Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Talenty z Prievidze vo Viedni

Odborné vzdelávanie ponúka ľuďom každého veku excelentné možnosti na rozvoj zručností, prípravu na trh práce, zlepšenie svojej zamestnateľnosti. Je cestou ku kvalitnému zamestnaniu, možnostiam kariérneho rozvoja a vlastného naplnenia. Preto sa po dvoch úspešných Európskych týždňoch odborných zručností (EVSW) v roku 2016 a 2017 počas prvého novembrového týždňa 2018 konal už tretí. Cieľom bolo podporiť a zdôrazniť význam odborného vzdelávania a prípravy pre spoločnosť a jednotlivcov. Kľúčové podujatia a udalosti EVSW 2018 sa konali v hlavnom meste Rakúska, ktoré je aktuálne predsedníckou krajinou EÚ. Vlastné aktivity však pripravovali aj školy, podniky, organizácie po celej Európskej únii.

Naša škola, Obchodná akadémia v Prievidzi, sa zapojila do EVSW organizovaním ustanovujúceho valného zhromaždenia študentskej spoločnosti, výstavou žiackych prác ku 100. výročiu Československa, seminárom o finančnej gramotnosti. Aktivity našich žiakov a zamestnancov, zamerané na podporu odborných kompetencií, rozvoj a objavovanie talentov mali veľký úspech a pozitívnu odozvu. Viacerí žiaci sa zapojili aj do súťaže na objavovanie talentov #ObjavSvojTalent. Odfotili sa pri nejakej profesijnej alebo aj záujmovej činnosti a poslali fotku na instagram. Projekt organizuje Produkcia s.r.o, hlavným partnerom je Štátny inštitút odborného vzdelávania a uskutočňuje sa pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Je určený študentom stredných odborných škôl na podporu kreativity a komunikácie. Prínosom projektu sú ambasádori, jedným z nich aj spevák Peter Bažík.

Iniciatívou RNDr. Evy Kadlečíkovej a RNDr. Miroslavy Michalíkovej, s.r.o Produkcia, bola našej škole ponúknutá možnosť jednodňovej medzinárodnej mobility do Viedne. Na úhradu kompletných dopravných nákladov (vlak do Viedne a späť, hromadná doprava vo Viedni) sme vďačne prijali finančný dar od Slovenských elektrární a.s.. Ďakujeme aj za poistné, ktoré nám zaplatila poisťovňa Allianz, a.s. Mobility sa zúčastnil aj ambasádor Peter Bažík, milé panie zo ŠIOV a z Produkcie s.r.o., z rakúskej strany bola ako cieľ mobility vybraná stredná odborná škola HTL na Spengerovej ulici vo Viedni

 

     

V stredu 12. decembra 2018 sa dvadsiati talentovaní žiaci Obchodnej akadémie v Prievidzi, víťazi školských kôl vedomostných, jazykových a profesijných súťaží, spolu s RNDr. Evou Kadlečíkovou a Mgr. Zuzanou Olejárovou stretli pred pol štvrtou ráno (!) na vlakovej stanici v Prievidzi. V Bratislave ich čakali organizátorky a ambasádor, spoločne prišli na HTL Spengergasse vo Viedni. Vďaka pani Pratscher a pánovi Jelinekovi mohli všetci slovenskí hostia spolu s viedenskými žiakmi absolvovať jednu vyučovaciu hodinu informatiky a navzájom si odprezentovať svoje školy. S Petrom Bažíkom si zaspievali vianočné piesne. Výsledkom návštevy je aj vysoko pravdepodobný rozvoj a pokračovanie nadviazaných vzťahov. Pani Pratscher spolu s pánom Jelinekom dúfa, že sa našim žiakom páčilo v škole aj potom neskôr prírodovedecké múzeum a viedenské vianočné trhy. Vraj bolo veľmi milé, doniesť im drobné darčeky a zvončeky sú nádherné. Veľmi radi ich niekedy na jar privítame na návšteve Obchodnej akadémie v Prievidzi.

Jednodňová medzinárodná mobilita v rámci projektu #ObjavSvojTalent sa skončila príchodom do Prievidze večerným vlakom z Bratislavy o pol desiatej večer. Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na vynikajúcej organizácii. 

Na záver niekoľko autentických výrokov zúčastnených žiakov:

Patrik: Na škole sa mi páčil štýl učenia. Ale strašne mi vadilo veľa schodov.
Lucia: Výlet sa mi veľmi páčil a v budúcnosti by som si to rada zopakovala. Návšteva strednej školy bola veľmi zaujímavá a som rada, že sme mali príležitosť ako to funguje na školách v Rakúsku. 
Tatiana: Na tomto výlete sa mi veľmi páčilo, bolo úžasne. Kedykoľvek by som zopakovala. Zaujala ma aj návšteva strednej školy, bolo skvelé vidieť ako to funguje v zahraničí. Tiež sa mi páčilo prírodovedecké múzeum. 
Klaudia: Bol to super výlet, ktorý by som si kedykoľvek zopakovala. Páčilo sa mi aj múzeum, ale aj návšteva školy. Som rada, že som mala možnosť vidieť ako to prebieha na škole v zahraničí.
Adrián: Výlet sa mi páčil, prekvapila ma veľkoleposť Viedne. Ale škola sa mi páčila tiež, najviac sa mi však páčila atmosféra Viedne a vianočných trhov.
Lucka: Výlet sa mi veľmi páčil. Veľmi dobre zorganizované.

 

Olympiáda ľudských práv

Dňa 6. decembra t.r. sa uskutočnilo školské kolo olympiády ľudských práv. Deväť študentov prvého až tretieho ročníka súťažilo v dvoch častiach: písomnom vedomostnom teste a ústnej poznatkovo-postojovej prezentácii vylosovaných tém. A všetci súťažiaci boli skvelí! Olympiáda ľudských práv totiž nie je len obyčajná vedomostná súťaž ako ostatné predmetové olympiády, ale zároveň aj vzdelávacie podujatie, na ktorom súťažiaci preukazujú aj vysokú mieru kreativity, schopnosť zaujímavo a veku primerane vyjadrovať svoje hodnotové postoje pred publikom.

Výsledky:

 1. miesto: Dario Golubovič (II.B)
 2. miesto: Dávid Takács (III.B)
 3. miesto: Michaela Vavrová (III.B)

 V krajskom kole, ktoré sa uskutoční vo februári v GVBN v Prievidzi, budú našu školu reprezentovať Dario Golubovič a Dávid Takács. Všetci zúčastnení prejavili spokojnosť s priebehom súťaže, atmosféra bola veľmi podnetná a príjemná. Školské kolo pripravila Mgr. Zuzana Olejárová.

 

Článok o besede s CEO T. Ondrejkovou na pelikan.sk

Pred pár dňami sa uskutočnila beseda žiakov a zamestnancov Obchodnej akadémie v Prievidzi s CEO Pelikána T. Ondrejkovou. Beseda má ohlasy na facebooku (v Pelikáne robí aj naša absolventka), v google formulároch, aj na stránke samotnej firmy - prečítajte si blog o besede Chief Executive Officer-ky Táničky s OA Prievidza.

 

    

 

Prievidza bez bariér

Náš minuloročný projekt Prievidza bez bariér v predmete Podnikanie cestovného ruchu sme 28.11.2018 zavŕšili odovzdaním vyzbieranej finančnej hotovosti z tomboly. V spolupráci so sociálnym oddelením mesta Prievidza sme sa rozhodli darovať peniažky prievidzskej rodinke na pomoc ich zdravotne znevýhodnenej dcérke Kvetke. Veríme, že peniažky rodinke pomôžu a Kvetke gratulujeme k pätnástym narodeninám, ktoré onedlho oslávi! 
Ďakujem mojej vedúcej práce SOČ, JUDr. Dagmar Majdanovej, aj všetkým, ktorí ste minulý rok podporili náš projekt zakúpením tomboly či spolupracovali s nami pri organizovaní módnej prehliadky a aj touto cestou pomohli upozorniť na problémy pohybovo znevýhodnených občanov. Ďakujeme pani primátorke a mestu Prievidza za sprostredkovanie príjemcov finančného daru. Aneta Černáková, študentka IV. B.

 

   

 

Názory na besedu s T. Ondrejkovou

V utorok 27. novembra sme mali pozvanú na besedu Tatianu Ondrejkovú. Rozprávala o podnikaní v cestovnom ruchu, o svojich začiatkoch, o manažérskych, marketingových, technologických skúsenostiach. Odpovedala na otázky z publika, prezentovala svoju firmu a komentovala reklamné spoty. Aký názor máte na besedu so slovenskou podnikateľkou, ktorá zamestnáva stovky zamestnancov a ročný obrat dosahuje desiatky miliónov eur? Nájdete si trochu času a poskytnite spätnú väzbu - feedback.

 

    Vyjadrite svoje dojmy a názory v google formulári   

 

Vyhodnotenie informatickej súťaže iBobor 2018/2019

V dňoch 13. 11. 2018 a 15. 11. 2018 sa 51 žiakov našej školy zúčastnilo medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Súťažili v dvoch kategóriách: Juniori (34 žiakov) a Seniori (17 žiakov). Na Slovensku sa do súťaže v ôsmich kategóriách zapojilo 77 928 žiakov.

Úspešnými riešiteľmi sú: Michaela Šovčíková, Lukáš Lipiansky (II. B), Dominik Mikulec, Marko Dírer (I. B), Kevin Miletič (II. A), Benjamín Paulík, Natália Šovčíková, Alex Komoš, Samuel Ľachký, Marek Kimi Perniš, Samuel Cmarko (III. A), Romana Miklíková (IV.A).

Podrobnejšie informácie o súťaži a tiež ukážky úloh z predchádzajúcich ročníkov nájdete na webovej stránke www.ibobor.sk. Na uvedenej stránke si všetci súťažiaci môžu pozrieť svoje riešenia a správne výsledky po zadaní súťažného kódu.

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

 

Pozvánka

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza v rámci projektu spoločensko-ekonomických diskusií smevškole pripravuje stretnutie s úspešnou slovenskou podnikateľkou Tatianou Ondrejkovou. V utorok 27. novembra sa učíme prvé dve hodiny, potom sa presunieme do auly ŽU.

 

 

Imatrikulácie 2018

Obľúbená každoročná celoškolská slávnosť, imatrikulácia študentov prvého ročníka našej školy, sa koná v piatok 23. novembra v Dome kultúry v Bojniciach od 9:00 hod.
 

Olympiáda z nemeckého jazyka

Dňa 16. novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2A – 1. a 2.ročník. Súťažilo 9 žiakov, z nich na 1.mieste skončila Veronika  GAJDOŠOVÁ  z II. A triedy, 2.miesto obsadil Vašek LEPORIS z I.A triedy a na 3.mieste skončila Tatiana  ILEŠIČOVÁ  z II.B triedy.

Druhá kategória bola určená žiakom tretích a štvrtých ročníkov. V tejto kategórii sa súťažilo v utorok, 20. novembra 2018 a udelili sme v nej  len 2 miesta: 1. miesto  si vybojoval Samuel LÍŠKA z III.B triedy a 2. miesto obsadil Július RUSO zo IV.A triedy.  

Víťazi z oboch kategórií postupujú do okresného kola. Blahoželáme!

 

DiscoverEU

Iniciatíva Európskej komisie umožňuje vybraným osemnásťročným Európanom cestovať zadarmo po Európe. Podávanie prihlášok sa začne 29. novembra 2018 o 12:00 hod. Zapojiť sa môžu osoby, ktoré sa narodili od 01.01.2000 do 31.12.2000. Štvrtáci a niektorí tretiaci nech sa páči, pripravte si údaje, po 29. novembri vyplňte prihlášku, spoznajte rozmanitosť Európy, vyskúšajte si slobodu pohybu. Viac na https://europa.eu/youth/discovereu_sk
 

Oboznamujeme rodičov s EUROSCOLOU

Našou úlohou v súťaži Euroscola a aj ako ambasádorov EP je šíriť povedomie o Európskej únii a európskej parlamentnej demokracii. Napadlo nám, že by bolo zaujímavé ukázať aj našim rodičom výstavku euromincí. Vo štvrtok 08. 11. 2018, v čase konania schôdzok rodičovského združenia,  sme radi predstavili našim rodičom aj rôzne aktivity, ktoré sme robili v projekte Euroscola 2019 a Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. 

Pri tejto príležitosti si študenti pripravili pre rodičov krátku prezentáciu  - premietli sme krátke video z našej návštevy EP v roku 2017, porozprávali sme rodičom o  našich tohtoročných aktivitách Euroscoly - Krížovkárskom štvorboji o EP, Euroškôlke OA PD (škôlka našich vysadených stromčekov pri Novákoch), zaujímavých besedách s europoslancami p. Žitňanskou, p. Maňkom, a p. Štefancom, stále prebiehajúcou kampaňou pre eurovoľby 2019 tentorazidemvolit.eu (thistimeImvoting.eu).  

Prezentácia bola spojená s výstavou euromincí, ktorú sme realizovali pre spolužiakov a  a pedagógov školy minulý mesiac. Zistili sme, že medzi našimi rodičmi sa nájde nie jeden zberateľ mincí meny euro, hlavne tých pamätných  - tak sme sa aj my niečo nové o eurominciach dozvedeli od nich . Ďakujeme za návštevu, milí naši rodičia! 

 

  

 

Zapojte sa do zbierky

Dones starú zubnú kefku a vhoď do pripravených boxov. Prispeješ na dobrú vec. Informácie nájdeš v prezentácii.

 

Finančná akadémia

Vzdelávacieho cyklu Finančná akadémia sa začali zúčastňovať žiaci IV. B  Obchodnej akadémie v Prievidzi 5. 9. .2018 v rámci voliteľného predmetu Personalistika. Jeho cieľom bolo viesť mladých ľudí k väčšej finančnej zodpovednosti. Séria 6 prednášok bola realizovaná do novembra 2018.

Veľký záujem našich žiakov o netradičné vzdelávanie je dôkazom, že mladí ľudia majú dlhodobo záujem dozvedieť sa, ako správne pracovať s peniazmi. Zaujímavou cestou dostávajú návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu. Finančná akadémia je interaktívna forma vzdelávania, umožňujúca študentom otestovať si svoje finančné rozhodnutia na konkrétnych modelových situáciách.

Lekcie Finančnej akadémie mapujú sektory finančného trhu a prinášajú študentom odborné základy vychádzajúce z Národného štandardu finančnej gramotnosti, ako aj praktické a užitočné informácie. Odbornými garantmi a školiteľmi lekcií sú odborníci na financie zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK. Vzdelávací cyklus je školám poskytnutý zdarma. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu! 

 

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

V dňoch 8.11.2018 a 14.11.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategóriách 2A (1. a 2. ročník) a 2B (3. a 4. ročník). Súťaž pozostávala z dvoch častí:  

 • Písomná časť:   gramatický test (slovná zásoba, gramatika), čítanie s porozumením, posluch  s porozumením
 • Ústna časť:        roleplay ( situačný dialóg), picture story (príbeh v obrázkoch)

 Výsledky:    Kategória 2A:

 1. miesto:    Klaudia Mekýšová   II.B
 2. miesto:    Lucia Boboková      II.B
 3. miesto:    Dario Golubovič    II.B
Kategória 2B:
 1.  miesto:    Júlia Maceková  III.A
 2. miesto:    Róbert Petriska  III.B
 3. miesto:    Sofia Kmeťová  III.A a  Ben Paulík III.A 

 

  

 

Ustanovujúce valné zhromaždenie JA firmy Victory

V stredu 07. novembra 2018 sa uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie školskej JA Firmy VICTORY. Na zhromaždení bol predstavený podnikateľský plán, manažment a zamestnanci firmy. Akcionári odhlasovali všetky body programu a JA Firma VICTORY je o krok bližšie k realizáciám svojho podnikateľského plánu. 

 

 

 

Informatická súťaž iBobor – informácia pre účastníkov

Prihlásení žiaci kategórie Seniori (3. a 4. ročník) súťažia 13. 11. 2018 (utorok) v učebni N13 počas 4. vyuč. hodiny od 10.30. Juniori (1. a 2. ročník) súťažia 15. 11. 2018 (štvrtok) v učebni N13 nasledovne: prihlásení žiaci I. B a II. B počas 5. vyuč. hodiny od 11.20, žiaci I. A a II. A počas 6. vyuč. hodiny od 12.35. Prineste si so sebou pero a papier.

Na stránke www.ibobor.sk si môžete prečítať podrobné informácie o súťaži a vyskúšať vyriešiť úlohy z minulých ročníkov. Všetkým účastníkom prajem veľa úspechov.

 


Strana 1 z 35

Tentoraz idem voliť

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Certifikačná škola NUCEM

 

 

IT akadémia

 

 

Partnerská škola JA SR

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ľubomír Vida - lubomir.vida@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola

TancujPD 2014

Krátke správy

Pre Deň Európy 2011 sme vytvorili samostatné internetové stránky:  http://deneuropy.webnode.sk/ 


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 50 hostí