Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Exkurzia Poľsko 2017

Prvou exkurziou školského roka 2017/2018 bola geografická exkurzia POĽSKO 2017. Cieľom exkurzie bolo spoznať kráľovský Krakow, soľnú baňu vo Wieliczke a koncentračný tábor  Oswiecim. Všetky tri miesta sú zapísané do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. 

    

 

Základné informácie o školskom informačnom systéme v šk. roku 2017/2018

Softvér, webové a mobilné aplikácie od firmy asc používa viac ako 3300 slovenských škôl, je rozšírený  vo viac ako stovke krajín celého sveta. Má niekoľko modulov.  V školskom roku 2017/2018 budeme na Obchodnej akadémii v Prievidzi  používať kompletnú elektronickú agendu ascAgenda Komplet 2018 s mnohými novými funkciami a modulmi. Bežne sa v našej škole, v každodennej komunikácii používajú pojmy a skratky napr. ETK, IŽK, Edupage, ascagenda... O čo ide?

aSc Agenda je základom informačného systémy školy, je nainštalovaná na určitom počítači v škole. Tento program používame už takmer pätnásť rokov. Umožňuje najmä evidenciu žiakov, tried, zamestnancov, majetku, ďalej napríklad tlač vysvedčení, zoznamov, vzdelávacích poukazov, rozhodnutí, katalógových listov, spracovanie prijímačiek a maturít, synchronizáciu údajov s rezortným informačným systémom...

aSc Edupage je internetová školská stránka, používame ju od roku 2006, je prepojená s aSc Agendou, rozvrhmi, zastupovaním, internetovou žiackou knižkou aj elektronickou triednou knihou. OA Prievidza má od roku 1996 svoju vlastnú internetovú stránku www.oaprievidza.sk resp. www.oaprievidza.eu, ale aj Edupage ponúka zaujímavý dizajn, pridávanie článkov, vlastné stránky učiteľov, predmetov, tiež publikovanie dokumentov, zabezpečenie webstránky proti útokom a i.

aSc Internetová žiacka knižka (IŽK) na našej škole postupne od roku 2014 nahradila klasické klasifikačné hárky. Žiaci, učitelia, rodičia sa do IŽK prihlasujú menom a heslom, umožňuje evidenciu  známok online internetom alebo mobilom. Výsledné polročné a koncoročné známky sú prepojené priamo s tlačou vysvedčení v aSc Agende.

aSc Elektronická triedna kniha (ETK) bola v OA Prievidza po prvý krát aplikovaná v školskom roku 2015/2016 vo dvoch triedach prvého ročníka. Od roku 2016/2017 nahradila vo všetkých triedach papierové triedne knihy a zaznamenáva na internete dochádzku žiakov, odučené učivo s prepojením na elektronické tematické plány, rôzne školské a triedne udalosti... V mobilnej verzii sa používa na tabletoch alebo smartfónoch.

aSc Rozvrhy je softvér, umožňujúci tvorbu rozvrhov na úrovni tried, skupín a dokonca aj jednotlivých žiakov, spracovanie rozvrhov pre všetkách učiteľov, učebne, predmety... aSc Zastupovanie zabezpečuje denné suplovanie. Od roku 1996 sme na našej škole používali pre tvorbu rozvrhov a zastupovanie softvér RNDr. Červeného, kvôli lepším funkciám a kvôli prepojeniu s aSc Agendou, IŽK a ETK sme však od roku 2016 prešli na aSc Rozvrhy a aSc Zastupovanie

Veľkou výhodou aSc programov je podpora a konzultácie s firmou asc. Ide o telefonické a mailové konzultácie, rôzne návody, videá, školenia alebo elearningové možnosti, mobilná aplikácia ETK a IŽK, cloud zálohovanie a úložný priestor.

Tak - milí žiaci, rodičia, zamestnanci – prajeme vám príjemné a efektívne využívanie IŽK, ETK, Agendou, Edupage, rozvrhov a zastupovania či elearningom, nech sa nám všetkým v novom školskom roku dobre darí!

 

Cykloautobus 2017

Odvezte sa každý letný víkend cykloautobusom pod @Považský Inovec, na @Hrad Beckov alebo si vyšliapte až na @Tematin castle. Okrem cyklistického zážitku máte za jednu fotografiu istú aj odmenu od TSK (@Trenčiansky samosprávny kraj)! Viac informácií nájdete na tejto adrese.

    

 

ZELENÁ UČEBŇA - výsledky

Milí priatelia našej školy, touto cestou sa vám chceme poďakovať za vaše hlasy, ktorými ste podporili projekt Rodičovského združenia pri OA Prievidza ZELENÁ UČEBŇA. Aj vaše hlasy rozhodli, že sme finančný grant získali, a preto areál školy obohatí altánok. Finančný zamestnanecký grant je súčasťou Nadačného programu Slovenských elektrární Ukážte sa v lepšom svetle v Nadácii Pontis, vďaka ktorému sa už 5. rok zapájame do podujatia Naše mesto - Deň dobrovoľníctva. Ďakujeme všetkým za každý odovzdaný hlas.  Smile

 

Euroscola 2017

Pozrite si krátke video z exkurzií našich študentov projektu Euroscola 2017.
 

Olympiáda Mladý účtovník 2017

22. júna 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády Mladý účtovník. Zúčastnili sa jej vybraní žiaci druhého a tretieho ročníka. Cieľom olympiády je zvyšovanie prestíže účtovníctva ako odborného predmetu a zároveň motivácia žiakov pri štúdiu účtovnej problematiky. Žiaci preukázali vedomosti a zručnosti pri účtovaní rozličných účtovných prípadov v podvojnom účtovníctve. Výsledky školského kola súťaže sú nasledovné:

II. ročník:   1. miesto  Martina Čiscoňová a 2. miesto Adriána Mokrá, obe z II. A,

III. ročník: 1. miesto  Štefan Ščipák, 2. miesto Dominik Mikuláš (obaja z III. C) a 3. miesto Filip Štavina z III. B.

Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

 

ZELENÁ UČEBŇA - žiadosť o podporu

Vážená verejnosť, milí kolegovia a žiaci, radi by sme Vás požiadali o podporu projektu SRRZ – RZ pri Obchodnej akadémii Prievidza ZELENÁ UČEBŇA, ktorý sa uchádza o Vašu podporu v rámci Zamestnaneckého grantového projektu Ukážte sa v lepšom svetle Slovenských elektrární. Radi by sme pomocou Vášho hlasu získali možnosť vybudovania altánku v areáli školy, ktorý bude určite obohatením možností netradičného vyučovania v našej škole. Hlasovať sa dá do nedele 25. júna 2017.  Za každý hlas Vám vopred ďakujeme. https://www.seas.sk/ukazte-sa-v-lepsom-svetle

 

Bralová skala 2017

Žiaci tried prvého ročníka sa 15. 6. zúčastnili geograficko ekologickej exkurzie na Bralovú skalu nad Remätou. Cielom exkurzie je  spoznávanie regiónu hornej Nitry s ekologicko geografickým dôrazom. 

   

 

Deň dobrovoľníctva 2017

V piatok 9.júna 2017 sa na dvore OA Prievidza stretli 45 dobrovoľníci, aby podporili svoju školu a zároveň sa zapojili do celoslovenského Dňa dobrovoľníkov. Po roku sme sa opäť zvítali s partiou našich priateľov zo Slovenských elektrární, závod Zemianske Kostoľany, ktorí nám prišli pomôcť hlavne s ťažkými fyzickými prácami - spolu s mužskými členmi zboru opiľovali prevísajúce konáre stromov. My ostatní sme sa venovali natieraniu plota, presádzaniu kvetín a ošetreniu trávnikov v areáli školy. Roboty bolo dosť, ale i ochotných rúk, a tak sme všetky práce splnili v plánovanom časovom limite. Dobrú náladu umocnil skvelý guláš od nášho sponzora, more jahôd, skvelý melón, ale predovšetkým výborná atmosféra plná smiechu.

Všetkým dobrovoľníkom, žiakom, kolegom, priateľom školy z radov zamestnancov SE, a.s, ale i našej bývalej kolegyni K. Bubnášovej, sa chceme touto cestou poďakovať za kus vykonanej práce. Osobitná vďaka patrí nášmu sponzorovi p. M. Svitkovi - Stravovňa, ale hlavne ambasádorovi projektu RZ pri OA Prievidza ZELENÁ UČĚBŇA v zamestnaneckom grantovom programe SE, a.s., pánovi  J. Gendiarovi za podporu a ochotu. 

V piatok sa pre našich študentov uzavrel aj Týždeň dobrovoľníctva - Mladí pre Prievidzu, ktorý usporiadalo mesto Prievidza. Naši dobrovoľníci pod vedením predsedníčky ŽŠR H. Ďurišovej po vyučovaní upravovali chodník v Klube dôchodcov na Bojnickej ceste, namaľovali čiary na futbalovom ihrisku na Zapotôčkoch, spoznávali sa na stretnutí v mestskom parku. Svoje aktivity ukončili v piatok na dvore svojej strednej školy. Čo dodať? Svojou účasťou ste ukázali, že škola nie je len o učení, ale i tom, že občas sme schopní obetovať kúsok svojho voľného času v prospech iných. 

   

 

smevškole - MICHAL TRUBAN

V rámci projektu smevškole - cyklus ekonomických prednášok Obchodnej akadémie Prievidza prijal na besedu pozvanie Michal Truban - úspešný mladý startup manager. V aule VŠ Prievidza rozprával studentom OA a gymnázií Prievidza o svojom podnikaní. 

    

 

sme v škole - Z. Piussi

26.5. sme pokračovali v cykle besied smevškole. V Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi bola naplánovana beseda s autorkou filmu Český Alllah. Režisérkou filmu je Zuzana Piussi, ktorá v časozbernom filme zobrazila nálady a názory občanov na migrantov z Afriky a Azie do Europy. Tiež xenofóbne postoje k tejto otázke. Film účastníkov, prvákov našej školy, zaujal čo prejavili v besede a tiež v esejach, ktoré písali. Škoda že pani Piussi nemohla prisť, kvôli chorobe svojho syna. Názory na filn jej pošleme...

    

 

SME MAJSTRI, radujme sa!

Reprezentanti Obchodnej akadémie v Prievidzi vo veľkom futbale 12. mája 2017 v Trnave zvíťazili na majstrovstvách Slovenska stredných škôl Gaudeamus igitur. Blahoželáme a ďakujeme, chlapci.

Na  finálový turnaj majstrovstiev Slovenska stredných škôl Gaudeamus igitur do Trnavy sa prebojovalo osem stredných škôl, viaceré so športovým - futbalovým zameraním (zo 410 hrajúcich tímov!)

Tímy boli rozdelené do dvoch skupín, v tej našej sme bojovali so Zlatými Moravcami, Prešovom a Skalicou.

Prvý - futbalovo pekný zápas s Moravcami naši chalani vyhrali 2:1, keď zaujal "zázračný" gól Denisa Makása z polovice ihriska. Druhý gól pridal z pokutového kopu Tomáš Gunda.

Druhý zápas s Prešovom rozhodol Samo Fitzel, v treťom so Skalicou gól nepadol. Bez prehry sme vyhrali skupinu a súperom v semifinále v piatok boli silné Košice. Ich sebavedomie sa zrútilo už v prvom polčase po troch góloch OA! Tu zažiaril David Kliniec dvoma gólmi, tretí strelil Tomáš Gunda. Košice tlačili, ale dokázali len upraviť na 3 : 1. O hodinu nás čakalo finále s Prešovom, ktorý sa dostal do finále cez futbalový Ružomberok.

Prešov sa ujal rýchlo vedenia a naši futbalisti zjavne nestačili. 5-minútová prestávka, aj s výmenou názorov na hru pomohla. Obranca Dušan Šaray bol po pár minútach v druhom polčase na výlete v šestnástke faulovaný a Tomáš Gunda 11-ku premenil!! 

Hráči v nových modrých dresoch OA Prievidza (ktoré nechceli vymeniť...) zrazu ožili a hra sa vyrovnala. Remízu naši udržali a nasledovala séria piatich 11-metrových kopov. Tu sa vyznamenal hlavne kapitán Milan Gibas, ktorý nepustil za seba 3 strely súpera a OA PD zápas a celý turnaj vyhrala!  Tomáš Gunda bol vyhodnotený, ako najlepší hráč turnaja.
Je to historický úspech športového tímu z OA Prievidza.

O zlato sa zaslúžili: Borko Juraj, Fitzel Samuel, Gibas Milan, Gunda Tomáš, Kliniec Dávid, Kmeť Tibor, Lenhart Dávid, Líška Samuel, Makás Denis, Mečiar Ľuboš, Polevka Boris, Šmida Denis, Svitok Roman, Šaray Dušan.

V postupových kolách pomohli aj Adam Beka, Samo Žiak, Matúš Michalovič a David Tínes.

Trénoval Mgr. Igor Mackovič 

   

 

Týždeň dobrovoľníctva v našej škole

Naši žiaci sa rozhodli podporiť projekt mesta Prievidze Týždeň dobrovoľníctva - Mladí pre Prievidzu, ktorý sa uskutočňuje v dňoch od 3. júna do 9. júna 2017. V tomto týždni v čase po vyučovaní budeme v stredu 7.6. pracovať na dvore Klubu dôchodcov na Bojnickej ulici, vo štvrtok 8.6. chceme maľovať čiary na ihrisku na sídlisku Zapotôčky a zároveň upevňovať žiacky kolektív v Mestskom parku.

Naše úsilie vyvrcholí v piatok 9. júna 2017, kedy sa OA Prievidza už po piatykrát zapojí do celoslovenského DŇA DOBROVOĽNÍCTVA, a to s podporou Nadácie Pontis a zamestnaneckého grantového programu Slovenských elektrární. Naším cieľom je tento rok opiľovanie konárov, úprava trávnikov, natieranie školského plotu, ako aj presádzanie školskej zelene. Touto cestou pozývame všetkých zamestnancov školy, jej žiakov, ako aj priateľov našej školy, aby nás prišli podporiť. Náš Deň dobrovoľníctva začína o 13:45 hod., predpokladaný koniec je okolo 17:00 hod. O občerstvenie (aj guláš od pána Milana Svitka - Stravovňa), pitný režim je postarané. Tešíme sa na Vás.  :)   

 

Európa s Euroscolou

Tohtoročná súťaž Euroscola 2017 bola pre našu školu Obchodnú akadémiu v Prievidzi veľmi úspešná - podarilo sa nám získať tretie miesto v rámci Slovenska. Obsahom súťaže boli pracovné aktivity od septembra do novembra školského roka 2016/2017, ich cieľom bolo propagovať myšlienku dôležitosti členstva Slovenska v Európskej únii, ako aj nutnosť spolupráce európskych štátov na platforme Európskej únie. Odmenou za naše aktivity, o ktorých sme informovali eurospolancov, bolo pozvanie od pána poslanca Eduarda Kukana  do Európskeho parlamentu v Bruseli. Návšteva Bruselu nebola naša jediná odmena. Vďaka výbornému umiestneniu v súťaži Euroscola sa naši študenti mohli stretnúť s rovesníkmi z ďalších členských štátov Európskej únie. Stretnutie sa konalo 11. mája 2017 v Európskom parlamente v Štrasburgu. Pri simulovanom zasadnutí parlamentu si študenti vyskúšali prácu europoslancov, pričom sa presvedčili aj o dôležitosti znalosti cudzích jazykov. Na ceste domov sme navštívili ďalšie zaujímavé miesta Európy. Pozrite si fotogalériu
Krúžok Projektové vyučovanie (vedie JUDr. Majdanová) a Tvorivá informatika (vedie RNDr. Kadlečíková). 

 

Ústne maturitné skúšky 29. máj - 2. jún 2017

Ústne maturitné skúšky na našej škole sa konajú tento rok od pondelka do piatka 29.05 - 02.06.2017. Začíname 29. mája 2017 o 8:00 v školskej knižnici, kde bude otvorenie - úvodná porada školskej maturitnej komisie. Časový harmonogram skúšania jednotlivých predmetových maturitných komisií (PMK): 

 

Exkurzia v Bojniciach

16. mája sme z predmetu podnikanie v cestovnom ruchu - časť služby - navštívili Vínny dom, eko - hotel v Bojniciach. Majitelia, manželia  Lekýrovci nás previedli po celom objekte. Navštivíli sme izby, reštauráciu, wellness, vinotéku, ale i pivnice, kde v sudoch zrelo červené víno. Pred desiatimi rokmi, z eurofondov, vybudovali hotel v historickom starožitnom štýle. Každá izba je inak zariadená a pritom pekná a útulná. Hotel navštívilo veľa známych tvárí, ktorých foto zdobí vstup hotela. Farba, voňa, chuť, týmto je každé kvalitné víno špecifické. Pán Lekýr pochádza z rodiny vinárov a od neho sme sa dozvedeli ako správne víno degustovať. Ich vlastná  značka vína nesie názov podľa povesti bojnického zámku - Biela pani - biele víno, Čierna pani víno červené.    

   

 


Strana 7 z 32

Moja story, tvoja story

 

 

Certifikačná škola NUCEM

 

 

IT akadémia

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Partnerská škola JA SR

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ľubomír Vida - lubomir.vida@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

TancujPD 2014

Krátke správy

Pozývame zástupcov každej triedy 1., 2. a 3. ročníka na stretnutie, ktoré sa uskutoční zajtra 31. marca 2011 o 9:40 hod. v klubovni a bude venované súťažnému dňu Deň Európy (6. máj 2011). Na stretnutí sa dozviete organizáciu súťaže,témy súťaže, ale aj súťažný poriadok. V závere stretnutia si každá skupina vylosuje "svoj štát". Z každej triedy očakávame účasť 2 študentov. Mgr. Hraňová, B. Dzinová a hlavný organizátor S. Malega. 

Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 17 hostí