Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Školské kolo SOČ 2017

Po roku v našej škole bola opäť SOČ-ka – stredoškolská odborná čínnosť. V školskom kole súťaže žiackych projektov 23.2.2017 súťažili tentoraz iba dve (!) práce, v odbore  08 – Hotelierstvo, gastronómia, cestovný ruch, školiteľom je S. Malega. 
  1. miesto: A. Sobota a H. Ďurišová  „Fajn Fančová a iné štále hornej Nitry“
  2. miesto: A. Čechová, I. Adamcová a S. Žiak „tóó je voda! (studničky a pramene hornej Nitry)   

Blahoželáme! Prajeme aby sa prebojovali cez regionálne kolo do krajskej súťaže, ktorá bude v Starej Turej.

 

Snímky z návštevy TSK 22.02.2017

Na pozvanie župana TSK sa žiaci III. B zúčastnili návštevy na úrade p. Jaroslava Bašku. Pán predseda prispel 330.- eurami na ich zbierku ŠKOLA NAMIESTO ULICE na podporu vzdelávania afganskych detí. Tlačová správa

 

 

Pripravovaná exkurzia - vyplňte dotazník do 15.03.2017

V septembri 2017 pripravujeme exkurziu do Poľska - Krakow, Wielička, Osvienčim. Predbežný záujem o exkurziu do Poľska 6. - 8. septembra 2017 môžete vyjadriť svojím vyplnením dotazníka
 

Aktivity na prevenciu prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a foriem intolerancie

Obchodná akadémia v Prievidzi na odporúčanie p. ministra Plavčana zakomponovala dodatok č. 1 ku Štátnemu vzdelávaciemu programu do svojho školského vzdelávacieho programu a realizuje vlastné aktivity na prevenciu prejavov intolerancie a extrémizmu. Viacerí naši učitelia a žiaci sa zúčastnili 21. januára 2017 Pochodu vďaky SNP v Cigli a Handlovej. Zúčastňujeme sa aj schôdzí ZO Zväzu protifašistických bojovníkov v Prievidzi. Organizovali sme krajské kolo Olympiády ľudských práv.

Zapájame sa do adopčného projektu „škola namiesto ulice“ pre deti v Afganistane. Zbierku pre deti z Afganistanu v rámci projektu „Škola namiesto ulice“ podporil aj trenčiansky župan Jaroslav Baška.  Príspevok župana Bašku vo výške 330,- eur umožní jednému afganskému dieťaťu študovať celý rok. Ďakujeme. Viac o adopčnom programe na našej škole v samostatnom článku

 

Snímky zo Dňa otvorených dverí 2017

 Všetkým, ktorí medzi nás prišli, ďakujeme za návštevu. Bolo nám s vami príjemne. Veríme, že sa opäť uvidíme na prijímacích skúškach, na zápise, na nultom ZRŠ  a v potom v septembri 2017, kedy vás naša škola uvíta už v novom šate. 

 

  

 

Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

Teší nás, že naša škola, Obchodná akadémia v Prievidzi, bola vybratá do prvého ročníka programu EPAS (Ambasádorská škola Európskeho parlamentu). Výberová komisia brala do úvahy naše úspechy v projektoch Euroscola a naše skúsenosti s realizáciou rôznych podujatí, zameraných tematicky na EÚ. 

Naši žiaci, žiačky, učiteľky a učitelia, ktorí absolvujú program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, si pripomenú možnosti, ktoré im ponúka ich európske občianstvo a spoznajú úlohu Európskeho parlamentu v európskom rozhodovacom procese. Dôležitá je podpora mladých ľudí, ktorí si majú uvedomiť možnosti svojho konania a chápať význam účasti na európskych voľbách v roku 2019. Viac o programe EPAS na stránkach Európskeho parlamentu, Informačnej kancelárie na Slovensku a na stránkach AI NOVA v Bratislave.

 

Deň otvorených dverí 21.02.2017

 

Kolektív vyučujúcich OA pozýva všetkých záujemcov  o štúdium na našej škole  na Deň otvorených dverí. 

Už teraz  sa tešíme na stretnutie so žiakmi, ich učiteľmi, rodičmi, výchovnými poradcami, širokou verejnosťou.

Nech sa páči, dvere sú pre Vás otvorené v utorok 21. februára 2017 od 12:30 do 16:30 hod. Smile

Môžete si pozrieť naše moderné a na vysokej technologickej úrovni vybavené priestory na vyučovanie, veľmi dobrú kvalitu riadiacej a pedagogickej práce. Od nového roka 2017/2018 bude naša škola vynovená a rekonštruovaná po realizácii projektu Trenčianskeho samosprávneho kraja: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obchodnej akadémie v Prievidzi. V roku 2018 škola, už v novom šate, bude  oslavovať 70. výročie svojej verejnoprospešnej činnosti. Nech sa páči - podajte si prihlášku k nám, pozrite si videoreportáž RTV Prievidza, príďte na Deň otvorených dverí 21. februára 2017.

 

Valentínska kvapka krvi 2017

Na našej škole bude Valentínska kvapka krvi v stredu 22. februára 2017. Darujte krv so Slovenským červeným krížom.

 

 

Naši reprezentanti víťazia v krajských kolách

Pekným úspechom pre mnohé školy je už víťazstvo v okresnom meradle. Ale naši viacerí študenti po víťazstve v okrese v najbližsích dňoch bojujú o popredné miesta v rámci Trenčianskeho kraja! V utorok 7. februára 2017 získalo druhé miesto v kraji naše basketbalové družstvo chlapcov. V stredu 8. februára máme na našej škole krajské kolo Olympiády ľudských práv, za našu školu sa Marek Papay umiestnil na 10. mieste. Vo štvrtok 16. februára organizovala naša škola krajské kolo súťaže Spracovania informácií na počítači (SIP) s viacerými našimi reprezentantami v troch kategóriách. Vo štvrtok 16. februára 2017 bol Marek Matiaško druhý v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku na gymnáziu v Prievidzi. V stredu 15. februára na gymnáziu v Trenčíne bol tretí Marek Papay v Olympiáde v anglickom jazyku. Všetkým súťažiacim ďakujeme a blahoželáme.
 

Vyhodnotenie súťaže „Olympiáda Mladý účtovník“

Dňa 09.02. 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže " Olympiáda Mladý účtovník" žiakov 4. ročníka – voliteľný predmet Cvičenia z účtovníctva. Žiaci riešili hospodárske operácie podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov  s použitím softvéru Omega – firma KROS. Maximálny  počet bodov, ktorý žiaci mohli získať bolo 105 bodov. Bodovali sa úlohy: začiatočný účet súvahový, vytvorenie saldokonta,  účtovanie účtovných prípadov, uzávierka a závierka účtovníctva. Výsledky školského kola súťaže sú nasledovné:

  1. miesto získal Marek Papay, IV. A                                              
  2. miesto získala Dominika Zambojová , IV. A                          
  3. miesto získala Gabriela Mokrá, IV. A                        

Prví dvaja výhercovia postupujú do krajského kola súťaže, ktoré sa bude konať v marci 2017  v Žiline. Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť. Súťažná komisia:  Ing. Mariana Harvišová (ktorá súťaž pripravila aj  vyhodnotila) a Ing Dagmar Karaková (vedúca PKOP).

 

 

OA a diela významných slovenských výtvarníkov

Keď prichádzate do našej školy hlavným vchodom, zahľaďte sa niekedy nahor - na fasáde nad hlavným vchodom našej školy sú osadené tri pekné reliéfy.  Vedeli ste, že sú od dvoch významných slovenských sochárov: Ludwik Korkoš, Anton Drexler? Pred budovou OA stoja aj dve sochy, jedna od Vladimíra Kompánka, druhá je dielom Antona Čuteka. Viac sa dozviete v našom príspevku 
 

Rekonštrukcia budovy Obchodnej akadémie v Prievidzi

Prievidza 12. januára (TASR) - Budovu Obchodnej akadémie (OA) v Prievidzi čaká rekonštrukcia. Cieľom projektu, na ktorý získal zriaďovateľ školy - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP), je zníženie energetickej náročnosti objektu.

"Na rekonštrukciu budovy Obchodnej akadémie v Prievidzi získal TSK príspevok približne 570.000 eur, a to z výzvy zameranej práve na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Zo svojho rozpočtu pridá viac ako 30.000 eur," konkretizovala Barbora Jánošková z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK. Samosprávny kraj ešte vlani vybral aj dodávateľa prác cez verejnú súťaž, rekonštrukčné práce by mala po kontrole Ministerstva životného prostredia SR ako riadiaceho orgánu pre OP KŽP zrealizovať spoločnosť Hastra, s.r.o., so sídlom v Žiline. "Už v marci tohto roka by sa malo začať so zatepľovaním strechy i obvodových múrov, vymenia sa vykurovacie telesá aj termostatické ventily," priblížila Jánošková.

"Znižovanie energetickej náročnosti budov našich organizácií je v súlade s cieľmi projektu Zelená župa, ktorý TSK začal v roku 2015 a tiež s využívaním obnoviteľných zdrojov energie," uzavrel predseda samosprávneho kraja Jaroslav Baška
 

Blíži sa MATURITA 2017

Len pred pár dňami sme ukončili prvý polrok školského roka 2016/2017 a už sa blížia maturitné skúšky (MS). Na našej škole sa tento rok maturuje v marci (14. - 16. marca 2017 je externá časť a písomná forma internej časti MS, časť maturantov bude maturovať elektronickou formou offline), v apríli (24. - 26. apríla 2017 je praktická časť odbornej zložky MS) a v máji až júni (29.5. - 2.6. 2017 je ústna forma internej časti MS). Navyše, keďže sme certifikačnou školou pre elektronické testovanie, máme 14. - 15. februára 2017 aj generálnu skúšku elektronickej maturity

Kód našej školy je 636105. Prihlásených máme 89 maturantov, z ktorých je 77 štvrtákov. Milí maturanti, pre bezproblémový priebeh maturít, pre vaše čo najlepšie výsledky MS, je nesmierne dôležité aktívne sledovať všetky informačné zdroje, efektívne komunikovať a snažiť sa pozitívne prekvapiť a vyniknúť. Všetci zamestnanci školy, rodičia, príbuzní a priatelia vám budú počas MS držať palce, chcú vám len to najlepšie a želajú vám úspech na maturitných skúškach 2017.

 

Adopčný program pre Afganistan: "Škola namiesto ulice"

Program Škola namiesto ulice občianskeho združenia Človek v ohrození funguje od roku 2005. Prostredníctvom neho slovenskí darcovia podporujú vzdelávanie afganských detí, ktoré namiesto chodenia do školy pracujú v uliciach Kábulu. Naša škola sa programu zúčastňuje už deviaty rok. Viac v liste, v prosbe a v prezentáciiZbierku pre deti z Afganistanu v rámci projektu „Škola namiesto ulice“ podporil aj trenčiansky župan Jaroslav Baška. Jeho príspevok 330,- eur umožní jednému dieťaťu študovať celý rok. 

 

XIX. ročník Olympiády ľudských práv v Prievidzi

V stredu 8. februára 2017 bola naša škola hostiteľom krajského kola  Olympiády ľudských práv (OĽP).  Obsah OĽP a formy jej realizácie sú zamerané na vedomosti, zručnosti a postoje žiačok a žiakov z oblasti ľudských práv, demokratických zásad a princípov právneho štátu. Už XIX. ročníka tejto súťaže stredných škôl  Trenčianskeho kraja sa zúčastnilo 21 študentov v sprievode svojich učiteľov.  Na základe výsledkov prvej časti súťaže, v ktorej študenti riešili písomný test, krajská komisia  OĽP určila na postup do druhého súťažného kola 13 súťažiacich. Títo študenti ústnou formou prezentovali dané tézy, odpovedali na  otázky,  obhajovali svoje postoje pred krajskou komisiou, ktorej predsedníčkou bola v tomto ročníku JUDr. Dagmar Majdanová. Víťazom krajského kola olympiády sa stal Matej Janda, študent  Gymnázia Dubnica nad Váhom. Srdečne gratulujeme! Za peknú reprezentáciu školy ďakujeme Marekovi Papayovi zo IV. A (v súťaži sa umiestnil  v prvej desiatke), poďakovanie patrí aj organizačnému tímu študentov a učiteľov našej školy, ktorý nemalou mierou prispel k pokojnému a pohodovému priebehu súťaže u nás - na Obchodnej akadémii v Prievidzi. Fotogaléria

 

Príspevok na lyžiarsky

Príspevok na lyžiarsky kurz sa poskytuje od roku 2016 v súlade s §3 ods. 3 a  §7 ods.19 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Ministerstvo školstva SR pridelí v rozpočte na rok 2017 príspevok 150 € na žiaka pre nahlásený počet žiakov v Eduzbere (60 žiakov OA Prievidza, spolu 9000 eur).

Tieto finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie lyžiarskych výcvikov a kurzov, snowboardových výcvikov a kurzov a kombinovaných lyžiarskych alebo snowboardových výcvikov a kurzov (ďalej len „lyžiarske kurzy“). V súlade so zákonom môže škola použiť príspevok na pokrytie nákladov na LK  pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy základnej alebo strednej školy. Stanovený príspevok na jedného žiaka nie je možné deliť medzi viacerých žiakov.
 


Strana 1 z 24


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 7 hostí