Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Finančný kompas

S radosťou informujeme, že jedenásti naši študenti postúpili do II. kola finančnej vedomostnej súťaže - Finančný kompas, ktoré bude prebiehať od 10. 3. do 9. 4. 2014. K postupu do II. kola súťaže srdečne blahoželáme týmto študentom: Michaela Gážiková, IV.C Michaela Jattyová, IV.C Katarína Tužinčinová, 4.A Kristína Tarabčíková, 3. C Zuzana Kohútová, III. C Petra Keselyová, III. C Radoslav Púpava, 3.C Nikola Vrabcová, 3. C Lucia Vargová, 3.C Eva Sahuľová, 3. C Martina Stecová, III.C
 

Školské kolo SOČ 2014

Dňa 24. februára 2014 sa uskutočnilo školské kolo SOČ v Obchodnej akadémii Prievidza. Práce, ktoré odborná porota vybrala, postupujú do obvodného kola SOČ 14. marca 2014 v Partizánskom. Obvodné kolo organizuje Krajské centrum voľného času Trenčín. Postupujúce práce sú:

01 – Problematika voľného času 1.miesto: K.Tarabčíková, D. Šimurková, R. Púpava: „tancujPD.eu /Deň Európy netradične/“ 2.miesto: P.Maňko: „Výstava húb“

08 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia 1.miesto: N.Vrabcová, R.Púpava: „Pád? Tak s nami /detský letný kemp/“

14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie 1.miesto: P.Maňko, N.Grolmusová: „Fujara“

15 – Ekonomika a riadenie 1.miesto: P.Vajdová: „Sen – si“ 2.miesto: D. Šišková: „Chránená dielňa - SŔCKO“

Postupujúcim blahoželáme a prajeme v ďalších kolách veľa úspechov.  

 

Lyžiarsky kurz

V týždni 8.-14.2. sme uskutočnili v lyžiarskom stredisku SKI JEZERSKO lyžiarsky kurz pre žiakov 1. a 2. ročníka. Pár fotiek:

 

Ďalšia návšteva Európskeho parlamentu

Žiaci našej školy viac rokov komunikujú, ale aj spolupracujú so slovenskými europoslancami. Dlhodobá je naša spolupráca s pánom Petrom Šťastným. Podporil naše aktivity, okrem iného, v súvislosti s Dňom Európy. Dva krát navštívil našu školu. No najväčšou odmenou za aktivity v škole je jeho pozvanie na sponzorovanú návštevu do Štrasburgu a Európskeho parlamentu. Naši žiaci ju už absolvovali šesť krát.

Nedávno sme mali v škole besedu na tému Európska únia, prednášala nám europoslankyňa Katarína Neveďalová. Tu sme získali pozvanie na návštevu Európskeho parlamentu v Bruseli, neoficiálne nazývaneho ako „hlavné mesto Európy, aj my. V nočných hodinách sme autobusom odchádzali z Bratislavy.

„Účastníci zájazdu“ boli žiaci stredných škôl a študenti - vysokoškoláci z rôznych kútov Slovenska. Nasledujúci deň sme dorazili do Bruselu do hotela Ramada. Pre nabitý program sme si len stihli zložiť kufre, osprchovať sa a do hodiny sme mali byť pripravení na prehliadku mesta. Vyložili nás v centre mesta, kde sme mali niekoľko hodín na prehliadku mesta. Najprv sme sa zastavili pri fontáne Manneken Pis - čúrajúceho chlapca, známeho symbolu Bruselu, ktorí bol o dosť menší ako som si ho predstavovali. V meste bolo množstvo nádherných pozlátených budov, rôzne kostoly a katedrály, zaujímavé stavby . Prechádzali sme sa po uliciach, zastavovali sa takmer na každom kúsočku vrátane obchodíkov, kde predávali belgické wafle a hlavne čokoládu. Po príchode domov sme ľutovali, že sme jej nezobrali omnoho viac. Krásne je Grand Place – obdivuhodné hlavné námestie s barokovými cechovými domami, populárnymi kaviarňami a reštauráciami. Je považované za najpôvabnejšie námestia na svete. Od roku 1998 námestie figuruje na Zozname svetového dedičstva UNESCO. Po večeri sme sa presunuli do hotela kde sme mali ešte voľnú debatu s pani europoslankyňou Neveďalovou. Ráno sme zistili že máme klimatizované izby a podaktorí skoro zamrzli, lebo si znížili teplotu na 16° C. Náš pobyt v hoteli sa hneď po raňajkách aj skončil, zbalili sme kufre a okolo deviatej vyrazili do Európskeho parlamentu, Parlamentária a Atómia. V parlamente sme debatovali o fungovaní EÚ, o sídlach EÚ, o tom ako funguje parlament, o povinnostiach a harmonograme europoslancov. Po skončení besedy sme sa presunuli do Parlamentária. Tu sa deti i dospelí môžu dozvedieť viac o inštitúcii, ktorá ich zastupuje a to novým a príjemným spôsobom. Je to vlastne ako interaktívne múzeum o tom ako vznikla EÚ od začiatku až po dnes. Dynamické a interaktívne audiovizuálne obrazovky sú sprievodcami na ceste európskej integrácie a jej vplyvu na náš každodenný život. Centrum pokrýva všetkých 24 úradných jazykov Európskej únie a vstup je zdarma. Atómium vyzerá na prvý pohľad ako pospájané molekuly. Je to 165 biliónta zväčšenina bunky železného kryštálu, postavená v roku 1958 pri príležitosti medzinárodnej výstavy EXPO ’58. Je dodnes jednou z najpopulárnejších bruselských atrakcií. Vnútri sme sa posúvali z najvyššej molekuly pohyblivými schodmi so svetelnými efektmi. Keďže fúkal silný vietor celé Atómium sa hýbalo a prevracal sa z toho žalúdok. Bol z neho pekný výhľad na záhradu symbolizujúcu Minieurópu - park, v ktorom je vystavených viac než 300 zmenšených modelov významných európskych stavieb.

Výlet do Bruselu nám všetkým priniesol nové informácie. Ostali pekné spomienky a spoznanie ďalšej časti sveta. Netešili sme sa na cestu domou. Po prvé bola dlhá a po druhé v Bruseli by sme asi ostali aj dlhšie. Nikola Cvešperová 2.B a Filip Štancel 2. A Obchodná akadémia Prievidza

 

Študentské video: Prečo ísť na OA?

Kristína Roháčová z II.C v spolupráci s BLACKBIRD production vytvorila video Prečo íst na obchodnú akadémiu. Hrajú: Emka Semančíková, Sarah Martiková, Macka Matejovičová, Timea Belániová, Robert Gatial, Patrícia Prosbová. Ďakujeme.
 

Potvrdzovanie prihlášok na VŠ

Upozorňujem študentov, že VŠ-prihlášky sa budú z dôvodu čerpania dovolenky potvrdzovať až od  pondelka 24.2. 2014.  Keďže prvý termín končí až 28.2., budete mať k dispozícii dosť času. Ak potrebujete lekárske potvrdenie, odporúčam vybaviť si ho teraz v čase prázdnin. Pekné prázdniny, J.Hraňová
 

Správa z exkurzie - Bericht aus der Exkursion

Am 11. Februar 2014 hat unsere Schule an einer Exkursion in der Firma LKW Walter Wien teilgenommen. Am Anfang haben die Schüler eine Präsentation über die Firma angeschaut. Danach haben wir uns in kleinere Gruppen geteilt und besichtigten mit unseren Begleitern die einzelnen Büro - Abteilungen. Hier hatten einige Schüler Möglichkeit, kurz mit Geschäftspartnern zu telefonieren, oder einfache Sachen per PC zu erledigen. Dann gab es Diskussion. Herr Martin Gass – Personalmanager der Firma hat unsere Fragen beantwortet. Die Schüler waren begeistert. Unsere Zusammenarbeitfolgt weiter – Anfang März werden Vorstellungsgespräche an der Handelsakademie Prievidza stattgefunden und die ausgewählten Studenten können dann ihr Praktikum, oder sogar feste Arbeitsstelle in der Firma LKW Walteranstellen. Es ist außergewöhnliche Möglichkeit für die besten Schüler ihre Deutschkenntnisse auszunutzen.

11. februára 2014 sa zúčastnila naša škola exkurzie vo firme LKW Walter vo Viedni.. Na začiatku si žiaci prezreli prezentáciu o firme. Potom sme sa rozdelili do malých skupín a navštívili sme s našimi sprievodcami jednotlivé oddelenia. Tu mali niektorí študenti možnosť krátko telefonovať s obchodnými partnermi, alebo vybaviť jednoduché veci cez počítač. Ďalej nasledovala diskusia. Pán Martin Gass – personálny manažer firmy zodpovedal naše otázky. Žiaci boli nadšení. Naša spolupráca pokračuje ďalej – začiatkom Marca sa budú konať na obchodnej akadémii v Prievidzi prijímacie pohovory a vybraní študenti môžu potom nastúpiť na odbornú prax, alebo dokonca na trvalé pracovné miesto vo firme LKW Walter. Je to výnimočná príležitosť pre najlepších študentov, využiť ich znalosti nemeckého jazyka.

 

Krajské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači

  Organizáciou krajského kola súťaží žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači bola tento rok poverená OA Trenčín. Súťaže sa z našej školy zúčastnili nasledovní žiaci – Štancel Filip II.A, Bugár Matej IV.A, Ďurianová Jana IV.D, Maceková Patrícia II.B, Kašparová Martina II.B, Gatial Róbert II.C, Lenner Marek III. A a Brna Július IV.C. Súťažili v dvoch disciplínach. V prvej súťažnej disciplíne - písanie na počítači - Štancel Filip písal rýchlosťou 330 čistých úderov za minútu so 100 % -ou presnosťou. Umiestnil sa na 4. mieste. Blahoželáme. 

Patrícia Maceková  sa umiestnila vo Wordprocessingu na výbornom druhom mieste v Trenčianskom kraji, Martina Kašparová bola piata, spolu s Marekom Lennerom, na siedmom mieste bol Július Brna a Robert Gatial sa umiestnil na dvanástom mieste.

Všetkým študentom ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

Uspeli v krajských kolách olympiád

V krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry vynikla naša Soňa Píšová z I. C. Získala krásne 3. miesto. Barbora Gadošíková z III. B v krajskom kole Olympiády ľudských práv skončila na peknom desiatom mieste. Filip Štancel z II. A sa v krajskej súťaži žiakov stredných škôl v písaní na počítači umiestnil na výbornom štvrtom mieste. A fantastickým výsledkom je obhajoba vlaňajšieho prvenstva Kristínou Ištvánikovou z II. B v krajskom kole olympiády z anglického jazyka. Blahoželáme vám!!!
 

Deň otvorených dverí našej školy

Obchodná akadémia v Prievidzi pozýva širokú verejnosť, záujemcov o štúdium na našej škole, ich rodičov a priateľov našej školy na Deň otvorených dverí, ktorý sa koná
vo štvrtok
30. januára 2014 v čase medzi 10:30 a 16:00.

Navštívte aj internetovú stránku, venovanú Dňu otvorených dverí: http://dodoa.webnode.sk/ od Dajany Kováčikovej z II. P
 

LYŽIARSKY 2014

Termín lyžiarskeho kurzu sa blíži: 8.2. - 14.2.2014

  1. Pozrite si tieto pokyny : http://oaprievidza.edupage.org/text/?text=teachers/15793&subpage=25
  2. Ak máš nedoplatené, treba doplatiť !!!
  3. Zisti si, prekontroluj si, či máš v poriadku údaje v zozname.
  4. Sleduj oznamy na webe a nástenke školy -- Stano MALEGA učiteľ.
 

Víťazka v Hre Milión

Nadácia Slovenskej sporiteľne zorganizovala v októbri a novembri 2013 unikátnu hru pre stredoškolákov www.hramilion.sk. Hra bola zameraná na zvýšenie finančnej gramotnosti a odmenou za vedomosti a za trpezlivosť v hre boli zaujímavé ceny. V súťaži sa registrovalo viac ako päťtisíc stredoškolákov, mnohí z nich postupne plnili všetky úlohy, prešli všetkých 30 levelov a na konci hry mali na svojom virtuálnom účte aspoň 1 milión eur. Do žrebovania o celkového víťaza bolo zaradených 794 súťažiacich, spomedzi nich najväčšie šťastie mala naša žiačka! Tešíme sa z úspechu Moniky Hagarovej z. I. B, ktorá v súťaži Hra Milión zvíťazila a okrem tabletu iPad získala aj cenu pre Obchodnú akadémiu v hodnote 2000 eúr. Blahoželáme, Monika, a ďakujeme!

Svoju finančnú gramotnosť si môžete otestovať na: http://www.akademiafg.sk/test_financnej_gramotnosti/ , aj na http://fqtest.sk/, a tiež na http://www.fininfo.sk/sk/otestujte-si-fiq. Zbierku úloh z finančnej gramotnosti si môžete stiahnuť na stránkach Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania.

O úspechu našej žiačky informuje na svojich stránkach aj náš zriaďovateľ - Trenčiansky samosprávny kraj

 

Deň otvorených dverí- poďakovanie

Milí žiaci

radi by sme sa Vám touto cestou poďakovali za krásnu propagáciu našej školy Obchodnej akadémie v Prievidzi na Vašich základných školách.

Naše poďakovanie patrí aj žiakom, ktorí včera výborne prezentovali svoje vedomosti a zručnosti na Dni otvorených dverí, boli ste skvelí. Našu školu včera navštívilo 154 žiakov základných škôl z celého okresu.

Poďakovať chcem aj učiteľom, ktorí včera nenápadne ale veľmi účinne spolupracovali so svojimi žiakmi na jednotlivých stanovištiach okružnej poznávacej cesty po obchodnej akadémii.

Ďakujem, ďakujeme boli ste skvelí.

riaditeľ OA Ľubomír Vida

 

Úspechy v jazykových olympiádach - január 2014

Kristínka Ištvániková z II.B triedy získala 1. miesto v kategórii 2A v obvodnom kole v Olympiáde z anglického jazyka, ktoré sa uskutočnilo dňa 16. januára 2014 v Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi. Kristínke gratulujeme k postupu do krajského kola a držíme palce.

Dňa 23. januára 2014 sa na Obchodnej akadémii v Prievidzi uskutočnilo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku študentov 1.a 2. ročníka, kategória 2A. Študenti si precvičili svoje vedomosti a zručnosti z oblasti francúzskej gramatiky, lexiky a konverzácie. Zúčastnili sa jej študenti : I.C: Matej Hagara, Martina Nosková II.A: Patrícia Balážová, Soňa Burešová, Lenka Hraňová Porota udelila 3 miesta, ktoré získali: 1. miesto : Lenka Hraňová, II.A 2. miesto : Soňa Burešová, II.A 3. miesto : Patrícia Balážová, II.A Ďakujeme študentke Veronike Škultétyovej z III.B, ktorá sa zúčastnila Olympiády vo francúzskom jazyku ako členka poroty. Mgr. Marianna Oravcová

Po úspešných angličtinároch bodovali aj nemčinári. Marek Matiaško z 1. C triedy obsadil v obvodnom kole olympiády v nemeckom jazku v kategórii 2.A 2. miesto! Lenka Pastorková, víťazka školského kola v kategórii 2.B zo 4. A triedy sa pre operáciu bohužiaľ nemohla obvodného kola zúčastniť. Výborné vedomosti však v živote určite využije – a to nielen na maturite. Prajeme jej skoré uzdravenie a Marekovi Matiaškovi srdečne blahoželáme!

 

Predvianočný Európsky parlament

V pondelok 9.12.2013 sa niekoľko desiatok študentov a ich učiteľov z celého Slovenska vybralo na pozvanie europoslanca Petra Šťastného na takpovediac exkurziu do Štrasburgu. Z našej školy – Obchodnej akadémie Prievidza - bolo 11 študentov. Keďže som bola medzi nimi, myslím si, že dokážem svoj subjektívny názor vyjadriť v niekoľkých odsekoch.

Čítajte viac...
 

Každý si môže skúsiť aspoň hodinu programovania

V dňoch 9. - 15. decembra 2013 prebieha celosvetový Týždeň vyučovania počítačových vied (Computer Science Education Week). Organizátori veria, že možno až desať miliónov detí a dospelých z celého sveta si vyskúša programovanie zábavnou a príťažlivou formou. Oblasť informatiky je známa vysokým dopytom po pracovných silách a ponúka nadpriemerné ohodnotenie.
Venujte hodinku času kurzu Hour of Code, napíšte azda prvý počítačový program v živote - vo vizuálnom programovacom jazyku Blockly iba myšou presúvate bloky kódu a skladáte akési puzzle príkazov pre vtáčika, ktorý naháňa prasiatko. Alebo si radšej chcete vyskúšať písanie javaskriptov, vytvoriť svoju vlastnú aplikáciu pre mobily, napísať počítačovú hru? Navštívte www.hourofcode.com.
 


Strana 38 z 42

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

IT akadémia

 

 

Partnerská škola JA SR

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 19 hostí