Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Kurz zimných pohybových aktivít

Od. 13. do 18. januára 2019 majú lyžiarsky kurz žiaci I. A triedy. O týždeň po nich, od 20. do 25. januára 2019 sú na lyžiarskom žiaci I. B triedy. Ubytovaní sú v penzióne Ski Jezersko a lyžujú na svahoch Spišskej Magury a Bachledovej doliny. Kurz je súčasťou vyučovania telesnej a športovej výchovy a veríme, že prispeje k upevneniu zdravia, zvýšeniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti našich prvákov. 
 

Vyhodnotenie súťaže Spracovanie informácií na počítačoch (SIP) 2018

15. 12. 2018 sa konalo školské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači v kategórii odpis textu. Súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií. V prvej súťažili študenti prvého ročníka a v druhej študenti druhého až štvrtého ročníka. Žiaci odpisovali 10 minút text z papierovej predlohy.

 V prvej kategórii svoje zručnosti ukázalo 9 najlepších prvákov. Dve práce boli vyradené pre nesplnenie kvalifikačného limitu. Na prvých troch miestach sa umiestnili: 

 1.   Adam Bošiak, I. A
 2.   Tibor Mello, I. B
 3.   Emil Čičmanec, I. B

 V druhej kategórii súťažilo 21 študentov. Vyhodnotených bolo 13 prác a 8 bolo vyradených pre nesplnenie limitu. Stupne víťazov: 

 1. Nikolas Ďurík, IV. B
 2. Nikola Poliačeková, IV. C
 3. Roland Čiscoň, II. A

Kompletné výsledkové listiny nájdete na www.pkop.webnode.sk/sutaze/adk/

17. 12. 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači v disciplínach úprava textu na počítači a Wordprocessing – profesionálne spracovanie textu.

V prvej disciplíne svoje zručnosti predviedlo 9 žiakov z druhého a tretieho ročníka. Študenti upravovali text pomocou korektorských značiek. Vyhodnotených bolo 8 prác, ktoré splnili hodnotiace kritéria a jedna práca bola vyradená pre nesplnenie počtu korektúr. Výsledky súťaže:

 1.  Lenka Roháčová, II. B
 2. Sofia Kmeťová, III, A
 3. Samuel Rybiansky, II. B

 Do krajského kola, ktoré sa koná 14. februára 2019 na Obchodnej akadémii Prievidza, postupujú a našu školu budú reprezentovať Lenka Roháčová z II. B, Sofia Kmeťová z III. A, Samuel Rybiansky z II. B, Roland Čiscoň z II. A a Sofia Schmidtová z II. B.

V druhej disciplíne sa súťažilo v dvoch kategóriách. V prvej súperilo 10 druhákov a v druhej kategórii sa svoje vedomosti porovnalo 5 študentov z 3. a 4. ročníka.

Vyhodnotenie oboch kategórii:

Druhý ročník: 

 1. Patrik Belan, II. A
 2. Lenka Roháčová, II. B
 3. Roland Čiscoň, II. A

Tretí a štvrtý ročník:

 1. Andrea Valnerová, IV. C
 2. Veronika Domanická, III. A
 3. Lucia Slivoňová, III.B

Do krajského kola, ktoré sa uskutoční 14. februára 2018 v OA Prievidza, postúpia študenti na prvých miestach z oboch kategórii.

Víťazom gratulujeme.

Kompletné výsledkové listiny nájdete na www.pkop.webnode.sk/sutaze/informatika/

 

Vyhlásenie výsledkov súťaže Euroscola 2019

Kancelária Európskeho parlamentu v piatok, 14.12.2018 vyhlásila výsledky súťaže Euroscola 2019. Víťazom sa stalo Gymnázium Snina. Školy, ktoré sa umiestnili na 1. - 7. mieste, sa zúčastnia pracovného dňa v Európskom parlamente v Štrasburgu v prvom polroku 2019. Slávnostného podujatia pre študentov a pedagógov stredných škôl sa zúčastnili poslanci Európskeho parlamentu: Anna Záborská (EPP), Monika Beňová (S&D) a Ivan Štefanec (EPP).

Študenti sa vo svojich projektoch zamerali najmä na nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019, s tým súvisiacu otázku dôvodov nízkej účasti Slovákov v týchto voľbách či zvýšenia povedomia o eurovoľbách. Venovali a tiež úspešnej dobrovoľníckej iniciatíve „Tentoraz idem voliť“, Európskemu roku kultúrneho dedičstva, migrácii, bezpečnosti, ako aj ochrane životného prostredia.

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza sa umiestnila, podobne ako v roku 2017, na krásnom treťom mieste. Blahoželáme a ďakujeme realizátorom projektu na našej škole - Dávidovi Takácsovi s kolektívom z III. B a ďalších tried, Mgr. Zuzane Olejárovej a RNDr. Eve Kadlečíkovej. 

 

Exkurzia do Volkswagen Slovakia – závod Bratislava

Dňa 13. decembra 2018 sa žiaci III. A triedy zúčastnili odbornej exkurzie v najväčšom automobilovom koncerne na svete - závode na výrobu áut Volkswagen, závod Bratislava. VW pôsobí na Slovensku od roku 1991. Bratislavský závod Volkswagen Slovakia je jediným automobilovým závodom na svete, vyrábajúcim vozidlá piatich značiek pod jednou strechou - Volkswagen Touareg, Audi Q7, Volkswagen Up, Škoda Citigo, SEAT Mii a karosérie pre Porsche Cayenne. Viac ako 99 % jeho produkcie smeruje na vývoz do 148 krajín sveta. Bolo teda čo obdivovať, prezerať a na vlastné oči presvedčiť sa ako prebieha výrobný proces tejto značky áut. Závod zamestnáva viac ako 13 000 zamestnancov z celého Slovenska.

V rámci zaujímavej exkurzie si žiaci prezreli jednotlivé pracoviská a obrovské výrobné haly, kde konštruujú vozidlá pre trh do celého sveta pomocou najmodernejšej techniky automobilového priemyslu. Žiaci mali možnosť spojiť teóriu s praxou, vidieť a zažiť ako vyzerá sériová výroba, ako sa pri výrobe uplatňujú zákonitosti výrobného procesu, ako sa prakticky vykonáva  zásobovanie just in time a just in sequence,  i ďalšie skutočnosti, ktoré sme doteraz poznali z ekonomickej  teórie... Exkurzia bola zameraná na výrobný proces áut, ktorý sa skladá zo 6-tich fáz: lisovňa, karosáreň, lakovňa, montáž, výroba agregátov a Finish center.
 

Talenty z Prievidze vo Viedni

Odborné vzdelávanie ponúka ľuďom každého veku excelentné možnosti na rozvoj zručností, prípravu na trh práce, zlepšenie svojej zamestnateľnosti. Je cestou ku kvalitnému zamestnaniu, možnostiam kariérneho rozvoja a vlastného naplnenia. Preto sa po dvoch úspešných Európskych týždňoch odborných zručností (EVSW) v roku 2016 a 2017 počas prvého novembrového týždňa 2018 konal už tretí. Cieľom bolo podporiť a zdôrazniť význam odborného vzdelávania a prípravy pre spoločnosť a jednotlivcov. Kľúčové podujatia a udalosti EVSW 2018 sa konali v hlavnom meste Rakúska, ktoré je aktuálne predsedníckou krajinou EÚ. Vlastné aktivity však pripravovali aj školy, podniky, organizácie po celej Európskej únii.

Naša škola, Obchodná akadémia v Prievidzi, sa zapojila do EVSW organizovaním ustanovujúceho valného zhromaždenia študentskej spoločnosti, výstavou žiackych prác ku 100. výročiu Československa, seminárom o finančnej gramotnosti. Aktivity našich žiakov a zamestnancov, zamerané na podporu odborných kompetencií, rozvoj a objavovanie talentov mali veľký úspech a pozitívnu odozvu. Viacerí žiaci sa zapojili aj do súťaže na objavovanie talentov #ObjavSvojTalent. Odfotili sa pri nejakej profesijnej alebo aj záujmovej činnosti a poslali fotku na instagram. Projekt organizuje Produkcia s.r.o, hlavným partnerom je Štátny inštitút odborného vzdelávania a uskutočňuje sa pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Je určený študentom stredných odborných škôl na podporu kreativity a komunikácie. Prínosom projektu sú ambasádori, jedným z nich aj spevák Peter Bažík.

Iniciatívou RNDr. Evy Kadlečíkovej a RNDr. Miroslavy Michalíkovej, s.r.o Produkcia, bola našej škole ponúknutá možnosť jednodňovej medzinárodnej mobility do Viedne. Na úhradu kompletných dopravných nákladov (vlak do Viedne a späť, hromadná doprava vo Viedni) sme vďačne prijali finančný dar od Slovenských elektrární a.s.. Ďakujeme aj za poistné, ktoré nám zaplatila poisťovňa Allianz, a.s. Mobility sa zúčastnil aj ambasádor Peter Bažík, milé panie zo ŠIOV a z Produkcie s.r.o., z rakúskej strany bola ako cieľ mobility vybraná stredná odborná škola HTL na Spengerovej ulici vo Viedni

 

     

V stredu 12. decembra 2018 sa dvadsiati talentovaní žiaci Obchodnej akadémie v Prievidzi, víťazi školských kôl vedomostných, jazykových a profesijných súťaží, spolu s RNDr. Evou Kadlečíkovou a Mgr. Zuzanou Olejárovou stretli pred pol štvrtou ráno (!) na vlakovej stanici v Prievidzi. V Bratislave ich čakali organizátorky a ambasádor, spoločne prišli na HTL Spengergasse vo Viedni. Vďaka pani Pratscher a pánovi Jelinekovi mohli všetci slovenskí hostia spolu s viedenskými žiakmi absolvovať jednu vyučovaciu hodinu informatiky a navzájom si odprezentovať svoje školy. S Petrom Bažíkom si zaspievali vianočné piesne. Výsledkom návštevy je aj vysoko pravdepodobný rozvoj a pokračovanie nadviazaných vzťahov. Pani Pratscher spolu s pánom Jelinekom dúfa, že sa našim žiakom páčilo v škole aj potom neskôr prírodovedecké múzeum a viedenské vianočné trhy. Vraj bolo veľmi milé, doniesť im drobné darčeky a zvončeky sú nádherné. Veľmi radi ich niekedy na jar privítame na návšteve Obchodnej akadémie v Prievidzi.

Jednodňová medzinárodná mobilita v rámci projektu #ObjavSvojTalent sa skončila príchodom do Prievidze večerným vlakom z Bratislavy o pol desiatej večer. Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na vynikajúcej organizácii. 

Na záver niekoľko autentických výrokov zúčastnených žiakov:

Patrik: Na škole sa mi páčil štýl učenia. Ale strašne mi vadilo veľa schodov.
Lucia: Výlet sa mi veľmi páčil a v budúcnosti by som si to rada zopakovala. Návšteva strednej školy bola veľmi zaujímavá a som rada, že sme mali príležitosť ako to funguje na školách v Rakúsku. 
Tatiana: Na tomto výlete sa mi veľmi páčilo, bolo úžasne. Kedykoľvek by som zopakovala. Zaujala ma aj návšteva strednej školy, bolo skvelé vidieť ako to funguje v zahraničí. Tiež sa mi páčilo prírodovedecké múzeum. 
Klaudia: Bol to super výlet, ktorý by som si kedykoľvek zopakovala. Páčilo sa mi aj múzeum, ale aj návšteva školy. Som rada, že som mala možnosť vidieť ako to prebieha na škole v zahraničí.
Adrián: Výlet sa mi páčil, prekvapila ma veľkoleposť Viedne. Ale škola sa mi páčila tiež, najviac sa mi však páčila atmosféra Viedne a vianočných trhov.
Lucka: Výlet sa mi veľmi páčil. Veľmi dobre zorganizované.

 

Olympiáda ľudských práv

Dňa 6. decembra t.r. sa uskutočnilo školské kolo olympiády ľudských práv. Deväť študentov prvého až tretieho ročníka súťažilo v dvoch častiach: písomnom vedomostnom teste a ústnej poznatkovo-postojovej prezentácii vylosovaných tém. A všetci súťažiaci boli skvelí! Olympiáda ľudských práv totiž nie je len obyčajná vedomostná súťaž ako ostatné predmetové olympiády, ale zároveň aj vzdelávacie podujatie, na ktorom súťažiaci preukazujú aj vysokú mieru kreativity, schopnosť zaujímavo a veku primerane vyjadrovať svoje hodnotové postoje pred publikom.

Výsledky:

 1. miesto: Dario Golubovič (II.B)
 2. miesto: Dávid Takács (III.B)
 3. miesto: Michaela Vavrová (III.B)

 V krajskom kole, ktoré sa uskutoční vo februári v GVBN v Prievidzi, budú našu školu reprezentovať Dario Golubovič a Dávid Takács. Všetci zúčastnení prejavili spokojnosť s priebehom súťaže, atmosféra bola veľmi podnetná a príjemná. Školské kolo pripravila Mgr. Zuzana Olejárová.

 

Článok o besede s CEO T. Ondrejkovou na pelikan.sk

Pred pár dňami sa uskutočnila beseda žiakov a zamestnancov Obchodnej akadémie v Prievidzi s CEO Pelikána T. Ondrejkovou. Beseda má ohlasy na facebooku (v Pelikáne robí aj naša absolventka), v google formulároch, aj na stránke samotnej firmy - prečítajte si blog o besede Chief Executive Officer-ky Táničky s OA Prievidza.

 

    

 

Prievidza bez bariér

Náš minuloročný projekt Prievidza bez bariér v predmete Podnikanie cestovného ruchu sme 28.11.2018 zavŕšili odovzdaním vyzbieranej finančnej hotovosti z tomboly. V spolupráci so sociálnym oddelením mesta Prievidza sme sa rozhodli darovať peniažky prievidzskej rodinke na pomoc ich zdravotne znevýhodnenej dcérke Kvetke. Veríme, že peniažky rodinke pomôžu a Kvetke gratulujeme k pätnástym narodeninám, ktoré onedlho oslávi! 
Ďakujem mojej vedúcej práce SOČ, JUDr. Dagmar Majdanovej, aj všetkým, ktorí ste minulý rok podporili náš projekt zakúpením tomboly či spolupracovali s nami pri organizovaní módnej prehliadky a aj touto cestou pomohli upozorniť na problémy pohybovo znevýhodnených občanov. Ďakujeme pani primátorke a mestu Prievidza za sprostredkovanie príjemcov finančného daru. Aneta Černáková, študentka IV. B.

 

   

 

Názory na besedu s T. Ondrejkovou

V utorok 27. novembra sme mali pozvanú na besedu Tatianu Ondrejkovú. Rozprávala o podnikaní v cestovnom ruchu, o svojich začiatkoch, o manažérskych, marketingových, technologických skúsenostiach. Odpovedala na otázky z publika, prezentovala svoju firmu a komentovala reklamné spoty. Aký názor máte na besedu so slovenskou podnikateľkou, ktorá zamestnáva stovky zamestnancov a ročný obrat dosahuje desiatky miliónov eur? Nájdete si trochu času a poskytnite spätnú väzbu - feedback.

 

    Vyjadrite svoje dojmy a názory v google formulári   

 

Imatrikulácie 2018

Obľúbená každoročná celoškolská slávnosť, imatrikulácia študentov prvého ročníka našej školy, sa koná v piatok 23. novembra v Dome kultúry v Bojniciach od 9:00 hod.
 

Finančná akadémia

Vzdelávacieho cyklu Finančná akadémia sa začali zúčastňovať žiaci IV. B  Obchodnej akadémie v Prievidzi 5. 9. .2018 v rámci voliteľného predmetu Personalistika. Jeho cieľom bolo viesť mladých ľudí k väčšej finančnej zodpovednosti. Séria 6 prednášok bola realizovaná do novembra 2018.

Veľký záujem našich žiakov o netradičné vzdelávanie je dôkazom, že mladí ľudia majú dlhodobo záujem dozvedieť sa, ako správne pracovať s peniazmi. Zaujímavou cestou dostávajú návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu. Finančná akadémia je interaktívna forma vzdelávania, umožňujúca študentom otestovať si svoje finančné rozhodnutia na konkrétnych modelových situáciách.

Lekcie Finančnej akadémie mapujú sektory finančného trhu a prinášajú študentom odborné základy vychádzajúce z Národného štandardu finančnej gramotnosti, ako aj praktické a užitočné informácie. Odbornými garantmi a školiteľmi lekcií sú odborníci na financie zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK. Vzdelávací cyklus je školám poskytnutý zdarma. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu! 

 

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

V dňoch 8.11.2018 a 14.11.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategóriách 2A (1. a 2. ročník) a 2B (3. a 4. ročník). Súťaž pozostávala z dvoch častí:  

 • Písomná časť:   gramatický test (slovná zásoba, gramatika), čítanie s porozumením, posluch  s porozumením
 • Ústna časť:        roleplay ( situačný dialóg), picture story (príbeh v obrázkoch)

 Výsledky:    Kategória 2A:

 1. miesto:    Klaudia Mekýšová   II.B
 2. miesto:    Lucia Boboková      II.B
 3. miesto:    Dario Golubovič    II.B
Kategória 2B:
 1.  miesto:    Júlia Maceková  III.A
 2. miesto:    Róbert Petriska  III.B
 3. miesto:    Sofia Kmeťová  III.A a  Ben Paulík III.A 

 

  

 

Vyhodnotenie informatickej súťaže iBobor 2018/2019

V dňoch 13. 11. 2018 a 15. 11. 2018 sa 51 žiakov našej školy zúčastnilo medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Súťažili v dvoch kategóriách: Juniori (34 žiakov) a Seniori (17 žiakov). Na Slovensku sa do súťaže v ôsmich kategóriách zapojilo 77 928 žiakov.

Úspešnými riešiteľmi sú: Michaela Šovčíková, Lukáš Lipiansky (II. B), Dominik Mikulec, Marko Dírer (I. B), Kevin Miletič (II. A), Benjamín Paulík, Natália Šovčíková, Alex Komoš, Samuel Ľachký, Marek Kimi Perniš, Samuel Cmarko (III. A), Romana Miklíková (IV.A).

Podrobnejšie informácie o súťaži a tiež ukážky úloh z predchádzajúcich ročníkov nájdete na webovej stránke www.ibobor.sk. Na uvedenej stránke si všetci súťažiaci môžu pozrieť svoje riešenia a správne výsledky po zadaní súťažného kódu.

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

 

Olympiáda z nemeckého jazyka

Dňa 16. novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2A – 1. a 2.ročník. Súťažilo 9 žiakov, z nich na 1.mieste skončila Veronika  GAJDOŠOVÁ  z II. A triedy, 2.miesto obsadil Vašek LEPORIS z I.A triedy a na 3.mieste skončila Tatiana  ILEŠIČOVÁ  z II.B triedy.

Druhá kategória bola určená žiakom tretích a štvrtých ročníkov. V tejto kategórii sa súťažilo v utorok, 20. novembra 2018 a udelili sme v nej  len 2 miesta: 1. miesto  si vybojoval Samuel LÍŠKA z III.B triedy a 2. miesto obsadil Július RUSO zo IV.A triedy.  

Víťazi z oboch kategórií postupujú do okresného kola. Blahoželáme!

 

DiscoverEU

Iniciatíva Európskej komisie umožňuje vybraným osemnásťročným Európanom cestovať zadarmo po Európe. Podávanie prihlášok sa začne 29. novembra 2018 o 12:00 hod. Zapojiť sa môžu osoby, ktoré sa narodili od 01.01.2000 do 31.12.2000. Štvrtáci a niektorí tretiaci nech sa páči, pripravte si údaje, po 29. novembri vyplňte prihlášku, spoznajte rozmanitosť Európy, vyskúšajte si slobodu pohybu. Viac na https://europa.eu/youth/discovereu_sk
 

Oboznamujeme rodičov s EUROSCOLOU

Našou úlohou v súťaži Euroscola a aj ako ambasádorov EP je šíriť povedomie o Európskej únii a európskej parlamentnej demokracii. Napadlo nám, že by bolo zaujímavé ukázať aj našim rodičom výstavku euromincí. Vo štvrtok 08. 11. 2018, v čase konania schôdzok rodičovského združenia,  sme radi predstavili našim rodičom aj rôzne aktivity, ktoré sme robili v projekte Euroscola 2019 a Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. 

Pri tejto príležitosti si študenti pripravili pre rodičov krátku prezentáciu  - premietli sme krátke video z našej návštevy EP v roku 2017, porozprávali sme rodičom o  našich tohtoročných aktivitách Euroscoly - Krížovkárskom štvorboji o EP, Euroškôlke OA PD (škôlka našich vysadených stromčekov pri Novákoch), zaujímavých besedách s europoslancami p. Žitňanskou, p. Maňkom, a p. Štefancom, stále prebiehajúcou kampaňou pre eurovoľby 2019 tentorazidemvolit.eu (thistimeImvoting.eu).  

Prezentácia bola spojená s výstavou euromincí, ktorú sme realizovali pre spolužiakov a  a pedagógov školy minulý mesiac. Zistili sme, že medzi našimi rodičmi sa nájde nie jeden zberateľ mincí meny euro, hlavne tých pamätných  - tak sme sa aj my niečo nové o eurominciach dozvedeli od nich . Ďakujeme za návštevu, milí naši rodičia! 

 

  

 


Strana 5 z 39

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

Certifikačná škola NUCEM

 

 

IT akadémia

 

 

Partnerská škola JA SR

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

TancujPD 2014

Krátke správy

Dňa 12. 04. 2011 žiaci I. B navštívili Nitru, mesto na počiatku našich dejín. Prezreli si areál Nitrianskeho hradu, nádhernú Katedrálu sv. Emeráma. V jej najstaršej románsko-gotickej časti  obdivovali strohú krásu románskej a gotickej klenby a zaujal ich  aj nečakaný hudobný zážitok - akustiku kostolíka odskúšala spevom Romanka Líšková. Potom vstúpili do Diecézneho múzea, v ktorom sa nachádzajú najstaršie písomné pramene k našim dejinám a pokladnica Nitrianskeho hradu. Exkurziu žiaci  ukončili v Univerzitnej knižnici SPU, kde im pani riaditeľka tejto knižnice ukázala prácu s digitalizovanými katalógmi, databázy aj zahraničných publikácii. Nakoniec študentov previedla po ich knižnici - obdivovali modernú čitáreň a študovňu, ako aj v podzemí ukrytý sklad kníh.  Mgr. J. Hraňová

Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 43 hostí