode.sk/sutaze/adk/.                                                                       Bližšie informácie poskytne p. Ing. Lazarová, koordinátor ADK
 

Prijímacie pohovory do LKW Walter

Vorstellungsgespräche in die LKW Walter Internationale Transportorganisation AG

Am 4. März haben an unserer Schule Vorstellungsgespräche in die LKW Walter Internationale Transportorganisation stattgefunden. Herr Martin Gass, Personalmanager der Firma hat mit unseren 13 Studenten gesprochen . Für die Besten ist es ausergewöhnliche Gelegenheit, in dieser bedeutenden österreichischen Firma fixe Arbeitsstelle zu erwerben.,Einige Studenten bekommen auch Möglichkeit ihr Praktikum in diesem Unternehmen zu absolvieren, Wir freuen uns auf weitere Zusammenarbeit.

Prijímacie pohovory do LKW Walter – medzinárodná prepravná organizácia, a.s.

4. marca sa konali na našej škole prijímacie pohovory do medzinárodnej prepravnej organizácie LKW Walter. Pán Martin Gass, manažer pre ľudské zdroje hovoril s našimi 13 študentami. Pre tých najlepších je to výnimočná príležitosť získať v tejto významnej rakúskej firme stále pracovné miesto. Niektorí študenti dostanú tiež možnosť absolvovať svoju prax v tomto zariadení. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

Reportáž s názvom O našich študentov je záujem aj v zahraničí priniesla RTV Prievidza:  http://rtvprievidza.sk/home/prievidza/1682-o-nasich-studentov-je-zaujem-aj-v-zahranici 

Výsledky prijímacích pohovorov: Úspešní boli zatiaľ dvaja naši študenti: Lenka Pastorková zo IV. A triedy môže po ukončení štúdia nastúpiť do práce v Rakúsku v trvalom pracovnom pomere. Peter Maňko z III. A triedy môže svoju povinnú školskú prax absolvovať v podniku vo Viedni. Žiak, ktorý v podniku praxuje, má všetky výdavky hradené firmou, za prácu počas praxe dostane plat, počas praxe bude študent osobného učiteľa nemčiny. Obom študentom blahoželáme a držíme palce ostatným účastníkom pohovoru. Ešte stále sa rozhoduje o dvoch miestach!

 

Olympiáda Mladý účtovník v programe Omega

Dňa 04. 03. 2014 sa uskutočnilo školské kolo súťaže " Olympiáda Mladý účtovník". Žiaci riešili hospodárske operácie podvojného účtovníctva s použitím softvéru Omega – firma KROS, ktorý sa vyučuje na voliteľnom predmete Cvičenia z účtovníctva. Súťaž vyhral Filip Šlenker zo IV. D a 2. miesto obsadila Eva Čičmancová, tiež zo IV. D. Obaja postupujú do krajského kola, ktoré bude dňa 24.03.2014 v Žiline. Srdečne blahoželáme a držíme palce.
 

Ponuka štúdia na VŠEMVS

V pondelok 31. marca prídu predstavitelia neuniverzitnej súkromnej Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave predstaviť našim štvrtákom možnosti vysokoškolského štúdia. Poslaním VŠEMvs je najmä príprava kvalifikovaných vedúcich pracovníkov, pôsobiacich na ústredných orgánoch štátnej správy, v orgánoch regionálnej a obecnej samosprávy a v iných verejnoprávnych korporáciách a neziskových organizáciách, ako aj kvalifikovaných manažérov pre malé a stredné podniky. Viac na www.vsemvs.sk alebo http://banovceonline.sk/135-na-moznost-studovat-na-vsemvs-sa-mozete-informovat-aj-v-banovciach-nad-bebravou
 

eTwinnig projekt bude realizovaný

V piatok 7. marca sa stretli realizátori projektu eTwinningovy maratón - úprava plotu v meste Prievidza. Mesto zastupovali pp. Roman Gatial - hlavny architekt Prievidza a Michal Ďureje - hovorca Mestského úradu Prievidza. Našu školu zastupovali žiačky 3.C a 3.A - Tarabčíková, Grolmusová N., Vrabcová, Rajčová a gestor projektu S. Malega. Stretnutia sa zúčastnil aj náš bývalý žiak - autor výsledného nákresu - Dominik Hasák, dnes študent designu v Bratislave. Na stretnutí sa dohodli kroky, ktoré by mali doviesť projekt do júnového finálneho výsledku.

 

OZNAM pre stravníkov školskej jedálne

V piatok 7. marca 2014 sa obedy v jedálni vydávajú: od 11:30 do 12:30 hod.
Ďakujeme za pochopenie

 

"PRE NIEKOHO SI TEN PRAVÝ"

Valentínska kvapka krvi sa na Obchodnej akadémii v Prievidzi konala 4. marca 2014. Najvzácnejšiu tekutinu dobrovoľne darovalo 40 žiakov a 7 zamestnancov našej školy. Všetkým patrí obrovské ĎAKUJEME

 


Strana 62 z 67
roplusgk07.jpg

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 28 hostí