Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Poznaj iných, spoznáš sám seba

V piatok 25. septembra 2015 sa po ročnej prestávke uskutoční celomestská nesúťažná prehliadka stredných škôl pod názvom Poznaj iných, spoznáš sám seba. Jej cieľom je predstaviť žiakov prievidzských stredných škôl verejnosti.  Našou úlohou je pripraviť stánok našej OA. Radi by sme v krátkom kultúrnom programe predstavili aj talenty našej školy, preto hľadáme tanečníkov, hudobníkov, hercov, adeptov moderovania, hostesky do stánku našej školy - proste tých, ktorí sa svojho talentu neboja... Wink Viac informácii sa dozviete na  stretnutí záujemcov, ktoré sa bude konať v piatok 18. 09. o 9:30 v pracovni výchovného poradcu (nová budova, pred jedálňou).  Mgr. Jana Hraňová 

 

Informácia pre prvákov a ich rodičov

Svet školy - tak sa volá vzdelávací kurz pre prvákov našej školy, ktorý je súčasťou školského vzdelávacieho programu. Kurz začína v utorok 3. 9. 2013. Cieľom kurzu je pomôcť prvákom adaptovať sa na nové školské prostredie: čo najrýchlejšie spoznať svojich spolužiakov, triednych profesorov, tradície školy, učebný plán, nové učebnice či školský  poriadok. Kurz trvá 15 vyučovacích hodín (3 dni) a realizuje sa podľa  harmonogramu aktivít . Piatok 6. 9. 2013 sa už prváci učia podľa riadneho rozvrhu. Rozvrh kurzu škole pomáhajú zabezpečiť aj pracovníci SCPPPaP v Prievidzi, s ktorými škola uskutočňuje aj iné aktivity v čase ďalšieho štúdia . Tieto služby sú pre našich žiakov bezplatné, preto prosíme rodičov, aby  vyplnili tlačivá pre poradňu, ktoré žiaci dostanú od triednych učiteľov.  (Všetky údaje na tlačive sú chránené zákonom). Verím, že kurz Svet školy bude opäť úspešný. My sa na Vás, milí prváci, už tešíme.  Smile  Za kolektív tvorcov Mgr. J. Hraňová 
 

Vitajte v novom školskom roku 2013/2014

Oznamujeme, že v piatok 30. augusta bude celá škola zatvorená, nebudú úradné hodiny. V pondelok 2. septembra 2013 je slávnostné otvorenie nového školského roka od 8:00 hod, vyučovanie podľa rozvrhu sa začína od utorka 3. septembra. Ministerstvo školstva vydalo pokyny na nový školský rok.
 

Opravné maturitné skúšky

Pre žiakov, ktorým sa nepodarila niektorá časť maturitnej skúšky, pripravujeme opravné maturitné skúšky. V stredu 4. septembra od 9:00 hod sa koná celoslovenské testovanie - EČ a PFIČ z cudzích jazykov, pre prievidzský okres je miestom skúšky z cudzích jazykov SOŠ OaS, Kalinčiaka 1, Prievidza.  Internú časť maturitnej skúšky - opravné skúšky z predmetu Praktická časť odbornej zložky sa konajú na našej škole, v učebni N16, vo štvrtok 5. septembra 2013, od 7:15 hod.
 

Zamestnanci SE budú hlasovať o podpore nášho projektu

Náš projekt s názvom "Zlepšenie komunikačných a odborných zručností žiakov", ktorého cieľom je nová moderne vybavená multimediálna učebňa spolu s rozšírením interaktívnych technológií do ďalších učební, bol v Zamestnaneckom grantovom programe Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis hodnotiacou komisiou zaradený medzi projekty, ktoré sa budú uchádzať o hlasy zamestnancov. 

Hodnotiaca komisia vyberala z 23 žiadostí o podporu. Pri dvojstupňovom výbere (individuálne hodnotenie, skupinová diskusia) brala do úvahy vopred zverejnené kritériá. Vybraných 14 projektov dostalo šancu uchádzať sa o hlasy zamestnancov, medzi nimi aj ten náš. Zoznam vybraných projektov nájdete na portáli darca.sk Zamestnanci spoločnosti budú o podpore projektov hlasovať prostredníctvom firemného intranetu, pričom každý zamestnanec bude môcť vybrať jeden projekt z každej lokality závodu. Hlasovanie zamestnancov prebehne od 2. do 13. septembra 2013. Ďakujeme za postup do ďalšieho kola a veríme, že naši priatelia zo Slovenských elektrární vyberú práve nás.

 

Výsledky školského kola súťaže „Mladý účtovník 2013“

2. ročník: Prvé miesto získala Kristína Tarabčíková, II. C. Druhé miesto získala Ivana Malinová, II. C. Tretie miesto získala Katarína Brániková, II. A

3. ročník: Prvé miesto získal  Filip Šlenker, III. D. Druhé miesto získala Eva Čičmancová, III. D. Tretie miesto získala Petra Zambojová, III. A . Podrobnejšie výsledky nájdete na http://pkop.webnode.sk/sutaze/uctovnictvo/

Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

 

ZRPŠ

Zoznamy tried budúcich prvákov

 nájdete v hornom rade v záložke  Riaditeľ .

 

Obhajoba práce z praxe - 3. ročník

Po absolvovaní dvojtýždňovej odbornej praxi budú študenti tretích ročníkov obhajovať  svoje práce z praxe. Bližšie informácie o termínoch nájdete na  http://pkop.webnode.sk/prax/obhajoby-prac-z-praxe-tretie-rocniky/

 

N. Vrabcová má úspešný Nápad pre región

Obchodná akadémia Prievidza je zapojená do programových aktivít Junior Achievement Slovensko viac ako 15 rokov. Už od začiatku sme mávali veľké úspechy v Aplikovanej ekonomii, v posledných rokoch obzvlášť dobré výsledky dosahujeme v programe Podnikanie v cestovnom ruchu. 27. mája 2013 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže „Môj nápad pre región“ v spolupráci s Úradom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Našu školu v Trenčíne reprezentovala Nikola Vrabcová s projektom „Pád? Tak s nami!“ a so svojim projektom na súťaži v Trenčíne získala 3. miesto. Nikola postúpila na celoštátnu súťaž „Môj projekt pre región“, ktorá bude 19. júna v Banskej Bystrici. Spolu s ňou bude súťažiť ďalších 11 súťažiach, ktorí sa k nej pridajú po krajských kolách v Žiline a Banskej Bystrici. Stanislav Malega /konzultant projektu/
 

Naši hádzanári sú druhí najlepší na celom Slovensku

Hádzanári našej školy postúpili po výhrach v okresnom, regionálnom a krajskom kole na Majstrovstvá Slovenskej republiky, ktoré sa konali 9. – 10. mája 2013 v Dunajskej Strede. Reprezentovali Trenčiansky kraj a súťažili s víťazmi ostatných krajských kôl. Súťažilo sa v dvoch skupinách a do semifinále postúpili naši študenti z druhej pozície, po výhrach nad Novými Zámkami, Martinom a po prehre s Prešovom. V semifinále zvíťazili po vynikajúcom, zodpovednom výkone nad družstvom z Košíc a vo finálovom zápase sa stretli opäť s družstvom Prešova. V tomto finále prehrali 23 : 27 a obsadili celkovo výborné 2. miesto! Za najlepšieho brankára turnaja bol vyhlásený Marek Javorček z 2.C triedy a za najlepšieho strelca s najviac strelenými gólmi vyhlásili Mareka Hlinku z 2.B triedy.

Ďakujeme za výborné výkony a skutočne vzornú reprezentáciu školy všetkým reprezentantom: Briatka Juraj, Javorček Marek, Oršula Róbert, Hlinka Marek, Strieborný Adrián, Švorc Jakub, Pánis Dávid, Chalmovský Marek, Chudý Miroslav, Petráš Pavol a Bugár Matej. Vedúcou družstva bola Jarábková Anna.

 

Internetové hlasovanie Plagát pre tancujPD.eu spustené

Od 2. mája 2013 môžete dať hlas najlepšiemu plagátu pre tancujPD.eu 2013. Hlasovať môžete na adrese http://tancujpd-eu.webnode.sk/sutaz-plagat/.
 

Žiaci Obchodnej akadémie výborne reprezentujú hornonitriansky región i Trenčiansky kraj

Ak sa rozhodujete, kam dať študovať svoje deti, ktorú strednú odbornú školu odporučiť svojim známym, ste absolventami, žiakmi, zamestnancami, rodičmi žiakov Obchodnej akadémie v Prievidzi, alebo akokoľvek máte priaznivý vzťah ku našej škole, tak vás isto potešia nasledujúce riadky... 

V spoločnosťou INEKO vypracovanom rebríčku slovenských stredných odborných škôl s najlepšími výsledkami žiakov sa na čele všetkých stredných odborných škôl nášho okresu umiestnila Obchodná akadémia v Prievidzi. Špičkovú kvalitu vzdelávania a vynikajúcu prácu s nadanými žiakmi na prievidzskej Obchodnej akadémie potvrdzujú aj najnovšie aprílové a marcové úspechy.

Kristína Ištvániková z I. B triedy po postupe z krajského kola zvíťazila v celoštátnom kole olympiády v anglickom jazyku. Zaradila sa tak medzi desiatky mimoriadne úspešných študentov a absolventov Obchodnej akadémie v Prievidzi, medzi víťazov celoslovenských súťaží - Stredoškolskej odbornej činnosti, Aplikovanej ekonómie, Podnikania v cestovnom ruchu, súťaže cvičných firiem Podnikateľský nápad, medzi víťazov recitačných súťaží, vynikajúcich informatikov, účtovníkov, športovcov, umelcov...

V rámci bývalého stredoslovenského kraja je najlepšou účtovníčkou Monika Kalabová, žiačka IV. B, ktorá postúpila spolu aj so svojou spolužiačkou Nikolou Štangovou do celoslovenského finále súťaže Mladý účtovník, ktoré sa bude konať 12. apríla v Žiline. Ako zástupkyniam Trenčianskeho kraja i okresu Prievidza im samozrejme budeme držať palce.  Monika Kalabová je aj vynikajúcou v písaní na počítači, do celoslovenského kola postúpila aj v súťaži Spracovanie informácií na počítači.

Z regionálneho kola do krajskej prehliadky Stredoslovenskej odbornej činnosti postúpili v šiestich kategóriách so siedmimi prácami až šestnásti žiaci Obchodnej akadémie v Prievidzi. Veríme, že sa im podarí nadviazať na vlaňajšie úspechy, kedy z 15 kategórií celoslovenskej prehliadky SOČ odchádzali v dvoch kategóriách víťazi z Obchodnej akadémie v Prievidzi.

Naša škola mala zastúpenie, Karin Mišovicovú z III. D aj medzi dvanástkou finalistiek MISS DANCE 2013, skončila tretia.

Podľa tradície minulých ročníkov sa môžeme očakávať významné zastúpenie žiakov Obchodnej akadémie v Prievidzi aj v celoslovenskej prehliadke projektu Podnikanie v cestovnom ruchu. Našej Obchodnej akadémii v Prievidzi blahoželáme a sme hrdí na to, ako žiaci a žiačky šíria dobré meno hornej Nitry a sú pozitívnym vzormi pre všetkých obyvateľov nášho regiónu   

 

Prijímacie konanie

V budúcom školskom roku, 2013/2014, v prvom ročníku otvoríme tri triedy denného štvorročného štúdia v odbore 6317 M obchodná akadémia a jednu triedu pomaturitného denného dvojročného štúdia v odbore 6292 N hospodárska informatika. Viac o spôsobe a aktuálnom stave prijímania sa dozviete TU.
 

TancujPD - pondelok 6. 5. 2013

Ďakujeme všetkým,ktorí prišli na Námestie slobody v Prievidzi a spolu s nami tancom oslávili prichádzajúci Deň Európy. Podarilo sa nám vytvoriť rekord v tancovaní MAZURKY, ktorý je zároveň rekordom slovensko - českým, keďže s nami tancovali v Dolnom Kubíne, Zvolene a Senici na Hané (ČR). Ďakujeme mestu Prievidza, ktoré prispelo z dotačného programu sumou 200,- €.  Organizátori

http://prievidza.sme.sk/c/6791653/ludi-roztancovala-mazurka.html 

http://www.slovenskerekordy.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=816&Itemid=66

 

Najlepší podnikateľský zámer TSK je z OA Prievidza

 35. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti je minulosťou, pomaly začínajú prípravy na 36. ročník. Súčasťou krajského kola SOČ TSK v Starej Turej bol aj výber prác zo všetkých súťažných projektov do súťaže „Najlepší podnikateľský zámer”. Záštity nad podujatím sa ujal sám župan TSK, MUDr. Pavol Sedláček, MPH. Komisia vybrala zo 750 prác len 19 (!) projektov a 30. apríla 2013 v Kongresovej sále TSK porota zhodnotila hlavne originalitu prác a možnosti realizácie projektu.  Do elitnej skupiny devätnástich boli z našej školy vybrané až tri práce: Adam Švorc a Tomáš Peniaško a s prácou „Greencycle“ (konzultantka K. Pekárová), Marianna Hrdá s projektom „Múdra taška“ (konzultant S. Malega) a práca Romany Líškovej s názvom „baTÚLAČKY“ (konzultant S. Malega).

Výsledky súťaže:   

  1. Romana Líšková: „baTÚLAČKY“, Obchodná akadémia Prievidza 
  2. J, Kožúrik: „Model signalizačného zariadenia s fotovoltaickým panelom“, SOŠ - Dubnica nad Váhom
  3. O. Škopek : „Rozpoznávanie áut a rýchlosti áut“, Gymnázium Myjava

Oficiálne vyhlásenie a slávnostné odovzdanie cien bude 17. mája 2013 na Výstavisku v Trenčíne na otvorení veľtrhu REGION TOUR EXPO 2013 a ceny odovzdá župan P. Sedláček. Romane a Stanovi blahožaláme, ďakujeme za prínos ku zvýšeniu prestíže našej školy!!!

 

Miss Dance SR 2013

Študentka III. D triedy našej školy KARIN MIŠOVICOVÁ sa prebojovala do FINÁLE SÚŤAŽE MISS DANCE SR 2013, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu 7. apríla v Prešove v Parku kultúry a oddychu. Získala tretie miesto! Blahoželáme
 


Strana 62 z 64

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 17 hostí